Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

W IELKANOC W P ROTESTANTYZMIE Co jest różnie????.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "W IELKANOC W P ROTESTANTYZMIE Co jest różnie????."— Zapis prezentacji:

1 W IELKANOC W P ROTESTANTYZMIE Co jest różnie????

2 C ARNE V AL Czas wielkanocny poprzedza w większości landów niemieckich Karnawał (co znaczy dosłownie „bez mięsa”). Trwa on od tzw. „Brudnego czwartku” do Środy Popielcowej, kiedy zaczyna się Wielki Post Carne to „mięso” Val to „bez”

3 B RUDNY C ZWARTEK

4 W IELKI POST TRWA 40 DNI, ZACZYNA SIĘ Ś RODĄ P OPIELCOWĄ

5 P OST MA CHARAKTER PRZEDE WSZYSTKIM DUCHOWY, OZNACZA REZYGNACJĘ Z CZEGOŚ, NA CZYM NAM BARDZO ZALEŻY LUB ZROBIENIE CZEGOŚ, CO PRZYCHODZI NAM Z TRUDEM. odwiedzanie chorych

6 K ULMINACJĄ TEGO CZASU JEST WIELKI PIĄTEK, W TYM DNIU ZALECANY JEST ŚCISŁY POST OD RANA DO GODZ. 15 – GODZINY ŚMIERCI J EZUSA NA KRZYŻU

7 P RZED W IELKIM PIĄTKIEM JEST JESZCZE TZW. Z IELONY CZWARTEK. W TYM DNIU O 20:00 ODPRAWIANE JEST UROCZYSTE NABOŻEŃSTWO NA PAMIĄTKĘ O STATNIEJ W IECZERZY

8 N ABOŻEŃSTWO ROZPOCZYNA BICIE DZWONÓW I ŚPIEWANIE PIEŚNI Z EWANGELICKIEJ KSIĘGI. P RZEMAWIA PASTOR, POTEM ŚPIEWA SIĘ PSALMY. P IEŚNI NAWIĄZUJĄ DO OSTATNIEJ WIECZERZY I OSTATNICH GODZIN ŻYCIA J EZUSA

9 Czyta się uroczyście Ewangelię wg św.Jana 13,1- 15, po niej następuje wyznanie wiary, podobne do katolickiego, z tym, że zamiast „wierzę w kościół katolicki” jest „chrześcijański”. Po wyznaniu wszyscy w ciszy i zadumie słuchają kazania pastora wygłaszanego z ambony Kazanie z ambony

10 P RIESTERS -P ASTORZY

11 B ARANKU B OŻY Po kazaniu jest kolejna pieśń, „Baranku Boży”

12 N ASTĘPUJE MOMENT O STATNIEJ W IECZERZY. P ASTOR WYPOWIADA SŁOWA J EZUSA NAD CHLEBEM I WINEM

13 K OMUNIA ŚW. JEST POD DWOMA POSTACIAMI, WINO WIERNI DOSTAJĄ W MALUTKICH KIELISZKACH. D LA DZIECI JEST SOK WINOGRONOWY.

14 P O K OMUNII JEST ODŚPIEWANY P SALM 103 I WSPÓLNE O JCZE N ASZ. NABOŻEŃSTWO KOŃCZY SIĘ BŁOGOSŁAWIENIEM WIERNYCH PRZEZ PASTORA. W IERNI OPUSZCZAJĄ KOŚCIÓŁ PRZY DŹWIĘKACH ORGANÓW

15 W WIELKI PIĄTEK CZYTANA JEST EWANGELIA O UKRZYŻOWANIU, PO NIEJ JEST WYZNANIE WIARY, KAZANIE I ŚPIEWANA JEST PIEŚŃ O SMUTNYM CHARAKTERZE, OPOWIADAJĄCA O CIERPIENIU JEZUSA. Potem odmawia się „Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi świętemu

16 W N IEDZIELĘ W IELKANOCNĄ O GODZ. 8 JEST LITURGIA NA CMENTARZU Wierni zmarli jako pierwsi mają usłyszeć Radosną nowinę o Zmartwychwstaniu

17 ZMARTWYCHWSTANIE Po południu jest jeszcze Nabożeństwo w kościele

18 NA ZNAK ZMARTWYCHWSTANIA ZAPALA SIĘ ŚWIECĘ WIELKANOCNĄ

19 W KOŚCIELE EWANGELICKIM RÓWNIEŻ KOBIETY MOGĄ ODPRAWIAĆ NABOŻEŃSTWO, BYĆ PASTORAMI

20 B ETTINA G ERLACH Pastorzy mają żony; To jest żona pastora w moim kościele Żona pastora przygotowuje z dziećmi z parafii przedstawienie wielkanocne, które pokazywane jest w czasie nabożeństwa w niedzielę Wielkanocną

21 W PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY JEST CZĘSTO UDZIELANY CHRZEST. W TEDY TEŻ JEST SPECJALNE BŁOGOSŁAWIEŃSTWO I MODLITWA : „O, P ANIE, UCZYŃ MNIE NARZĘDZIEM T WOJEGO POKOJU ”.

22 MÓJ KOŚCIÓŁ

23 W IELKANOCNYM ZWYCZAJEM JEST U NAS „Z AJĄC ” KTÓRY PRZYNOSI DZIECIOM PREZENTY, UKRYWAJĄC JE W OGRODZIE. M AJĄ ONE DUŻO RADOŚCI PRZY SZUKANIU ICH

24 Czy nasze świętowanie różni się bardzo od Waszego spędzania Świąt?

25 D ZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ ! CHIARA


Pobierz ppt "W IELKANOC W P ROTESTANTYZMIE Co jest różnie????."

Podobne prezentacje


Reklamy Google