Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Badania odporności na pełzanie. 2 Badania właściwości mechanicznych ● Statyczne próby wytrzymałościowe ● Dynamiczne próby wytrzymałościowe ● Próby zmęczeniowe.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Badania odporności na pełzanie. 2 Badania właściwości mechanicznych ● Statyczne próby wytrzymałościowe ● Dynamiczne próby wytrzymałościowe ● Próby zmęczeniowe."— Zapis prezentacji:

1 1 Badania odporności na pełzanie

2 2 Badania właściwości mechanicznych ● Statyczne próby wytrzymałościowe ● Dynamiczne próby wytrzymałościowe ● Próby zmęczeniowe ● Badanie odporności na pękanie ● Pomiary twardości ● Badanie odporności na pełzanie

3 3 Wg. [3] Plastyczność - modele

4 4 Wg. [3] Mikroplastyczność

5 5 Wytrzymałość wpływ temperatury i prędkości odkształcenia

6 6 Wg. [3] Zjawisko niesprężystości

7 7 Wg. [3] Pełzanie – trzy stadia

8 8 Wg. [3] Pełzanie – opis krzywej pełzania

9 9 Wg. [4] Pełzanie – trzy stadia + prędkość

10 10 Wg. [4] Pełzanie – wpływ T i 

11 11 Wg. [4] Metodyka prób pełzania

12 12 Wg. [4] Badania izotermiczne – czasowa granica pełzania Czasowa wytrzymałość na pełzanie R z/T/t Największe naprężenie rozciągające, którego oddziaływanie wywołuje pękanie próbki w określonej temperaturze t w ciągu określonego czasu T Zadana temperatura pełzania t = const Krzywa graniczna (x)

13 13 Wg. [4] Czasowa granica pełzania 2 Można ‘ekstrapolować’ wykres dla określenia naprężenia R zad, które spowoduje zerwanie zerwanie po dłuższym czasie T zad

14 14 Wg. [4] Parametryczne określenie wytrzymałości na pełzanie Badania w różnych temperaturach dla różnych naprężeń -> macierz wyników prób pełzania Ogólna właściwość: im wyższa temperatura, tym mniejsze naprężenie powoduje analogiczne odkształcenie (zerwanie) w danym czasie

15 15 Wg. [4] Zależności czas-temperatura t – czas do zerwania T – temperatura próby

16 16 Wg. [4] Wytrzymałość w funkcji parametru Larsona-Millera  – naprężenie powodujące zerwanie próbki w temperaturze T [ K ] po czasie t z [ godz]

17 17 Wg. [9] Wytrzymałość w funkcji parametru Larsona-Millera  – naprężenie powodujące zerwanie próbki w temperaturze T [ K ] po czasie t z [ godz] C = 20 Rys. 5.7. Wpływ struktury stali 15HM na czasową wytrzymałość na pełzanie

18 18 Wg. [4] Mechanizmy pełzania – obraz ogólny G – moduł sztywności na ścinanie T t – temperatura topnienia Mechanizm pełzania zależy od temperatury oraz od naprężenia

19 19 Wg. [4] Podstawowe mechanizmy pełzania ● Pełzanie niskotemperaturowe ● Pełzanie wysokotemperaturowe ● Pełzanie dyfuzyjne ● Odkształcenie plastyczne ● Pękanie

20 20 Wg. [4] Pełzanie niskotemperaturowe T 1,  1 Logarytmiczny charakter Z upływem czasu prędkość maleje Odkształcenie plastyczne na skutek ruchu dyslokacji, które rozmnażają się. Wzrost liczby dyslokacji – zakotwiczenie na przeszkodach – prędkość odkształcenia maleje

21 21 Wg. [4] Pełzanie wysokotemperaturowe - dyslokacyjne prędkość ustalona Odkształcenie plastyczne na skutek ruchu dyslokacji, które omijają cząsteczki wydzieleń przyrost odkształcenia w I stadium pełzania

22 22 Wg. [4] Pełzanie wysokotemperaturowe - dyfuzyjne Odkształcenie plastyczne na skutek ruchu wakansów wewnątrz naprężonych ziarn, Model Nabrro-Herringa

23 23 Wg. [4] Odkształcenie plastyczne podczas pełzania Poślizg wewnątrz ziarna Odkształcenie plastyczne na skutek ruchu dyslokacji wewnątrz naprężonych ziarn,

24 24 Wg. [4] Odkształcenie plastyczne podczas pełzania 2 Poślizg wzdłuż granic ziarn ziarna Odkształcenie plastyczne na skutek ruchu ziarn względem siebie,

25 25 Wg. [4] Odkształcenie plastyczne podczas pełzania 3 Poślizg wzdłuż granic ziarn ziarna Odkształcenie plastyczne na skutek ruchu ziarn względem siebie,

26 26 Wg. [4] Pękanie podczas pełzania 1 III etap odkształcenia - tworzenie mikropustek i pustek - pękanie międzykrytaliczne i transkrystaliczne

27 27 Wg. [4] Pękanie podczas pełzania zarodkowanie i rozrost szczelin klinowych

28 28 Wg. [4] Pękanie podczas pełzania zarodkowanie i rozrost pustek 1

29 29 Wg. [4] Pękanie podczas pełzania zarodkowanie i rozrost pustek 2

30 30 Wg. [4] Pękanie podczas pełzania zarodkowanie i rozrost pustek 3

31 31 Wg. [4] Mapy mechanizmów odkształcenia Al

32 32 Wg. [4] Mapy mechanizmów pełzania wolframu

33 33 Wg. [4] Mapy mechanizmów pękania Nimonic 80A przy pełzaniu - 1 Mapy mechanizmów pękania stopu Nimonic 80A

34 34 Wg. [4] Mapy mechanizmów pękania Nimonic 80A przy pełzaniu - 2 Mapy mechanizmów pękania stopu Nimonic 80A t – czas do pęknięcia

35 35 Wg. [4] Rodzaje próbek do prób pełzania

36 36 Wg. [8] Badanie wytrzymałości na pełzanie

37 37 Literatura [1] Michael F. Ashby; Dobór materiałów w projektowaniu inżynierskim WNT, Warszawa1998 [2] Leszek A. Dobrzański; Podstawy nauki o materiałach i metaloznawstwo, WNT, Warszawa 2002 [3] O. H. Wayatt, D. Dew-Hughes, Wprowadzenie do inżynierii materiałowej, WNT, Warszawa 1978 [4] J. W. Wyrzykowski, E. Pleszkow, J. Sieniawski; Odkształcanie i pękanie metali, WNT, Warszawa 1999 [5] J. Łabanowski, Ocena jakości wyrobów hutniczych, WPWZZ, Elbląg 2008 [6] Zbigniew L. Kowalewski; Pełzanie metali, Biuro Gamma, Warszawa 2005 [7] Zbigniew L. Kowalewski; Współczesne badania wytrzymałościowe, Biuro Gamma, Warszawa 2008 [8] Janusz Dobrzański; Journal of Materials Prcessing Technology, 164-165 (2005) 785-794 [9] Adam Hernas; Żarowytrzymałość stali i stopów, Wyd. Polit. Śląskiej, Gliwice 2000


Pobierz ppt "1 Badania odporności na pełzanie. 2 Badania właściwości mechanicznych ● Statyczne próby wytrzymałościowe ● Dynamiczne próby wytrzymałościowe ● Próby zmęczeniowe."

Podobne prezentacje


Reklamy Google