Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Toruń 28/29.10.2014. Metadane przygotowanego IdP/SP działającego w SimpleSAMLphp są dostępne na stronie administracyjnej SSP, w zakładce Federacja : –

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Toruń 28/29.10.2014. Metadane przygotowanego IdP/SP działającego w SimpleSAMLphp są dostępne na stronie administracyjnej SSP, w zakładce Federacja : –"— Zapis prezentacji:

1 Toruń 28/29.10.2014

2 Metadane przygotowanego IdP/SP działającego w SimpleSAMLphp są dostępne na stronie administracyjnej SSP, w zakładce Federacja : – jeśli IdP na główny adres https://nazwa_usługi/simplesamlhttps://nazwa_usługi/simplesaml SAML 2.0 IdP - MetadaneEntity ID: https://nazwa_uslugi/simplesaml/saml2/idp/metadata.php – jeśli SP ma główny adres https://nazwa_usługi/sphttps://nazwa_usługi/sp SAML 2.0 SP - MetadaneEntity ID: https://nazwa_uslugi/sp/module.php/saml/sp/metadata.php/d efault-sp

3 IdP / SP oparte na SimpleSAMLphp przechowuje metadane w postaci tablicy $metadata – indeksami tablicy są nazwy entityID W pliku konfiguracyjnym config/config.php definiuje się w parametrze metadata.sources lokalizacje plików z metadanymi – pliki saml20-idp-remote.php zawierają metadane wszystkich IdP, z którymi może kontaktować się SP – pliki saml20-sp-remote.php zawierają metadane wszystkich SP, z którymi może kontaktować się IdP

4 Jeśli dostarczone metadane mają postać XML, to aby mogły zostać dodane do konfiguracji SSP muszą zostać skonwertowane do postaci flatfile Konwersji można dokonać za pomocą strony https://nazwa_uslugi/sp/admin/metadata-converter.php poprzez wklejenie w okno metadanych w postaci XML skonwertowane metadane należy wpisać do odpowiedniego pliku (w zależności od tego czy dotyczą SP czy IdP)

5 Instalacja SimpleSAMLphp w katalogu /usr/local/simplesamlphp-1.13.0 cd /usr/local/simplesamlphp-1.13.0 touch modules/cron/enable cp modules/cron/config-templates/*.php config/ touch modules/metarefresh/enable cp modules/metarefresh/config-templates/*.php config/ Dostosowujemy plik config/module_cron.php – ustalamy key – strona https://URL_uslugi/module.php/cron/croninfo.phphttps://URL_uslugi/module.php/cron/croninfo.php – pokaże jakie wpisy należy umieścić w crontab

6 Dostosowujemy plik config/config-metarefresh.php – przykładowy wpis kalmar należy zastąpić konfiguracją, która ma pobierać metadane z określonego URL-a – sources – wskazuje tablicę, któej elementami są tablice definiujące poszczególne źródła przez podanie: src – adresu metadanych certFingerprint – fingerprintu certyfikatu użytego do podpiania metadanych (opcjonalnie, ale zalecane) – expireAfter ustala czas ważności metadanych – outputDir – wskazuje katalog, do którego są zapisywane metadane

7 'pionierid' => array( 'cron' => array('daily'), 'sources' => array( array( 'src' => 'https://aai.pionier.net.pl/pionierid.xml',https://aai.pionier.net.pl/pionierid.xml' 'validateFingerprint' => 'D6:84:09:2D:F7:95:B4:96:8A:F7:61:3A:F5:3E:EC:C6:4B:DF:73:5B', ), 'expireAfter' => 60*60*24*4, 'outputDir' => 'metadata/pionierid/', 'outputFormat' => 'flatfile', ),

8 'pionierid-edugain-sp' => array( 'cron' => array('daily'), 'sources' => array( array( 'src' => 'https://aai.pionier.net.pl/pionierid-edugain-sp- feed.xml',https://aai.pionier.net.pl/pionierid-edugain-sp- feed.xml' 'validateFingerprint' => 'D6:84:09:2D:F7:95:B4:96:8A:F7:61:3A:F5:3E:EC:C6:4B:DF:73:5B', ), 'expireAfter' => 60*60*24*4, 'outputDir' => 'metadata/pionierid-edugain-sp/', 'outputFormat' => 'flatfile', ),

9 'pionierid-edugain-idp' => array( 'cron' => array('daily'), 'sources' => array( array( 'src' => 'https://aai.pionier.net.pl/pionierid-edugain-idp- feed.xml',https://aai.pionier.net.pl/pionierid-edugain-idp- feed.xml' 'validateFingerprint' => 'D6:84:09:2D:F7:95:B4:96:8A:F7:61:3A:F5:3E:EC:C6:4B:DF:73:5B', ), 'expireAfter' => 60*60*24*4, 'outputDir' => 'metadata/pionierid-edugain-idp/', 'outputFormat' => 'flatfile', ),

10


Pobierz ppt "Toruń 28/29.10.2014. Metadane przygotowanego IdP/SP działającego w SimpleSAMLphp są dostępne na stronie administracyjnej SSP, w zakładce Federacja : –"

Podobne prezentacje


Reklamy Google