Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

GO! Gdy zaznaczysz poprawną odpowiedź, otrzymasz oklaski – jeśli nie, to komputer odrzuci dwie błędne… Jeśli znowu zaznaczysz złą odpowiedź komputer cofnie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "GO! Gdy zaznaczysz poprawną odpowiedź, otrzymasz oklaski – jeśli nie, to komputer odrzuci dwie błędne… Jeśli znowu zaznaczysz złą odpowiedź komputer cofnie."— Zapis prezentacji:

1

2 GO! Gdy zaznaczysz poprawną odpowiedź, otrzymasz oklaski – jeśli nie, to komputer odrzuci dwie błędne… Jeśli znowu zaznaczysz złą odpowiedź komputer cofnie Cię na początek gry o dany rodzaj oceny… Powodzenia! KLIKNIJ, ABY POJAWIŁO SIĘ PYTANIE!

3 B. 42 C. 2 miliony D. 4,2 ½ ½1.1. Liczbą naturalną nie jest Grasz o ocenę dopuszczającą… A. 2

4 B. 42 D. 4,2 >> 1.1. Liczbą naturalną nie jest Grasz o ocenę dopuszczającą…

5 B.1 099 C. 1 009 D. 1 090 ½ ½1.2. Która liczba jest największa? Grasz o ocenę dopuszczającą… A. 999

6 B. 1 099 C. 1 009 >> 1.2. Która liczba jest największa? Grasz o ocenę dopuszczającą…

7 B. 3 C. 33 D. 4 ½ ½1.3. Liczbą pierwszą jest: Grasz o ocenę dopuszczającą… A. 1

8 B. 3 D. 4 >> 1.3. Liczbą pierwszą jest: Grasz o ocenę dopuszczającą…

9 B. 1 C. 10 D. 100 ½ ½1.4. 10 do potęgi zero to: Grasz o ocenę dopuszczającą… A. 0

10 B. 1 C. 10 >> 1.4. 10 do potęgi zero to: Grasz o ocenę dopuszczającą…

11 B. 3 C. 4 D. 5 ½ ½1.5. Liczba 5015 dzieli się przez: Grasz o ocenę dopuszczającą… A. 2

12 D. 5 >> 1.5. Liczba 5015 dzieli się przez: Grasz o ocenę dopuszczającą… A. 2

13 B. 0,25 C. 0,14 D. 0,025 ½ ½1.6. Ułamek „jedna czwarta” w zapisie dziesiętnym to: Grasz o ocenę dopuszczającą… A. 0,40

14 B. 0,25 D. 0,025 >> 1.6. Ułamek „jedna czwarta” w zapisie dziesiętnym to: Grasz o ocenę dopuszczającą…

15 B. 4/15 C. 18/15 D. 14/15 ½ ½1.7. Ile to jest: 1/3 + 3/5 (jedna trzecia plus trzy piąte) Grasz o ocenę dopuszczającą… A. 1/5

16 C. 18/15 D. 14/15 >> 1.7. Ile to jest: 1/3 + 1/5 (jedna trzecia plus trzy piąte) Grasz o ocenę dopuszczającą…

17 B. w lewo o 3 miejsca B. w lewo o 3 miejsca C. w prawo o 3 miejsca C. w prawo o 3 miejsca D. w prawo o 2 miejsca D. w prawo o 2 miejsca ½ ½1.8. Jeśli mnożę ułamek dziesiętny przez 1000, to przesuwam przecinek: Grasz o ocenę dopuszczającą… A. w lewo o 2 miejsca A. w lewo o 2 miejsca

18 B. w lewo o 3 miejsca B. w lewo o 3 miejsca C. w prawo o 3 miejsca C. w prawo o 3 miejsca >> 1.8. Jeśli mnożę ułamek dziesiętny przez 1000, to przesuwam przecinek: Grasz o ocenę dopuszczającą…

19 B. 20 i 2/5 C. 8 D. 10/5 ½ ½1.9. Ile to jest: 2/5 razy 20? Grasz o ocenę dopuszczającą… A. 2/100

20 C. 8 >> 1.9. Ile to jes: 2/5 razy 20? Grasz o ocenę dopuszczającą… A. 2/100

21 OK MASZ GWARANTOWANY „DOPUSZCZAJĄCY” – naciśnij OK, by grać dalej…

22 B. 1776 C. 1876 D. 9777 ½ ½2.1.Oblicz w pamięci: 999 + 777 Grasz o ocenę dostateczną… A. 1777

23 C. 1876 >> 2.1. Oblicz w pamięci: 999 + 777 Grasz o ocenę dostateczną… B. 1776

24 B. 240 C. 2400 D. 24000 ½ ½2.2. Oblicz w pamięci: 3  25  8  4 Grasz o ocenę dostateczną… A. 400

25 C. 2400 >> 2.2. Oblicz w pamięci: 3  25  8  4 Grasz o ocenę dostateczną… D. 24000

26 B. 25 C. 10 D. 0 ½ ½2.3. Reszta z dzielenia 2000 przez 80 to: Grasz o ocenę dostateczną… A. 15

27 >> 2.3. Reszta z dzielenia 2000 przez 80 to: Grasz o ocenę dostateczną… B. 25 D. 0

28 B. o 1 tys. zł C. o 2700 zł D. o 3,7 tys. zł ½ ½2.4. Janek w wakacje zarobił 300 zł, a jego tato 4 tys. zł. O ile więcej zarobił tato? Grasz o ocenę dostateczną… A. o 296 zł

29 >> 2.4. Janek w wakacje zarobił 300 zł, a jego tato 4 tys. zł. O ile więcej zarobił tato? Grasz o ocenę dostateczną… A. o 296 zł D. o 3,7 tys. zł

30 B. 0, 400, 800, 1200 C. 0, 400, 800, 1600 D. 0, 400, 4000, 40000 ½ ½2.5.Wielokrotności liczby 400 to: Grasz o ocenę dostateczną… A. 0, 200, 400, 600,…

31 C. 0, 400, 800, 1600 >> 2.5. Wielokrotności liczby 400 to: Grasz o ocenę dostateczną… B. 0, 400, 800, 1200

32 B. 300 C. 5 D. 60 ½ ½2.6. NWW liczb 20 i 15 to: Grasz o ocenę dostateczną… A. 1

33 C. 5 >> 2.6. NWW liczb 20 i 15 to: Grasz o ocenę dostateczną… D. 60

34 B. 1 C. 2 D. 26 ½ ½2.7. NWD liczb 26 i 4 to: Grasz o ocenę dostateczną… A. 0

35 C. 2 >> 2.7. NWD liczb 26 i 4 to: Grasz o ocenę dostateczną… B. 1

36 B. 0,4 C. 10,25 D. 10,4 ½ ½2.8. Ułamek 10/25 (dziesięć dwudziestych piątych) w zapisie dziesiętnym to: Grasz o ocenę dostateczną… A. 0,04

37 >> 2.8. Ułamek 10/25 (dziesięć dwudziestych piątych) w zapisie dziesiętnym to: Grasz o ocenę dostateczną… A. 0,04 B. 0,4

38 A = 1 i 1/3, B = 2 i 1/3 A = 1 i 1/3, B = 2 i ½ A = 1 i ¼, B = 2 i 2/3 ½ ½2.9. Współrzędne punktów A i B to: Grasz o ocenę dostateczną… A = 1 i ¼, B = 2 i 3/4

39 A = 1 i 1/3, B = 2 i ½ >> 2.9. Współrzędne punktów A i B to: Grasz o ocenę dostateczną… A = 1 i 1/3, B = 2 i 1/3

40 OKOK OKOK MASZ GWARANTOWANY „DOSTATECZNY” – naciśnij OK, by grać dalej…

41 B. miliard, milion, bilion B. miliard, milion, bilion C. milion, trylion, bilion C. milion, trylion, bilion D. miliard, bilion, trylion D. miliard, bilion, trylion ½ ½3.1. Wskaż rosnącą kolejność liczb… Grasz o ocenę dobrą… A. milion, bilion, miliard A. milion, bilion, miliard

42 >> 3.1. Wskaż rosnącą kolejnosć liczb… Grasz o ocenę dobrą… A. milion, bilion, miliard A. milion, bilion, miliard D. miliard, bilion, trylion D. miliard, bilion, trylion

43 B. 1 000 razy C. milion razy D. miliard razy ½ ½3.2. Bilion jest większy od miliona: Grasz o ocenę dobrą… A. 100 razy

44 C. milion razy >> 3.2. Bilion jest wiekszy od miliona: Grasz o ocenę dobrą… B. 1 000 razy

45 B. MLDV C. MCCCCCLLLLLV D. CDLV ½ ½3.3. W systemie rzymskim liczba 1555 to: Grasz o ocenę dobrą… A. MDLV

46 >> 3.3. W systemie rzymskim liczba 1555 to: Grasz o ocenę dobrą… A. MDLV B. MLDV

47 B. 400 C. 800 D. 8000 ½ ½3.4. Dwadzieścia do potęgi trzeciej to: Grasz o ocenę dobrą… A. 60

48 >> 3.4. Dwadzieścia do potęgi trzeciej to: Grasz o ocenę dobrą… A. 60 D. 8000

49 B. 100/17 C. 28/17 D. 67/17 ½ ½3.5. Oblicz wartość wyrażenia: Grasz o ocenę dobrą… A. 119/4

50 C. 28/17 >> 3.5. Oblicz wartość wyrażenia: Grasz o ocenę dobrą… D. 67/17

51 B. x = 1 + ½ x C. x = x + ½ x D. 2x = 1 + ½ x ½ ½3.6. Które działanie opisuje zadanie: „Cegła waży kilogram i pół cegły. Ile waży cegła?” Grasz o ocenę dobrą… A. ½ x = 1 + ½

52 C. x = x + ½ x >> 3.6. Które działanie opisuje zadanie: „Cegła waży kilogram i pół cegły. Ile waży cegła?” Grasz o ocenę dobrą… B. x = 1 + ½ x

53 B. 50 C. 300 D. 3000 ½ ½3.7. NWW (20, 30, 50) to: Grasz o ocenę dobrą… A. 10

54 C. 300 >> 3.7. NWW (20, 30, 50) to: Grasz o ocenę dobrą… D. 3000

55 B. 4 zł C. 2 000 zł D. 20 zł ½ ½3.8. Ile kosztuje przejazd samochodem z miasta A do B, gdy odległość na mapie w skali 1 : 1 000 000 to 5 cm, a przejazd 100 km, to koszt 40 zł? Grasz o ocenę dobrą… A. 200 zł

56 >> 3.8. Ile kosztuje przejazd samochodem z miasta A do B, gdy odległość na mapie w skali 1 : 1 000 000 to 5 cm, a przejazd 100 km, to koszt 40 zł? Grasz o ocenę dobrą… A. 200 zł D. 20 zł

57 B. 0,222 C. 0,(2) D. 2,(9) ½ ½3.9. Ułamek „dwie dziewiąte” w zapisie dziesiętnym to: Grasz o ocenę dobrą… A. 0,29

58 C. 0,(2) >> 3.9. Ułamek „dwie dziewiąte” w zapisie dziesiętnym to: Grasz o ocenę dobrą… A. 0,29

59 OK MASZ GWARANTOWANY „DOBRY” – GRATULACJE!


Pobierz ppt "GO! Gdy zaznaczysz poprawną odpowiedź, otrzymasz oklaski – jeśli nie, to komputer odrzuci dwie błędne… Jeśli znowu zaznaczysz złą odpowiedź komputer cofnie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google