Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Czy ciemna materia jest supersymetryczna? Krzysztof Turzyński IFT W. de Boer et al., hep-ph/0309029 & wykład podczas szkoły letniej Particle Physics and.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Czy ciemna materia jest supersymetryczna? Krzysztof Turzyński IFT W. de Boer et al., hep-ph/0309029 & wykład podczas szkoły letniej Particle Physics and."— Zapis prezentacji:

1 Czy ciemna materia jest supersymetryczna? Krzysztof Turzyński IFT W. de Boer et al., hep-ph/ & wykład podczas szkoły letniej Particle Physics and Cosmology: the Interface w Cargese, 4-16/08/03

2 Plan Jak działa Nasza Galaktyka? Kłopoty ze zrozumieniem? Potrzeba ciemnej materii. Supersymetria i ciemna materia. Panaceum na kłopoty modeli galaktycznych?

3 Nasza Galaktyka Maurin et al., astro-ph/ sztywność R=E/Z

4 Nasza Galaktyka Maurin et al., astro-ph/ gradient metaliczności + spiralna struktura dysku galaktycznego + rozkład źródeł + reakcje jądrowe + wiatr słoneczny

5 Reakcje jądrowe Wszystkie reakcje dla Z<56 potrzebne Mało danych doświadczalnych Półempiryczna parametryzacja konieczna Ekstrapolacja do niemierzonych energii i Z Maurin et al., astro-ph/

6 Reakcje jądrowe Maurin et al., astro-ph/ % reakcji zmierzonych przy co najmniej jednej energii Ściśle empiryczna parametryzacja 20% dokładności Jądra – duchy ( 9 Li 9 Be, 1/2 =178ms)

7 Wyniki Maurin et al., astro-ph/ Moskalenko et al., astro-ph/

8 Wyniki – antyprotony Maurin et al., astro-ph/ =0.6, =2.2, V c >0, K cm 2 /s Moskalenko et al., astro-ph/ =0.6, =2.4, V c =0, K 0 = cm 2 /s

9 Wyniki – e + i Moskalenko et al., astro-ph/

10 Pomiary WMAP ? materia = cząstki ciemna = neutralne nierelatywistyczna = ciężkie i słabo oddziałujące

11 Gdzie jest ciemna materia? Krzywe rotacji galaktyk nieświecąca materia w galaktykach – halo Gdyby materia była skoncentrowana w centrum

12 Cząstki reliktowe równanie Boltzmanna wiąże obserwacje CMB i własności ciemnej materii Zimny Wszechświat T << M b N (M/T) 3/2 exp(-M/T) od tej pory tylko oddziaływania grawitacyjne

13 Supersymetria Nowa symetria czasoprzestrzenna dla każdej cząstki istnieje partner o tych samych liczbach kwantowych, masie i przeciwnej statystyce +– Rozwiązuje problem hierarchii Przewiduje unifikację oddziaływań Nie występuje w przyrodzie (złamana?) Mnóstwo nowych parametrów modele łamania supersymetrii

14 Parzystość R R=(–1) 3B+L+2s zachowaną liczbą kwantową u d u e Zabronione diagramy prowadzące do szybkiego rozpadu protonu Superpartnerzy mogą być produkowani tylko parami najlżejsza supercząstka (LSP) nie rozpada się na zwykłe cząstki, dwie mogą anihilować Jeśli LSP neutralna, to tylko słabe oddziaływania z materią Masa LSP wyznaczona przez skalę łamania supersymetrii duża LSP świetnym kandydatem na ciemną materię

15 Łamanie supersymetrii renormalizacja Oddziaływania grawitacyjne nadają masę super- partnerom przy skali GUT (?) mSUGRA Spektrum super- partnerów przy dostępnych nam energiach + łamanie symetrii elektrosłabej Dodatkowe parametry: m 0, M 1/2, A 0, tan, sgn

16 Neutralina jako ciemna materia tan =45tan =50tan =52 LSP nie jest neutralne Masa Higgsa > GeV A 0 =0

17 Anihilacja neutralin Macierz masy neutralinMieszanie neutralin Główny kanał: Anihilacja neutralin jest źródłem wysoko- energetycznych cząstek

18 Anihilacja vs promienie kosmiczne e p

19 Wyniki W. De Boer, wyjątek z prezentacji tan =51, A 0 =0 Fit do spektrum p, e +, ; normalizacja każdego typu cząstek (boost factor) wolnym parametrem, uproszczony model

20 Wyniki – komentarze

21 Wnioski Analiza De Boera et al. – interesujące, spójne i minimalne połączenie modelu Naszej Galaktyki i MSSM rozwiązujące zagadki nadmiaru antyprotonów, pozytonów i kwantów w promieniowaniu kosmicznym. Problemy – antyprotony, nietypowe parametry dyfuzji, parametryzacja reakcji jądrowych, parametryzacja rozwiązań równania transportu. Potwierdzenie wyników – bezpośrednia detekcja ciemnej materii, doskonalsze metody obliczeniowe vs nowe dane z nowych eksperymentów.


Pobierz ppt "Czy ciemna materia jest supersymetryczna? Krzysztof Turzyński IFT W. de Boer et al., hep-ph/0309029 & wykład podczas szkoły letniej Particle Physics and."

Podobne prezentacje


Reklamy Google