Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Projekt: Kobieta.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Projekt: Kobieta."— Zapis prezentacji:

1 Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Projekt: Kobieta pracująca w zawodzie kosmetyczki Układ krążenia zbudowany jest z: Serca (pompy) Naczyń tętniczych Naczyń włosowatych Naczyń żylnych

2 Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Projekt: Kobieta pracująca w zawodzie kosmetyczki

3 Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Projekt: Kobieta pracująca w zawodzie kosmetyczki

4 Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Projekt: Kobieta pracująca w zawodzie kosmetyczki

5 Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Projekt: Kobieta pracująca w zawodzie kosmetyczki Serce Leży w klatce piersiowej, w śródpiersiu Koniuszek serca skierowany jest w lewą stronę Zbudowane jest z mięśnia sercowego

6 Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Projekt: Kobieta pracująca w zawodzie kosmetyczki

7 Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Projekt: Kobieta pracująca w zawodzie kosmetyczki

8 Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Projekt: Kobieta pracująca w zawodzie kosmetyczki W mięśniu sercowym istnieją tzw. wstawki Złącza niskooporowe, których obecność umożliwia rozchodzenie się pobudzenia po wszystkich komórkach

9 Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Projekt: Kobieta pracująca w zawodzie kosmetyczki

10 Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Projekt: Kobieta pracująca w zawodzie kosmetyczki Serce składa się z: 2 przedsionków (prawy i lewy) 2 komór (prawa i lewa)

11 Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Projekt: Kobieta pracująca w zawodzie kosmetyczki

12 Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Projekt: Kobieta pracująca w zawodzie kosmetyczki Serce obdarzone jest wyjątkową cechą automatycznego kurczenia się chociaż normalnie jego czynność w organizmie pozostaje pod kontrolą nerwów i hormonów, to funkcjonuje ono dalej, po odłączeniu od tych wpływów i wyjęciu serca z ustroju.

13 Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Projekt: Kobieta pracująca w zawodzie kosmetyczki Układ bodźcoprzewodzący serca

14 Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Projekt: Kobieta pracująca w zawodzie kosmetyczki CYKL PRACY SERCA Składa się z dwóch faz: Faza skurczowa (systole) Faza rozkurczowa (diastole)

15 Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Projekt: Kobieta pracująca w zawodzie kosmetyczki Koordynacją skurczów mięśnia sercowego kierują dwa czynniki: włókna mięśniowe są ze sobą ściśle splecione, dzięki czemu skurcz rozprzestrzenia się w mięśniu bardzo szybko. serce wyposażone jest w specjalne komórki mięśniowe, tworzące układ przewodzący serca.

16 Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Projekt: Kobieta pracująca w zawodzie kosmetyczki Cykl ten nie obejmuje serca w całości – przedsionki i komory funkcjonują jako oddzielne jednostki, wchodząc w fazę skurczu i rozkurczu w różnym czasie. Czas trwania jednego cyklu sercowego wynosi 0,8 sekundy. Cykl serca nie ma początku ani końca, ponieważ seria skurczów i rozkurczów następuje cyklicznie. Aby cykl serca mógł dojść do skutku, komórki mięśnia sercowego muszą się kurczyć mniej więcej równocześnie.

17 Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Projekt: Kobieta pracująca w zawodzie kosmetyczki Skurcz serca Podczas każdego skurczu serce wytłacza do tętnicy głównej pewną ilość krwi nazywaną pojemnością wyrzutową serca (rzut skurczowy). Przeciętna jej ilość u osób dorosłych i zdrowych w spoczynku wynosi 50-70 ml. Zatem ogólna ilość krwi przetłoczonej w ciągu minuty przez lewą komorę do układu krążenia określana jako rzut minutowy lub pojemność minutowa serca, jest iloczynem rytmu działalności i wielkości rzutu skurczowego. U osób dorosłych i zdrowych, o średnim poziomie wytrenowania, w stanie spoczynku, wynosi ona średnio 4-5 litrów.

18 Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Projekt: Kobieta pracująca w zawodzie kosmetyczki

19 Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Projekt: Kobieta pracująca w zawodzie kosmetyczki W sercu znajdują się: Zastawka trójdzielna – pomiędzy prawym przedsionkiem a prawą komorą Zastawka dwudzielna – pomiędzy lewym przedsionkiem a lewą komorą

20 Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Projekt: Kobieta pracująca w zawodzie kosmetyczki Zastawki półksiężycowate : Znajdują się w aorcie Znajdują się w pniu płucnym

21 Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Projekt: Kobieta pracująca w zawodzie kosmetyczki Żyła

22 Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Projekt: Kobieta pracująca w zawodzie kosmetyczki

23 Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Projekt: Kobieta pracująca w zawodzie kosmetyczki

24 Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Projekt: Kobieta pracująca w zawodzie kosmetyczki Obieg duży krwi: Rozpoczyna się w lewej komorze (aortą) a kończy w prawym przedsionku

25 Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Projekt: Kobieta pracująca w zawodzie kosmetyczki Obieg mały krwi: Rozpoczyna się w prawej komorze (pniem płucnym) a kończy w lewym przedsionku

26 Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Projekt: Kobieta pracująca w zawodzie kosmetyczki CIŚNIENIE KRWI Ciśnienie krwi to ciśnienie jakie panuje w arteriach, czyli głównych naczyniach krwionośnych organizmu. Powstaje ono poprzez ciągłą pracę serca, które nieustannie tłoczy krew w układzie krwionośnym ciała. Pierwsza liczba (wyższa) to ciśnienie skurczowe, czyli takie stadium pracy serca, gdy mięsień wykonuje pracę. Druga liczba (niższa) to ciśnienie rozkurczowe, czyli ciśnienie pomiędzy uderzeniami serca.

27 Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Projekt: Kobieta pracująca w zawodzie kosmetyczki Skurczowe i rozkurczowe ciśnienie krwi można zmierzyć posługując się dwoma metodami: bezpośrednią, pośrednią.

28 Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Projekt: Kobieta pracująca w zawodzie kosmetyczki Bezpośredni pomiar ciśnienia krwi stosuje się do badań ciśnienia w przedsionkach i komorach serca cewnikiem wprowadzonym najczęściej przez żyłę pośrodkową łokciową. Pośredni pomiar ciśnienia jest wykonywany za pomocą metody Riva-Rocci. Przyrząd do takiego pomiaru nazywa się sfigmomanometrem.

29 Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Projekt: Kobieta pracująca w zawodzie kosmetyczki Rtęciowy:

30 Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Projekt: Kobieta pracująca w zawodzie kosmetyczki Zegarowy:

31 Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Projekt: Kobieta pracująca w zawodzie kosmetyczki Nadgarstkowy:

32 Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Projekt: Kobieta pracująca w zawodzie kosmetyczki Wartości ciśnienia krwi:

33 Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Projekt: Kobieta pracująca w zawodzie kosmetyczki TĘTNO Tętnem nazywamy rytmiczne podnoszenie i zapadanie ścian tętnic. Wiemy, że krew wyrzucona z komory rozciąga ściany tętnic, które bezpośrednio potem kurczą się, co daje wrażenie tętna.

34 Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Projekt: Kobieta pracująca w zawodzie kosmetyczki Tętno W zależności od stanu zdrowia i stopnia sprawności tętno waha się w granicach 60-80. U osób wybitnie sprawnych i wytrenowanych może być ono znacznie niższe i wynosić nawet 36-40 uderzeń na minutę. U dzieci i kobiet te wartości są zwykle wyższe.

35 Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Projekt: Kobieta pracująca w zawodzie kosmetyczki Tętno może wyczuć wszędzie tam, gdzie tętnice przebiegają powierzchownie. tętnicy promieniowej, szyjnej wspólnej, skroniowej powierzchownej, tętnicy grzbietowej stopy, podkolanowej

36 Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Projekt: Kobieta pracująca w zawodzie kosmetyczki Badanie tętna przynosi informacje o liczbie skurczów serca, objętości skurczowej oraz do pewnego stopnia o ciśnieniu krwi. Określając charakter tętna, opisujemy jego częstość, miarowość, napięcie i szybkość.

37 Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Projekt: Kobieta pracująca w zawodzie kosmetyczki Baroreceptory Stała wielkość ciśnienia krwi zleży do obecności odpowiednich czujników tzw. baroreceptorów. Znajdują się one w ściankach niektórych tętnic i informują ośrodek naczynioruchowy o wielkości ciśnienia. Występują one w: łuku aorty, tętnicach szyjnych wspólnych, zatoce szyjnej. Wzrost ciśnienia przyspiesza częstotliwość wysyłania impulsów z baroreceptorów do ośrodka naczynioruchowego i odwrotnie.

38 Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Projekt: Kobieta pracująca w zawodzie kosmetyczki Krew Krew i płyn tkankowy – chłonka, tworzą środowisko wewnętrzne ustroju, w którym żyją wszystkie komórki i tkanki ciała. Krew i chłonka są określane jako tkanki płynne. Odgrywają one ważną rolę: transportową, obronną ustroju.

39 Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Projekt: Kobieta pracująca w zawodzie kosmetyczki Krew przenosi : –tlen i dwutlenek węgla, –substancje odżywcze (glukozę, lipidy, aminokwasy), –jony (sód, potas, wapń), –produkty przemiany materii (mocznik), –hormony, –rozprowadza ciepło w ustroju.

40 Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Projekt: Kobieta pracująca w zawodzie kosmetyczki Krew składa się z części płynnej zwanej osoczem, oraz zawieszonych w nim elementów komórkowych tj.: krwinki czerwone czyli erytrocyty, płytki krwi czyli trombocyty, pięć typów krwinek białych, czyli leukocytów.

41 Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Projekt: Kobieta pracująca w zawodzie kosmetyczki

42 Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Projekt: Kobieta pracująca w zawodzie kosmetyczki erytrocyterytrocyt, trombocyt, leukocyttrombocytleukocyt

43 Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Projekt: Kobieta pracująca w zawodzie kosmetyczki Erytrocyty

44 Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Projekt: Kobieta pracująca w zawodzie kosmetyczki Ilość krwi u człowieka stanowi: u kobiety ok. 6,5% masy ciała (4-5 l), u mężczyzny ok. 7% masy ciała (5-6 l).

45 Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Projekt: Kobieta pracująca w zawodzie kosmetyczki OSOCZE Jest słomkowożółtym płynem, w który zawieszone są elementy komórkowe. Objętościowo osocze stanowi 50-60% krwi.

46 Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Projekt: Kobieta pracująca w zawodzie kosmetyczki Osocze ma następujący skład: woda ~ 92%, białko 6-8%, sole mineralne 0,8%, lipidy 0,6%, glukoza 0,1%.

47 Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Projekt: Kobieta pracująca w zawodzie kosmetyczki Osocze transportuje substancje różne jony (Na, K, Ca itd.), glukoza i nieznaczne ilości innych cukrów, aminokwasy, inne kwasy organiczne, cholesterol i inne lipidy, hormony, mocznik.

48 Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Projekt: Kobieta pracująca w zawodzie kosmetyczki KRZEPNIĘCIE KRWI Wynaczyniona krew człowieka po 3-4 minutach zaczyna krzepnąć i po 5-6 minutach zamienia się w galaretowaty skrzep.

49 Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Projekt: Kobieta pracująca w zawodzie kosmetyczki Krzepnięcie krwi polega na: rozpuszczonego we krwi białka – fibrynogenu w postać nierozpuszczalną – fibrynę, czyli włóknik.


Pobierz ppt "Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Projekt: Kobieta."

Podobne prezentacje


Reklamy Google