Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

The pores of the year and change in the nature (the part I) Pory roku a zmiany w przyrodzie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "The pores of the year and change in the nature (the part I) Pory roku a zmiany w przyrodzie."— Zapis prezentacji:

1 The pores of the year and change in the nature (the part I) Pory roku a zmiany w przyrodzie

2 Nachylenie osi ziemskiej do płaszczyzny orbity podczas ruchu obiegowego sprawia, że warunki oświetlenia Ziemi zmieniają się w rytmie rocznym. Inclination of the earthly axis to the plane of the orbit during the current movement inflicts that the conditions of the lighting of the Ground change in the year -old rhythm.

3 JEDNYM ZE SKUTKÓW TEGO JEST WYSTĘPOWANIE PÓR ROKU. THE OCCURRENCE of TIMES YEAR IS ONE FROM THIS RESULTS.

4 21 March - the spring equinox. The sun towers over in the zenith on the equator. The sun since this moment towers over in the Poland more and more high, and every the next day is longer. Next easts and the wests of the sun move towards the midnight. 21 marca - równonoc wiosenna. Słońce góruje w zenicie na równiku. W Polsce od tego momentu Słońce góruje coraz wyżej, a każdy następny dzień jest dłuższy. Kolejne wschody i zachody Słońca przesuwają się ku północy.

5 Jest to początek kalendarzowej (astronomicznej) wiosny. Prawdziwa, klimatyczna przychodzi, gdy temperatura powietrza (średnia dobowa) przekroczy 5°C. This is the beginning of the calendar (astronomical) spring. True, climatical comes, when the temperature of the air (average hour) 5 cross ° C.

6 days are starting being longer than the night; snows are melting; a great changeability and a diversity of the weather are appearing; in nature a period of great changes is starting: -against plants are coming back to life, -about the first flowers appear: snowdrops, primroses, -about on trees flower buds are opening, as first hazels, willows and birches are blossoming, -far animals are being woken up after the winter sleep (e.g. snakes, badgers, hedgehogs, frogs, bear), -about we notice birds who for the winter period left to warm countries (e.g. skylarks, storks, swallows), -about a fine singing of birds is heard, the majority from them is preparing to lay eggs, -against meadows they are starting turning green, - about farmers are beginning the work in the field.

7 Dni zaczynają być dłuższe od nocy; topnieją śniegi; występuje duża zmienność różnorodność pogody; w przyrodzie rozpoczyna się okres wielkich zmian: rośliny budzą się do życia, pojawiają się pierwsze kwiaty: przebiśniegi, pierwiosnki, na drzewach rozwijają się pąki kwiatowe, jako pierwsze zakwitają leszczyny, wierzby, brzozy, wiele zwierząt budzi się po śnie zimowym (np. węże, borsuki, jeże, żaby, niedźwiedzie), dostrzegamy ptaki, które na okres zimowy odleciały do ciepłych krajów (np. skowronki, bociany, jaskółki), słychać piękny śpiew ptaków, większość z nich przygotowuje się do składania jaj, łąki zaczynają się zielenić, rolnicy rozpoczynają prace polowe.


Pobierz ppt "The pores of the year and change in the nature (the part I) Pory roku a zmiany w przyrodzie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google