Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Polityka zdrowotna na poziomie Unii Europejskiej Agnieszka Daval-Cichon Health Strategy and Health Systems Unit Bruksela, 28 marca 2011.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Polityka zdrowotna na poziomie Unii Europejskiej Agnieszka Daval-Cichon Health Strategy and Health Systems Unit Bruksela, 28 marca 2011."— Zapis prezentacji:

1 1 Polityka zdrowotna na poziomie Unii Europejskiej Agnieszka Daval-Cichon Health Strategy and Health Systems Unit Bruksela, 28 marca 2011

2 2 Dzisiejsza Unia Europejska 27 kraj ó w ~500 milion ó w obywateli obywateli 27 system ó w ochrony zdrowia

3 3 Strategia dla Europy: wyzwania Powiększanie EU Zwiększające się różnice zdrowotne Starzejące się społeczeństwo Zmiany klimatu, zagrożenie pandemiami i bioterroryzmem Choroby związane z trybem życia Migracje& Transgraniczna opieka zdrowotna Nowe technologie i innowacyjność Globalizacja Bezpieczeństwo Obywatele pragnący większej kontroli Biała księga żywienia Komunikat w sprawie alkoholu Strategia kontroli palenia tytoniu Informacja zdrowotna i Portal zdrowotny ECDC Współpraca z WHO Prawa pacjenta w transgranicznej opiece medycznej Inwestycje zdrowotne poprzez fundusze strukturalne Forum farmaceutyczne Finansowanie projektów Działania międzysektorowe Przeszczepianie narządów, krew, tkanki i komórki Farmaceutyki Urządzenia medyczne Bezpieczeństwo żywności

4 4 Polityka zdrowotna w traktatach unijnych Traktat z Maastricht podpisany w lutym 1992 r. podkreślił znaczenie zdrowia publicznego w UE Art. 152 (129): Przy określaniu i urzeczywistnianiu wszystkich polityk i działań Wsp ó lnoty zapewnia się wysoki poziom ochrony zdrowia ludzkiego

5 5 Nowe elementy w Traktacie Lizbońskim (Art. 168) Możliwość ustalania standardów dla produktów leczniczych i wyrobów medycznych Wzmocniona koordynacja działań na rzecz zdrowia: ustanawianie wytycznych, wskaźników, ułatwianie wymiany doświadczeń, również w dziedzinie monitorowania i oceny Zachęta do ścisłej współpracy między Państwami Członkowskimi w dziedzinie usług zdrowotnych w celu zwiększenia ich komplementarności w regionach przygranicznych Działanie na rzecz ochrony zdrowia publicznego w związku z tytoniem i nadużywaniem alkoholu

6 6 Wspólne wartości, wspólna strategia Konkluzje Rady w sprawie wspólnych wartości i zasad systemów opieki zdrowotnej Unii Europejskiej (2006/C 146/01): powszechność, dostęp do wysokiej jakości opieki, sprawiedliwość oraz solidarność Razem na rzecz zdrowia: strategiczne podejście dla UE na lata

7 7 Europejska Strategia dla Zdrowia Cztery zasady działania: Strategia oparta na wsp ó lnych wartościach « Zdrowie – nasz największy skarb » Zdrowie we wszystkich obszarach polityki Ochrona zdrowia w skali światowej Trzy cele strategiczne: Propagowanie zdrowia w starzejącej się Europie Ochrona obywateli przed zagrożeniami Wspieranie dynamicznych system ó w zdrowotnych i nowych technologii

8 8 Europa dla Pacjentów Kampania informacyjna wylansowa we wrześniu 2008 Dostępna w 22 jezykach Obecnie 12 inicjatyw

9 9 Inicjatywy Transgraniczna opieka zdrowotna Choroby rzadkie Pracownicy sektora opieki zdrowotnej Bezpieczeństwo pacjentów Dawstwo i przeszczepy organów Partnerstwo europejskie na rzecz walki z rakiem Szczepienie przeciwko grypie Racjonalne stosowanie antybiotyków Zdrowie psychiczne Szczepienia w dzieciństwie Choroba Alzheimera i inne odmiany demencji Produkty farmaceutyczne

10 10 Dlaczego bezpieczenstwo pacjentow?

11 11 Evidence % of patients admitted to hospital in the EU suffer from adverse events % of patients admitted to hospital in the EU suffer from adverse events whilst receiving healthcare; much of the harm to patients is preventable Healthcare associated infections Medication-related errors Surgical errors Medical devices failures Errors in diagnoses Failure to act on the results of tests Source: European Commission

12 12 Patients experience 25% of respondents to EU survey say they or their family experienced an adverse event with healthcare Source: Special Eurobarometer 327

13 13 Citizens perception Half of respondents to EU survey feel they could be harmed while receiving healthcare Source: Special Eurobarometer i 67 % w Polsce

14 14 What EU response?

15 15 Collective work Setting up a working group on patient safety; 3- 4 meetings a year Role in preparation of the recommendations Composition of the working group : EU Member States EFTA Council of Europe, WHO, OECD European associations of patients, doctors, pharmacists, nurses, managers

16 16 EU policy Commission Communication (2008) and Council Recommendation on patient safety, including the prevention and control of HCAI (2009)

17 17 Financing EU co-funded European network on patient safety Aim: to establish an umbrella network of EU Member States and EU stakeholders to encourage collaboration in the field of patient safety

18 18 Financing Network of National PS Platforms Good Medication Safety Practices in Europe Guidelines on Patient Safety Education and Training Compendium of good practices in patient safety

19 19 Financing 38 research projects focused on patient safety and quality of healthcare recently co- funded

20 20 Council Recommendation on patient safety Whats in it?

21 21 Council Recommendation Composed of two parts: General patient safety issues (seven recommendations) Prevention and control of healthcare associated infections (two recommendations)

22 22 General patient safety issues: Action for Member States Support the development of national patient safety policies and programmes Empower and inform citizens and patients Establish or strengthen reporting and learning systems on adverse events Include patient safety in the education and training of health professionals

23 23 General patient safety issues: Action for the EU Classify, codify and measure patient safety Share knowledge, experience and best practice at European level Develop and promote research on patient safety

24 24 Prevention and control of healthcare associated infections Adopt and implement a strategy at the appropriate level for the prevention and control of healthcare associated infections (six objectives) Consider setting up an inter-sectoral mechanism for the coordinated implementation of the strategy Implementation by the ECDC

25 25 Implementation Progress report from Member States - June 2011 June 2012 Report by the Commission – due in June 2012 Further steps after 2012 if necessary

26 26 What next? ?

27 27 From patient safety to wider quality of healthcare Main discussion points: What has been already done at EU level in the field? Which dimensions of quality should and could be addressed at EU level? How to ensure patient empowerment and professional involvement?

28 28 How? Joint Action on Patient Safety and Quality of Healthcare Joint Action means a collaboration between the Commission and Member States under co-financing by the Health Programme

29 29 Main objectives of the Joint Action To contribute to the implementation of the Council Recommendation on patient safety To establish collaboration among Member States on aspects of quality of healthcare To promote collaboration among Member States on patient involvement/empowerment, including sharing information on patients rights and the role of the patient in safety and quality improvement

30 30 Joint Action - process Two preparatory meetings held by the Commission in 2010 to define both content and structure (MS, stakeholders, international organisations) Coordination: France (HAS) Project submission: May 2011 Joint action: Sustained collaboration thereafter

31 31 Objective: to implement EU Health Strategy by Improving citizens' health security Promoting health for prosperity and solidarity Generating and disseminate health knowledge Total budget 321,5 mio, Jan 2008 to Dec 2013

32 32 Specificities of the Health Programme Co-finances institutional networks, public health capacity building projects, etc. Supports EU initiatives on health Aims at raising awareness about public health at political level

33 33 Work Plan 2011 Adopted 22 February 2011 Total budget: Five main priorities: Health Information and advice; Cancer and rare diseases; Health determinants: nutrition and physical activity, and alcohol and tobacco; Health systems: ensuring high-quality, safe and efficient cross-border healthcare; Legislation on quality and safety of human substances

34 34 Financing mechanisms (1/2) Project grants Indicative amount: Maximum EU co- financing rate: 60% Operating grants Indicative amount: Maximum EU co- financing rate: 60% Grants for joint actions Indicative amount: Maximum EU co- financing rate in 2011: 60% (exception: HTA 70%) Conference grants Indicative amount: Maximum EU co- financing rate: 50%

35 35 Financing mechanisms (2/2) Direct grant agreements with international organisations Indicative amount: Maximum EU co- financing rate: 60% Procurement (call for tenders) Indicative amount: Maximum EU co- financing rate: 60% Other actions Indicative amount:

36 Fundusz strukturalny CeleMożliwa alokacja na potrzeby zdrowia EFRR (REGIO) Spójność Konkurencyjność Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną wspierające rozwój regionalny i jakość życia; innowacyjność Europejska współpraca terytorialna Rozwój współpracy i możliwości/zdolności; infrastruktura EFS (EMPL) Spójność Konkurencyjność regionalna i zatrudnienie Bezpieczeństwo w pracy w celu promocji bardziej produktywnych form organizacji pracy; prewencja i programy promujące zdrowie Unijne Fundusze Strukturalne dla Zdrowia

37 0 % <1 % 1- 2% 2- 3% 3- 4% 4- 5% >5 % Infrastruktura zdrowotna: Procent planowanych inwestycji w infrastrukturę zdrowotną w odniesieniu do całkowitej sumy funduszy strukturalnych przyznanych krajom członkowskim w latach Źródło:Komisja Europejska, DG SANCO miliardów przeznaczone w ramach programów operacyjnych na wspieranie infrastruktury zdrowotnej (aktywa trwałe) + 6 miliardów na priorytety: kwestie zw. z problemem starzenia się społeczeństwa i e-usługi (łącznie z e- zdrowiem) + X z EFS (z 349 miliardów łącznie przeznaczonych na politykę spójności) Unijne Fundusze Strukturalne dla Zdrowia

38 38 Dziękuję za uwagę !


Pobierz ppt "1 Polityka zdrowotna na poziomie Unii Europejskiej Agnieszka Daval-Cichon Health Strategy and Health Systems Unit Bruksela, 28 marca 2011."

Podobne prezentacje


Reklamy Google