Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZWALCZANIE TERRORYZMU

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZWALCZANIE TERRORYZMU"— Zapis prezentacji:

1 ZWALCZANIE TERRORYZMU
5. Jednostki specjalizujące się w działaniach kontrterrorystycznych (BOA, SPAT, YA’MA’M, GSG 9). Maciej Milczanowski 1

2 TEMATY ZAJĘĆ Zajęcia wprowadzające - walka, wojna, zwalczanie terroryzmu, kontrowersje wokół metod zwalczania terroryzmu. Międzynarodowe uregulowania prawne w zwalczaniu terroryzmu na podstawie wybranych przykładów. Zwalczanie IRA i Al-Kaidy. Agencje wywiadowcze w walce z terroryzmem (MOSAD, CIA, MI 6, SWW). Jednostki specjalizujące się w działaniach kontrterrorystycznych (BOA, SPAT, YA’MA’M, Delta Force, SAS, GROM). Antyterroryzm w Polsce i jego instytucje. Współpraca międzynarodowa w dziedzinie zwalczania terroryzmu i tzw. miękkie metody zwalczania terroryzmu. 7. Terroryzm w II dekadzie XXI wieku.

3 JEDNOSTKI DO ZWALCZANIA TERRORYZMU
Biuro Operacji Antyterrorystycznych. Samodzielny Pododdział Antyterrorystyczny Policji w Rzeszowie YA’MA’M GSG 9 Grom Delta Force, Navy Seals, SAS

4 Biuro Operacji Antyterrorystycznych

5

6 ZADANIA BOA Zadaniem BOA KGP jest między innymi przeciwdziałanie terroryzmowi i jego fizyczne zwalczanie oraz organizowanie, koordynowanie i nadzorowanie działań Policji w tym zakresie, w szczególności:

7 ZADANIA BOA Prowadzenie działań bojowych oraz rozpoznawczych, zmierzających do likwidowania zamachów terrorystycznych, a także przeciwdziałanie zdarzeniom o takim charakterze, w tym działań o szczególnym stopniu skomplikowania oraz w środowisku narażonym na działanie czynnika chemicznego, biologicznego, promieniowania jonizującego, nuklearnego i materiału wybuchowego); Prowadzenie działań wymagających użycia specjalistycznych sił i środków lub stosowania specjalnej taktyki działania; Prowadzenie negocjacji policyjnych; Wykonywanie zadań wspierających działania ochronne podejmowane wobec osób podlegających ochronie;

8 wspieranie działań jednostek organizacyjnych Policji i komórek organizacyjnych KGP w warunkach szczególnego zagrożenia lub wymagających określonych kwalifikacji i umiejętności; koordynowanie przygotowań Policji do prowadzenia działań bojowych, minersko-pirotechnicznych i negocjacji policyjnych; analizowanie różnych aspektów zwalczania terroryzmu oraz podejmowanie inicjatyw mających wpływ na właściwą realizację zadań Policji w tym zakresie; współpraca z krajowymi i zagranicznymi formacjami właściwymi w sprawach przeciwdziałania terroryzmowi i jego zwalczania.

9 Akcja w Magdalence Akcja w Magdalence w dniu 6 marca 2003 roku na zawsze zmieniła oblicze polskiego antyterroryzmu. Podczas szturmu na posesję gdzie ukrywało się dwóch przestępców zginęło dwóch policjantów a przeszło 17 zostało rannych. "W Laboratorium Kryminalistycznym KSP zaprezentowano broń znalezioną w domu, w którym ukrywali się Robert Cieślak i Igor Pikus.

10 Akcja w Magdalence Jej liczba budziła przerażenie. Zaledwie dwóch ludzi zgromadziło arsenał, jakiego nie powstydziłby się duży gang. Kilkanaście pistoletów, m.in. Glock, TT, Uzi, Skorpion i Glauberyt, automaty Kałasznikowa ze zwykłymi i okrągłymi magazynkami na 72 naboje, sztucer z celownikiem optycznym, granaty, strzelba gładkolufowa SPAS-12, niezdetonowana jeszcze bomba rozpryskowa. W dużym garnku zgromadzono stalowy złom, jakim wypełnione były bomby domowej roboty. Zademonstrowano również posiekaną odłamkami kamizelkę kuloodporną jednego z policjantów. Jak to określili specjaliści, przy tej liczbie "luf" przestępcy w zasadzie nie musieli przejmować się przeładowywaniem broni lub zmianą magazynków.

11 Unijna grupa zadaniowa "Atlas"
Biuro Operacji Antyterrorystycznych KGP, jako centralna jednostka specjalna, oficjalnie działa w unijnej grupie zadaniowej Atlas. Na forum Europolu, zrzeszającym specjalne jednostki interwencyjne Unii Europejskiej, jednostka kontr-terrorystyczna nosi nazwę BOA, pod którą jest identyfikowany przez pozostałych członków Atlasu.

12 CBŚ Działania podejmowane przez CBŚ mają na celu zwalczanie przestępczości zorganizowanej o charakterze transgranicznym, kryminalnym, narkotykowym i ekonomicznym oraz związanym z aktami terrorystycznymi.

13 TRZY GRUPY ZADAŃ Przestępczość KRYMINALNA (obejmuje m.in.: zabójstwa, rozboje, wymuszenia rozbójnicze, porwania dla okupu, terroryzm). Przestępczość NARKOTYKOWA (produkcja, handel, przemyt narkotyków). Przestępczość EKONOMICZNA (pranie brudnych pieniędzy, afery bankowe, giełdowe, korupcja, itp.)

14 Przestępczość KRYMINALNA
Rozpoznawanie grup przestępczych prowadzących działania przestępcze o wysokim stopniu brutalizacji czynów – dokonujących zabójstw, przestępstw przy użyciu broni palnej, wymuszeń rozbójniczych, windykacji należności, Zwalczanie przestępstw związanych z przemytem broni i amunicji, nielegalnym obrotem bronią palną i materiałami wybuchowymi, Eliminacja zorganizowanych grup dokonujących przestępstw uprowadzeń dla okupu i wymuszeń haraczy, Zwalczanie zorganizowanych grup przestępczych dokonujących przestępstw związanych z kradzieżą pojazdów, ich przemytem i legalizacją, kradzieżami z włamaniem, Zwalczanie przestępczości związanej z prostytucją, zapobieganie handlowi ludźmi, Realizacja zadań wynikających ze zwalczania zjawiska terroru kryminalnego, terroryzmu i ekstremizmu, Rozpoznawanie i neutralizacja zorganizowanych struktur przestępczych zdominowanych przez przedstawicieli mniejszości etnicznych.

15

16 Samodzielny Pododdział Antyterrorystyczny Policji w Rzeszowie
tworzą go cztery zespoły: pirotechniczny, szkoleniowy, techniczny,  szturmowy.

17 Główne zadania tej elitarnej jednostki to:
zwalczanie terroryzmu fizycznego, głównie o charakterze kryminalnym; zabezpieczanie wizyt ważnych osobistości; zatrzymywanie szczególnie niebezpiecznych przestępców; zwalczanie skutków klęsk żywiołowych; rozpoznawanie i neutralizacja materiałów wybuchowych; likwidacja zagrożeń i zbiorowych zakłóceń porządku publicznego.

18 Szkolenie Dzień powszedni policjanta SPAP to morderczy trening w ekstremalnych warunkach: strzelanie, taktyka i technika AT, ćwiczenia fizyczne, wysokościowe, nurkowanie, zajęcia ze śmigłowcem, szkolenie pirotechniczne.

19 Zakres i rejon działania
Rzeszowski SPAP działa na Podkarpaciu, a także w części województw lubelskiego i świętokrzyskiego. Antyterroryści z Rzeszowa pracują w całym kraju na rzecz Centralnego Biura Śledczego, Biura Ochrony Rządu czy Straży Granicznej. Są przygotowani do akcji na lądzie, w wodzie i w powietrzu.

20 ימ"מ YA’MA’M

21 Special Central Unitיחידה מרכזית מיוחדת, Yehida Merkazit Meyuhedet
ימ"מ YA’MA’M Special Central Unitיחידה מרכזית מיוחדת, Yehida Merkazit Meyuhedet Funkcjonuje w Izraelu w ramach Policji Granicznej jako pododdział szturmowy do walki z terroryzmem. Jednostka powstała na mocy decyzji premiera Izraela Icchaka Rabina w 1974 roku, po wydarzeniach, jakie miały miejsce na północy Izraela w miejscowości Ma’alot.

22 ZADANIA Jednostka przeznaczona jest do prowadzenia działań taktycznych przede wszystkim w sytuacji: wzięcia zakładników w budynkach, środkach transportu (samoloty, autobusy, samochody, pociągi), zarówno przez terrorystów jak i kryminalistów; działań przeciwko terroryzmowi palestyńskiemu, zwłaszcza we współpracy ze Służbą Bezpieczeństwa Izraela (Szin Bet), przy likwidowaniu grup terrorystycznych przygotowujących zamachy, działania te prowadzone są na terenach okupowanych wspólnie z zarządzającą tymi obszarami administracją wojskową; działań przeciwko zorganizowanym grupom przestępczym, handlarzom narkotyków, uzbrojonym bandytom, desperatom; konieczności ochrony niektórych placówek zagranicznych; ochrony VIP-ów przebywających na terenie Izraela, jako wsparcie jednostki ochrony VIP Urzędu Bezpieczeństwa Izraela; buntów w więzieniach.

23 DZIAŁALNOŚĆ Rocznie pododdział przeprowadza około 400 operacji, z czego 50% są to działania przeciwko terrorystom, natomiast 50% związane jest z działaniami przeciwko elementowi kryminalnemu. Podczas akcji związanych z przeciwdziałaniem i zwalczaniem przestępczości wykorzystywane są zarówno umiejętności bojowe (taktyczne) YA’MA’M, a także techniczne, zwłaszcza w zakresie działań obserwacyjnych i rozpoznawczych.

24 KURS PRZYGOTOWAWCZY Kandydaci, którzy przeszli pozytywnie całe sito selekcji, kierowani są na trwający 8,5 – 9 miesięcy kurs przygotowujący ich do pracy jako policjantów zespołów szturmowych. Program kursu nie obejmuje tematów typowo wojskowych, ponieważ wszyscy kandydaci odbyli zasadniczą służbę wojskową.

25 KURS PRZYGOTOWAWCZY Kurs podzielony jest na dwie części. W pierwszej zajęcia prowadzone są z: przygotowania ogólnofizycznego i walki wręcz; techniki posługiwania się bronią; taktyki antyterrorystycznej (budynki, samoloty, autobusy, itp.); podstaw strzelania wyborowego (snajperzy); maskowania indywidualnego; działań ochronnych – VIP; techniki zatrzymywania przestępców.

26 KURS PRZYGOTOWAWCZY Na działania bojowe w samolocie przeznaczony jest w tym okresie tydzień, w autobusie również tydzień, taktykę w budynkach – 3 tygodnie, podstawy strzelania wyborowego – 4 tygodnie, indywidualnego maskowania – 2 tygodnie. Po wstępnej części następuje specjalizacja. Obejmuje ona pracę z psami bojowymi, technikę zjazdów na linach, szkolenie snajperskie, szkolenie pirotechniczne (w zakresie zastosowania materiałów wybuchowych do działań bojowych).

27 SKŁAD Pododdział składa się z 4 oddziałów szturmowych (200 komandosów), sekcji pirotechnicznej, sekcji snajperów, sekcji przewodników psów, sztabu oraz zaplecza logistycznego i medycznego, łącznie ponad 300 osób.

28 GSG 9

29 Skład grupy Współczesna GSG-9 składa się z 4 oddziałów:
szturmowego ogólnego przeznaczenia 9/1, szturmowego ze specjalizacją w operacjach wodnych 9/2, szturmowego o specjalizacji spadochronowej 9/3, oddziału wsparcia technicznego, uzbrojenia i organizacji (9/4). oprócz 4 wyżej wymienionych oddziałów GSG-9 składa się z dowództwa, pododdziału szkoleniowego, pododdziału saperów EOD/MOE, działu dokumentacji i komunikacji oraz zabezpieczenia.

30 SZKOLENIE Dla potrzeb szkolenia powstał zaawansowany kompleks treningowy w St. Augustin. Centrum szkoleniowe jest wielkim naszpikowanym eletroniką i kamerami killing housem. Obiekt powstały w 1984 roku, kosztem 8 milionów dolarów, zawiera klatki schodowe, makiety budynków i pojazdów ulokowane w podziemnych pomieszczeniach treningowych.

31 Delta Force

32 Delta Force Delta Force jest najbardziej elitarnym amerykańskim oddziałem specjalnym. Jednostka podległa amerykańskiemu rządowi, przeznaczona jest do najtrudniejszych operacji specjalnych. Żołnierze Delty często ratują innych amerykańskich komandosów podczas trudnych operacji.

33 US Navy SEALs

34 US Navy SEALs United States Navy Sea, Air and Land, czyli Marynarka Wojenna Stanów Zjednoczonych Morze, Powietrze i Ląd. Ta najbardziej elitarna jednostka specjalna świata została powołana przez prezydenta Kennedy'ego na początku lat 60. Jej żołnierze uczestniczyli we wszystkich amerykańskich operacjach wojskowych ostatnich 50 lat. walczyli m.in. w Wietnamie, Somalii, Iraku i Afganistanie

35 W SEAL walczy jedynie około 2,5 tysiąca osób, co sprawia, że jest to najmniejsza operacyjna jednostka Stanów Zjednoczonych. Działają tam, gdzie nie wysyła się zwykłych żołnierzy. Sytuacje, do których kieruje się Foki, nazywane są konfliktami nie będącymi wojną.

36 Spotkanie prezydenta USA Baracka Obamy z niektórymi z komandosów, którzy wdarli się do rezydencji Osamy bin Ladena w Pakistanie i zabili lidera al-Qaidy nieoczekiwanie skierowało uwagę publiczną na jedne z najtajniejszych amerykańskich sił do operacji specjalnych. 6 maja Obama pozdrowił członków Teamu Six odwiedzając w prywatnym charakterze Fort Campbell, bazę armii amerykańskiej w stanie Kentucky, gdzie rozmawiał także z żołnierzami, którzy niedawno powrócili ze służby w Afganistanie. Team Six to najbardziej elitarna jednostka w amerykańskiej Naval Special Warfare Development Group. To większe zgrupowanie jest lepiej znane jako SEALs - skrót pochodzący od słów SEa (morze), Air (powietrze) i Land (ziemia), oznaczających trzy teatry operacji komandosów.

37 O SEALs i ich najbardziej elitarnej jednostce wiadomo tylko tyle, co wychodzi na światło dzienne po ataku okupującym czołówki gazet, takim jak w Abbottabadzie w Pakistanie 2 maja i nielicznych innych głośnych operacjach w ciągu minionych dekad. Poprzednie znane operacje Teamu Six to m.in. odbicie gubernatora Grenady w trakcie amerykańskiej inwazji na tę karaibską wyspę w 1983 roku w celu zlikwidowania przewrotu komunistycznego oraz uwolnienie kapitana amerykańskiego statku „Maersk Alabama” z rąk piratów somalijskich w 2009 roku. Ten elitarny oddział pomagał też w ściganiu zbrodniarzy wojennych na Bałkanach i jak obszernie donosiły amerykańskie media przewodził w 2010 roku operacji zmierzającej do uwolnienia z rąk afgańskich rebeliantów Brytyjki Lindy Norgrove pracującej dla organizacji pomocowej; Norgrove zginęła w tej akcji.

38

39

40 Grupa Reagowania Operacyjno - Manewrowego Jednostka Wojskowa 2305
Wojskowa Formacja Specjalna GROM podlega bezpośrednio pod rozkazy ministra obrony narodowej. Przygotowywana jest do prowadzenia działań specjalnych w czasie pokoju, kryzysu i wojny. Jest formacją przeznaczoną do zadań specjalnych, przede wszystkim do likwidacji zagrożeń terrorystycznych. Jej głównym zadaniem są akcje ratowania zakładników w wieżowcach, autobusach, pociągach, budynkach, samolotach, na statkach oraz platformach wiertniczych. Stacjonuje w podwarszawskim Rembertowie. Oddział wodny ma bazę nad Bałtykiem. Organizacja wzorowana jest na strukturze brytyjskiego 22. Pułku SAS oraz 1. Special Forces Operational Detachment - Delta, zwanej "Deltą".

41 Organizacja Żołnierze GROM-u dzielą się na:
„Operatorów”, czyli komandosów zespołów uderzeniowych, Rozbudowane siły wspierające. W skład tych drugich wchodzą analitycy, elektronicy, informatycy, specjaliści od materiałów wybuchowych (Explosives Ordinance Disposal - EOD) i technicy. To właśnie dzięki nim możliwe jest współdziałanie poszczególnych zespołów.

42 Jednostki bojowe Podstawowym zespołem są grupy czteroosobowe, które w razie potrzeby mogą łączyć się w większe grupy. Zespoły te składają się z doskonale wyszkolonych i wyposażonych komandosów, z których każdy ma po 2 specjalności, np. dowódcy, zastępcy, radiotelegrafisty, strzelca wyborowego, minera, paramedyka, kierowcy. Oprócz tego każdy równocześnie posiada ogólne wyszkolenie.

43 Zadania GROM-u CT - (Counterterrorism) - Kontrterroryzm, czyli fizyczne zwalczanie terrorystów. GROM nie jest jednostką typowo "antyterrorystyczną" (AT). Jest jednostką wyspecjalizowaną m.in. w działaniach antyterrorystycznych. AT wkracza do akcji, w odpowiedzi na zamach terrorystów. Formacje typu CT zajmują się fizyczną likwidacją terrorystów, aby nie dopuścić do aktu terroru. Uderzają także w odpowiedzi na zamach. NEO - (Non Combat Evacuatoin) - Ewakuacja z pola walki osób postronnych, np. cywili, którzy znaleźli się w terenie objętym działaniami zbrojnymi. SR - (Special Reconnaissance) - Rozpoznanie specjalne. Jest to m.in. zdobywanie na terenie przeciwnika wszelkich informacji istotnych z militarnego punktu widzenia, począwszy od nastrojów społecznych po lokalizowanie zgrupowań wojsk przeciwnika. Oceniają efekty działania własnych wojsk. Zdobywają nowe typy uzbrojenia, dokumenty.

44 DA - (Direct Action)- Akcje bezpośrednie
DA - (Direct Action)- Akcje bezpośrednie. Przygotowywanie zasadzek, zdobywanie, niszczenie wskazanych obiektów lub pojazdów przenoszących broń. Sabotaż na lotniskach i w portach przeciwnika. Likwidacja stanowisk dowodzenia, węzłów komunikacyjnych, łączności i energetycznych. Prowadzenie akcji dywersyjnych, paraliżujących poczynania przeciwnika. Jest to m.in. minowanie terenu, powodowanie paniki. MS - (Military Support) - Wsparcie militarne - szkolenie wojsk sojuszniczych podczas pokoju, a w szczególności polskich formacji. Doradztwo oraz wsparcie sojuszników w czasie kryzysu i wojny. UW - (Unconventional Warfare) - Działania niekonwencjonalne - czyli m.in. przenikanie do okrążonych oddziałów. Prowadzenie walki partyzanckiej, działań przeciwdywersyjnych. CSAR - (Combat Search and Rescue) - Prowadzenie bojowych akcji ratowniczo- poszukiwawczych np. ewakuacja lotników zestrzelonych nad terytorium przeciwnika.5

45 SAS

46 SAS, Special Air Service, 22. Pułk Specjalnej Służby Powietrznej
Elitarna brytyjska jednostka uderzeniowa, powstała w 1941 z inicjatywy oficera armii brytyjskiej porucznika Davida Stirlinga. Jej motto: „Kto ma odwagę, zwycięża” (Who Dares Wins). Jednostka, będąca częścią Zgrupowania Sił Specjalnych Wielkiej Brytanii, ma swoją bazę w Hereford. Komandosów SAS od żołnierzy innych jednostek brytyjskich odróżniają jedynie beżowe berety i oznaka uskrzydlonego sztyletu. Tożsamość jej członków jest objęta tajemnicą.

47 Wybrane akcje po II wojnie światowej
1972 – Oman. Udział w wielu akcjach. na terenie Omanu, w bitwie o Mirbat dziewięciu żołnierzy SAS pojmało 250 omańskich rebeliantów. 1979 – szkolenie afgańskich mudżahedinów i wspólna walka przeciwko Rosjanom. 1980 – szturm na ambasadę Iraku w Londynie. Oddział, biorący udział w tej operacji, transmitowanej przez telewizję, uwolnił zakładników i zabił pięciu z sześciu terrorystów. 2014 – Nairobi – (komandos SAS przypadkowo na miejscu zdarzenia) uwalnianie zakładników w Centrum Handlowym zajętym przez terrorystów z Al.-Shabab

48 Jakie błędy popełniono w Akcji w Magdalence w 2003r?
Przedstawić organizację SPAP. Co powoduje, że YA’MA’M jest lepiej przygotowane do działania niż SPAP? Jak i gdzie ustalono miejsce pobytu Bin Ladena w 2011 roku? Wymień główne punkty operacji Navy Seals z maja 2011 roku. Przedstaw zbieżność przyczyn utworzenia BOA i GSG9.


Pobierz ppt "ZWALCZANIE TERRORYZMU"

Podobne prezentacje


Reklamy Google