Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Plusy i minusy nitronów Bartosz Trzewik. 2 Nitrony Definicja Definicja Nitrony to N-tlenki imin o budowie: lub Nazewnictwo Nazewnictwo Reguła IUPAC.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Plusy i minusy nitronów Bartosz Trzewik. 2 Nitrony Definicja Definicja Nitrony to N-tlenki imin o budowie: lub Nazewnictwo Nazewnictwo Reguła IUPAC."— Zapis prezentacji:

1 1 Plusy i minusy nitronów Bartosz Trzewik

2 2 Nitrony Definicja Definicja Nitrony to N-tlenki imin o budowie: lub Nazewnictwo Nazewnictwo Reguła IUPAC nr 842.3: pochodne amin N-tlenek benzylocykloheksylideno- aminy CA: benzylonitronocykloheksan Houben-Weyl, Methoden der organischen Chemie, Band E14b/Teil 2

3 3 Nitrony Struktura Struktura Cząsteczka występuje jako hybryda rezonansowa następujących struktur kanonicznych: Dane rentgenostrukturalne pokazuję, że cząsteczka w przedstawianym obszarze jest niemal płaska. 2,06 – 6,23 D 2,06 – 6,23 D

4 4 Nitrony Izomeria geometryczna Izomeria geometryczna Niektóre nitrony występują w dwóch możliwych do rozdzielenia formach E/Z Możliwa jest interkonwersja pomiędzy izomerami geometrycznymi: ZE Semper, L.; Lichtenstadt, R. Chem. Berichte, 1918, 51, 928.

5 5 Nitrony Izomeria geometryczna cd. Izomeria geometryczna cd. Pomiary magnetycznego rezonansu jądrowego wskazują, że zwykle w roztworach formy E i Z występują w równowadze, np.: Rozp. C6D6C6D6C6D6C6D6 CDCl 3 CD 3 OD DMSO-d 6 E/Z63,80,830,67 E Z

6 6 Nitrony Tautomeria Tautomeria

7 7 Nitrony Tautomeria połączona z bipolarną cykloaddycją tautomerów. Tautomeria połączona z bipolarną cykloaddycją tautomerów. R1R1R1R1 R2R2R2R2 R1R1R1R1 R2R2R2R2t-BuHMeBn HMeBnMe HEtPhH i-PrMeMeMe

8 8 Nitrony Tautomeria połączona z bipolarną cykloaddycją tautomerów cd. Tautomeria połączona z bipolarną cykloaddycją tautomerów cd. Dla R 3 = Ph następuje samodimeryzacja Princ, B.; Exner, O. Coll. Czech. Chem. Commun. 1979, 44, 2221. Ali, Sk. A.; Wazeer, M. I. M. J. Chem. Soc. PT2, 1986, 1789. Inna dimeryzacja: Inna dimeryzacja:

9 9 Nitrony Przemiany tautomerów Przemiany tautomerów Metoda otrzymywania chromonów Michalska, M.; Orlich, I. Bull. Acad. Polon. Sci., Ser. Sci. Chem. 1975, 23, 655.

10 10 Nitrony Otrzymywanie Otrzymywanie Alkilowanie oksymów halogenkami lub sulfonianami alkilowymi Wydajność nitronu zależy od: natury reagentów konfiguracji oksymu warunków reakcji Przykład:

11 11Nitrony Synteza i reakcje 1 Synteza i reakcje 1

12 12Nitrony Synteza i reakcje 2 Synteza i reakcje 2 Pierścienie 4-7 członowe

13 13Nitrony Synteza i reakcje 3 Synteza i reakcje 3 Pierścienie 4-7 członowe

14 14Nitrony Synteza i reakcje 4 Synteza i reakcje 4

15 15 Nitrony [3 + 2] bipolarna cykloaddycja [3 + 2] bipolarna cykloaddycja Reakcja stereospecyficzna i stereoselektywna Reakcja stereospecyficzna i stereoselektywna

16 16 Nitrony Synteza i reakcje – krótki przegląd Synteza i reakcje – krótki przegląd SyntezaReakcje Utlenianie oksymów (HgO, PbO 2, O 2 /Cu 2+, H 2 O 2, MnO 2, Ag 2 O), imin, amin II° Addycja Michaela do związków - nienasyconych Addycja Michaela do związków - nienasyconych Alkilowanie oksymów Oksymy + R-NCO (acylonitrony) R-NH-OH + iminy, enaminy R-NO + aktywne grupy metylenowe, metylowe; sole pirydyniowe; diazoalkany; ylidy; iminy; alkeny; alkiny Addycja aldehydów do hydroksyloamin Z kwasów hydroksamowych Alkilowanie hydroksyloamin O-acylowanie Utlenianie do kwasów hydroksamowych Redukcja do hydroksyloamin, imin Addycja aldoli, HCN, zw. metaloorganicznych 1,3-bipolarna cykloaddycja Ozonoliza do aldehydów i nitroalkanów Utlenianie do ketonów i nitrozozwiązków Hydroliza do zw. karbonylowych i hydroksyloamin.

17 17 Search Strategy (Gen. Subj.)(Nitrones) Copyright (c) 2007 American Chemical Society. All Rights Reserved. On CA on CD(R). 1. New synthetic technology for the construction of N-hydroxyindoles and synthesis of nocathiacin I model systems. 2. 2-Vinyl quinazoline 3-oxides; preparation from acid induced cyclocondensation of 2-acylaminoaryloximes. 3. Synthesis of novel 3'-spirocyclic-oxindole derivatives and assessment of their cytostatic activities. 4. Antioxidants and other agents for the treatment of embolic stroke. 5. Antioxidants and other agents for the treatment of embolic stroke. 6. Theoretical Study of Chemo-, Regio-, and Stereoselectivity in 1,3-Dipolar Cycloadditions of Nitrones and Nitrile Oxides to Free and Pt-Bound Bifunctional Dipolarophiles. 7. Chiral half-sandwich ruthenium(II) complexes as catalysts in 1,3-dipolar cycloaddition reactions of nitrones with methacrolein. 8. Crystallography and magnetism of 2-amido-4,4,5,5-tetramethyl-4,5-dihydro-1H-imidazole-3-oxide-1-oxyls. 9. Magnetic interactions in p-phenylene-bis(nitronyl nitroxide) biradicals with large torsion angles. 10. Combined ESR and Thermodynamic Studies of the Superoxide Adduct of 5-(Diethoxyphosphoryl)-5-Methyl-1- Pyrroline N-Oxide (DEPMPO): Hindered Rotation around the O-O Bond Evidenced by Two-Dimensional Simulation of Temperature-Dependent Spectra. 11. 1H-15N HMBC as a valuable tool for the identification and characterization of nitrones. 12. Stabilized composition based on hydroorganosiloxane and its use for production of a semiconductor. 13. Fatty ester compositions with improved oxidative stability. 14. Intramolecular low-temperature 1,3-dipolar cycloadditions of nitrones: synthesis of chromano-heterocycles. 15. Experimental and theoretical evidences of 2-aza-Cope rearrangement of nitrones. 16. Understanding the role of the Lewis acid catalyst on the 1,3-dipolar cycloaddition of N-benzylideneaniline N- oxide with acrolein: A DFT study. 17. Synthesis and ESR studies of a novel cyclic nitrone spin trap attached to a phosphonium group-a suitable trap for mitochondria-generated ROS?. Nitrony w literaturze abstraktowanej 2007 r. - cześć 1.

18 18 Search Strategy (Gen. Subj.)(Nitrones) Copyright (c) 2007 American Chemical Society. All Rights Reserved. On CA on CD(R). 18.a-Phenyl-N-tert-butyl nitrone (PBN) derivatives: Synthesis and protective action against microvascular damages induced by ischemia/reperfusion. 19. Methods using calcium channel antagonists and other small molecule compounds for neuroprotection. 20. Synthesis of a new thienyl substituted imidazole nitronyl nitroxide radical. 21. Formation of b-fluorinated aminoxyl radicals from N-aryl keto nitrones. 22. Synthesis and properties of azoles and their derivatives. Part LIX. Thermodynamic aspects of [2 + 3] cycloaddition of Z-C,N-diphenylnitrone to 2-phenyl-1-R-1-nitroethylenes. 23. Asymmetric 1,3-dipolar cycloadditions. 24. Versatile spirocyclic glycine-based nitrones and their highly stereoselective 1,3-dipolar cycloaddition. 25. Carbocyclic carbene ligands derived from aromatic nitrones: formation and catalytic activity of their Pd(II) complexes. [Erratum to document cited in CA146:441896]. 26. Synthesis of alkynyl-substituted nitronyl nitroxides through an organosilicon derivative. [Erratum to document cited in CA145:271707]. 27. Cyclic nitrones - synthesis and applications. 28. Synthetic studies on poly-functionalized bioactive compounds using nitrones. 29. Carbocyclic Carbene Ligands Derived from Aromatic Nitrones: Formation and Catalytic Activity of Their Pd(II) Complexes. 30. a-Organoelement Nitrones: Synthesis, Properties, and IR and 13C NMR Spectral and X-ray Structural Characterization. 31. Preparation of stable novel nitron compounds as radical scavengers. 32. Regioselective oxidation of isoxazolidines to keto nitrones. 33. Intramolecular 1,3-dipolar cycloadditiones of chiral 5-alkenyl nitrones. 34. Enantiopure cyclic nitrones: a useful class of building blocks for asymmetric syntheses. Nitrony w literaturze abstraktowanej 2007 r. - cześć 2.

19 19 Search Strategy (Gen. Subj.)(Nitrones) Copyright (c) 2007 American Chemical Society. All Rights Reserved. On CA on CD(R). 35. The diastereoselective synthesis of functionalized spirocyclic lactams and lactones using a Cope elimination/intramolecular nitrone cycloaddition strategy. 36. 1,3-Dipolar cycloadditions: investigation of cycloadditions of C-aryl-N-(4-chlorophenyl) nitrones to N-cinnamoyl piperidines. 37. Investigations of regio- and stereoselectivities in the synthesis of cytotoxic isoxazolidines through 1,3-dipolar cycloadditions of nitrones to dipolarophiles bearing an allylic oxygen. 38. Bromocyclization of unsaturated oximes. Synthesis of five-membered cyclic nitrones (pyrroline n-oxides). 39. Synthesis of spin trapping reagents for oxygen-centered radicals. 40. Cycloadditions of chiral nitrones to racemic 3-substituted butenes: a direct access with kinetic resolution to enantiopure dihydroxylated amino acids. 41. Introduction of substituents on the 2-oxo-piperazine skeleton by [3+2] cycloaddition and subsequent transformation. 42. Trimethylaluminum-assisted alkynylation of nitrones. 43. Addition Reaction of Nitrones on the Reconstructed Si(100)-2´1 Surface. 44. New N-substituted dipolarophiles in 1,3-dipolar cycloaddition of nitrones. 45. Synthesis of (-)-isofagomine. 46. Catalytic asymmetric addition of alkynylzinc reagents to nitrones. 47. a-Haloenol acetates: versatile reactants for oxetan-2-one, azetidin-2-one and isoxazolidin-5-one synthesis. 48. Development of amino thiourea catalysts as an artificial enzyme: their application to catalytic enantioselective reactions. 49. 1-(2,4,6-Triisopropylphenyl)ethylamine: A New Chiral Auxiliary for the Asymmetric Synthesis of g-Amino Acid Derivatives. 50. New highly strained multifunctional heterocycles by intramolecular cycloadditions of nitrones to bicyclopropylidene moieties. Nitrony w literaturze abstraktowanej 2007 r. - cześć 3.

20 20 Search Strategy (Gen. Subj.)(Nitrones) Copyright (c) 2007 American Chemical Society. All Rights Reserved. On CA on CD(R). 51. Catalytic Oxidation of Imines Based on Methyltrioxorhenium/Urea Hydrogen Peroxide: A Mild and Easy Chemo- and Regioselective Entry to Nitrones. 52. Convenient synthesis of linear spin traps containing diphenylphosphoryl groups. 53. A DFT study on the 1,3-dipolar cycloaddition reactions of C-(hetaryl) nitrones with methyl acrylate and vinyl acetate. 54. Substituent control in the diastereoselectivity of dipolar cycloadditions of nitrones and their Zn(II) complexes with N-arylmaleimides. 55. Use of DFT-based reactivity descriptors for rationalizing radical addition reactions: applicability and difficulties. 56. A new organocatalyst for 1,3-dipolar cycloadditions of nitrones to a,b-unsaturated aldehydes. 57. Asymmetric nitrone cycloadditions and their application to the synthesis of enantiopure pyrrolidine and pyrrolizidine derivatives. 58. Nitrone free radical trapping agents for the treatment of anaplastic gliomas, and use with other therapeutic means. 59. Synthesis of cyclic nitrones by bromocyclization of unsaturated oximes. 60. Trifluoroacetic anhydride-sodium iodide reagent. Nature and applications. 61. Chemo-, regio- and stereoselective 1,3-dipolar cycloaddition of C-aryl-N-phenylnitrones over 3,5-bis(arylidene)-1- methylpiperidin-4-ones: synthesis of highly substituted novel spiro-isoxazolidines. 62. Three-step synthesis of sialic acids and derivatives. 63. 1,3-Dipolar cycloaddition of a-alkoxycarbonylnitrones with vinyl ethers and allyl alcohols in the presence of Eu(fod)3: selective activation of (Z)-isomers of the nitrones. 64. Metal salts of organic acids as conductivity promoters for resins. 65. Metal salts of maleimide compounds as conductivity promoters. Nitrony w literaturze abstraktowanej 2007 r. - cześć 4.

21 21 Search Strategy (Gen. Subj.)(Nitrones) Copyright (c) 2007 American Chemical Society. All Rights Reserved. On CA on CD(R). 66. Grignard Reagent-Mediated Conversion of an Acyl Nitroso-anthracene Cycloadduct to a Nitrone. 67. The line asymmetry of electron spin resonance spectra as a tool to determine the cis:trans ratio for spin- trapping adducts of chiral pyrrolines N-oxides: The mechanism of formation of hydroxyl radical adducts of EMPO, DEPMPO, and DIPPMPO in the ischemic-reperfused rat liver. 68. Single Diastereomers of Polyhydroxylated 9-Oxa-1-azabicyclo[4.2.1]nonanes from Intramolecular 1,3-Dipolar Cycloaddition of w-Unsaturated Nitrones. 69. Synthesis of novel pyrano[2,3-b]quinolines from simple acetanilides via intramolecular 1,3-dipolar cycloaddition. 70. Study of 1,3-dipolar cycloaddition of nitriles to nitrones: experimental and theoretical approaches. 71. Asymmetric 1,3-dipolar cycloadditions of cyclic stabilized ylides derived from chiral 1,2-amino alcohols. 72. endo-Selective asymmetric inverse electron-demand 1,3-dipolar cycloaddition reaction of nitrones. Nitrony w literaturze abstraktowanej 2007 r. - cześć 5.

22 22 Search Strategy (Word)(nitrones) and (Word)(review) Copyright (c) 2006 American Chemical Society All Rights Reserved. On CA on CD(R). 142:335805 Product class 13: nitrones and cyclic analogues. Merino, P. (Germany). Science of Synthesis, 27, 511-580 (English) 2004 Georg Thieme Verlag. CODEN: SSCYJ9. DOCUMENT TYPE: Journal; General Review CA Section: 21 (General Organic Chemistry) Section cross-reference(s): 28 A review. Methods for prepg. nitrones and their cyclic analogs are reviewed as well as their applications to org. synthesis. Nitrony Artykuł przeglądowy Artykuł przeglądowy

23 23 TytułISSNCytowań w ogóleIF 2005artykułów AGING CELL1474-97186676,01331 Search Strategy (Word)(nitrones) and (Word)(review) Copyright (c) 2007 American Chemical Society. All Rights Reserved. On CA on CD(R). 144:266490 Nitrones as therapeutics in age-related diseases. Floyd, Robert A. (Oklahoma Medical Research Foundation, Oklahoma City, OK 73104, USA). Aging Cell, 5(1), 51-57 (English) 2006 Blackwell Publishing Ltd. CODEN: ACGECQ. ISSN: 1474-9718. DOCUMENT TYPE: Journal; General Review CA Section: 1 (Pharmacology) Section cross- reference(s): 14 A review. Age-related diseases deprive individuals of a higher quality of life and therefore therapeutics for their treatment provide significant potential. An overview of the observations of nitrones as potential therapeutics in several age-related diseases is presented. Treatment of acute ischemic stroke is one condition where a nitrone (NXY-059) is in late phase 3 clin. trials now. Also presented is a summary of the most recent work the authors have accomplished on the anticancer activity of the nitrones in a hepatocellular carcinoma. The mechanistic basis of action of these compds. in several animal models is not yet understood at the mol. levels; however, it does appear clear that their anti-inflammatory properties are central to their action, which is based on their ability to down-regulate exacerbated signal transduction processes. Nitrony – zastosowania medyczne.

24 24 Chemioterapeutyki stosowane w leczeniu: cukrzycy otyłości chorób wirusowych niektórych zaburzeń genetycznych Panfil, I.; Sołecka, J.; Chmielewski, M. Journal of Carbohydrate Chemistry, 2006, 25 (8-9), 673-684. Synteza (-)-izofagominy. Synteza (-)-izofagominy. Nitrony – zastosowania syntetyczne I 1,3-bipolarna cykloaddycja N-benzylonitronu i D-threo d-lactonu Działają jako inhibitory glikozydaz.

25 25 Nitrony – zastosowania syntetyczne II Nitrony jako Nitrony jako elektrofile elektrofile i 1,3-dipole i 1,3-dipole Cardona, F.; Goti, A. Angew. Chem. Int. Ed. 2005, 44, 7832-7835.

26 26 Nitrony – zastosowania syntetyczne II cd. Cykloaddycja Cykloaddycja (formalnie) [3 + 3] (formalnie) [3 + 3] z udziałem nitronów. z udziałem nitronów. Young, I. S.; Kerr, M. A. Angew. Chem. Int. Ed. 2003, 115, 3131-3134. Young, I. S.; Kerr, M. A. Angew. Chem. Int. Ed. 2003, 42, 3023-3026. I. Uchida, T. Shigehiro, K. Hiroshi, K. Sumio, M. Hashimoto, T. Tada, K. Shigetaka, Y. Morimoto, J. Am. Chem. Soc. 1987, 109, 4108 – 4109. From Streptomyces sandaensis - antybiotyk o potencjalnym działaniu przeciwnowotworowym. Wyłącznie cis

27 27 Nitrony – zastosowania syntetyczne II – synteza 1,2-oksazinanów. Cykloaddycja Cykloaddycja (formalnie) [3 + 3] (formalnie) [3 + 3] z udziałem nitronów; z udziałem nitronów; autorzy klasyfikują autorzy klasyfikują ją jako homopolarną ją jako homopolarną cykloaddycję [3 + 2]. cykloaddycję [3 + 2]. Young, I. S.; Kerr, M. A. Org. Lett. 2004, 6, 139-141. wydajność 66 – 96 %; de > 95 %

28 28 Biblioteka 21 1,2-oksazinanów ze 168 możliwych. Warunki: (a) 9 (a-c,g, or h), 10 mol % Yb(OTf) 3, 4 Å MS, toluen, 25 °C, 30 min, potem 6b 18 h. (b) 20 mol % Pd(PPh 3 ) 4, Et 3 N, CH 3 CN, 80 °C, 18 h. Synteza analogów 31-35 związku FR900482

29 29 Proponowany mechanizm [1] na przykładzie reakcji katalizowanej MgI 2 zamiast Yb(OTf) 3. Alternatywy [2]: reakcja uzgodniona reakcja uzgodniona z udziałem wiązania z udziałem wiązania cyklopropanu cyklopropanu otwarcie pierścienia otwarcie pierścienia aktywowanego aktywowanego cyklopropanu cyklopropanu do związku dipolarnego do związku dipolarnego i reakcja S N 1 z nitronem i reakcja S N 1 z nitronem [1] Ganton, M. D.; Kerr, M. A. J. Org. Chem., 2004, 69 (24), 8554 -8557. [2] Young, I. S.; Kerr, M. A.; Angew. Chem. Int. Ed., 2003, 42, 3023.

30 30

31 31NoLewis acid acidligandtime(d)Yield (%) b (%) b ee (%) c 1 Yb(OTf) 3 4a35028 2 4b69010 3 4c37602 4 4d38718 5 Cu(OTf) 2 4e7-- 6 4f64737 7 MgI 2 4f67534 8 Ni(ClO 4 ) 2 4g29689 9d9d9d9d 4g25189 10 e Ni(ClO 4 ) 2 4g28890 b Isolated yield. c Determined by chiral HPLC. d No MS 4 Å. e THF as a solvent with MS. Synteza enancjoselektywna z użyciem kompleksu Ni(II) Sibi, M. P.; Ma, Z.; Jasperse, C. P. J. Am. Chem. Soc., 2005, 127 (16), 5764 - 5765. Wpływ katalizatora i warunków Wpływ katalizatora i warunków

32 32 Synteza enancjoselektywna z użyciem kompleksu Ni(II) wpływ podstawnika estrowego wpływ podstawnika estrowego Sibi, M. P.; Ma, Z.; Jasperse, C. P. J. Am. Chem. Soc., 2005, 127 (16), 5764 - 5765. No.R R1R1R1R1producttime (d) yield (%) a ee (%) b (%) b11a2a3a29689 21b2a3b29992 31c2a3c3<5- 41a2b3d29791 51b2b3e29994 61c2b3f33995 7c7c7c7c1b2a3b29992 8d8d8d8d1b2a3b29991 a Isolated yield. b Determined by chiral HPLC or chiral GC. HPLC or chiral GC. c With 20 mol % catalyst. d With 10 mol % catalyst.

33 33 Synteza enancjoselektywna z użyciem kompleksu Ni(II) wpływ podstawnika nitronu wpływ podstawnika nitronu Sibi, M. P.; Ma, Z.; Jasperse, C. P. J. Am. Chem. Soc., 2005, 127 (16), 5764 - 5765. No. R1R1R1R1 R2R2R2R2nitroneproductYield (%) a (%) aee (%) b (%) b1MePh2a3b9992 2Me4-BrPh2c3g9995 3PhPh2b3e9994 4BnPh2d3h9993 5Bn4-MeO-Ph2e3i9990 6Mecinnamyl2f3j9971 7Me2-furyl2g3k9579

34 34 Synteza enancjoselektywna z użyciem kompleksu Ni(II) wpływ podstawienia c-PrH wpływ podstawienia c-PrH Sibi, M. P.; Ma, Z.; Jasperse, C. P. J. Am. Chem. Soc., 2005, 127 (16), 5764 - 5765. No. Podstaw- Podstaw-nik R1R1R1R1 R2R2R2R2 Pro- duktYield (%) b trans/ cis c eetrans (cis) d 11dMeH3l990.8/1 96 (90) 21ePhH3m991.4/1 95 (90) 3e3e3e3e1ePhH3n991.4/1 96 (90) 4f4f4f4f1ePhH3n840/100- 51fMeMe3o73-96 61g -(CH 2 ) 5 - 3p54-99 b Isolated yield. c Ratio determined by NMR. d Determined by chiral HPLC. e Nitrone 2a was used. f Racemic reaction using achiral Yb(OTf) 3 as catalyst achiral Yb(OTf) 3 as catalyst and nitrone 2a, and nitrone 2a, without MS (ref 3a). without MS (ref 3a). [3a] Young, I. S.; Kerr, M. A.; Angew. Chem. Int. Ed., 2003, 42, 3023. Reaktywność względem 2a: 1e,f > 1d > 1a

35 35 Synteza enancjoselektywna z użyciem kompleksu Ni(II) sugerowany mechanizm sugerowany mechanizm Sibi, M. P.; Ma, Z.; Jasperse, C. P. J. Am. Chem. Soc., 2005, 127 (16), 5764 - 5765. [1] Ganton, M. D.; Kerr, M. A. J. Org. Chem., 2004, 69 (24), 8554 -8557. [2] Young, I. S.; Kerr, M. A.; Angew. Chem. Int. Ed., 2003, 42, 3023. (regioselektywny) atak S N 2 atomu tlenu nitronu na bardziej podstawiony atom z poźniejszym atakiem jonu malonianowego na powstały kation iminiowy [1] (regioselektywny) atak S N 2 atomu tlenu nitronu na bardziej podstawiony atom z poźniejszym atakiem jonu malonianowego na powstały kation iminiowy [1] Alternatywy [2]: reakcja uzgodniona z udziałem wiązania cyklopropanu Alternatywy [2]: reakcja uzgodniona z udziałem wiązania cyklopropanu otwarcie pierścienia aktywowanego cyklopropanu do związku dipolarnego i reakcja S N 1 z nitronem otwarcie pierścienia aktywowanego cyklopropanu do związku dipolarnego i reakcja S N 1 z nitronem Podstawienie pierścienia cyklopro- panu zwiększa reaktywność (stabi- lizowanie dodatniej części dipola) Racemiczny 1e stał się optycznie czynny (ee = 39%) po kontakcie z kompleksem Ni(ClO 4 ) 2 -4g Racemiczny produkt 3a nie stał się optycznie czynny po kontakcie z kompleksem Ni(ClO 4 ) 2 -4g (nieodwracalna reakcja nitronu z dipolem kontrolowana kinetycznie)

36 36 Synteza enancjoselektywna z użyciem kompleksu Ni(II) sugerowany mechanizm cd. sugerowany mechanizm cd. (niestereospecyficznie) (stereospecyficznie zamknięcie pierścienia)

37 37 Dziękuję za uwagę. Treść seminarium znajduje się na naszej stronie www: Treść seminarium znajduje się na naszej stronie www:http://www.chemia.uj.edu.pl/~trzewik

38 Jodek samaru(II) SmI 2 przenośnik elektronu Jodek samaru(II) SmI 2 ; M mol = 404,17; 32248-43-4,32248-43-4 Cena: 317,85 zł / 1 g (Sigma-Aldrich) 99,9 %, bezwodny lub 234,39 zł / 100 ml 0,1 M r-u w THF lub 819,00 zł / 800 ml. Otrzymywanie: Otrzymywanie: [1] Imamoto, I.; Ono, M. Chem. Letters, 1987, 501. [2] Asanoa, Y.; Suzuki, S.; Aoyama, T.; Shimizua, K.; Kajitania, M.;Yokoyama, Y. Synthesis, 1309, (2007) 317,85ee SmI 2 promotes the cyanofluorination of aldehydes providing cyanofluorhydrins in good to excellent yield at room temperature in THF/HMPA. [2] Samar Sm; M mol = 150,36; 7440-19-9, cena: 419,25 zł / 10 g (Sigma-Aldrich),7440-19-9 99 %, proszek -40 mesh. Wrażliwy na tlen, ale odporny na wilgoć.

39 39 Jodek samaru(II) SmI 2 Reakcje przebiegają zwykle z wysoką chemoselektywnością Reakcje przebiegają zwykle z wysoką chemoselektywnością i stereoselektywnością [1] i stereoselektywnością [1] Wpływ rozpuszczalnika na reakcje jest znaczący i ciągle nie do końca Wpływ rozpuszczalnika na reakcje jest znaczący i ciągle nie do końca zrozumiały zrozumiały związki z zasadowymi atomami tlenu lub azotu (np. THF, HMPA) zwiększają związki z zasadowymi atomami tlenu lub azotu (np. THF, HMPA) zwiększają znacząco moc redukcyjną SmI 2 znacząco moc redukcyjną SmI 2 MeOH lub t-BuOH są często dodawane jako źródło protonów (albo, być może, MeOH lub t-BuOH są często dodawane jako źródło protonów (albo, być może, są koordynowane przez SmI 2 ) są koordynowane przez SmI 2 ) dodatek soli, np. FeCl 3 może znacząco zwiększać prędkość reakcji dodatek soli, np. FeCl 3 może znacząco zwiększać prędkość reakcji [1] [1] Samarium(II)-Iodide-Mediated Cyclizations in Natural Product Synthesis, David J. Edmonds, Derek Johnston, and David J. Procter* Chem. Rev. 2004, 104, 3371-3403. 317,85ee

40 40 Jodek samaru(II) SmI 2 Reakcje: Reakcje: [1] [1] Girard, P.; Namy, J. L.; Kagan, H. B. J. Am. Chem. Soc. 1980, 102, 2693-2698. 317,85ee SmI 2 w stechiometrycznych (2 equiv.) ilościach: -redukuje: - - sulfotlenki do siarczków dialkilowych - - epoksydy do alkenów (w t-BuOH z nadmiarem SmI 2 praktycznie ilościowo i bez przegrupowania) -- aldehydy są redukowane selektywnie względem ketonów -- tozylany i halogenki alkilowe do alkenów (z halogenków allilowych i benzylowych otrzymuje się produkty sprzęgania) - - roztwór SmI 2 w THF przekształca mieszaninę ketonów i halogenków alkilowych w alkohole III°

41 41 Jodek samaru(II) SmI 2 Tworzenie wiązań C-C Reakcje typu Barbiera Reakcje typu Barbiera Samarium(II)-Iodide-Mediated Cyclizations in Natural Product Synthesis, David J. Edmonds, Derek Johnston, and David J. Procter* Chem. Rev. 2004, 104, 3371-3403. 317,85ee Reakcja Reformatskiego Reakcja Reformatskiego (również średnie i duże (również średnie i duże pierścienie) pierścienie)

42 42 Jodek samaru(II) SmI 2 Tworzenie wiązań C-C rodnikowa cyklizacja alkenów / alkinów rodnikowa cyklizacja alkenów / alkinów Samarium(II)-Iodide-Mediated Cyclizations in Natural Product Synthesis, David J. Edmonds, Derek Johnston, and David J. Procter* Chem. Rev. 2004, 104, 3371-3403. 317,85ee reduktywne sprzęganie alkenów ze związkami karbonylowymi. reduktywne sprzęganie alkenów ze związkami karbonylowymi.

43 43 Jodek samaru(II) SmI 2 Tworzenie wiązań C-C Samarium(II)-Iodide-Mediated Cyclizations in Natural Product Synthesis, David J. Edmonds, Derek Johnston, and David J. Procter* Chem. Rev. 2004, 104, 3371-3403. 317,85ee sprzęganie typu pinakolinowego sprzęganie typu pinakolinowego

44 44 Jodek samaru(II) SmI 2 Zastosowanie w syntezie związków naturalnych Reakcja Reformatskiego Reakcja Reformatskiego Samarium(II)-Iodide-Mediated Cyclizations in Natural Product Synthesis, David J. Edmonds, Derek Johnston, and David J. Procter* Chem. Rev. 2004, 104, 3371-3403. 317,85ee reakcja typu Barbiera reakcja typu Barbiera z Paeonia albiflora Pall. (Piwonii chińskiej) Działa przeciwbólowo, antymoczopędnie, przeciwzapalnie, przeciwdrgawkowo, wazopresyjnie. Struktura ustalona przez Lavoslava Ružičkę

45 45 Jodek samaru(II) SmI 2 Zastosowanie w syntezie związków naturalnych rodnikowa cyklizacja alkenów / alkinów rodnikowa cyklizacja alkenów / alkinów Samarium(II)-Iodide-Mediated Cyclizations in Natural Product Synthesis, David J. Edmonds, Derek Johnston, and David J. Procter* Chem. Rev. 2004, 104, 3371-3403. 317,85ee


Pobierz ppt "1 Plusy i minusy nitronów Bartosz Trzewik. 2 Nitrony Definicja Definicja Nitrony to N-tlenki imin o budowie: lub Nazewnictwo Nazewnictwo Reguła IUPAC."

Podobne prezentacje


Reklamy Google