Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

21,22,23 KWIETNIA 2015 r. EGZAMIN GIMNAZJALNY 2015.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "21,22,23 KWIETNIA 2015 r. EGZAMIN GIMNAZJALNY 2015."— Zapis prezentacji:

1 21,22,23 KWIETNIA 2015 r. EGZAMIN GIMNAZJALNY 2015

2 CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA-21.04.2015 I. HISTORIA + WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE – czas trwania 60 min. (9.00-10.00). II. J. POLSKI – czas trwania 90 min. (11.00 – 12.30).

3 CZĘŚĆ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZA (22.04.2015) I. PRZYRODA – czas trwania 60 min (9.00 – 10.00) II. MATEMATYKA – czas trwania 90 min (11.00 – 12.30)

4 CZĘŚĆ JĘZYKOWA – 23.04.2015 I. JĘZYK OBCY (zgodnie ze złożoną deklaracją) – poziom podstawowy – 60 min. (9.00 – 10.00) II. JĘZYK OBCY – poziom rozszerz. (jeżeli był kontynuowany po SP, lub dobrowolnie zadeklarowany) – 60 min. (11.00 – 12.00)

5 INFORMACJE DLA UCZNIA 1. Uczeń zgłasza się na każdą część egzaminu w szkole o godzinie 8.30 (UWAGA! – w tym dniu nie korzystamy z szafek, a rzeczy pozostawiamy w wyznaczonych salach do których będą kierowali nauczyciele dyżurujący). 2. Każdy uczeń powinien być odświętnie ubrany oraz posiadać legitymację szkolną 3. Do sal egzaminacyjnych uczniowie będą wpuszczani o godz. 8.40 (cz. I), 10.40 (cz. II), według kolejności na liście. Losują numer stolika oraz otrzymują kartkę z indywidualnym kodem i numerem PESEL

6 INFORMACJE DLA UCZNIA 4. Uczniowie spóźnieni po rozdaniu zestawów egzaminacyjnych nie zostaną wpuszczeni do sali. W uzasadnionych przypadkach, jednak nie później niż po zakończeniu czynności organizacyjnych, decyzję o wpuszczeniu do sali podejmuje PSZE, lecz zdający kończy pracę z arkuszem o czasie zapisanym na tablicy

7 INFORMACJE DLA UCZNIA 5. Po rozdaniu zestawów egzaminacyjnych oraz naklejek z OKE uczniowie:  sprawdzają poprawność numeru PESEL na naklejkach z OKE  zapoznają się z instrukcją na pierwszej stronie arkusza  sprawdzają czy zestaw jest kompletny (tzn. czy ma wszystkie strony, wyraźny druk)  wyrywają ze środka arkusza kartę rozwiązań zadań otwartych wraz z kartą odpowiedzi (dot. arkusza z j. polski, matematyka, j. obcy na poziomie rozszerz.)  zapisują swój trzyznakowy kod i numer PESEL oraz umieszczają naklejki z kodem w wyznaczonych miejscach na arkuszu, karcie odpowiedzi, karcie rozwiązań zadań otwartych

8 INFORMACJE DLA UCZNIA 6. Po zakończeniu czynności organizacyjnych przewodniczący zespołu nadzorującego zapisuje w widocznym miejscu czas rozpoczęcia i zakończenia pracy z arkuszem egzaminacyjnym.

9 INFORMACJE DLA UCZNIA 7. W czasie pracy z zestawem egzaminacyjnym zdający pracuje samodzielnie i nie zakłóca przebiegu egzaminu, a w szczególności:  Nie opuszcza sali egzaminacyjnej  Nie opuszcza wylosowanego stolika  W żadnej formie nie porozumiewa się z innymi zdającymi  Nie wypowiada uwag i komentarzy  Nie zadaje żadnych pytań dotyczących zadań egzaminacyjnych (członków zespołu nadzorującego można pytać jedynie w przypadku wątpliwości przy kodowaniu prac lub rozumieniu instrukcji, znajdującej się na pierwszej stronie arkusza)

10 INFORMACJE DLA UCZNIA 8. Zdający nie mogą również:  Wnosić do sali egzaminacyjnej urządzeń telekomunikacyjnych (tel. komórkowe, tablety mp3,4)  Używać podczas egzaminu korektora i kalkulatora. Dozwolone przybory to: pióro lub długopis z czarnym atramentem, ołówek, gumka, linijka, ekierka, cyrkiel, kątomierz  rzuć gumy i spożywać posiłków podczas egzaminu

11 INFORMACJE DLA UCZNIA i RODZICA 9. Naruszenie zakazów opisanych w pkt. 7 i 8 skutkuje przerwaniem danemu uczniowi pracy z zestawem egzaminacyjnym oraz unieważnieniem odpowiedniego zakresu/poziomu danej części egzaminu. W takiej sytuacji uczeń ma jeszcze możliwość przystąpienia do odpowiedniego zakresu/poziomu danej części egzaminu w terminie ustalonym przez Dyrektora CKE, tj. 1, 2, 3 czerwca 2015r. Jeżeli po raz kolejny naruszy zasady egzaminacyjne, to wówczas w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu dla danego ucznia wpisuje się „0%”

12 INFORMACJE DLA UCZNIA i RODZICA 10. Na 10 min. przed zakończeniem czasu przeznaczonego na pracę z arkuszem, przewodniczący zespołu nadzorującego przypomina o zbliżającym się zakończeniu pracy z arkuszem oraz konieczności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi 11. Po upływie czasu przeznaczonego na pracę z arkuszem przewodniczący zespołu nadzorującego:  informuje o zakończeniu czasu pracy  (nowość!)Wyznacza dodatkowe 5 min na sprawdzenie poprawności przeniesienia przez uczniów odpowiedzi na kartę odpowiedzi. Po upływie dodatkowego czasu poleca zdającym zamknięcie arkuszy i odłożenie ich na brzeg stolika 12. Jeżeli uczeń zakończy pracę z arkuszem przed upływem czasu zapisanego na tablicy, sygnalizuje ten fakt przez podniesienie ręki. Po sprawdzeniu poprawności kodowania i przeniesienia odpowiedzi na kartę komisja może zezwolić na opuszczenie sali (arkusz pozostaje na stoliku ucznia do zakończenia właściwego czasu pracy).

13 INFORMACJE DLA UCZNIA i RODZICA 13. W trakcie przerwy między poszczególnymi częściami egzaminu (ok. 10.00 – 10.30) w stołówce szkolnej będzie można spożyć śniadanie i napić się ciepłej herbaty.

14 INFORMACJE DLA UCZNIA I RODZICA 13. Ogłoszenie wyników egzaminu: 19 czerwca 2015 r., godz. 10.00 POWODZENIA


Pobierz ppt "21,22,23 KWIETNIA 2015 r. EGZAMIN GIMNAZJALNY 2015."

Podobne prezentacje


Reklamy Google