Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

2.12.2003 Seminarium Sprawozdawcze Zakładu PVI 9.00 - 9.10Informacje o Zakładzie, L.Białkowska 9.10 - 9.20GRID, W.Wiślicki 9.20 - 9.55Bieżące eksperymenty.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "2.12.2003 Seminarium Sprawozdawcze Zakładu PVI 9.00 - 9.10Informacje o Zakładzie, L.Białkowska 9.10 - 9.20GRID, W.Wiślicki 9.20 - 9.55Bieżące eksperymenty."— Zapis prezentacji:

1 2.12.2003 Seminarium Sprawozdawcze Zakładu PVI 9.00 - 9.10Informacje o Zakładzie, L.Białkowska 9.10 - 9.20GRID, W.Wiślicki 9.20 - 9.55Bieżące eksperymenty i prace poza CERNem, G.Wrochna 10.00 - 10.30Eksperymenty CERNowskie na stałej tarczy, J.Nassalski 10.35 - 11.05Przyszłe eksperymenty przy LHC, M.Górski 11.10 - 11.30Eksperymenty neutrinowe, M.Szeptycka

2 Struktura Zakładu Pracownia Oddziaływań Elementarnych Pracownia Oddziaływań Wysokich Energii z Jądrami Atomowymi Sekcja Konstrukcyjno-Mechaniczno-Optyczna

3 Zakład zatrudnia35 pracowników (29 4/5 etatów) -profesorów 7 -dr hab. 7 -doktorów10 -magister fizyki 4 doktorantów17 -warsztat ("sekcja KMO") 3 -inżynier elektronik 1 -laboranci 2 -sekretariat 1 Za granicą 6

4 Pozastatutowe źródła finansowania

5 SPUB - dr M. Górski (LHC) - prof. J. Nassalski (COMPASS) - prof. J. Stepaniak (WASA) - dr hab. W. Wiślicki (NA48) - dr hab. W. Wiślicki (NA48/1) - dr hab. W. Wiślicki (SPB/5.PR UE) - dr Krzysztof Nawrocki (GRID) - prof. T. Siemiarczuk (ALICE) - prof. T. Siemiarczuk (WA98) - dr hab. M. Szczekowski (LHC-b) - dr hab. E. Rondio (neutrinowy)

6 granty - dr hab. A. Sandacz (Badanie polaryzacji w nukleonie) - prof. J. Stepaniak (WASA) - dr hab. H. Białkowska (NA49) - dr hab. E. Rondio (neutrinowy) - dr hab. E. Rondio (promotorski mgr K.Kowalik) - prof. J. Nassalski (promotorski mgr A.Mielecha) - dr hab. D. Kiełczewska (neutrina – SK, K2K) - prof. K. Doroba (DELPHI - współudział) - dr hab. G. Wrochna (Badanie błysków optycznych towarzyszących rozbłyskom gamma)

7 program FNP- dr hab. M. Szczekowski (MILAB) (zakończony) fundusze międzynarodowe: - dr hab. E. Rondio (grant NATO – neutrino) - dr hab. A. Sandacz (koordynator grantu PAN z NSF–USA) - w ramach programu Wielkie Urządzenia Badawcze (grant TARI, grant SASSO), granty dla polskiej grupy neutrinowej - dr hab. W. Wiślicki Projekt Unii Europejskiej (Cross Grid) - dr hab. G. Wrochna Fundacja Astronomii Polskiej (umowa) - prof. J. Nassalski (grant NATO Science Program) - prof. J. Nassalski (Fundusz Pełnomocnego Przedst. Rządu RP w ZIBJ Dubna

8 współprace międzynarodowe z: CERN Szwecją Dubną Niemcami USA Francją Włochami Japonią Projekt Unii Europejskiej – 22 instytucje z Europy

9 Tematyka bieżących eksperymentów

10 1.Poszukiwanie bozonu Higgsa w rozpadach na dowolne kwarki. Poszukiwanie cząstek supersymetrycznych, badanie oddziaływania gamma-gamma, poszukiwanie odstępstw od modelu standardowego, badanie rozpadów mezonów pięknych (DELPHI) 2.Wyznaczanie polaryzacji gluonów w nukleonie (COMPASS), 3. Badanie struktury nukleonu w obszarze dużych wartości Q 2 (ZEUS),

11 4. Badanie rzadkich rozpadów mezonu. Badanie produkcji lekkich mezonów (WASA), 5. Poszukiwanie plazmy kwarkowo-gluonowej. Mechanizmy oddziaływania jądro-jądro i hadron- jądro (NA49, WA93, WA98), 6. Badanie łamania symetrii CP oraz rzadkich rozpadów K 0 (NA48), badanie rzadkich rozpadów K s (NA48/1),

12 7.Badania oscylacji neutrin w eksperymentach SK i K2K, 8.Testowanie detektora ICARUS w promieniowaniu kosmicznym, 9.Badanie elastycznego rozpraszania proton-proton na akceleratorze RHIC, 10. Badanie błysków optycznych towarzyszących rozbłyskom gamma.

13 Tematyka przygotowywanych eksperymentów

14 1.Poszukiwanie nowych cząstek (bozonu Higgsa, cząstek supersymetrycznnych) CMS 2.Detekcja mionów kosmicznych w detektorze CMS 3.Poszukiwanie plazmy kwarkowo-gluonowej ALICE 4.Badanie łamania CP w rozpadach mezonów pięknych LHCb 5.Oddziaływanie lekkich relatywistycznych jąder STRELA 6.Badanie oscylacji neutrin ICARUS 7.Badanie zjawisk kosmicznych o kilkusekundowym okresie zmienności of the sky

15 Fenomenologia

16 Plazma kwarkowo-gluonowa a fluktuacje prof. dr hab. Stanisław Mrówczyński Produkcja mezonu eta w zderzeniach nukleon – nukleon dr hab. Andrzej Deloff

17 Eksperymenty

18 CERN, Genewa: LEP: DELPHI SPS: ciężkie jony WA93, WA98 NA49 łamanie CP i rzadkie rozpady K 0 NA48 badanie rzadkich rozpadów K s NA48/1

19 miony: COMPASS CERN, Genewa c.d: neutrina Grant Sasso ICARUS (przygotowanie), Super KAMIOKANDE, K2K LHC (przygotowanie) CMS ALICE LHCb

20 Uppsala Celsius WASA DESY, Hamburg HERA - ZEUS ZIBJ, Dubna

21 Warsztat a) Praca przy budowie elementów komory TPC ALICE. Eksperyment ALICE b) Budowa nowych 8. linii pomiarowych typu RASNIK (nowy układ optyczny), mocowanych do dwóch skrajnych ram symulujących skrajne stacje Outer Trackera. Układ związany z ramami zawiera maskę i soczewkę, kamera CCD mocowana do układu nieruchomego (ściany budynku). Cel: dalsze badanie stabilności i zwiększenie dokładności pomiarów odkształceń po osi Z systemu RASNIK. Eksperyment LHCb c) Wykonanie jednej połówki jednometrowej komory słomkowej o 64-ch słomkach wg nowej technologii. Eksperyment LHCb

22 Działalność naukowa, dydaktyczna i popularyzatorska

23 prowadzenie 17 prac doktorskich, ćwiczeń w ramach pracowni dla studentów IV roku Wydziału Fizyki UW opieka nad studentami MISMaP - 2 współpraca z WSP w Kielcach współpraca z Zakładem P-VIII, P-III i P II recenzje (grantów, wniosków o stopnie, itp. 20

24 udział w Komitetach programowych i organizacyjnych konferencji, zjazdów itp., przewodnictwo sesjom, członkostwo komitetów międzynarodowych 30 artykuły popularyzatorskie i audycje radiowe 13

25 Dorobek

26 Dorobek : 20032002 Prace opublikowane w recenzowanych czasopismach 6352 Prace przyjęte do druku108 Prace wysłane do druku1420 Recenzowane raporty, noty712

27 20032002 Referaty na konferencjach, sympozjach, zjazdach 1429 Prace wysłane na konferencje59 Seminaria za granicą209 Seminaria krajowe2839 Dorobek c.d. :


Pobierz ppt "2.12.2003 Seminarium Sprawozdawcze Zakładu PVI 9.00 - 9.10Informacje o Zakładzie, L.Białkowska 9.10 - 9.20GRID, W.Wiślicki 9.20 - 9.55Bieżące eksperymenty."

Podobne prezentacje


Reklamy Google