Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SZKOŁA NOWEJ EWANGELIZACJI

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SZKOŁA NOWEJ EWANGELIZACJI"— Zapis prezentacji:

1 SZKOŁA NOWEJ EWANGELIZACJI

2 Geneza Jose Prado Flores o. Emilien Tardiff MSC
Szkoła św. Andrzeja (Meksyk) Wspólnota Sług Chrystusa Żyjącego (Dominikana)

3 Rodzaje Szkół Nowej Ewangelizacji
Szkoły kerygmatyczne Cel: Głoszenie podstawowego orędzia chrześcijańskiego, aby prowadzić człowieka do osobistej relacji z Jezusem. Szkoły katechetyczne Cel: Dalsze pogłębienie prawd wiary.

4 Czym jest sne? Szkoła Nowej Ewangelizacji jest konkretną wizją i programem ewangelizacji, skierowanym do osób ochrzczonych, ale nie mających żywej relacji z Jezusem.

5 Cel Ewangelizacja Formacja ewangelizatorów
Inicjowanie nowych ośrodków ewangelizacyjnych na poziomie kraju, diecezji, parafii i wspólnot aby każdy katolik potrafił głosić Dobrą Nowinę w sposób prosty, praktyczny i doświadczalny.

6 Wizja i duchowość Duchowość Szkoły stanowi bycie uczniem Jezusa, dlatego konieczne jest otwarcie się na Ducha Świętego tak, aby pod Jego działaniem doświadczyć miłości Boga i przemieniać swoje życie. Obecne są w niej trzy ściśle ze sobą związane elementy: KERYGMA (kerygmat) – ogłaszanie Jezusa, umarłego, zmartwychwstałego i uwielbionego jako jedynego Mesjasza, Zbawiciela i Pana KARYZMA (charyzmat) – głoszenie Dobrej Nowiny w mocy Ducha Świętego KOINONIA (wspólnota) – życie zbawieniem we wspólnocie i budowanie wspólnot w Kościele, jako pełnych zaangażowania, żyjących miłością, ewangelizacyjnych wspólnot uczniów Chrystusa

7 Program SNE (etapy formacji)
SNE posiada konkretny Plan Pastoralny. W skład tego planu wchodzi formacyjny program kursów, który przeprowadza uczestnika przez poszczególne etapy: niezewangelizowany  zewangelizowany zewangelizowany  ewangelizator ewangelizator  formator ewangelizatorów formator ewangelizatorów  prowadzący Szkołę Ewangelizacji SNE posiada także własne „narzędzia” do realizacji takiego zamysłu formacyjnego: rekolekcje (kursy), warsztaty, inicjatywy, spotkania itp.

8 Cechy programu formacyjnego SNE
Permanentny – zakłada ciągłość Progresywny – zakłada wzrost Systematyczny – zakłada stałość Integralny – obejmuje całego człowieka i różne wymiary jego życia

9 Kursy SNE I ETAP: Podstawy życia chrześcijańskiego
II ETAP: Jak ewangelizować III ETAP: Jak formować ewangelizatorów FORMACJA EKIP: Andrzej: wizja i metodologia SESA Józef Barnaba: formacja i szkolenie ekip Nowe Życie: podstawowa ewangelizacja Emaus: Słowo Boże Jan: formacja uczniów Jezus w czterech Ewangeliach Historia Zbawienia: nasza własna historia Mojżesz: formacja wyzwolicieli i liderów Błogosławieństwa: droga do szczęścia Paweł: Formacja ewangelizatorów Tymoteusz: jak czytać, podkreślać i zapamiętywać Biblię Apollos: formacja głoszących Sekret Pawła Pięćdziesiątnica (Dynamis): ewangelizować z wielką mocą Damaszek Wprowadzenie do Biblii Łukasz: apologetyka Maryja: List Chrystusa Teologia biblijna Maranatha: Apokalipsa Piotr: Eklezjologia Melchizedek: Liturgia Nehemiasz: Doktryna Społeczna Kościoła Jetro: Ekumenizm KURSY OPCJONALNE: Siedmioro Młodych Telestai: Misterium Paschalne Daniel: modlitwa osobista Kurs Animacji Modlitwy Charyzmatycznej Abraham: formacja wstawienników Wspólnota

10 Są autonomiczne (niezależne od siebie)
SNE w Polsce Obecnie w Polsce jest 25 Szkół Nowej Ewangelizacji. Są autonomiczne (niezależne od siebie) Ogólnopolskie Porozumienie Katolickich Kerygmatycznych Szkół Nowej Ewangelizacji Podlegają biskupowi

11 To już jest koniec… Dziękuję za uwagę 


Pobierz ppt "SZKOŁA NOWEJ EWANGELIZACJI"

Podobne prezentacje


Reklamy Google