Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Od Mieszka I do Kazimierza Wielkiego

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Od Mieszka I do Kazimierza Wielkiego"— Zapis prezentacji:

1 Od Mieszka I do Kazimierza Wielkiego
Dynastia Piastów Od Mieszka I do Kazimierza Wielkiego

2 MIESZKO I Mieszko był pierwszym historycznym władcą polskim. W 965 roku ożenił się z czeską księżniczką Dobrawą. W roku Mieszko, a zarazem całe państwo, przyjął chrzest. Dzięki temu pozycja Polski w Europie znacznie wzrosła. Książę pod koniec życia nakazał sporządzić dokument zwany DAGOME IUDEX, w którym oddaje Polskę pod opiekę papieża. To najstarsze polskie źródło pisane pozwala także na ustalenie granic państwa pierwszych Piastów.

3 BOLESŁAW I CHROBRY Bolesław zwany Chrobrym (mężny, odważny) był pierwszym królem polskim. Wziął udział w ZJEŹDZIE GNIEŹNIEŃSKIM w roku, gdzie przybył także Otton III. W trakcie zjazdu cesarz niemiecki symbolicznie ukoronował polskiego księcia. W okresie swego panowania Chrobry zajął Milsko i Łużyce, Morawy, Słowację oraz Grody Czerwieńskie. W 1025 roku został koronowany na króla Polski, a trzy miesiące później zmarł.

4 ŻYWOT ŚW. WOJCIECHA W 996 roku Bolesław Chrobry zaprosił do Polski czeskiego biskupa Wojciecha. Władca pomógł zorganizować wyprawę misyjną do pogańskich Prus, gdzie w 997 roku duchowny został zamordowany. Chrobremu udało się odkupić ciało Wojciecha, którego szybko uznano za świętego. Polskę ceniono jeszcze bardziej, bo od tej pory posiadała własnego patrona i jego relikwie. Żywot św. Wojciecha przedstawiono na DRZWIACH GNIEŹNIEŃSKICH.

5 MIESZKO II Mieszko II był koronowany na króla Polski w 1025 roku, niedługo po śmierci ojca – Bolesława Chrobrego. Rywalizował o władzę z bratem Bezprymem. W momencie najazdu władców niemieckich i ruskich na Polskę (1032 rok) zmuszony był uciec do Czech. Powrócił do kraju po śmierci brata w 1032 roku. Sam zmarł dwa lata później.

6 KAZIMIERZ I ODNOWICIEL
Kazimierz objął rządy w kraju w roku po śmierci Mieszka II. W wyniku buntu poddanych w roku zmuszony był uciekać na Węgry. W tym czasie Pomorze i Mazowsze oddzieliły się od państwa polskiego. Ponadto książę Brzetysław w trakcie najazdu na Polskę ograbił kraj, a potem przyłączył Śląsk i Małopolskę do Czech. W roku powrócił do ojczyzny i z pomocą innych władców europejskich odzyskał ziemie utracone w ciągu ostatnich lat.

7 BOLESŁAW II ŚMIAŁY (SZCZODRY)
Bolesław Śmiały przejął władzę w kraju w 1058 roku, a koronę otrzymał dopiero w 1076 roku. W 1079 roku doszło do buntu możnych na czele z biskupem Stanisławem ze Szczepanowa. Bolesław stłumił bunt przez ukaranie śmiercią wszystkich uczestników, także samego biskupa. Przez to zuchwałe posunięcie zmuszono go do ucieczki na Węgry.

8 WŁADYSŁAW I HERMAN Władysław objął władzę w Polsce po wygnaniu brata - Bolesława Śmiałego. Nie był tak ambitnym władcą, gdyż w zarządzaniu państwem wyręczał go PALATYN Sieciech. W 1097 roku Herman podzielił terytorium Polski pomiędzy siebie i swoich dwóch synów: Zbigniewa i Bolesława. Książę zmarł w 1102 roku.

9 ZBIGNIEW Syn Władysława Hermana, który odziedziczył po ojcu Kujawy, Wielkopolskę i Mazowsze. Zbigniew zacięcie rywalizował z bratem Bolesławem Krzywoustym o władzę w państwie. Szukał wsparcia u cesarza niemieckiego, lecz w końcu przegrał walkę z bratem. Krzywousty pozwolił Zbigniewowi wrócić do Polski. Ten jednak w kraju został oślepiony i wkrótce umarł.

10 BOLESŁAW III KRZYWOUSTY
Syn Władysława Hermana, który odziedziczył po ojcu Śląsk i Małopolskę. Bolesław zacięcie rywalizował z bratem Zbigniewem o władzę w państwie. Wygrał bratobójczą walkę, zajął tereny należące do Zbigniewa i podporządkował sobie Pomorze. W 1138 roku spisał TESTAMENT, w którym podzielił obszar państwa polskiego pomiędzy swoich synów. Chciał w ten sposób uniknąć kolejnych walk o władzę wśród własnych potomków.

11 Rozbicie dzielnicowe

12 WŁADYSŁAW II WYGNANIEC
Władysław był pierworodnym synem Bolesława Krzywoustego. Zgodnie z wolą ojca w spadku przypadł mu Śląsk oraz DZIELNICA SENIORALNA, a zarazem rola PRINCEPSA i SENIORA (najstarszego z rodu Piastów). Wkrótce jednak doszło do konfliktu z młodszymi braćmi, w wyniku którego Władysława zmuszono do ucieczki z kraju.

13 BOLESŁAW IV KĘDZIERZAWY
Syn Bolesława Krzywoustego, który odziedziczył po ojcu tereny Mazowsza. Po wygnaniu Władysława został nowym princepsem i zajął dzielnicę senioralną oraz Śląsk. Za jego rządów władza seniora stopniowo ulegała osłabieniu.

14 MIESZKO III STARY Syn Bolesława Krzywoustego, który odziedziczył po ojcu tereny Wielkopolski. Po śmierci Bolesława Kędzierzawego objął funkcję seniora.

15 HENRYK SANDOMIERSKI Henryk był synem Bolesława Krzywoustego, który odziedziczył w spadku ziemię sandomierską. W 1154 roku wyruszył na wyprawę krzyżową do Jerozolimy, by walczyć z Saracenami. Po roku powrócił do kraju jako bohater. Zginął w trakcie jednej z misji chrystianizacyjnych do pogańskich Prus w 1166 roku.

16 KAZIMIERZ II SPRAWIEDLIWY
Kazimierz urodził się dopiero po śmierci Bolesława Krzywoustego, więc nie został uwzględniony w testamencie. Z tego powodu razem z matką Salomeą władał ziemią łęczycką, przeznaczoną dla żony Krzywoustego. W wyniku zjazdu w Łęczycy w roku Kazimierz został nowym princepsem.

17 KONRAD I MAZOWIECKI Konrad Mazowiecki był synem Kazimierza Sprawiedliwego. Razem z innymi książętami piastowskimi szukał sojuszników w wyprawach chrystianizacyjnych do Prus. W końcu zaprosił zakon krzyżacki w 1226 roku na tereny państwa polskiego. Krzyżacy osiedlili się na Ziemi Chełmińskiej w roku. To wydarzenie zmieniło bieg historii państwa polskiego.

18 LESZEK I BIAŁY Syn Kazimierza Sprawiedliwego. Uczestniczył w zjeździe w Gąsawie w 1227 roku, gdzie został zamordowany. Doszło wtedy do ostatecznego rozbicia jedności książąt piastowskich.

19 Odbudowa państwa polskiego
Naprawa błędu sprzed lat

20 PRZEMYSŁ II Przemysł II był księciem wielkopolskim, który zdobył największe poparcie w sporze o władzę w Polsce. Został koronowany na króla w roku przez arcybiskupa Jakuba Świnkę. Niespełna rok po koronacji Przemysł został zamordowany w wyniku spisku.

21 WACŁAW II NIE BYŁ PIASTEM!
Sytuację po śmierci Przemysła II wykorzystał książę czeski z dynastii Przemyślidów. Zajął tereny Małopolski, Wielkopolski oraz Pomorza Gdańskiego, a następnie poślubił córkę Przemysła II. W 1300 roku został koronowany na króla Polski. Wprowadził GROSZA PRASKIEGO i usprawnił funkcjonowanie administracji. Zmarł cztery lata po koronacji. WACŁAW II NIE BYŁ PIASTEM!

22 DATĘ KORONACJI ŁOKIETKA UZNAJE SIĘ ZA KONIEC ROZBICIA DZIELNICOWEGO!
WŁADYSŁAW IV ŁOKIETEK Łokietek po kilku nieudanych próbach miał dużą szansę by w końcu objąć rządy w kraju. Zajął ziemię krakowską, łęczycką, sandomierską, Kujawy i Pomorze Gdańskie. W trakcie odbudowy państwa polskiego musiał borykać się z wieloma problemami (bunty poddanych, itp.). Udało mu się zająć także Wielkopolskę. Doczekał się tytułu króla: koronacja nastąpiła 20 stycznia 1320 roku. Brał udział w konflikcie z Krzyżakami, w wyniku którego Polska utraciła Pomorze Gdańskie, ziemie dobrzyńską oraz Kujawy. Łokietek zmarł w 1333 roku. DATĘ KORONACJI ŁOKIETKA UZNAJE SIĘ ZA KONIEC ROZBICIA DZIELNICOWEGO!

23 KAZIMIERZ III WIELKI Syn Władysława Łokietka , Kazimierz, koronował się na króla jeszcze w 1333 roku. Prowadził politykę pokojową z najgroźniejszymi przeciwnikami Polski: Krzyżakami i Czechami. Odzyskał Kujawy i ziemię dobrzyńską, a w trakcie wojny na Rusi zajął Księstwo Halickie, część Wołynia i Podola. W ciągu swego panowania zreformował gospodarkę, system prawny i oświatę. Zmarł w 1370 roku. DATA ŚMIERCI KAZIMIERZA WIELKIEGO OZNACZA KONIEC PANOWANIA DYNASTII PIASTÓW!

24 Reformy Kazimierza Wielkiego:
reformy gospodarcze: wprowadził jedną monetę – GROSZ ustanowił stały podatek – PORADLNE kupcom nadał PRZYWILEJ SKŁADU oraz PRAWO PRZYMUSU DROGOWEGO wybudował wiele zamków, warowni, grodów, dlatego mówi się, że „zastał Polskę drewnianą, a zostawił murowaną” reformy prawne: zebrał i ujednolicił prawo wydając dwa statuty nadał liczne przywileje ludności żydowskiej reformy oświaty: w 1364 roku ufundował pierwszy polski uniwersytet – AKADEMIĘ KRAKOWSKĄ

25 CIEKAWOSTKI Przed Mieszkiem I Polską rządzili tzw. legendarni władcy tacy jak Popiel, Siemowit, Lestek czy Siemomysł. Część źródeł podaje, że istniał jeszcze jeden polski władca, pierworodny syn Mieszka II – BOLESŁAW ZAPOMNIANY. Jednak z powodu okrutnych i niegodziwych rządów, postanowiono wymazać go z kart historii. Niektórych władców z dynastii Piastów uwieczniono na polskich banknotach o różnych nominałach: 10 zł – Mieszko I 20 zł – Bolesław I Chrobry 50 zł – Kazimierz III Wielki

26 Dziękuję za uwagę! Przygotował: Maciej Góralczyk


Pobierz ppt "Od Mieszka I do Kazimierza Wielkiego"

Podobne prezentacje


Reklamy Google