Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt AS KOMPETENCJI jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt AS KOMPETENCJI jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki."— Zapis prezentacji:

1 Projekt AS KOMPETENCJI jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie

2 DANE INFORMACYJNE Nazwa szkoły: ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W KŁODAWIE ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH W GOLENIOWIE ID grupy: 97/92_MF_G2 97/3_MF_G1 Opiekunowie grup: Aneta Modrzejewska Irena Jacewicz - Matławska Kompetencja: MATEMATYCZNO-FIZYCZNA Temat projektowy: STATYSTYCZNA RZECZYWISTOŚĆ NASZEGO MIASTA Semestr/rok szkolny: III/

3 STATYSTYCZNA RZECZYWISTOŚĆ NASZEGO MIASTA

4 SPIS TREŚCI 1. Pojęcie statystykiPojęcie statystyki 2. Zbiorowość statystycznaZbiorowość statystyczna 3. Obliczenia procentoweObliczenia procentowe 4. Średnia arytmetycznaŚrednia arytmetyczna 5. Średnia geometrycznaŚrednia geometryczna 6. Średnia ważonaŚrednia ważona 7. MedianaMediana 8. DominantaDominanta 9. Odchylenie standardoweOdchylenie standardowe

5 SPIS TREŚCI 1. Informacje ogólne na temat Goleniowa. Informacje ogólne na temat Goleniowa. 2. Informacje ogólne na temat Goleniowa cd. Informacje ogólne na temat Goleniowa cd. 3. Mapa Goleniowa. Mapa Goleniowa. 4. Geneza nazwy miasta Goleniów i herb Goleniowa. Geneza nazwy miasta Goleniów i herb Goleniowa. 5. Goleniów dawniej (zdjęcia). Goleniów dawniej (zdjęcia). 6. Goleniów dziś (zdjęcia). Goleniów dziś (zdjęcia). 7. Informacje ogólne na temat Kłodawy. Informacje ogólne na temat Kłodawy. 8. Mapa Kłodawy. Mapa Kłodawy. 9. Historia Kłodawy. Historia Kłodawy. 10. Kłodawa dawniej (zdjęcia). Kłodawa dawniej (zdjęcia). 11. Kłodawa dziś (zdjęcia). Kłodawa dziś (zdjęcia). 12. Podział powiatu Goleniowa i Kłodawy na gminy. Podział powiatu Goleniowa i Kłodawy na gminy.

6 SPIS TREŚCI CD. 13. Placówki oświatowe w Goleniowie i Kłodawie. 14. Ilość mieszkańców w Goleniowie i Kłodawie.Ilość mieszkańców w Goleniowie i Kłodawie. 15. Demografia Goleniów – Kłodawa.Demografia Goleniów – Kłodawa. 16. Podział ludności ze względu na płeć i wiek. Mężczyźni w Goleniowie.Podział ludności ze względu na płeć i wiek. Mężczyźni w Goleniowie. 17. Podział ludności ze względu na płeć i wiek. Mężczyźni w Kłodawie.Podział ludności ze względu na płeć i wiek. Mężczyźni w Kłodawie. 18. Podział ludności ze względu na płeć i wiek. Kobiety w Goleniowe.Podział ludności ze względu na płeć i wiek. Kobiety w Goleniowe. 19. Podział ludności ze względu na płeć i wiek. Kobiety w Kłodawie.Podział ludności ze względu na płeć i wiek. Kobiety w Kłodawie. 20. Liczba zgonów w Goleniowie i Kłodawie.Liczba zgonów w Goleniowie i Kłodawie. 21. Skład powiatu Goleniowa i Kłodawy.Skład powiatu Goleniowa i Kłodawy. 22. Sołectwa wchodzące w skład gminy Goleniów i Kłodawy.Sołectwa wchodzące w skład gminy Goleniów i Kłodawy. 23. Władze gmin Goleniowa i Kłodawy.Władze gmin Goleniowa i Kłodawy. 24. Miasta partnerskie Goleniowa i Kłodawy.Miasta partnerskie Goleniowa i Kłodawy. 25. Zabytki w Goleniowie i Kłodawie.Zabytki w Goleniowie i Kłodawie. 26. Liczba sklepów w Goleniowie i Kłodawie.Liczba sklepów w Goleniowie i Kłodawie. 27. Gazeta miejska w Goleniowie i Kłodawie.Gazeta miejska w Goleniowie i Kłodawie.

7 STATYSTYKA Statystyka (niem. Statistik, badanie faktów i osób publicznych, z łac. [now.] statisticus, polityczny, dot. polityki, od status, państwo, stan) – nauka, której przedmiotem zainteresowania są metody pozyskiwania i prezentacji, a przede wszystkim analizy danych opisujących zjawiska, w tym masowe. Duża część nauki zajmuje się obserwacją otaczającego nas świata lub też posługuje się eksperymentem dla potwierdzenia swoich teorii. Takie badanie przebiega zazwyczaj według schematu: zebranie dużej ilości danych, ich analiza i interpretacja. Badaczowi potrzebny jest wtedy zestaw narzędzi - sprawdzonych metod, które umożliwią mu operowanie na dużych zbiorach danych. Tworzeniem i rozwijaniem takich użytecznych narzędzi zajmuje się właśnie statystyka.

8 ZBIOROWOŚĆ STATYSTYCZNA Zbiorowość statystyczna, jednoznacznie określony i wyodrębniony zbiór jednostek (np. osób, przedmiotów, zjawisk) poddanych badaniu statystycznemu. Jednostki te mają jedną lub kilka cech wspólnych (są to cechy statystyczne, podlegające badaniu), ale są zróżnicowane pod względem ich wartości i jakości, a także pod względem innych posiadanych cech.

9

10 1. OBLICZENIA PROCENTOWE :

11 2. ŚREDNIA ARYTMETYCZNA :

12 3. ŚREDNIA GEOMETRYCZNA :

13 4. ŚREDNIA WAŻONA:

14 5. MEDIANA : Mediana (zwana też wartością środkową lub wartością przeciętną ) w statystyce wartość cechy w szeregu uporządkowanym, powyżej i poniżej, której znajduje się jednakowa liczba obserwacji. Na przykład : Medianą poniższych liczb jest : 4 1, 2, 1, 5, 4, 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 6 Porządkujemy liczby w kolejności rosnącej 1, 1, 1, 2, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9

15 6. DOMINANTA : Dominanta (wartość modalna, moda, wartość najczęstsza) to jedna z miar tendencji centralnej, statystyka dla zmiennych o rozkładzie dyskretnym, wskazująca na wartość o największym prawdopodobieństwie wystąpienia, lub wartość najczęściej występująca w próbie. Dla zmiennej losowej o rozkładzie ciągłym jest to wartość, dla której funkcja gęstości prawdopodobieństwa ma wartość największą. Na przykład : Dominantą pośród poniższych liczb jest : 1 1, 2, 2, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 1, 1, 1, 3, 1, 1, 2

16 6. ODCHYLENIE STANDARDOWE: Im większa wartość odchylenia standardowego tym bardziej obserwowane wielkości oddalone są od średniej. Im mniejsza wartość, tym bardziej są skupione wokół średniej

17 INFORMACJE OGÓLNE GOLENIÓW Goleniów jest miastem położonym w sercu Puszczy Goleniowskiej, rozłożonej na Równinie Goleniowskiej, którą przecina rzeka Ina. Zachodnie granice gminy opierają się na Jeziorze Dąbie oraz Zalewie Szczecińskim. Miasto o obszarze 12,5 km2, liczące ponad 22 tys. ludności, jest jednym z większych miast województwa zachodniopomorskiego.

18 INFORMACJE OGÓLNE GOLENIOWA Początki miasta sięgają X wieku, kiedy to w zakolu Iny znajdowała się osada polowa. W 1268 roku Goleniów otrzymał z rąk księcia Barnima I prawa miejskie. Od 1368 roku należało do związku Hanzy co w znacznym stopniu przyczyniło się do dalszego jego rozwoju. Miasto otoczone było kamienno-ceglanym murem z wieloma basztami i bramami: Stargardzką, Szczecińską, Młyńską i Wolińską. Z tego okresu pochodzi kościół farny pod wezwaniem św. Katarzyny oraz Dom Żeglarza.

19 MAPA GOLENIOWA

20 Goleniów (niem. Gollnow) miasto w zachodniej części woj. zachodniopomorskiego, w powiecie goleniowskim, położone nad rzeką Iną, 35 km na północny wschód od Szczecina. Członek Nowej Hanzy. Miasto jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Goleniów i dziesiątym ośrodkiem miejskim województwa (pod względem liczby ludności). Nieopodal biegną drogi krajowe nr 3 i 6, a w pobliskich Glewicach znajduje się port lotniczy Szczecin-Goleniów. GENEZA NAZWY MIASTA GOLENIÓW

21 GOLENIÓW DAWNIEJ

22 GOLENIÓW DZIŚ

23 INFORMACJE OGÓLNE KŁODAWA Kłodawa jest to miasto w woj. wielkopolskim, w powiecie kolskim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Kłodawa. W latach miasto administracyjnie należało do woj. konińskiego. Kłodawa leży nad Rgielewką (dopływ Warty). W mieście znajduje się największa czynna kopalnia soli (sól kamienna, sól potasowa i sól magnezowa). Kłodawa była małą osadą przykościelną powstałą w XI w. Prawa miejskie uzyskała przed 1430, utraciła w 1870, w 1925 odzyskała.

24 MAPA KŁODAWY

25 HISTORIA KŁODAWY Pierwsze ślady osadnictwa sprzed 4000 lat odkryto we wsi Słupeczka, zaś sprzed 2500 – w Starej Kłodawie. Była to kultura łużycka. Samo miasto Kłodawa położone jest nad rzeką Rgielewką (dopływ Warty), inaczej zwaną Kłodawicą. Nazwa miasta pochodzi od wyrazu "kłoda", które oznaczało legowisko zwierzyny leśnej, zawalone drzewem i pilnowane przez "zakłodników". Nazwy pobliskich miejscowości (Pomarzany, Radzyń) świadczą, że ludność napływała do miasta z północnej Polski. Za Piastów tereny te porośnięte były gęstymi lasami, a królowie chętnie przybywali tu na polowania. Miasto należało do województwa łęczyckiego.

26 KŁODAWA DAWNIEJ

27 KŁODAWA DZIŚ

28 PODZIAŁ POWIATU NA GMINY GoleniówKłodawa Kłodawa nie jest powiatem

29 LICZBA URODZEŃ W GOLENIOWIE I KŁODAWIE STAN NA 2010 ROK

30 LICZBA MAŁŻEŃSTW W GOLENIOWIE I KŁODAWIE STAN NA 2010 ROK

31 WYKSZTAŁCENIE LUDNOŚCI W GOLENIOWIE I KŁODAWIE %

32 LICZBA NAUCZYCIELI ZATRUDNIONYCH W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH

33 POZIOM WYKSZTAŁCENIA LUDNOŚCI

34 LICZBA PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W MIEŚCIE

35 LICZBA DZIECI / UCZNIÓW W PLACÓWKACH

36 Ilość mieszkańców w Goleniowie i Kłodawie

37 DEMOGRAFIA

38 PODZIAŁ LUDNOŚCI ZE WZGLĘDU NA PŁEĆ I WIEK Liczba ludności Przedział wiekowy Ilość osób Mężczyźni - Goleniów

39 PODZIAŁ LUDNOŚCI ZE WZGLĘDU NA PŁEĆ I WIEK Liczba ludności Przedział wiekowy Ilość osób Mężczyźni - Kłodawa

40 PODZIAŁ LUDNOŚCI ZE WZGLĘDU NA PŁEĆ I WIEK Liczba ludności Przedział wiekowy Ilość osób Kobiety -Goleniów

41 PODZIAŁ LUDNOŚCI ZE WZGLĘDU NA PŁEĆ I WIEK Liczba ludności Przedział wiekowy Ilość osób Kobiety - Kłodawa

42 LICZBA ZGONÓW W 2010 ROKU W GOLENIOWIE I KŁODAWIE. Liczba zgonów Kłodawa Liczba zgonów Goleniów

43 W skład powiatu wchodzą : WyszczególnienieGoleniówKłodawa Gminy miejsko-wiejskieGoleniów, Nowogard, Maszewo Jest gminą w powiecie kolskim Gminy wiejskieOsina, Przybiernów, Stepnica MistaGoleniów, Nowogard, Maszewo

44 SOŁECTWA WCHODZĄCE W SKŁAD GMIN : Goleniów Białuń, Bolechowo, Borzysławiec, Budno, Burowo, Czarna Łąka, Danowo, Glewice, Imno, Kąty, Kliniska Wielkie, Komarowo, Krępsko, Lubczyna, Łaniewo, Łozienica, Marszewo, Miękowo, Modrzewie, Mosty, Niewiadowo, Podańsko, Pucice, Rurzyca, Stawno, Święta, Tarnowiec, Tarnówko, Wierzchosław, Załom, Żdżary Żółwia Błoć. Kłodawa Bierzwienna Długa Kolonia, Bierzwienna Długa Wieś, Bierzwienna Krótka, Częstków, Dąbrówka, Debina, Dzióbin, Głopowa, Górki, Jauczewy, Kobylata, Krzykos, Korzecznik, Leszcze, Luboniek, Łążek, Łubno, Okoloniec, Podgajew, Pomarzany Fabryczne, Rysiny Kolonia, Rycerzew, Słupeczka, Straszków, Tarnówka, Wólka Czepowa, Zbójno.

45 LICZBA SOŁECTW WCHODZĄCYCH W SKŁAD GMIN : Liczba sołectw

46 WŁADZE GMINY Goleniów Burmistrz: Robert Krupowicz Z-cy burmistrza: Henryk Zajko Tomasz Banach Sekretarz gminy: Ireneusz Zygmuński Kłodawa Burmistrz: Józef Chudy Z-ca burmistrza: Stanisław Marciniak Przewodniczący rady miejskiej: Jadwiga Jaroniewska

47 MIASTA PARTNERSKIE Goleniów Kłodawa Niemcy: Bergen auf Rügen Niemcy – Greifswald Rosja – Gurjewsk Holandia - Opmeer Szwecja – Svedala Polska- Pyrzyce Hanse.org (organizacja partnerska) Nie posiada miast partnerskich

48 ZABYTKI Goleniów Kościół św. Katarzyny. Brama Wolińska (XV w.). Mury miejskie (XIV-XV w.). Spichlerz nad Iną (XVIII w.). Kościół św. Jerzego (XX w.). Ruiny kaplicy św. Jerzego (XIII-XIV w.). Zespół budynków szkoły przy ul. Kilińskiego 11 z początku XX w. z czerwonej cegły. Budynek poczty przy ul. Konstytucji 3 Maja 17 z końca XIX w. Zespół zakładu karnego (XIX-XX w.). Kłodawa Kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Drewniany kościół na cmentarzu pw. Świętych Fabiana i Sebastiana. Kolegiata Świętego Idziego. Drewniana dzwonnica na cmentarzu parafialnym. Ratusz miejski. Szkoła klasztorna z XVIII wieku. Drewniana chałupa.

49 LICZBA SKLEPÓW SIECIOWYCH Ilość sklepów

50 LICZBA SKLEPÓW SIECIOWYCH Goleniów Kłodawa

51 GAZETA MIEJSKA W GOLENIOWIE I KŁODAWIE W Goleniowie ukazuje się Gazeta goleniowska, która zawiera najważniejsze i najbardziej istotne wydarzenia z powiatu. Kłodawa nie prowadzi gazety miejskiej.

52 BIBLIOGRAFIA:

53 UCZNIOWIE PRZYGOTOWUJĄCY PROJEKT GOLENIÓW 1.Nowaczyk Anna 2.Sękulska Dagmara 3.Burek Małogorzata 4.Wachtor Paulina 5.Okrasiński Patryk 6.Borczyk Kamil 7.Butkiewicz Ewelina 8.Schabek Katarzyna 9.Sworzeniowski Krzysztof 10.Wojciechowska Marta 11.Górna Milena 12.Pomorska Nadina 13.Wilkowiecka Karolina 14.Kolankowicz Justyna 15.Pękala Michał 16.Kowalski Adam Kłodawa 1.Kirszbaum Anita 2.Jeziorska Aleksandra 3.Jabłońska Agata 4.Polewska Patrycja 5.Pietrzak Beata 6.Perlic Rafael 7.Środowski Jakub 8.Wojewoda Piotr 9.Kaftan Michał 10.Pluciński Piotr 11.Rosiak Jakub

54 Projekt AS KOMPETENCJI jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie


Pobierz ppt "Projekt AS KOMPETENCJI jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki."

Podobne prezentacje


Reklamy Google