Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Koncepcja zakładu naukowego ZARZĄDZANIE FINANSAMI.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Koncepcja zakładu naukowego ZARZĄDZANIE FINANSAMI."— Zapis prezentacji:

1 Koncepcja zakładu naukowego ZARZĄDZANIE FINANSAMI

2 Celowość utworzenia zakładu stworzenie zakładu zajmującego się w sposób kompleksowy tematyką zarządzania finansami, integracja pracowników zajmujących się szeroko rozumianą problematyką finansów, zapewnienie zaplecza naukowego dla specjalności Zarządzanie Systemami Finansowymi

3 Waga zarządzania finansami (1) Podejmowanie decyzji inwestycyjnych i finansowych decydujących o przyszłości firmy i możliwości realizowania celów jest sztuką wymagającą rzetelnej wiedzy z wielu dziedzin (podejmowania decyzji, zarządzania finansami, oceny ryzyka, prognozowania itp.), doświadczenia i zdolności twórczych zarządzających.

4 WAŻNOŚĆ S T R A T E G I A D Z I A Ł A N I A M I S J A i W I Z J A T E L E K O M U N I K A C J A I I N F R A S T R U K T U R FINANSOWANIE RYNKI I KLIENCI RYNKI I KLIENCI RYNKI I KLIENCI PRODUKTY I USŁUGI PRODUKTY I USŁUGI PRODUKTY I USŁUGI PROCESY LUDZIE I KULTURA LUDZIE I KULTURA LUDZIE I KULTURA LUDZIE I KULTURA LUDZIE I KULTURA LUDZIE I KULTURA LUDZIE I KULTURA ORGANIZACJA I STRUKTURA ORGANIZACJA I STRUKTURA TECHNOLOGIA I SYSTEMY TECHNOLOGIA I SYSTEMY TECHNOLOGIA I SYSTEMY TECHNOLOGIA I SYSTEMY

5 Waga zarządzania finansami (2) Funkcjonowanie organizacji uzależnione jest od szeregu czynników. Trudno jednoznacznie wskazać, które elementy stanowią determinantę sukcesu na rynku, czy chociażby zapewniają przetrwanie. Niemniej jednak fundamentem działania każdej organizacji jest zapewnienie jej odpowiedniego finansowania, właściwe zarządzanie środkami pieniężnymi i odpowiednie ich inwestowanie.

6 Dydaktyka  Podstawy rachunkowości,  Rachunkowość zarządcza,  Finanse przedsiębiorstwa, Analizy i prognozy finansowe  Zarządzanie finansami,  Modele rynków finansowych,  Zarządzanie wartością firmy,  Budżetowanie,  Strategiczne problemy zarządzania finansami,  Zarządzanie inwestycjami kapitałowymi.

7 Obszary badawcze (1) Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów. Metody finansowej oceny działalności organizacji i wykorzystanie ich wyników w przyszłości. Funkcjonowanie rynku finansowego, ze szczególnym zwróceniem uwagi na rynek kapitałowy.

8 Obszary badawcze (2) Finansowanie przedsięwzięć gospodarczych. Inwestycje rzeczowe. Alternatywne formy wzrostu firmy, w szczególności fuzje i przejęcia. Zarządzanie wartością firmy. Wycena przedsiębiorstwa. Zastosowanie technologii informacyjnej mającej wspomagać proces zarządzania finansami.

9 OBSZARY BADAWCZE ZARZĄDZANIE RYZYKIEM

10 Skład osobowy  Dr hab. inż. inż. Dorota Kuchta,  Dr inż. Stanisław Stadtherr,  Dr inż. Arkadiusz Górski,  Mgr inż. Ewa Muciek,  Mgr inż. Renata Kubarycz,  Mgr inż. Agnieszka Parkitna.  Dr hab. inż. inż. Zofia Wilimowska, Prof. nadzw.


Pobierz ppt "Koncepcja zakładu naukowego ZARZĄDZANIE FINANSAMI."

Podobne prezentacje


Reklamy Google