Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Oprac.: Marcin Winkowski

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Oprac.: Marcin Winkowski"— Zapis prezentacji:

1 Oprac.: Marcin Winkowski
Białaczka Oprac.: Marcin Winkowski

2 Leukemia is a cancer of the blood or bone marrow and is characterized by an abnormal proliferation (production by multiplication) of blood cells, usually white blood cells (leukocytes).

3 Białaczka - nazwa grupy, zbliżonych do siebie, lecz nieco różnych chorób nowotworowych układu krwiotwórczego. Poszczególne typy białaczek są powodowane przez różne mutacje dające podobne (ale nie identyczne) skutki.

4 Nazwa historycznie wywodzi się od białawego koloru próbki krwi chorego na ostrą białaczkę.
Białaczka charakteryzuje się ilościowymi i jakościowymi zmianami leukocytów we krwi, szpiku i narządach wewnętrznych (śledzionie, węzłach chłonnych).

5 Zmienione leukocyty powstają z komórek macierzystych w wyniku tzw
Zmienione leukocyty powstają z komórek macierzystych w wyniku tzw. transformacji białaczkowej. Dochodzi do trwałych zmian cytokinetycznych, metabolicznych i antygenowych.

6 Ich przyczyną może być kilka współdziałających ze sobą czynników, np.:
retrowirusy predyspozycje osobnicze (geny) czynniki zewnętrzne (promieniowanie jonizujące, środki chemiczne)

7 Od początku roku 2007 w Stanach Zjednoczonych zanotowano 44,240 przypadków zachorowań na białaczkę. Liczba śmiertelnych ofiar choroby wyniosła 21,790.

8 Podłoże genetyczne TAL1 (1p32) TLX1 (10q24) MLL (11q23)
Żródło:

9 Podział białaczek ostra białaczka szpikowa (AML)
przewlekła białaczka szpikowa (CML) ostra białaczka limfatyczna (ALL) przewlekła białaczka limfatyczna (CLL) ostra białaczka limfoblastyczna

10 AML, ostra białaczka szpikowa
Ostra białaczka szpikowa (ang. acute myeloid leukemia AML) - grupa chorób spowodowana rozplemem nowotworowym prekursorów komórek krwi. Charakteryzują się one zaburzeniem proliferacji i dojrzewania z nagromadzeniem form niedojrzałych (np. mieloblastów) w szpiku, a także ich naciekaniem różnych narządów i tkanek.

11 Objawy AML wysoka gorączka
objawy niedokrwistości np. bladość, widoczne zażółcenie skóry, osłabienie, napadowe kołatanie serca objawy skazy krwotocznej, np. krwotoku z nosa, błon śluzowych, owrzodzenia i krwiomocz powiększona wątroba i śledziona

12 Objawy AML liczba leukocytów we krwi obwodowej wzrasta nawet do 800 tys. w mm3 (przeważają formy bardzo młode i dojrzałe, a brak jest form pośrednich - tzw. przerwa leukemiczna). Może także spadać, nawet do 1 tys. w mm3 szpik – obecność mieloblastów > 30%

13 Leczenie AML intensywne leczenie cytostatykami, aż do osiągnięcia remisji leczenie kondycjonujące przed przeszczepem - cytostatyki o działaniu silnie immunosupresyjnym przeszczep szpiku

14 Leczenie AML Metoda ta pozwala wyleczyć od 30 do 50% chorych. W razie nieuzyskania remisji rokowanie jest bardzo złe. Stosuje się wtedy doustne cytostatyki, które łagodzą objawy. U tych chorych próbuje się też nowych metod leczenia, gdyż daje to im dodatkową szansę.

15 AML w rozmazie krwi Żródło:

16 AML w rozmazie szpiku Żródło:

17 AML w rozmazie szpiku Żródło: rebeccanelson.com/leukemia/aml.jpg

18 Leczenie białaczek przewlekłych
polega zwykle na podawaniu leków doustnych - umożliwia to wieloletnie przeżycie jedyną metodą całkowitego uleczenia jest przeszczep komórek krwiotwórczych – wiąże się on jednak z dużym ryzykiem śmierci podczas zabiegu

19 Białaczka jest ciężką chorobą, ale nie jest już dziś wyrokiem śmierci
Najważniejsza jest szybka diagnoza – nie wolno lekceważyć objawów choroby

20 Ośrodki zajmujące się leczeniem białaczek w Polsce:

21 Bibliografia [1] M. Rucińska, A.B. Skotnicki, M. Machaczka, A. Załuska: De novo ostra białaczka szpikowa (AML) w materiale własnym Kliniki Hematologii Collegium Medicum UJ w Krakowie. Łódź, [2] A.B. Skotnicki: Białaczka nie jest dziś wyrokiem śmierci. Służba Zdrowia, 1997, , 10 i [3] U. Radwańska: Białaczki u dzieci. Wrocław: Volunmed, [4] J. Aleksandrowicz: Choroba białaczkowa (białaczki). Warszawa: PZWL, [5] P. Śledziowski, A. B. Skotnicki: Zespoły mielodysplastyczne. Kraków: WUJ, [6] [7] D. G. Crowther: Leukemia and non-Hodkin Lymphoma. Oxford: Pergamon Press, [8] D. Bishop: Genetic potential of bunyaviruses. Berlin : Springer-Verlag, [9] Leukemia: official journal of the Leukemia Society of America, Leukemia Research Fund. Baltimore: Williams & Wilkins, [10] A. Dimberg: The role of Stat1 in retinoic acid-induced myelomonocytic differentiation of human leukemia cells. Uppsala: AUU, 2002.

22 Dziękuję


Pobierz ppt "Oprac.: Marcin Winkowski"

Podobne prezentacje


Reklamy Google