Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Współpraca bibliotek i ośrodków inte w tworzeniu bazy danych BAZTECH

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Współpraca bibliotek i ośrodków inte w tworzeniu bazy danych BAZTECH"— Zapis prezentacji:

1 Współpraca bibliotek i ośrodków inte w tworzeniu bazy danych BAZTECH
Lidia Derfert-Wolf Akademia Techniczno-Rolnicza w Bydgoszczy Konferencja "Współpraca bibliotek naukowych w zakresie obsługi użytkowników" Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej, Warszawa, września 2002 r.

2 Pomysł tworzenia BAZTECH
1997 r. - inicjatywa wspólnego tworzenia bazy danych rejestrującej zawartość polskich czasopism technicznych (ATR, WAT, Politechnika Szczecińska) deklarację udziału w realizacji projektu zgłosiło 20 różnych instytucji: 17 ośrodków akademickich i 3 branżowe ośrodki inte Politechnika Białostocka Politechnika Gdańska Politechnika Krakowska Politechnika Lubelska Politechnika Opolska Politechnika Poznańska Politechnika Szczecińska Politechnika Śląska w Gliwicach Politechnika Świętokrzyska w Kielcach Politechnika Warszawska Politechnika Wrocławska Uniwersytet Jagielloński Uniwersytet Szczeciński Uniwersytet Warmińsko-Mazurski Uniwersytet Zielonogórski Wojskowa Akademia Techniczna Wyższa Szkoła Morska w Szczecinie Akademia Techniczno-Rolnicza w Bydgoszczy Instytut Obróbki Skrawaniem w Krakowie Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie Instytut Włókien Naturalnych w Poznaniu

3 procesy przygotowawcze:
ogólna koncepcja tworzenia bazy – opracowywanie rekordów bibliograficznych w ośrodkach współpracujących, przesyłanie ich do koordynatora w Bydgoszczy, utrzymywanie bazy w ośrodku koordynatora wybór oprogramowania - współpraca z Instytutem Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN (baza PSJC) oraz CIUW decyzje o zawartości rekordów - podstawą indeksowania są oryginalne artykuły z czasopism; rejestracji podlegają podstawowe dane bibliograficzne uzupełnione o streszczenia oraz słowa kluczowe w języku polskim i angielskim przyjęto zasadę indeksowania artykułów od 1998 r.

4 procesy przygotowawcze cd.:
wybór tytułów czasopism - lista powstała na podstawie zbiorczego wykazu czasopism prenumerowanych przez ośrodki współpracujące oraz ich wydawnictwa własne. Koncepcja bazy powstawała w latach, kiedy Zespoły KBN nie ogłosiły jeszcze list polskich czasopism punktowanych, które byłyby podstawą wyboru tytułów każda z instytucji współpracujących otrzymała odrębną "porcję" tytułów do indeksowania 1997 r. - ATR złożyła wniosek o dofinansowanie w KBN

5 Od pomysłu do realizacji – formalne ramy projektu
koszty i finansowanie 1998 r. - dotacja KBN 80 tys. zł, środki własne 90 tys. zł r. dotacje MENiS, łącznie 115 tys. zł „Porozumienie o współpracy” r., kontynuacja w 2002 r. (na 3 lata) - określające: prawa i obowiązki stron Porozumienia podstawowe warunki współpracy strukturę organizacyjną (Zebranie, koordynator, grupa robocza) sposób podziału kosztów sposoby wydatkowania środków pozyskanych z zewnątrz zasady dostępu do BAZTECH zasady włączania do realizacji projektu innych instytucji

6 instrukcje, zalecenia, szkolenia
proces tworzenia bazy: opracowywanie rekordów lokalnie w 20 ośrodkach współpracujących przy pomocy programu ”Redaktor” przesyłanie rekordów protokołem ftp do ośrodka koordynatora (ATR w Bydgoszczy) scalanie i weryfikacja danych w ośrodku koordynatora przy pomocy programu "Koordynator" przesyłanie danych on-line na serwer ICM UW (przedtem CIUW)

7 Charakterystyka bazy zawartość tytuły czasopism oraz wydawnictw własnych uczelni i instytutów badawczych, w tym: 237 tytułów (tj. 89,8 %) występuje na listach czasopism punktowanych w ramach oceny parametrycznej jednostek KBN 197 tytułów (tj. 74,6 %) rejestruje słowa kluczowe polskie 88 tytułów (tj. 33,3 %) rejestruje słowa kluczowe angielskie 208 tytułów (tj. 78,8 %) rejestruje streszczenia polskie 217 tytułów (tj. 82,2 %) rejestruje streszczenia angielskie czasopisma polskie z zakresu nauk technicznych i ścisłych z "listy filadelfijskiej" ISI sposób dostępu sieciowego do bazy baza jest posadowiona na serwerze ICM UW wraz z pozostałymi bazami w ramach projektu "Biblioteka Wirtualna” adres

8

9

10 metody wyszukiwania prezentacja danych
wyszukiwanie poprzez wypełnianie formularza, który zawiera większość elementów rekordu artykułu. Techniki wyszukiwania opierają się m.in. na wyszukiwaniu z użyciem operatorów Boole'a, "maskowaniu" końcówek, pobieraniu niektórych elementów opisu z gotowych "list wyboru” przeglądanie indeksów: listy tytułów czasopism, słów kluczowych w języku polskim, słów kluczowych w języku angielskim prezentacja danych lista artykułów (tytuł, nazwiska autorów) spełniających kryteria wyszukiwawcze; wszystkie pozycje listy są aktywnymi "linkami" umożliwiającymi bezpośrednie połączenie do pełnego opisu bibliograficznego; niektóre elementy opisu (nazwiska autorów, tytuł czasopisma, do autora) w postaci aktywnych "linków". w rezultacie przeglądania listy czasopism - pełne opisy czasopisma z wymienionymi zindeksowanymi rocznikami

11 Wyszukiwanie

12 Rezultat wyszukiwania – lista tytułów artykułów

13 Opis bibliograficzny artykułu

14 Lista tytułów czasopism

15 Rekord tytułu czasopisma

16 Plany współpraca z wydawcami - umieszczenie informacji o indeksowaniu czasopisma w BAZTECH oraz przesyłanie do elektronicznych wersji opisów bibliograficznych ze streszczeniami i słowami kluczowymi jeszcze przez publikacją wersji drukowanej współpraca z twórcami innych polskich bibliograficznych baz danych - ujednolicanie danych i utworzenia strony w Internecie dającej użytkownikom "punkt startowy" do przeszukiwania każdej z baz, a w przyszłości wszystkich baz jednocześnie współpraca z NUKAT’em zmiany i uzupełnienia w prezentacji danych pod WWW - informacje o prenumeratorach, informacje o rocznikach, w których dany tytuł nie ukazał się albo zmienił nazwę dostarczanie pełnych tekstów dokumentów

17 dedykowany dotychczasowym oraz przyszłym sponsorom ...
Fragment listu od jednego z użytkowników sieci Internet: "W trakcie poszukiwania interesujących mnie artykułów trafiłem na BAZTECH. Zauważyłem, że niektóre roczniki czasopism z mojej branży kończą się na 1998 lub 2000 roku. Czy oznacza to, że aktualizacja tej bardzo potrzebnej bazy danych nie jest kontynuowana ? Byłaby to wielka szkoda..." dedykowany dotychczasowym oraz przyszłym sponsorom ...


Pobierz ppt "Współpraca bibliotek i ośrodków inte w tworzeniu bazy danych BAZTECH"

Podobne prezentacje


Reklamy Google