Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie 1. 2 D OBRA ORIENTACJA NA EDUKACYJNYM SZLAKU Rys. ze zbiorów OKE w Krakowie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie 1. 2 D OBRA ORIENTACJA NA EDUKACYJNYM SZLAKU Rys. ze zbiorów OKE w Krakowie."— Zapis prezentacji:

1 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie 1

2 2 D OBRA ORIENTACJA NA EDUKACYJNYM SZLAKU Rys. ze zbiorów OKE w Krakowie

3 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie S ZLAK EDUKACYJNY Rys. ze zbiorów OKE w Krakowie

4 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie W YNIKI EGZAMINÓW ZAWODOWYCH W MAŁOPOLSCE

5 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie dają E GZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE Część II wiadomości i umiejętności związane z zatrudnieniem i działalnością gospodarczą min. 30% punktów ETAP PISEMNY Etap zdany, jeśli zaliczone są obie części Obejmuje praktyczne umiejętności z zakresu kwalifikacji w zawodzie min. 75% punktów Część I wiadomości i umiejętności właściwe dla kwalifikacji w zawodzie min. 50% punktów Egzamin zdany, jeśli zaliczone są oba etapy ETAP PRAKTYCZNY

6 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Z DAJĄCY Technika i szkoły policealne Zasadnicze szkoły zawodowe Razem zgło- szono przystąpiło zgło- szono przystąpiło zgło- szono przystąpiło ,2% ,7% ,3% ,6% ,1% ,7% ,9% ,4% ,8% ,9% ,1% ,0%

7 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Z DAJĄCY I SZKOŁY Technika i szkoły policealne Zasadnicze szkoły zawodoweRazem l. zdającychl. szkółl. zdającychl. szkółl. zdającychl. szkół

8 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie S ZKOŁY I ZDAJĄCY W POWIATACH - ZSZ kucharz m.g. – liczba szkół kucharz m.g. – liczba zdających mech. pojazdów sam. – liczba szkół mech. pojazdów sam. – liczba zdających

9 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie S ZKOŁY I ZDAJĄCY W POWIATACH - ZSZ ślusarz – liczba szkół ślusarz – liczba zdających rolnik – liczba szkół rolnik – liczba zdających murarz – liczba szkół murarz – liczba zdających elektryk – liczba szkół elektryk – liczba zdających

10 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Z DAWALNOŚĆ EGZAMINU ZAWODOWEGO Zasadnicze szkoły zawodowe Dane dotyczą osób, które zdawały etap pisemny i praktyczny.

11 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Z DAWALNOŚĆ EGZAMINU ZAWODOWEGO Zasadnicze szkoły zawodowe

12 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie

13

14 Z DAWALNOŚĆ EGZAMINU ZAWODOWEGO Technika i szkoły policealne Dane dotyczą osób, które zdawały etap pisemny i praktyczny.

15 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Z DAWALNOŚĆ EGZAMINU ZAWODOWEGO Technika i szkoły policealne

16 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie

17

18

19 W YNIKI EGZAMINÓW ZAWODOWYCH

20 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie W YNIKI SZKÓŁ ZAWODOWYCH

21 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie N OWY EGZAMIN ZAWODOWY

22 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie 22 K WALIFIKACJE WYODRĘBNIONE W ZAWODZIE 22 Przykład wyodrębnienia kwalifikacji w zawodzie KWALIFIKACJA 2 Zawód ELEKTRYK KWALIFIKACJA 1 montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych montaż i konserwacja instalacji elektrycznych

23 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie M OŻLIWOŚCI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Gimnazjum dla dorosłych Szkoła podstawowa Gimnazjum ZSZ (3-letnie) ZSZ (3-letnie) LO ( 3-letnie ) LO ( 3-letnie ) Technikum ( 4-letnie ) Technikum ( 4-letnie ) Szk. Spec. (3-letnie) Szk. Spec. (3-letnie) LO dla dorosłych Szkoły policealne Kwalifikacyjne kursy zaw. do drugiej klasy Kwalifikacyjne kursy zaw. 23

24 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie M OŻLIWOŚCI UZYSKANIA DYPLOMU Świadectwo ukończenia szkoły zasadniczej DYPLOM Mechanik poj.samoch. DYPLOM Mechanik poj.samoch. DYPLOM Elektro- mechanik poj.samoc h. DYPLOM Elektro- mechanik poj.samoc h. Świadectwo ukończenia szkoły średniej DYPLOM Technik poj.samoch. DYPLOM Technik poj.samoch. Świadectw o M.42. Świadectw o M.42. Świadectwo M.12. Świadectwo M.12. Świadectw o M.18. Świadectw o M.18. Świadectw o T.9. Świadectw o T.9. Wykonywanie usług kelnerskich Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych 24

25 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie kształconym w zasadniczej szkole zawodowej kształconym w zasadniczej szkole zawodowej wykształcenie ogólne zasadnicze zawodowe kształconym w technikum, szkole policealnej kształconym w technikum, szkole policealnej wykształcenie ogólne średnie DYPLOM W ZAWODZIE 25 ŚWIADECTWO POTWIERDZAJĄC E KWALIFIKACJĘ ZAWODOWĄ potwierdzone wszystkie kwalifikacje składające się na zawód

26 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie D ZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ I ŻYCZĘ POWODZENIA NA EGZAMINACH Lech Gawryłow Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie 26


Pobierz ppt "Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie 1. 2 D OBRA ORIENTACJA NA EDUKACYJNYM SZLAKU Rys. ze zbiorów OKE w Krakowie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google