Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SZKOŁA NOWEJ EWANGELIZACJI.  Jose Prado Flores Szkoła św. Andrzeja (Meksyk)  o. Emilien Tardiff MSC Wspólnota Sług Chrystusa Żyjącego (Dominikana) GENEZA.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SZKOŁA NOWEJ EWANGELIZACJI.  Jose Prado Flores Szkoła św. Andrzeja (Meksyk)  o. Emilien Tardiff MSC Wspólnota Sług Chrystusa Żyjącego (Dominikana) GENEZA."— Zapis prezentacji:

1 SZKOŁA NOWEJ EWANGELIZACJI

2  Jose Prado Flores Szkoła św. Andrzeja (Meksyk)  o. Emilien Tardiff MSC Wspólnota Sług Chrystusa Żyjącego (Dominikana) GENEZA

3 RODZAJE SZKÓŁ NOWEJ EWANGELIZACJI Szkoły kerygmatyczne Cel: Głoszenie podstawowego orędzia chrześcijańskiego, aby prowadzić człowieka do osobistej relacji z Jezusem. Szkoły katechetyczne Cel: Dalsze pogłębienie prawd wiary.

4 Szkoła Nowej Ewangelizacji jest konkretną wizją i programem ewangelizacji, skierowanym do osób ochrzczonych, ale nie mających żywej relacji z Jezusem. CZYM JEST SNE?

5  Ewangelizacja  Formacja ewangelizatorów  Inicjowanie nowych ośrodków ewangelizacyjnych na poziomie kraju, diecezji, parafii i wspólnot aby każdy katolik potrafił głosić Dobrą Nowinę w sposób prosty, praktyczny i doświadczalny. CEL

6 Duchowość Szkoły stanowi bycie uczniem Jezusa, dlatego konieczne jest otwarcie się na Ducha Świętego tak, aby pod Jego działaniem doświadczyć miłości Boga i przemieniać swoje życie. Obecne są w niej trzy ściśle ze sobą związane elementy:  KERYGMA (kerygmat) – ogłaszanie Jezusa, umarłego, zmartwychwstałego i uwielbionego jako jedynego Mesjasza, Zbawiciela i Pana  KARYZMA (charyzmat) – głoszenie Dobrej Nowiny w mocy Ducha Świętego  KOINONIA (wspólnota) – życie zbawieniem we wspólnocie i budowanie wspólnot w Kościele, jako pełnych zaangażowania, żyjących miłością, ewangelizacyjnych wspólnot uczniów Chrystusa WIZJA I DUCHOWOŚĆ

7 SNE posiada konkretny Plan Pastoralny. W skład tego planu wchodzi formacyjny program kursów, który przeprowadza uczestnika przez poszczególne etapy: 1)niezewangelizowany  zewangelizowany 2)zewangelizowany  ewangelizator 3)ewangelizator  formator ewangelizatorów 4)formator ewangelizatorów  prowadzący Szkołę Ewangelizacji SNE posiada także własne „narzędzia” do realizacji takiego zamysłu formacyjnego: rekolekcje (kursy), warsztaty, inicjatywy, spotkania itp. PROGRAM SNE (ETAPY FORMACJI)

8  Permanentny – zakłada ciągłość  Progresywny – zakłada wzrost  Systematyczny – zakłada stałość  Integralny – obejmuje całego człowieka i różne wymiary jego życia CECHY PROGRAMU FORMACYJNEGO SNE

9 KURSY SNE I ETAP: Podstawy życia chrześcijańskiego II ETAP: Jak ewangelizować III ETAP: Jak formować ewangelizatorów FORMACJA EKIP: A.Andrzej: wizja i metodologia SESA B.Józef Barnaba: formacja i szkolenie ekip 1.Nowe Życie: podstawowa ewangelizacja 2.Emaus: Słowo Boże 3.Jan: formacja uczniów 4.Jezus w czterech Ewangeliach 5.Historia Zbawienia: nasza własna historia 6.Mojżesz: formacja wyzwolicieli i liderów 7.Błogosławieństwa: droga do szczęścia 8.Paweł: Formacja ewangelizatorów 9.Tymoteusz: jak czytać, podkreślać i zapamiętywać Biblię 10.Apollos: formacja głoszących 11.Sekret Pawła 12.Pięćdziesiątnica (Dynamis): ewangelizować z wielką mocą 13.Damaszek 14.Wprowadzenie do Biblii 15.Łukasz: apologetyka 16.Maryja: List Chrystusa 17.Teologia biblijna 18.Maranatha: Apokalipsa 19.Piotr: Eklezjologia 20.Melchizedek: Liturgia 21.Nehemiasz: Doktryna Społeczna Kościoła 22.Jetro: Ekumenizm KURSY OPCJONALNE: A.Siedmioro Młodych B.Telestai: Misterium Paschalne C.Daniel: modlitwa osobista D.Kurs Animacji Modlitwy Charyzmatycznej E.Abraham: formacja wstawienników F.Wspólnota

10 25 Szkół Nowej Ewangelizacji Obecnie w Polsce jest 25 Szkół Nowej Ewangelizacji. SNE W POLSCE Są autonomiczne (niezależne od siebie) Ogólnopolskie Porozumienie Katolickich Kerygmatycznych Szkół Nowej Ewangelizacji Podlegają biskupowi

11 Dziękuję za uwagę TO JUŻ JEST KONIEC…


Pobierz ppt "SZKOŁA NOWEJ EWANGELIZACJI.  Jose Prado Flores Szkoła św. Andrzeja (Meksyk)  o. Emilien Tardiff MSC Wspólnota Sług Chrystusa Żyjącego (Dominikana) GENEZA."

Podobne prezentacje


Reklamy Google