Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

88 Liceum Ogólnokształcące im. Michała Konarskiego Rada Plenarna 13 lutego 2013.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "88 Liceum Ogólnokształcące im. Michała Konarskiego Rada Plenarna 13 lutego 2013."— Zapis prezentacji:

1 88 Liceum Ogólnokształcące im. Michała Konarskiego Rada Plenarna 13 lutego 2013

2 Zestawienie wyników klasyfikacji I semestr 2012/13 - LO Parametr / klasa I LAI LBI LCI LDI LE Razem Liczba uczniów 30 150 KLASYFIKOWANI 30 150 PROMOWANI 73 NIEKLASYFIKOWANI: Cz ęś ciowo 00100 1 Ca ł kowicie 00000 0 Z NDST -1 56586 30 Z NDST - 2 11337 15 Z NDST - 3 i wi ę cej 1211027 32

3 Zestawienie wyników klasyfikacji I semestr 2012/13 - LO Parametr / klasa I LAI LBI LCI LDI LE Razem celujący 06411 12 bardzo dobry 3776454234 234 dobry 801098711585 476 dostateczny 125131136140106 638 dopuszczaj ą cy 176144142162206 830 niedostateczny 6211632048 204 ś rednia kl. 2,73,232,8332,69 2,89 Liczba uczniów bez ndst 1222121910 75

4 Zestawienie wyników klasyfikacji I semestr 2012/13 - LO ZACHOWANIE: wzorowe 015340 22 bardzo dobre 74495 29 dobre 12911610 48 poprawne 52575 24 nieodpowiednie 20648 20 naganne 40102 7 % frekwencji 86,8791,584,3485,886,31 86,96

5 Zestawienie wyników klasyfikacji I semestr 2012/13 - LO Parametr / klasa II LAII LBII LCII LDII LE Razem Liczba uczniów 20 212324 108 KLASYFIKOWANI 20 2324 107 PROMOWANI 45 NIEKLASYFIKOWANI: Cz ęś ciowo 10000 1 Ca ł kowicie 00100 1 Z NDST -1 20345 14 Z NDST - 2 44211 12 Z NDST - 3 i wi ę cej 711892 37

6 Zestawienie wyników klasyfikacji I semestr 2012/13 - LO Parametr / klasa II LAII LBII LCII LDII LE Razem celujący 21110 5 bardzo dobry 2619182822 113 dobry 3727445459 221 dostateczny 5149747596 345 dopuszczaj ą cy 103128120139114 604 niedostateczny 5556404814 213 ś rednia kl. 2,542,392,582,652,87 2,61 Liczba uczniów bez ndst 657916 43

7 Zestawienie wyników klasyfikacji I semestr 2012/13 - LO ZACHOWANIE: wzorowe 10034 8 bardzo dobre 35525 20 dobre 48531 21 poprawne 55251 18 nieodpowiednie 42785 26 naganne 30228 15 % frekwencji 86,58589,589,784,4 87,02

8 Zestawienie wyników klasyfikacji I semestr 2012/13 - LO Parametr / klasa III LAIII LBIII LCIII LDIII LE Razem Liczba uczniów 23202420 107 KLASYFIKOWANI 23202420 107 PROMOWANI 50 NIEKLASYFIKOWANI: Cz ęś ciowo 10000 1 Ca ł kowicie 00000 0 Z NDST -1 14633 17 Z NDST - 2 51556 22 Z NDST - 3 i wi ę cej 63234 18

9 Zestawienie wyników klasyfikacji I semestr 2012/13 - LO Parametr / klasa III LAIII LBIII LCIII LDIII LE Razem celujący 21332 11 bardzo dobry 81920 13 80 dobry 391525 26 130 dostateczny 455759 85 305 dopuszczaj ą cy 13612413010381 574 niedostateczny 34192628 135 ś rednia kl. 2,42,542,592,642,67 2,57 Liczba uczniów bez ndst 11121197 50

10 Zestawienie wyników klasyfikacji I semestr 2012/13 - LO ZACHOWANIE: wzorowe 01602 9 bardzo dobre 57619 28 dobre 57264 24 poprawne 94142 20 nieodpowiednie 30651 15 naganne 11342 11 % frekwencji 79,758882,1580,780,61 82,24

11 Zestawienie wyników klasyfikacji I semestr 2012/13 - LO Podsumowanie wyników klasyfikacji klas LO I semestr rok szkolny 2012/2013 Liczba uczniów na początku roku369 przybyło1 ubyło5 stan na koniec I semestru364 Liczba uczniów klasyfikowanych364 nieklasyfikowanych: częściowo3 całkowicie1 bez ndst168 z niedostatecznymi: jedna61 dwie49 trzy i więcej 87 frekwencja85,4

12 Zestawienie wyników klasyfikacji I semestr 2012/13 - LO Przedmiot - liczba ocen niedostatecznych j.polski61 j. angielski49 j. niemiecki47 historia55 matematyka124 fizyka46 chemia19 biologia42 geografia26 Podsumowanie wyników klasyfikacji klas LO I semestr rok szkolny 2012/2013

13 Zestawienie wyników klasyfikacji I semestr 2012/13 - LO Podsumowanie wyników klasyfikacji klas LO I semestr rok szkolny 2012/2013 2 WOK2 WOS58 Podstawy przedsiębiorczości14 Wychowanie fizyczne6 Religia1 --

14 Zestawienie wyników klasyfikacji I semestr 2012/13 - LO Podsumowanie wyników klasyfikacji klas LO I semestr rok szkolny 2012/2013 Klasa z najlepszą średnią ocenKlasa z najlepszą frekwencją 1 LB – 3,231 LB – 91,5% 1 LD – 3,02 LD – 89,7% 2 LE – 2,872 LC - 89,5%

15 Zestawienie wyników klasyfikacji I semestr 2012/13 - LO Podsumowanie wyników klasyfikacji klas LO I semestr rok szkolny 2012/2013 Uczniowie do wyróżnienia (ze średnią ocen 4,0 i wyżej): Lp Nazwisko i imię Średnia ocen Ocena z zachowania klasa 1.Jaworski Damian 4,25 wzorowe 1LB 2.Kędziorek Paulina 4,25 wzorowe 1LB 3.Stańczak Artur 4,25 wzorowe 1LB 4.Zajdenc Michał 4,13 wzorowe 1LC 5.Słońska Sandra 4,12 bardzo dobre 1LE 6.Kurczewska Marta 4,0 wzorowe 2 LA

16 Zestawienie wyników klasyfikacji I semestr 2012/13 - LO Najlepsze średnie w klasach – poniżej 4,0 Lp Nazwisko i imię Ocena zachowania klasa 1. Zielinka Karolina bardzo dobre 1 La 2. Zawadka Katarzyna wzorowe 1 LB 3. Walenc Renata wzorowe 1 LB 4. Wieczorek Grzegorz dobre 1 LC 5. Rosa Katarzyna bardzo dobre 1 LD 6. Grzelak Olga dobre 2 LA 7. Nowacka Klara dobre 2 LC 8. Kowalska Dominika wzorowe 2 LD 9. Wieczorek Agnieszka bardzo dobre 3 LA 10. Wieczorek Marlena dobre 3 LB 11. Kucharski Przemysław bardzo dobre 3 LC 12. Jastrzębski Michał dobre 3 LD 13. Wiśniewski Paweł bardzo dobre 3 LE

17 Zestawienie wyników klasyfikacji I semestr 2012/13 - LO Wyróżnienia za 100% frekwencję: Klasa 1LB: Jan Foksowicz, Marcin Szewczak, Katarzyna Zawadka, Artur Stańczak. Klasa 1LD: Piotr Celmer, Rafał Sierpiński. Klasa 1LE: Konrad Boruszewski, Arkadiusz Starzyński. Klasa 2LD: Dominika Kowalska, Aleksandra Prawucka.

18 Zestawienie wyników klasyfikacji I semestr 2012/13 Osiągnięcia uczniów LO, Technikum i ZS I semestr: II miejsce w zawodach sprawnościowych – sporty obronne, II miejsce w II Ogólnopolskim Turnieju Piłki Siatkowej Szkół o Profilu Mundurowym, II miejsce w sztafecie 3x400m w zawodach lekkoatletycznych, V miejsce w Ogólnopolskim konkursie Kuchnia na Mazowszu, IX miejsce w zawodach sportowych Złota łuska, III miejsce w biegach przełajowych dziewcząt Dzielnicy Wola, IV miejsce IV miejsce w biegach przełajowych chłopców Dzielnicy Wola, 5-8 miejsce w piłce nożnej 5-8 miejsce w piłce nożnej Dzielnicy Wola, 7 - 8 miejsce w piłce koszykowej dziewcząt 7 - 8 miejsce w piłce koszykowej dziewcząt Dzielnicy Wola, 5-6 miejsce w piłce koszykowej chłopców 5-6 miejsce w piłce koszykowej chłopców Dzielnicy Wola, 7 miejsce w piłce ręcznej dziewcząt 7 miejsce w piłce ręcznej dziewcząt Dzielnicy Wola, Udział w projekcie Unii Europejskiej - Mój wybór moja decyzja – badanie i rozwój predyspozycji zawodowych uczniów szkół zawodowych i techników.

19 Zestawienie wyników klasyfikacji I semestr 2012/13 Wyjścia uczniów, spotkania, warsztaty: 1. Warsztaty kreatywności w ramach projektu Miasto-przestrzeń działań twórczych. 2. Targi edukacyjne dla maturzystów. 3. Akcja sprzątania świata. 4. Obóz integracyjny – Serpelice. 5. Wycieczka do ośrodka szkolenia oddziałów specjalistycznych Policji. 6. Lekcja muzealna w Muzeum Historycznym m.st. Warszawy. 7. Festyn integracyjny w 3 Warszawskiej Brygadzie Rakietowej Obrony Kraju. 8. Pielgrzymka maturzystów do Częstochowy. 9. Lekcja języka niemieckiego w Instytucie Goethego. 10. Warsztaty w Wyższej Szkole Psychologii Społecznej – realia współczesnego życia. 11. Konkurs Kuchnia na Mazowszu. 12. Wycieczka do Muzeum Powstania Warszawskiego – ślubowanie funkcjonariuszy SG. 13. Rozgrywki międzyszkolne w piłce koszykowej, siatkowej, nożnej. 14. Wycieczka edukacyjna na SGGW Randez-vous z SGGW. 15. Konkurs savoir-vivre. 16. Udział w obchodach rocznicy odzyskania Niepodległości – koncert patriotyczny w Teatrze na Woli.

20 Zestawienie wyników klasyfikacji I semestr 2012/13 16. Warsztaty edukacyjne – Agresja –metody radzenia sobie ze złością. 17. Wycieczka – poznanie kultury żydowskiej, Cmentarz Żydowski. 18. Wycieczka do Muzeum Policji – Komenda Główna. 19. Zawody w strzelectwie sportowym. 20. Wyjście na wystawę multimedialną Baśniowe światy. 21. Wycieczka do Centrum Dowodzenia Lotnictwa Policji. 22. Wycieczka do Izby Wytrzeźwień. 23. Udział w gali Wolontariuszy w Teatrze na Woli – Ludzie dobrej woli. 24. Wycieczka do IV Komendy Rejonowej Policji Warszawa Wola. 25. Zawody strzelectwa sportowego Złota Łuska. 26. Wycieczka do Komendy Policji-poznanie historii i tradycji polskiej Policji. 27. Udział w uroczystości w Szkole Podstawowej 166 – Bądź dla nich przykładem. 28. Wycieczka do Centrum Nauki Kopernik. 29. Warsztaty w SGGW- Elementy diagnostyki drobnoustrojów ważnych w technologii żywienia 30. Warsztaty w SGGW – Otwarte laboratoria SGGW. 31. Wycieczka do Medycznego Studium Zawodowego nr 5 – oferta edukacyjna. 32. Wycieczka do Muzeum Medycyny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. 33. Warsztaty w Urzędzie Warszawa Wola – Samorządowe czwartki. 34. Wyjście do Teatru Powszechnego – udział w dyskusji krytyka literackiego i autora scenografii.

21 Koniec… Dziękuję za uwagę.


Pobierz ppt "88 Liceum Ogólnokształcące im. Michała Konarskiego Rada Plenarna 13 lutego 2013."

Podobne prezentacje


Reklamy Google