Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zarządzanie projektami informatycznymi

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zarządzanie projektami informatycznymi"— Zapis prezentacji:

1 Zarządzanie projektami informatycznymi
Projektowanie systemów informatycznych dr Jolanta Sala Kwidzyn 2004

2 Program Pojęcia i definicje Metodologia i modelowanie projektowania
Metoda projektowania witryn internetowych wg modelu RUP Metodologia i narzędzia zarządzania projektami Diagramy procesów - case study. Prezentacja metodyki LOVEM opisu procesów

3 Metodologia i narzędzia zarządzania projektami
Zarządzanie projektami - definicje Organizacja projektu Procesy zarządzania projektem Proces planowania i czynniki krytyczne Zarządzanie zakresem prac Wymiarowanie projektów informatycznych Zarządzanie czasem projektu Zarządzanie zasobami projektu Zarządzanie komunikacją, ryzykiem i zmianami

4 Wymiarowanie projektów informatycznych
Estymacja parametrów projektu Miary stosowane w projektach Techniki szacowania technika analogii ekstrapolacja, parametryzacja techniki inżynierskie techniki specjalne Metoda punktów funkcyjnych Przykład ?

5 Metoda punktów funkcyjnych przykład – system KANTOR
Właściciel sieci kantorów wymiany walut – kilkutygodniowa kontuzja na nartach Chce nadzorować pracę kantorów z domu Poprosił znajomego informatyka o oszacowanie pracochłonności i czasu wykonania projektu „informatycznego systemu zdalnego zarządzania kantorami”

6 Metoda punktów funkcyjnych przykład – system KANTOR
Podstawowa funkcja systemu – obsługa operacji kupna sprzedaży walut, bez szczegółowej ewidencji prowadzonych transakcji Podstawowy dokument drukowany przez system to rachunek dla klienta Dla właściciela – raport z bieżącego stanu kasy na ekranie oraz drukowany Codziennie przed otwarciem kas kantorów wprowadzany jest aktualny stan kasy Potrzebny jest bezpośredni dostęp do tabeli kursów walut NBP Potrzebna jest możliwość szybkiego zapytania o aktualny stan waluty w kasie

7 Metoda punktów funkcyjnych przykład – system KANTOR
Stan początkowy Zapytanie System KANTOR Operacja Kantorowe kursy walut Wydruki Stan kasy Ekran Rachunek Kursy walut NBP

8 Metoda punktów funkcyjnych przykład – system KANTOR Szacowanie złożoności elementów systemu
Poziom złożoności el. (j) lp Elementy przetwarzania (i) prosty średni złożony Wejścia 3x1 4x1 6x0 Wyjścia 4x1 5x1 7x1 Zbiory wewnętrzne 7x1 10x1 15x0 Zbiory zewnętrzne 5x0 7x0 10x1 Zapytania 3x0 4x1 6x0 NPF= =54 Nieskorygowane Punkty Funkcyjne

9 Metoda punktów funkcyjnych przykład – system KANTOR Szacowanie czynników korygujących
Występowanie urządzeń komunikacyjnych Rozproszenie przetwarzania Wymagane parametry szybkości działania Skomplikowana logika przetwarzania Obciążenie systemu – liczba transakcji Wprowadzanie danych w trybie online Wydajność użytkownika końcowego Aktualizacja danych Rozproszenie terytorialne Złożoność przetwarzania Przenośność Prostota instalacji Prostota obsługi Przewidywanie wprowadzania zmian (w okresie eksp.) 5 4 19

10 Jaka jest zależność pracochłonności od punktów funkcyjnych???
Metoda punktów funkcyjnych przykład – system KANTOR obliczenie wartości skorygowanych PF PF = 54 * ( 0,65 + 0,01 * 19 ) PF = 45 Jaka jest zależność pracochłonności od punktów funkcyjnych???

11 Pracochłonność w osobomiesiącach
Wymiarowanie projektów informatycznych pracochłonność a punkty funkcyjne 300 250 200 150 100 50 Pracochłonność w osobomiesiącach 2 Punkty Funkcyjne 45

12 Wymiarowanie projektów informatycznych Metoda punktów funkcyjnych przeliczanie wielkości na punkt funkcyjny Liczba wymaganych testów oprogramowania Koszt globalny wykonania jednego punktu funkcyjnego Koszt pielęgnacji punktu funkcyjnego Stopień zmian na punkt funkcyjny Wydajność programisty inne

13 Składniki metodyki tworzenia systemów informatycznych
dziedzina przedmiotowa wyniki analiz cele, problemy, potrzeby reguły modelowania modele DP zespół projektujący PROCES pojęcia abstrakcyjne konstruowanie fazy metody i techniki dokumentacja TWORZENIA parametry pakiety pakiety komputerowe zadania wspomaganie TSI prezentacja i eksperymentalna eksploatacja kryteria oceny SI

14 Załozenia projektu – etap 1 społeczeństwo informacyjne w powiecie kwidzyńskim
Zgodna z założeniami Funduszy Strukturalnych: Europejski Fundusz Strukturalny (EFS)- Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR - działanie 1.5) Wyodrębniająca moduły funkcjonalne sieci (ekstra-, inter-, intra-) -net Urzędy samorządowe w sieci Policja w sieci Biblioteki w sieci Dziedzictwo natury i kultury w sieci Edukacja w sieci Założenia metodologiczne – metoda web design i MS Projekt Manager

15 Założenia projektowe Moduł I – rola Starostwa w sieci
Moduł II – urzędy gminne w sieci Moduł III – Policja w sieci Moduł IV – biblioteki, edukacja i kultura Moduł V – środowisko i turystyka

16 Założenia projektowe Urzędy Miast i Gmin Bezpieczeństwo KPP
dostęp prywatny UM UW Urzędy Miast i Gmin Bezpieczeństwo KPP Komisariaty Gardeja Moduł III Ryjewo Moduł II Sadlinki Moduł I Prabuty Starostwo Kwidzyn Moduł V Moduł IV Kwidzyn biblioteki edukacja kultura środowisko turystyka

17 Schemat logiczny poziom - urząd/instytucja
Dokumenty tradycyjne Dokumenty elektroniczne Systemy informatyczne i bazy danych Zarządzanie dokumentami, zadaniami i poleceniami

18 Schemat logiczny zarządzanie zintegrowanymi procesami
Urząd 1 Dokumenty tradycyjne Dokumenty elektroniczne Systemy informatyczne i bazy danych Zarządzanie dokumentami, zadaniami i poleceniami itd. Urząd 3 Urząd 2 Urząd 2

19 Schemat logiczny zarządzanie zintegrowanymi procesami
Portal internetowy Internet Zarządzanie zintegrowanymi procesami Urząd 1 Urząd 7 Dokumenty tradycyjne Dokumenty elektroniczne Systemy informatyczne i bazy danych Zarządzanie dokumentami, zadaniami i poleceniami Dokumenty tradycyjne Dokumenty elektroniczne Systemy informatyczne i bazy danych Zarządzanie dokumentami, zadaniami i poleceniami

20 Serwer emailowy Sieć lokalna urzędu Serwery baz danych FIREWALL
Internet Serwery aplikacyjne Serwer WWW

21 Punkty dostępu KIOSKI PC zakup Urzędy Miast i Gmin Bezpieczeństwo KPP
dostęp prywatny UM UW Urzędy Miast i Gmin Bezpieczeństwo KPP Komisariaty Gardeja Moduł III Ryjewo Moduł II Sadlinki Moduł I 15x Starostwo Prabuty Kwidzyn Moduł V Moduł IV Kwidzyn 15x 15x biblioteki edukacja kultura środowisko turystyka

22 Moduł III - Bezpieczeństwo
dostęp prywatny UM UW Bezpieczeństwo KPP Komisariaty Moduł III Moduł I Starostwo Moduł V środowisko turystyka

23 Zarządzanie zakresem prac Elementy planu projektu
Streszczenie Opis celu projektu Główne założenia rozwiązania Założenia kontraktu Lista zadań Wyszczególnienie zasobów Charakterystyka personelu Metody oceny Opis potencjalnych problemów

24 Literatura Kazimierz Frączkowski, Zarządzanie projektem informatycznym. Projekty w środowisku wirtualnym. Czynniki sukcesu i niepowodzeń projektów, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2003 Zdzisław Szyjewski, Zarządzanie projektami informatycznymi. Metodyka tworzenia systemów informatycznych, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 2001

25 Kryteria zaliczenia Projekt 65% Obecność 15% Znajomość literatury 15%
Aktywność na zajęciach 5%


Pobierz ppt "Zarządzanie projektami informatycznymi"

Podobne prezentacje


Reklamy Google