Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Obliczenia hydrauliczne sieci wodociągowej – cd.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Obliczenia hydrauliczne sieci wodociągowej – cd."— Zapis prezentacji:

1 Obliczenia hydrauliczne sieci wodociągowej – cd.
Wykład nr 9 „Systemy zaopatrzenia w wodę”

2 Inne sposoby wyznaczanie strat ciśnienia
równanie Hazena-Wiliamsa C – współczynnik Hazena-Wiliamsa (zależny od materiału przewodu) k0 – oprność właściwa wg Hazena-Wiliamsa KHW – oporność przewodu wg Hazena Wiliamsa

3 Porównanie Darcy - Weisbach Hazen - Wiliams
Skomplikowana, ale dokładniejsza, uwzględnia zmiany właściwości cieczy zależnie od temperatury, lepkości itp. Prosta, ale mniej dokładna; wynik zależy głównie od przyjętego materiału i średnicy przewodu Możliwa do zastosowania dla dowolnej cieczy Możliwa do zastosowania tylko dla wody

4 Straty miejscowe powstają przy przepływie przez kształtki wodociągowe (kolana, trójniki, łuki itp.) oraz armaturę (zasuwy, zawory, odpowietrzniki itp.) ξ – współczynnik oporu miejscowego KM – oporność kształtek / armatury (strat miejscowych) Np. dla zaworu zwrotnego klapowego Dnom[mm] 80 100 150 200 ξ 1,3 1,2 0,9 0,8

5 Obliczenia hydrauliczne sieci rozgałęzionej
celem obliczeń jest określenie przepływów i wysokości ciśnienia w charakterystycznych punktach sieci (węzłach) zasady: suma dopływów do węzła musi być równa sumie odpływów z węzła wysokość ciśnienia w końcowych węźle odcinka jest mniejsza od wysokości ciśnienia na początku odcinka o wartość straty ciśnienia na pokonanie oporów tarcia (dla długich prostych odcinków można pominąć straty miejscowe)

6 Obliczenia hydrauliczne sieci pierścieniowej - metoda Crossa (1936 r.)
celem obliczeń jest określenie przepływów i wysokości ciśnienia w charakterystycznych punktach sieci (węzłach) zasady: suma dopływów do węzła musi być równa sumie odpływów z węzła suma strat ciśnienia w zamkniętym pierścieniu musi być równa ZERO (z zasady zachowania energii) przepływy zgodne z kierunkiem ruchu wskazówek zegara traktuje się jako dodatnie metoda Crossa jest metodą iteracyjną – w każdym kroku obliczeniowym (przybliżeniu) wyznacza się poprawkę korygującą wartość przepływu założonego, aż do uzyskania pożądanego wyniku

7 Metoda Crossa n = 2,0 – metoda Darcy Weisbacha
n = 1,85 – metoda Hazena Wiliamsa

8 Metoda Crossa - przykład
QA=90 QB=25 QC=50 QD=15 A B + C QAB=45 KAB=400 QBD=20 KBD=200 QCD=30 KCD=500 QAC=45 KAC=400 D K Q1 hL h/Q Q2 400 0,045 0,81 18 0,048 0,94 200 0,020 0,08 4 0,023 0,11 500 -0,030 -0,45 15 -0,027 -0,36 -0,045 -0,81 -0,042 -0,69 Σ = -0,37 55 0,00 A B C D


Pobierz ppt "Obliczenia hydrauliczne sieci wodociągowej – cd."

Podobne prezentacje


Reklamy Google