Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Systemy zarządzania treścią Część 2. 2006-01-19Systemy zarządzania treścią – część 22 System generyczny Konfiguracja: –typów dokumentów: SGML/XML: każda.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Systemy zarządzania treścią Część 2. 2006-01-19Systemy zarządzania treścią – część 22 System generyczny Konfiguracja: –typów dokumentów: SGML/XML: każda."— Zapis prezentacji:

1 Systemy zarządzania treścią Część 2

2 2006-01-19Systemy zarządzania treścią – część 22 System generyczny Konfiguracja: –typów dokumentów: SGML/XML: każda DTD definiuje osobny typ, –katalogów i ich dopuszczalnej zawartości, –metainformacji, –typów dowiązań, –schematu przepływu prac, –uprawnień, –...

3 2006-01-19Systemy zarządzania treścią – część 23 System otwarty Możliwość implementacji logiki biznesowej na bazie funkcjonalności systemu: –operacje wyzwalane przed lub po standardowych operacjach, –przedefiniowanie standardowych operacji, –dodawanie nowych funkcjonalności. Wymagania: –API pozwalające na dostęp do obiektów logiki systemu, –rozszerzalny interfejs użytkownika.

4 2006-01-19Systemy zarządzania treścią – część 24 Wdrożenie systemu zarządzania dokumentami/treścią Analiza wymagań: –konfrontacja wymagań z podstawową funkcjonalnością systemu, –wybór systemu zarządzania dokumentami. Projektowanie: –projekt konfiguracji (w tym: typy dokumentów, DTD), –projekt warstwy logiki biznesowej, –projekt implementacji logiki biznesowej w oparciu o logikę systemu. Implementacja logiki biznesowej. Wdrożenie: –instalacja, konfiguracja, –integracja z innymi systemami (np. systemem składu), –konwersja zastanych danych, zasilenie systemu. Szkolenia. Pielęgnacja, wsparcie.

5 2006-01-19Systemy zarządzania treścią – część 25 Rodzaje i odmiany systemów zarządzania dokumentami/treścią Web Content Management Systems – zarządzanie zawartością witryny internetowej. Enterprise Content Management Systems – zarządzanie dokumentami biznesowymi organizacji. System obiegu dokumentów kancelaryjnych. System publikacyjny. Portal korporacyjny. System do pracy grupowej. Elektroniczne archiwum.

6 2006-01-19Systemy zarządzania treścią – część 26 Zarządzanie treścią w wydawnictwie Treść – podstawowy produkt biznesowy wydawnictwa. Typowe problemy: –planowanie zawartości publikacji i zarządzanie przygotowywaniem treści, –wielokrotne wykorzystanie zasobów treści: w różnych publikacjach, w różnych mediach; –personalizacja dostarczanej treści. Ciekawe przypadki: –wydawnictwo encyklopedyczne, słownikowe, –wydawca zbiorów aktów prawnych, –wydawca czasopism.

7 2006-01-19Systemy zarządzania treścią – część 27 Dowiązania Rodzaje dowiązań: –między (całymi) dokumentami, –między zawartościami dokumentów, –jedno- lub dwukierunkowe, –o dwóch lub więcej końcach. Funkcje dowiązań: –dołączanie grafiki, –dołączanie subdokumentów, –zarządzanie wersjami (wariantami), –linki semantyczne, przenoszące znaczenie specyficzne dla projektu: typ linku, metainformacje na linkach.

8 2006-01-19Systemy zarządzania treścią – część 28 Linki semantyczne Powiązanie dokumentów (fragmentów dokumentów) z innymi dokumentami (fragmentami). Nadanie znaczenia linkom: –wyszukiwanie z użyciem faktów, –efektywna nawigacja, –automatyczne przetwarzanie. Hamlet Dania jest więzieniem. książę - kraj

9 2006-01-19Systemy zarządzania treścią – część 29 Linki semantyczne – przykłady Encyklopedia: –urodzony w, –syn – ojciec, –tworzył pod wpływem, –jest/był prezydentem. Prawo: –na podstawie aktu, –zmiana aktu, –uchylenie aktu. Dokumentacja techniczna: –składa się z, –nadklasa – podklasa.

10 2006-01-19Systemy zarządzania treścią – część 210... Przywóz wody nie jest objęty cłem Cło na przywóz śniegu wynosi 30%... Subdokumenty... Przywóz wody nie jest objęty cłem.... Dotychczasowy artykuł 3. o treści: zastępuje się nowym o treści:... Cło na przywóz śniegu wynosi 30%.

11 2006-01-19Systemy zarządzania treścią – część 211 Zarządzanie wersjami Przechowywanie wersji dokumentu z kolejnych edycji: –możliwość łatwego powrotu do wcześniejszej wersji. Wydania (releases) / rewizje: –dokument w momencie publikacji jest zamrażany, –aby wprowadzić zmiany, trzeba założyć nowe wydanie, –nowe wydanie przechodzi cały cykl życia w systemie, aż do publikacji. Warianty: –zarządzanie zmianami semantycznymi w dokumentach, –przykłady: nowelizacje aktów prawnych, dokumentacja kolejnych wersji urządzenia; –zapobieganie redundancji części dokumentu wspólnych dla wszystkich wersji.

12 2006-01-19Systemy zarządzania treścią – część 212 Wydania / rewizje

13 2006-01-19Systemy zarządzania treścią – część 213 Warianty dokumentów (1)... Przywóz wody nie jest objęty cłem. Cło na przywóz śniegu wynosi 30%.... Przywóz wody nie jest objęty cłem. Cło na przywóz zamrożonej wody wynosi 30%.... 19.01.2006

14 2006-01-19Systemy zarządzania treścią – część 214 Warianty dokumentów (2)... Przywóz wody nie jest objęty cłem.... Cło na przywóz zamrożonej wody wynosi 30%. Cło na przywóz śniegu wynosi 30%. od=* do=18.01.2006 od=19.01.2006 do=*

15 2006-01-19Systemy zarządzania treścią – część 215 Aktualizacja twardych faktów Twarde fakty: –dane liczbowe, statystyczne, –okresowo się zmieniające lub uaktualniane. Ta sama informacja (np. liczba mieszkańców Danii) występuje w wielu miejscach: –w tekście hasła Dania, –w tabeli pokazującej zmiany liczby mieszkańców Danii w czasie, –w zbiorczej tabeli danych krajów europejskich. Jak nie dopuścić do redundancji: –przechowujemy twarde fakty w jednej kopii w tabeli, –modelujemy w dokumentach miejsce ich wstawienia.

16 2006-01-19Systemy zarządzania treścią – część 216 Aktualizacja twardych faktów Dania... Liczba mieszkańców: ( ). select akt_lm from liczba_mieszk where panstwo=dk select akt_lm_rok from liczba_mieszk where panstwo=dk

17 2006-01-19Systemy zarządzania treścią – część 217 Bardzo duże i bardzo małe dokumenty Split / join: –podział dokumentu SGML/XML na kilka dokumentów zgodnie ze strukturą dokumentu, –niezależny byt dokumentów składowych, –połączenie w całość. Wirtualne dokumenty: –kolekcja dokumentów określonych typów, –traktowana jako pojedynczy dokument: check-out: złożenie treści wirtualnego dokumentu, check-in: rozbicie zawartości na dokumenty składowe.

18 2006-01-19Systemy zarządzania treścią – część 218 Zarządzanie dokumentami vs. publikowanie Czy system zarządzania dokumentami powinien być jednocześnie systemem publikacyjnym (zawierać system publikacyjny)? Za: –zarządzamy po to, aby opublikować, –niekiedy konieczność przechowania informacji zwrotnej z systemu składu (np. informacji o łamaniu stron). Przeciw: –istnieją wyspecjalizowane systemy składu, –niebezpieczeństwo podporządkowania procesów zarządzania dokumentami kształtowi przyszłej publikacji.

19 2006-01-19Systemy zarządzania treścią – część 219 Paradygmat neutralnej puli zasobów Przetwa- rzanie, skład Selekcja materiału Scentralizowana pula zasobów Przeglądarka

20 2006-01-19Systemy zarządzania treścią – część 220 Case study: Planeta Actimedia Planeta Actimedia: –jedno z największych hiszpańskojęzycznych wydawnictw encyklopedycznych, –publikuje na rynek hiszpański oraz Ameryki Łacińskiej. Działalność: –wydaje wiele encyklopedii, –przygotowuje kilka encyklopedii w tym samym czasie. Cele wdrożenia systemu zarządzania treścią: –kontrola struktury treści haseł, –wielokrotne wykorzystanie treści haseł, –wsparcie planowania zawartości encyklopedii, –zautomatyzowanie współpracy z zewnętrznymi autorami.

21 2006-01-19Systemy zarządzania treścią – część 221 Neutralna pula zasobów w Planecie Lemma Pool woda woda (chem.) woda (leks.) wódka wódka woda ognista Entry Pool woda woda (encykl.) woda (chem.) woda (leks.) woda (słown.) woda (leks.) woda ognista woda (enc. chem.) woda (chem.) Works Encyklpopedia Powszechna woda (encykl.)... Encyklopedia Chemii woda (enc. chem.)... Słownik Jęz. Polskiego woda (słown.) used in automatic creation

22 2006-01-19Systemy zarządzania treścią – część 222 Organizacja pracy w Planecie Osobne zespoły: –autorzy pojęć w neutralnej puli zasobów (Lemma Pool): zewnętrzni współpracownicy, koordynatorzy; –planerzy zawartości encyklopedii, –przygotowanie haseł encyklopedii (Entry Pool). Typowy proces: –planer wybiera pojęcia, korzystając z informacji o ich objętości: planer może zlecić przygotowanie wariantu pojęcia o zadanej objętości; –system przypisuje (istniejące i nowe) warianty do encyklopedii, –autorzy przygotowują treść brakujących wariantów pojęć, –system tworzy hasła złożone z wariantów pojęć, –utworzone hasła są ręcznie dostosowywane.

23 2006-01-19Systemy zarządzania treścią – część 223 Planowanie zawartości encyklopedii – planning sheet

24 2006-01-19Systemy zarządzania treścią – część 224 Współpraca z zewnętrznymi autorami w Planecie Open Validated Codified Closed Open & AssignedOpen & Sent Open & Returned Validated & AssignedValidated & Sent Validated & Returned Codified & AssignedCodified & Sent Codified & Returned Released


Pobierz ppt "Systemy zarządzania treścią Część 2. 2006-01-19Systemy zarządzania treścią – część 22 System generyczny Konfiguracja: –typów dokumentów: SGML/XML: każda."

Podobne prezentacje


Reklamy Google