Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Czerwiec 2014. TECHNIK HANDLOWIEC Etap pisemny: przystąpiło - 18 osób zdało – 18 osób Etap praktyczny przystąpiło - 18 osób zdało - 12 osób Dyplom otrzymało.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Czerwiec 2014. TECHNIK HANDLOWIEC Etap pisemny: przystąpiło - 18 osób zdało – 18 osób Etap praktyczny przystąpiło - 18 osób zdało - 12 osób Dyplom otrzymało."— Zapis prezentacji:

1 czerwiec 2014

2 TECHNIK HANDLOWIEC

3 Etap pisemny: przystąpiło - 18 osób zdało – 18 osób Etap praktyczny przystąpiło - 18 osób zdało - 12 osób Dyplom otrzymało 66,67% uczniów

4 ROK 2014

5 Podsumowanie W ZSOiZ w Mońkach do egzaminu pisemnego przystąpiło 18 uczniów z czego zdało 18, co stanowi 100% zdawalności. Do etapu praktycznego przystąpiło tyle samo uczniów, co do etapu pisemnego, z czego zdało 12 osób – zdawalność na poziomie 66,67%. Dla porównania w województwie podlaskim do etapu pisemnego przystąpiło 114 zdających, z czego zdało 112, natomiast do etapu praktycznego przystąpiło 113, z czego zdało 98. Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w tym zawodzie otrzymało 98 (86.73%) zdających, którzy przystąpili do dwóch etapów egzaminu w 2014 roku Wniosek: Zdawalność etapu pisemnego w ZSOiZ w Mońkach jest zadowalająca. Etap praktyczny uczniowie zdali na poziomie zbliżonym do wyniku krajowego. Należy zwrócić większą uwagę na etap praktyczny. Nauczyciele powinni kłaść większy nacisk na umiejętność rozwiązywania zadań praktycznych, przeprowadzać próbne egzaminy zawodowe.

6 TECHNIK ROLNIK

7 Etap pisemny: przystąpiło - 18 osób zdało – 17 osób Etap praktyczny przystąpiło - 18 osób zdało - 7 osób Dyplom otrzymało 38,9% absolwentów

8 Dyplom w roku 2014otrzymało

9 Dyplom w roku 2013 otrzymało

10 Podsumowanie W ZSOiZ w Mońkach do egzaminu pisemnego przystąpiło 18 absolwentów z czego zdało 17, co stanowi 94,4 %. Do etapu praktycznego przystąpiło 18 absolwentów z czego zdało 7, co stanowi zdawalność 38,9%. Dla porównania w: województwie podlaskim do egzaminu pisemnego przystąpiło 369 absolwentów z czego zdało 329, co stanowi 89,15%. Do etapu praktycznego przystąpiło 430 absolwentów z czego zdało 110, co stanowi zdawalność 25,58%. Wniosek: Zdawalność etapu pisemnego jak i praktycznego w ZSOiZ w Mońkach jest wyższa niż w województwie podlaskim należy dalej pracować nad osiąganiem wyższych wyników w szkole.

11 TECHNIK INFORMATYK

12 Etap pisemny: przystąpiło - 18 osób zdało część I – 7 osób zdało część II – 10 osób Etap praktyczny przystąpiło - 12 osób zdało - 6 osób Dyplom otrzymały 4 osoby, czyli 36,36% uczniów

13 ROK 2014

14 Podsumowanie W ZSOiZ w Mońkach do egzaminu pisemnego przystąpiło 18 uczniów z czego zdało 7, co stanowi 54 %. Do etapu praktycznego przystąpiło 12 osób z czego zdało 6 osób, co stanowi 40% zdawalność. Dla porównania w województwie podlaskim do egzaminu pisemnego przystąpiło 472 uczniów z czego zdało 233 czyli 49,4 %.. Do etapu praktycznego przystąpiło 381 osób z czego zdało 294 czyli 77,2%. Wniosek: Zdawalność etapu pisemnego w ZSOiZ w Mońkach jest nieznacznie wyższa niż w województwie podlaskim. Natomiast etap praktyczny w obu rozpatrywanych przypadkach jest na niskim poziomie. Należy zwrócić większą uwagę na etap praktyczny.

15 TECHNIK TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI

16 Etap pisemny: przystąpiło - 17 osób zdało – 13 osób Etap praktyczny przystąpiło - 17 osób zdało - 13 osób Dyplom otrzymało 76,5% uczniów

17 ROK 2014

18 Podsumowanie W ZSOiZ w Mońkach do egzaminu pisemnego przystąpiło 17 uczniów z czego zdało 13, co stanowi 76,5%. Do etapu praktycznego przystąpiło 17 osób z czego zdało 13 osób, co stanowi 76,5% zdawalność. Dla porównania w województwie podlaskim do egzaminu pisemnego przystąpiło 121 uczniów z czego zdało 81, co stanowi 66,9%. Do etapu praktycznego przystąpiło 107 osób z czego zdało 72 osoby, co stanowi 67,3% zdawalność. Wniosek: Zdawalność etapu pisemnego w ZSOiZ w Mońkach jest znacznie wyższa niż w województwie podlaskim(o około 10%). Natomiast zdawalność etapu praktycznego w ZSOiZ w Mońkach jest również wyższa niż w województwie podlaskim (o ponad 9%).

19 ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA – MECHANIK OPERATOR POJAZDÓW I MASZYN ROLNICZYCH

20 Etap pisemny: przystąpiło - 17 osób zdało – 15 osób Etap praktyczny przystąpiło - 16 osób zdało - 16 osób Dyplom otrzymało 87,5% uczniów

21

22 ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA – ROLNIK

23 Etap pisemny: przystąpiło - 18 osób zdało – 15 osób Etap praktyczny przystąpiło - 15 osób zdało - 15 osób Dyplom otrzymało 86,1% uczniów

24 ROK 2014

25 Podsumowanie W ZSOiZ w Mońkach do egzaminu pisemnego przystąpiło 18 uczniów z czego zdało 15, co stanowi 86,7 %. Do etapu praktycznego przystąpiło 15 osób z czego zdało 15 osób, co stanowi 100% zdawalność. Dla porównania w województwie podlaskim do egzaminu pisemnego przystąpiło 52 uczniów z czego zdało 43, co stanowi 82,69 %. Do etapu praktycznego przystąpiło 42 osoby z czego zdało 42 osoby, co stanowi 100% zdawalność. Wniosek: Zdawalność etapu pisemnego w ZSOiZ w Mońkach jest nieznacznie niższa niż w województwie podlaskim. Natomiast etap praktyczny w obu rozpatrywanych przypadkach jest na takim samym poziomie. Należy zwrócić większą uwagę na etap pisemny część I i II.


Pobierz ppt "Czerwiec 2014. TECHNIK HANDLOWIEC Etap pisemny: przystąpiło - 18 osób zdało – 18 osób Etap praktyczny przystąpiło - 18 osób zdało - 12 osób Dyplom otrzymało."

Podobne prezentacje


Reklamy Google