Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Obliczenia hydrauliczne sieci wodociągowej – cd. Wykład nr 9 „Systemy zaopatrzenia w wodę”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Obliczenia hydrauliczne sieci wodociągowej – cd. Wykład nr 9 „Systemy zaopatrzenia w wodę”"— Zapis prezentacji:

1 Obliczenia hydrauliczne sieci wodociągowej – cd. Wykład nr 9 „Systemy zaopatrzenia w wodę”

2 Inne sposoby wyznaczanie strat ciśnienia równanie Hazena-Wiliamsa C – współczynnik Hazena-Wiliamsa (zależny od materiału przewodu) k 0 – oprność właściwa wg Hazena-Wiliamsa K HW – oporność przewodu wg Hazena Wiliamsa

3 Porównanie Darcy - WeisbachHazen - Wiliams Skomplikowana, ale dokładniejsza, uwzględnia zmiany właściwości cieczy zależnie od temperatury, lepkości itp. Prosta, ale mniej dokładna; wynik zależy głównie od przyjętego materiału i średnicy przewodu Możliwa do zastosowania dla dowolnej cieczy Możliwa do zastosowania tylko dla wody

4 Straty miejscowe powstają przy przepływie przez kształtki wodociągowe (kolana, trójniki, łuki itp.) oraz armaturę (zasuwy, zawory, odpowietrzniki itp.) ξ – współczynnik oporu miejscowego K M – oporność kształtek / armatury (strat miejscowych) Np. dla zaworu zwrotnego klapowego D nom [mm]80100150200 ξ1,31,20,90,8

5 Obliczenia hydrauliczne sieci rozgałęzionej celem obliczeń jest określenie przepływów i wysokości ciśnienia w charakterystycznych punktach sieci (węzłach) zasady: suma dopływów do węzła musi być równa sumie odpływów z węzła wysokość ciśnienia w końcowych węźle odcinka jest mniejsza od wysokości ciśnienia na początku odcinka o wartość straty ciśnienia na pokonanie oporów tarcia (dla długich prostych odcinków można pominąć straty miejscowe)

6 Obliczenia hydrauliczne sieci pierścieniowej - metoda Crossa (1936 r.) celem obliczeń jest określenie przepływów i wysokości ciśnienia w charakterystycznych punktach sieci (węzłach) zasady: suma dopływów do węzła musi być równa sumie odpływów z węzła suma strat ciśnienia w zamkniętym pierścieniu musi być równa ZERO (z zasady zachowania energii)  przepływy zgodne z kierunkiem ruchu wskazówek zegara traktuje się jako dodatnie  metoda Crossa jest metodą iteracyjną – w każdym kroku obliczeniowym (przybliżeniu) wyznacza się poprawkę korygującą wartość przepływu założonego, aż do uzyskania pożądanego wyniku

7 Metoda Crossa n = 2,0 – metoda Darcy Weisbacha n = 1,85 – metoda Hazena Wiliamsa

8 Metoda Crossa - przykład KQ1Q1 hLhL h/QQ2Q2 hLhL 4000,0450,81180,0480,94 2000,0200,0840,0230,11 500-0,030-0,4515-0,027-0,36 400-0,045-0,8118-0,042-0,69 Σ =-0,37550,00 ABCDAABCDA Q A =90 Q B =25 Q C =50 Q D =15 A B + C Q AB =45 K AB =400 Q BD =20 K BD =200 Q CD =30 K CD =500 Q AC =45 K AC =400 D


Pobierz ppt "Obliczenia hydrauliczne sieci wodociągowej – cd. Wykład nr 9 „Systemy zaopatrzenia w wodę”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google