Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Współpraca bibliotek i ośrodków inte w tworzeniu bazy danych BAZTECH Lidia Derfert-Wolf Akademia Techniczno-Rolnicza w Bydgoszczy Konferencja "Współpraca.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Współpraca bibliotek i ośrodków inte w tworzeniu bazy danych BAZTECH Lidia Derfert-Wolf Akademia Techniczno-Rolnicza w Bydgoszczy Konferencja "Współpraca."— Zapis prezentacji:

1 Współpraca bibliotek i ośrodków inte w tworzeniu bazy danych BAZTECH Lidia Derfert-Wolf Akademia Techniczno-Rolnicza w Bydgoszczy Konferencja "Współpraca bibliotek naukowych w zakresie obsługi użytkowników" Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 23 - 24 września 2002 r.

2 1997 r. - inicjatywa wspólnego tworzenia bazy danych rejestrującej zawartość polskich czasopism technicznych (ATR, WAT, Politechnika Szczecińska) deklarację udziału w realizacji projektu zgłosiło 20 różnych instytucji: 17 ośrodków akademickich i 3 branżowe ośrodki inte Politechnika Białostocka Politechnika Gdańska Politechnika Krakowska Politechnika Lubelska Politechnika Opolska Politechnika Poznańska Politechnika Szczecińska Politechnika Śląska w Gliwicach Politechnika Świętokrzyska w Kielcach Politechnika Warszawska Politechnika Wrocławska Uniwersytet Jagielloński Uniwersytet Szczeciński Uniwersytet Warmińsko-Mazurski Uniwersytet Zielonogórski Wojskowa Akademia Techniczna Wyższa Szkoła Morska w Szczecinie Akademia Techniczno-Rolnicza w Bydgoszczy Instytut Obróbki Skrawaniem w Krakowie Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie Instytut Włókien Naturalnych w Poznaniu Pomysł tworzenia BAZTECH

3 procesy przygotowawcze :  ogólna koncepcja tworzenia bazy – opracowywanie rekordów bibliograficznych w ośrodkach współpracujących, przesyłanie ich do koordynatora w Bydgoszczy, utrzymywanie bazy w ośrodku koordynatora  wybór oprogramowania - współpraca z Instytutem Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN (baza PSJC) oraz CIUW  decyzje o zawartości rekordów - podstawą indeksowania są oryginalne artykuły z czasopism; rejestracji podlegają podstawowe dane bibliograficzne uzupełnione o streszczenia oraz słowa kluczowe w języku polskim i angielskim  przyjęto zasadę indeksowania artykułów od 1998 r.

4 procesy przygotowawcze cd. :  wybór tytułów czasopism - lista powstała na podstawie zbiorczego wykazu czasopism prenumerowanych przez ośrodki współpracujące oraz ich wydawnictwa własne. Koncepcja bazy powstawała w latach, kiedy Zespoły KBN nie ogłosiły jeszcze list polskich czasopism punktowanych, które byłyby podstawą wyboru tytułów  każda z instytucji współpracujących otrzymała odrębną "porcję" tytułów do indeksowania  1997 r. - ATR złożyła wniosek o dofinansowanie w KBN

5 koszty i finansowanie  1998 r. - dotacja KBN 80 tys. zł, środki własne 90 tys. zł  1999 - 2002 r. dotacje MENiS, łącznie 115 tys. zł  „Porozumienie o współpracy” - 1998 r., kontynuacja w 2002 r. (na 3 lata) - określające:  prawa i obowiązki stron Porozumienia  podstawowe warunki współpracy  strukturę organizacyjną (Zebranie, koordynator, grupa robocza)  sposób podziału kosztów  sposoby wydatkowania środków pozyskanych z zewnątrz  zasady dostępu do BAZTECH  zasady włączania do realizacji projektu innych instytucji Od pomysłu do realizacji – formalne ramy projektu

6 instrukcje, zalecenia, szkolenia  proces tworzenia bazy:  opracowywanie rekordów lokalnie w 20 ośrodkach współpracujących przy pomocy programu ”Redaktor”  przesyłanie rekordów protokołem ftp do ośrodka koordynatora (ATR w Bydgoszczy)  scalanie i weryfikacja danych w ośrodku koordynatora przy pomocy programu "Koordynator"  przesyłanie danych on-line na serwer ICM UW (przedtem CIUW)

7 zawartość - 264 tytuły czasopism oraz wydawnictw własnych uczelni i instytutów badawczych, w tym:  237 tytułów (tj. 89,8 %) występuje na listach czasopism punktowanych w ramach oceny parametrycznej jednostek KBN  197 tytułów (tj. 74,6 %) rejestruje słowa kluczowe polskie  88 tytułów (tj. 33,3 %) rejestruje słowa kluczowe angielskie  208 tytułów (tj. 78,8 %) rejestruje streszczenia polskie  217 tytułów (tj. 82,2 %) rejestruje streszczenia angielskie  czasopisma polskie z zakresu nauk technicznych i ścisłych z "listy filadelfijskiej" ISI sposób dostępu sieciowego do bazy  baza jest posadowiona na serwerze ICM UW wraz z pozostałymi bazami w ramach projektu "Biblioteka Wirtualna”  adres http://baztech.icm.edu.pl/ Charakterystyka bazy

8

9

10 metody wyszukiwania  wyszukiwanie poprzez wypełnianie formularza, który zawiera większość elementów rekordu artykułu. Techniki wyszukiwania opierają się m.in. na wyszukiwaniu z użyciem operatorów Boole'a, "maskowaniu" końcówek, pobieraniu niektórych elementów opisu z gotowych "list wyboru”  przeglądanie indeksów: listy tytułów czasopism, słów kluczowych w języku polskim, słów kluczowych w języku angielskim prezentacja danych  lista artykułów (tytuł, nazwiska autorów) spełniających kryteria wyszukiwawcze; wszystkie pozycje listy są aktywnymi "linkami" umożliwiającymi bezpośrednie połączenie do pełnego opisu bibliograficznego; niektóre elementy opisu (nazwiska autorów, tytuł czasopisma, e-mail do autora) w postaci aktywnych "linków".  w rezultacie przeglądania listy czasopism - pełne opisy czasopisma z wymienionymi zindeksowanymi rocznikami

11 Wyszukiwanie

12 Rezultat wyszukiwania – lista tytułów artykułów

13 Opis bibliograficzny artykułu

14 Lista tytułów czasopism

15 Rekord tytułu czasopisma

16 współpraca z wydawcami - umieszczenie informacji o indeksowaniu czasopisma w BAZTECH oraz przesyłanie do elektronicznych wersji opisów bibliograficznych ze streszczeniami i słowami kluczowymi jeszcze przez publikacją wersji drukowanej współpraca z twórcami innych polskich bibliograficznych baz danych - ujednolicanie danych i utworzenia strony w Internecie dającej użytkownikom "punkt startowy" do przeszukiwania każdej z baz, a w przyszłości wszystkich baz jednocześnie współpraca z NUKAT’em zmiany i uzupełnienia w prezentacji danych pod WWW - informacje o prenumeratorach, informacje o rocznikach, w których dany tytuł nie ukazał się albo zmienił nazwę dostarczanie pełnych tekstów dokumentów Plany

17 Fragment listu od jednego z użytkowników sieci Internet: "W trakcie poszukiwania interesujących mnie artykułów trafiłem na BAZTECH. Zauważyłem, że niektóre roczniki czasopism z mojej branży kończą się na 1998 lub 2000 roku. Czy oznacza to, że aktualizacja tej bardzo potrzebnej bazy danych nie jest kontynuowana ? Byłaby to wielka szkoda..." dedykowany dotychczasowym oraz przyszłym sponsorom...


Pobierz ppt "Współpraca bibliotek i ośrodków inte w tworzeniu bazy danych BAZTECH Lidia Derfert-Wolf Akademia Techniczno-Rolnicza w Bydgoszczy Konferencja "Współpraca."

Podobne prezentacje


Reklamy Google