Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 © Siemens Business Services GmbH & Co. OHG Szkolenie z obsługi serwisowej oraz logistycznej kontraktu ZUS.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 © Siemens Business Services GmbH & Co. OHG Szkolenie z obsługi serwisowej oraz logistycznej kontraktu ZUS."— Zapis prezentacji:

1 1 © Siemens Business Services GmbH & Co. OHG Szkolenie z obsługi serwisowej oraz logistycznej kontraktu ZUS

2 2 © Siemens Business Services GmbH & Co. OHG 1 Wprowadzenie. 1.2. Cel szkolenia. Celem szkolenia jest zapoznanie z procedurami stosowanymi w Siemens ITS do obsługi sprzętu gwarancyjnego komputerów PC produkcji Siemens i Fujitsu Siemens Computers dostarczonych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w ramach kontraktu.

3 3 © Siemens Business Services GmbH & Co. OHG 2. Logistyka. 2.1. Sposoby oznaczania komputerów i części 2.1.1. Numer identyfikacyjny urządzenia. Każde z urządzeń firmy Fujitsu Siemens Computers posiada unikalny numer identyfikacyjny. Numer ten zawiera informację o typie i modelu urządzenia. Numer identyfikacyjny składa się z 4 liter oraz 6 cyfr np. YBGV151001 Pierwsza litera oznacza zakład produkcyjny ( Y - fabryka w Augsburgu) Druga litera to typ urządzenia ( B - komputer, E - monitor ) 3 i 4 litera oznacza model urządzenia ( w podanym przykładzie jest to Scenic 661) 6 cyfr to unikalny numer oznaczający konkretny egzemplarz urządzenia. Numer identyfikacyjny jest uzupełniony o 4 cyfry zawierające datę produkcji: - 1 cyfra to końcówka roku produkcji, - 2 i 3 cyfra oznacza tydzień roku - ostatnia cyfra oznacza dzień tygodnia.

4 4 © Siemens Business Services GmbH & Co. OHG 2.1.2 ErzNum i MatNum. W obsłudze logistycznej sprzętu FSC stosowane są pojęcia ErzNum i MatNum. Używane są one do oznaczania części zamiennych. Numer Erz jest numerem stosowanym przez producenta i ma najczęściej postać: S26361-D1107-B11-2 lub SGT:ST340016A MatNum jest numerem stosowanym przez logistykę ITS i ma postać 8 cyfrowego numeru. Odpowiada on oznaczeniom ErzNum np. MatNum 02052800 odpowiada ErzNum S26361-F1878-L4

5 5 © Siemens Business Services GmbH & Co. OHG 2.1.3. Program Ersin. Narzędziem przydatnym do określania jaka część powinna zostać zamówiona do wykonania naprawy jest program Ersin. Zawiera on aktualną bazę części zamiennych w podziale na modele.

6 6 © Siemens Business Services GmbH & Co. OHG 2.1.3 Program Ersin Aktualne dane są dostępne pod adresem: http://its.siemens.de/lobs/its/its _log/ersin_en/ersin_en.htm

7 7 © Siemens Business Services GmbH & Co. OHG 2.2. Warunki i rodzaje gwarancji. 2.2.1 Typy gwarancji. Rozróżniamy trzy podstawowe typy gwarancji udzielanej na sprzęt komputerowy firmy FSC. Material - gwarancja udzielona jest tylko na podzespoły. Klient otrzymuje bezpłatnie część zamienną natomiast jest zobowiązany pokryć wszelkie koszty związane z jej wymianą. Bring In - część i jej wymiana jest bezpłatna, Klient jest zobowiązany dostarczyć uszkodzony sprzęt do autoryzowanego punktu serwisowego. On-site - warunki podobne do gwarancji Bring In, naprawa wykonywana w siedzibie Klienta.

8 8 © Siemens Business Services GmbH & Co. OHG 2.2.2. Warunki gwarancji dla poszczególnych grup produktów. Sprzęt FSC ze względu na warunki gwarancyjne należy podzielić na dwie grupy, S - sprzęt wyprodukowany przed dniem 01.04.2000 N- sprzęt wyprodukowany po tej dacie, Lifebooki, komputery klasy Consumer (T-Bird)

9 9 © Siemens Business Services GmbH & Co. OHG Grupa S - sprzęt wyposażony jest w gwarancję ogólnoświatową udzieloną przez fabrykę wg. następujących zasad: Mobile serii 500, 700 - 3 lata bring in Mobile serii 800 - 3 lata On-site Scenic 300/500 - 1 rok On-site, 2 lata material Scenic 600/800 - 1 rok On-site, 2 lata bring in klawiatura - 1 rok bring in mysz, akumulator do Mobile - 6 m-cy serwery Primergy - 3 lata On-site monitory profesjonalne - 1 rok On- site monitory standardowe - 1 rok bring in

10 10 © Siemens Business Services GmbH & Co. OHG Grupa N - sprzęt serwisowany wg. nowej koncepcji. Fabryka udziela minimalnej gwarancji np. 1 rok material, natomiast każdy dealer decyduje sam o rozszerzeniu gwarancji. Sprzęt posiada gwarancję tylko w kraju sprzedaży. Istnieje możliwość dokupienia pakietów gwarancyjnych np. 3 lata gwarancji u klienta z 48h czasem reakcji.

11 11 © Siemens Business Services GmbH & Co. OHG 2.2.3 Baza danych o produktach - Adler. Podstawowym narzędziem do sprawdzania warunków gwarancji oraz konfigurancji sprzętu jest baza Adler. Jest ona dostępna przez Internet pod adresem: http:\\aftersales.fsc-pc.de/adler30

12 12 © Siemens Business Services GmbH & Co. OHG Baza informacji o produktach Adler

13 13 © Siemens Business Services GmbH & Co. OHG

14 14 © Siemens Business Services GmbH & Co. OHG 14 2.2.4. Karty gwarancyjne. Dla sprzętu z grupy N podstawowym źródłem informacji o udzielonej gwarancji jest karta gwarancyjna. Zawiera ona obowiązujące warunki gwarancyjne dla danego urządzenia. Warunki te mogą się znacznie różnić od warunków podanych w bazie Adler. Jest możliwe wykupienie specjalnych warunków gwarancji, dostępnych jako pakiety do konkretnych modeli. W przypadku posiadania przez Klienta takiego pakietu konieczne jest udokumentowanie poprzez okazanie specjalnej karty gwarancyjnej. Jest ona uzupełnieniem standardowej karty gwarancyjnej.

15 15 © Siemens Business Services GmbH & Co. OHG 15 2.3.2. Zamawianie części zamiennych. Zamawianie części zamiennej odbywa się za pomocą formularza - protokół naprawy. Zamówiona część jest dostarczana bezpłatnie, pod podany na zamówieniu adres. Część zamówiona do godz 14.00 jest dostarczana do Partnera na następny dzień. W przypadku braku części w magazynie ITS zachodzi konieczność sprowadzenia części z centralnego magazynu ITS w Niemczech. W przypadku kontraktów serwisowych stosowane mogą być specjalne formularze zamówień. Dla kontraktu ZUS przewidziany jest następujący formularz:

16 16 © Siemens Business Services GmbH & Co. OHG 16 Formularz zamowienia części dla ZUS

17 17 © Siemens Business Services GmbH & Co. OHG 17 2.3.3 Zwrot części do magazynu. Partner jest zobowiązany do zwrotu części uszkodzonej w przeciągu 1 m-ca od dnia otrzymania części nowej. - część uszkodzona powinna być odesłana w tym samym opakowaniu w jakim przyszłą część nowa. - do przesyłki powinna być dołączona kopia zamówienia. Część sprawna i nie wykorzystana w naprawie powinna być zwrócona na takich samych zasadach jak uszkodzona, z tym że w przypadku otwarcia oryginalnie zamkniętego opakowania konieczne jest dołączenia oświadczenia o sprawności części.

18 18 © Siemens Business Services GmbH & Co. OHG 18 3. Obsługa serwisowa kontraktu ZUS.

19 19 © Siemens Business Services GmbH & Co. OHG 19 3.1. Logistyka ZUS 3.1.1 Magazyny regionalne. W celu przyspieszenie wykonywania określonych napraw Partnerzy są wyposażani w zestawy części zamiennych przekazywanych przez ITS w depozyt. 3.1.2 Golden Boxy. W ramach kontraktu ZUS Partnerzy wyposażani są w komputery Golden Box. Są to urządzenia o takiej samej konfiguracji jak w ZUS. Przeznaczone są jako sprzęt zastępczy, używany gdy z jakichś powodów nie jest możliwe wykonanie naprawy zgłoszonego urządzenia w czasie przewidzianym kontraktem - podstawiany na czas naprawy komputera ZUS. Magazyn regionalny i Golden Boxy są depozytem ITS u Partnera. Pozostają własnością ITS i podlegają okresowej kontroli.

20 20 © Siemens Business Services GmbH & Co. OHG 20 3.2. Kontrakt ZUS02. Data rozpoczęcia – I kw. 1999 Ilość sprzętu – 3250 zestawów Kontrakt zakończony w maju 2002.

21 21 © Siemens Business Services GmbH & Co. OHG 21 3.2.1. Przegląd modeli. komputer Scenic Pro D7 YBJExxxxxx CUZ:K509V111-ZUS01 - obudowa desktop - procesor PII 350/100 Mhz - płyta główna D1064-B11 - 64 MB RAM - karta graficzna Matrox G100 4MB AGP - karta sieciowa 3C905B-TX - czytnik kart mikroprocesorowych - HDD 4,3 GB IDE - FDD 1,44 MB - CD-RW 4/2/24 IDE CUZ:K509V111-ZUS02 - j.w. - CD-ROM 32x IDE ( zamiast nagrywarki)

22 22 © Siemens Business Services GmbH & Co. OHG 22 Monitor MCM1510 YEDFxxxxxx Monitor MCM1706 NTD BYxxxxxx Monitor MCM 171V YEDHxxxxxx Monitor MCM212V YECBxxxxxx

23 23 © Siemens Business Services GmbH & Co. OHG 23 Płyta główna D1064 Processor Intel Pentium® II Processors with 233 MHz up to 450 MHz 66 MHz or 100 MHz Front Side Bus Intel Celeron™ Processors, 233-333 MHz Chipset Intel 82440BX, PIIX 4e Boardsize ATX, 12” x 8,8” (305 x 224 mm) Architecture PCI-Bus, ISA-Bus, AGP-Bus System Memory 16 - 768 Mbyte DIMM Technology: 168 Pin, 100 MHz SDRAM, ECC or none ECC 3 slots On Board I/O Floppy Interface (up to 2.88 MB) 2 Serial Ports V24 with FIFO, 16550 compatible 1 Parallel Port, Standard, bidirectional, EPP/ECP PS/2-Keyboard, PS/2-Mouse Power-On via keyboard Infrared-Interface (IrDA) 4 PCI Slots, 1 ISA Slots, 1 shared PCI/ISA Slot 2 Universal Serial Bus - connectors (USB) 1 Chipcardreader Interface (only D1064-A/B) 1 Wake On LAN Connector (only D1064-A/B) BIOS Phoenix NuBIOS V4.06 modified and adapted Plug & Play (PCI, ISA); PCI Auto Configuration Advanced Power Management, Desktop Management Interface (DMI) Support BIOS Update via disk USB (Legacy support) Support for LS 120 Drive

24 24 © Siemens Business Services GmbH & Co. OHG 24 3.3. Kontrakt ZUS03. Data rozpoczęcia – 4 kw. 1999 / I kw. 2000 Ilość sprzętu – 10000 zestawów

25 25 © Siemens Business Services GmbH & Co. OHG 25 3.3.1. Przegląd modeli. komputer Scenic 661 YBGVxxxxxx CUZ:K520V203-ZUS03 - obudowa desktop - procesor PIII 450/100 Mhz - płyta główna D1107-B11 - 64 MB RAM - karta graficzna Matrox G100 4MB AGP - karta sieciowa 3C905B-TX - czytnik kart mikroprocesorowych - HDD 4,3 GB IDE - FDD 1,44 MB - CD-ROM 40x IDE CUZ:K520V203-ZUS04 - j.w - CD-RW 8/4/32x IDE ( zamiast CD-ROM-u ) CUZ:K520V203-ZUS05 - j.w - procesor PIII 500/100 Mhz - CD-ROM 40x

26 26 © Siemens Business Services GmbH & Co. OHG 26 Monitor MCM 15P1 YEDCxxxxxx Monitor MCM 17P1 YEDAxxxxxx

27 27 © Siemens Business Services GmbH & Co. OHG 27 Płyta główna D1107 Intel 440BX Chipset with ATA- 33 Support ATX Form Factor Second Level Cache depends on CPU Max 784 MB using SDRAM DIMM (168 pin) 100 MHz Front Side Bus Pentium II/III or Celeron Processors 233-800 MHz Integrated AGP Slot

28 28 © Siemens Business Services GmbH & Co. OHG 28 3.3.2 Zasady gwarancji. - 3 lata gwarancji On-site na wszystkie komponenty – monitory, klawiatury i myszy. - uszkodzone dyski twarde pozostają własnością klienta - czas naprawy 72h.

29 29 © Siemens Business Services GmbH & Co. OHG 29 3.4. Kontrakt ZUS04. Data rozpoczęcia – 2 kw. 2001 Ilość sprzętu – 1856 zestawów

30 30 © Siemens Business Services GmbH & Co. OHG 30 3.4.1. Przegląd modeli komputer Scenic xB YBROxxxxxx CUZ:K520V701-ZUS06 - obudowa desktop - procesor PIII 667/133 Mhz - płyta główna D1184-B11 - 64 MB RAM - karta graficzna zintegrowana i815 - karta muzyczna zintegrowana i815 - karta sieciowa 3C905C-TX - czytnik kart mikroprocesorowych - HDD 10 GB IDE - FDD 1,44 MB - CD-ROM 48x IDE CUZ:K520V701-ZUS07 - j.w - CD-RW 8/4/32x IDE ( zamiast CD-ROM-u )

31 31 © Siemens Business Services GmbH & Co. OHG 31 Monitor C791 YERSxxxxxx

32 32 © Siemens Business Services GmbH & Co. OHG 32 Płyta główna D1184 PGA 370 Celeron processor with 66 /100 MHz Front Side Bus for PGA 370 socket and Pentium III with 100 / 133 MHz Front Side Bus for PGA 370 socket Celeron and Pentium III processors support MMX technology and Intel Streaming SIMD Extensions.  Intel chipset 815 consisting of GMCH 82815, ICH 82801 and FWH82802  Intel 82559 LAN controller (10/100 Mbit/s) with RJ45 interface  AC'97 Audio Codec  Fujitsu Siemens system monitoring and temperature monitoring  3 DIMM slots for 32 to 512 Mbyte main memory (SDRAM memory modules meet the PC100/PC133 specification) without ECC  5 PCI slots  1 AGP slot The AGP slot supports the 1x, 2x and 4x AGP mode or GPA memory modules. AGP slot supports 3.3 V main and auxiliary voltages.  1 AMR slot The IDE hard disk controller are ATA33/66, ultra DMA capable and support PIO modes 0-4.  2D/3D graphics processor, 24 bit 230 MHz RAMDAC GPA memory modules for enhanced 3D graphics performance is supported.

33 33 © Siemens Business Services GmbH & Co. OHG 33 3.4.2 Zasady gwarancji. - 3 lata gwarancji On-site na wszystkie komponenty - monitory, klawiatury i myszy. - uszkodzone dyski twarde pozostają własnością klienta - czas naprawy 72h.

34 34 © Siemens Business Services GmbH & Co. OHG 34 3.5. Kontrakt ZUS05. Data rozpoczęcia – 1 kw. 2002 Ilość sprzętu – 5320 zestawów

35 35 © Siemens Business Services GmbH & Co. OHG 35 3.5.1. Przegląd modeli komputer Scenic D YBPPxxxxxx CUZ:K636V413-ZUS08 - obudowa low profile desktop - procesor PIII 933/133 Mhz - płyta główna D1215-A22 - 128 MB RAM - karta graficzna zintegrowana i815 - karta muzyczna zintegrowana i815 - karta sieciowa zintegrowana Intel 82562 - czytnik kart mikroprocesorowych - HDD 40 GB UATA 100 7,2k - FDD 1,44 MB - CD-ROM 48x IDE CUZ:K636V413-ZUS09 - j.w - 512 MB RAM

36 36 © Siemens Business Services GmbH & Co. OHG 36 Monitor C792 YEPLxxxxxx Monitor x178 YEPCxxxxxx

37 37 © Siemens Business Services GmbH & Co. OHG 37 Płyta główna D1215 _ System board in _-ATX format _ PGA 370 Celeron processor with 66 /100 MHz Front Side Bus for PGA 370 socket and Pentium III with 100 / 133 MHz Front Side Bus for PGA 370 socket. Celeron and Pentium III processors support MMX technology and Intel Streaming SIMD Extensions. The size and frequency of first-level cache and second-level cache are dependent upon the processor used. _ Intel chipset 815 E consisting of GMCH 82815, ICH 82801BA _ Intel 82562EM LAN controller (10/100 Mbit/s) with RJ45 interface WOL with Magic Packet_ is supported, remote LAN boot is also supported with Bootix LAN BootP or Intel PXE and Basic Alert On LAN II. _ Analogue Devices AD1885 _ AC'97 Audio Codec (AC1885) _ Fujitsu Siemens system monitoring and temperature monitoring _ 2 DIMM slots for 32 to 512 Mbyte main memory (SDRAM memory modules meet the PC100/PC133 specification) without ECC _ 1 PCI slot or 3 PCI slots. _ AGP/GPA slot The AGP slot supports the 1x, 2x and 4x AGP mode and GPA memory boards. The IDE hard disk controller are ATA33/66/100, ultra DMA capable and support PIO modes 0-4 _ 2D/3D graphics processor, 24 bit 230 MHz RAMDAC GPA memory modules for enhanced 3D graphics performance is supported.

38 38 © Siemens Business Services GmbH & Co. OHG 38 3.5.2 Zasady gwarancji. - 3 lata gwarancji On-site na wszystkie komponenty - monitory, klawiatury i myszy. - uszkodzone dyski twarde pozostają własnością klienta - czas naprawy 72h.

39 39 © Siemens Business Services GmbH & Co. OHG 39 3.5. Wykonywanie napraw. ZUS przesyła zgłoszenie awarii bezpośrednio do Call Desku ITS. Nie istnieje inna możliwość zgłoszenia awarii przez ZUS. Zgłoszenie jest wprowadzane do systemu Perle i następnie przesyłane do Partnera, odpowiadającego za realizację napraw w danym rejonie. Partner ma obowiązek skontaktować się z oddziałem ZUS dokonującym zgłoszenia i uzgodnić termin usunięcia usterki.

40 40 © Siemens Business Services GmbH & Co. OHG 40 3.5.1. Dokumentowanie naprawy. Dokumentem potwierdzającym wykonanie naprawy jest protokół naprawy. Protokół powinien być prawidłowo wypełniony tj. zawierać takie dane jak nazwę i adres klienta, nazwę i adres punktu serwisowego, nazwisko osoby przyjmującej zgłoszenie, opis awarii, listę użytych części zamiennych wraz z numerami magazynowymi, dokładny opis wykonanych czynności ( zwłaszcza dla napraw wykonanych bez użycia części), datę wykonania naprawy i podpis osoby wykonującej naprawę, nazwisko klienta (czytelnie), jego numer telefonu wraz z kierunkowym, datę i podpis klienta oraz pieczęć. Jedynie tak wypełniony dokument jest podstawą do wypłaty wynagrodzenia za naprawę.

41 41 © Siemens Business Services GmbH & Co. OHG

42 42 © Siemens Business Services GmbH & Co. OHG 42 3.5.2. Częste usterki.

43 43 © Siemens Business Services GmbH & Co. OHG 43 3.5.3. PC-LOCK. Wszystkie komputery dostarczone do ZUS wyposażone są w czytniki kart mikroprocesorowych. Karty te służą do identyfikacji użytkownika i zabezpieczenia dostępu do komputera. Zabezpieczenie jest 2 poziomowe: - na poziomie BIOS-u – PC-LOCK - na poziomie systemu operacyjnego – Sicrypt

44 44 © Siemens Business Services GmbH & Co. OHG 44 W przypadku konieczności naprawy komputera z uaktywnionym PC-LOCKIEM i braku karty administracyjnej należy usunąć PC-LOCK ze stacji. W tym celu należy: - otworzyć obudowę komputera - zmienić ustawienia przełącznika recovery na on - włożyć dyskietkę z BIOS- em do stacji. - włączyć komputer - poczekać na sygnał zakończenia aktualizacji BIOS-u - przestawić przełącznik recovery na off. - zamknąć obudowę

45 45 © Siemens Business Services GmbH & Co. OHG 45 Aktualnie w ZUS instalowany jest kompleksowy system bezpieczeństwa oparty na w/w technologii - KRSB. Przy naprawach sprzętu z zainstalowanym systemem KRSB niezbędna jest asysta pracownika ZUS posiadającego kartę administracyjną, która umożliwia dostęp do zasobów komputera. W przypadku wymiany płyty głównej konieczne jest aktywowanie PC- LOCKA, można tego dokonać jedynie spod systemu operacyjnego za pomocą specjalnego oprogramowania.

46 46 © Siemens Business Services GmbH & Co. OHG 46 3.5.4. Zajęcia praktyczne.

47 47 © Siemens Business Services GmbH & Co. OHG 47 4. Pytania.

48 48 © Siemens Business Services GmbH & Co. OHG Dziękuję za uwagę.

49 49 © Siemens Business Services GmbH & Co. OHG 49


Pobierz ppt "1 © Siemens Business Services GmbH & Co. OHG Szkolenie z obsługi serwisowej oraz logistycznej kontraktu ZUS."

Podobne prezentacje


Reklamy Google