Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Autorka Joanna Micał Prezentacja przygotowana dla uczniów Gimnazjum nr 4 w Siemianowicach Śląskich W części IV prezentacji: treść II zasady dynamiki przykłady.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Autorka Joanna Micał Prezentacja przygotowana dla uczniów Gimnazjum nr 4 w Siemianowicach Śląskich W części IV prezentacji: treść II zasady dynamiki przykłady."— Zapis prezentacji:

1 autorka Joanna Micał Prezentacja przygotowana dla uczniów Gimnazjum nr 4 w Siemianowicach Śląskich W części IV prezentacji: treść II zasady dynamiki przykłady z życia codziennego dotyczące tematu zadania z zakresu II zasady dynamiki

2 1. Ruch prostoliniowy i siły. Uczeń: 3) podaje przykłady sił i rozpoznaje je w różnych sytuacjach praktycznych; 9) posługuje się pojęciem siły ciężkości; 4)opisuje zachowanie się ciał na podstawie pierwszej zasady dynamiki Newtona; 7) opisuje zachowanie się ciał na podstawie drugiej zasady dynamiki Newtona; 8)stosuje do obliczeń związek między masą ciała, przyspieszeniem i siłą; 10) opisuje wzajemne oddziaływanie ciał, posługując się trzecią zasadą dynamiki Newtona; 12) opisuje wpływ oporów ruchu na poruszające się ciała. Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych (fragment).

3 I zasada dynamiki opisywała przypadek: - jeżeli na ciało nie działają żadne siły lub działające siły równoważą się, tj. F 1 = F 2 F1F1 F2F2 W II zasadzie siła nadaje ciału przyspieszenie, czyli zmienia prędkość ciała. II zasada dynamiki opisuje przypadek: - jeżeli na ciało działa stała niezrównoważona siła, tj. F1F1 F2F2 F wypadkowa

4 siła przyspieszenie siła przyspieszenie Wniosek: Im większa jest działająca siła, tym większe przyspieszenie (większa zmiana prędkości wywołana w zadanym czasie ). Co się stanie, jeżeli zmienię wielkość działającej siły? O takich wielkościach mówimy, że są wprost proporcjonalne. siła F przyspieszenie a Kierunek i zwrot przyspieszenia jest taki sam jak działającej siły.

5 Co się stanie, jeżeli zmienię masę ciała? siła przyspieszenie Wniosek: Jeżeli siła nie zmienia się, to im większa masa ciała, tym mniejsze przyspieszenie. Ta sama siła cięższemu ciału nadaje mniejsze przyspieszenie. O takich wielkościach mówimy, że są odwrotnie proporcjonalne. masa m przyspieszenie a

6 PODSUMOWANIE Pod wpływem stałej niezrównoważonej siły ciało porusza się ruchem jednostajnie przyspieszonym. Przyspieszenie nabyte przez ciało jest wprost proporcjonalne do wartości siły i odwrotnie proporcjonalne do masy ciała.

7  Każde zadanie w prezentacji jest rozwiązane. Możesz się sprawdzić, wystarczy kliknąć.  Pamiętaj, że rozwiązanie zadania powinno składać się z: - wypisania danych, sprawdzenia jednostek. Jeżeli wielkość nie jest wyrażona jednostką z układu SI, należy jednostkę zamienić. - wypisania odpowiednich zależności między wielkościami z zadania (tzw. wzorów) - przekształcenia wzoru umożliwiające obliczenie szukanej wielkości - podstawienia do wzoru odpowiednich wartości liczbowych - obliczenia wielkości szukanej - napisania odpowiedzi. Nie zapomnij o jednostce! Rozwiązując zadania zrozumiesz definicję drugiej zasady dynamiki, nauczysz się stosować zależność między masą ciała, przyspieszeniem i siłą.

8 Rozwiązanie: 1. Wypisuję dane i szukane: Jednostki w zadaniu: metr, sekunda i niuton należą do układu SI, zatem żadnej nie zmieniam. Już teraz wiem, że masa będzie wyrażona w kilogramach. 2. Zależność między danymi wielkościami w zadaniu to: 3. Do obliczenia mam masę, zatem przekształcam wzór: 4. Podstawiam do wzoru wartości liczbowe i liczę: Odp: Masa ciała wynosi 6 kg.

9 Rozwiązanie: Z treści II zasady dynamiki wiem, że działająca siła i przyspieszenie, jakie ta siła powoduje to wielkości wprost proporcjonalne, zatem powoduje spowoduje rośnie 1,6 razy musi również wzrosnąć tyle samo razy czyli F 2 = 1,6 · 5 N = 8 N Inny sposób liczenia, to ułożenie proporcji Odp: Zadane przyspieszenie spowoduje siła 8 N. lub inaczej

10 Rozwiązanie: Wykonam rysunek, który pomoże obliczyć wartość działającej siły wypadkowej. Narysuję dwie siły działające na ciało o przeciwnych zwrotach. F 1 = 240N F 2 = 60N Obliczam wartość siły wypadkowej. F W = 240 N – 60 N = 180 N F W = 180N Teraz mogę obliczyć masę ciała i wybrać właściwą odpowiedź.

11 Zadanie 4 Rysunek przedstawia wykres zależności przyspieszenia a od działającej siły F dla ciał o masach m 1 i m 2. Która masa jest większa i ile razy? Analiza zadania: Rozwiązanie: 2. Przekształcam wzór: 1. Z drugiej zasady dynamiki wynika zależność: 3. Obliczam: Odp: Masa m 2 jest cztery razy większa od masy m 1.

12 Zapraszam do pracy z pozostałymi prezentacjami o sile. W części I: - podstawowe pojęcia o sile W części II: - o sile ciężkości W części III: - I zasada dynamiki W części V: - III zasada dynamiki Zadania wykorzystane w prezentacji pochodzą ze „Zbioru zadań z fizyki dla gimnazjum” Romualda Subieta wydanego przez WSiP.


Pobierz ppt "Autorka Joanna Micał Prezentacja przygotowana dla uczniów Gimnazjum nr 4 w Siemianowicach Śląskich W części IV prezentacji: treść II zasady dynamiki przykłady."

Podobne prezentacje


Reklamy Google