Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

siła cz.IV W części IV prezentacji: treść II zasady dynamiki

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "siła cz.IV W części IV prezentacji: treść II zasady dynamiki"— Zapis prezentacji:

1 siła cz.IV W części IV prezentacji: treść II zasady dynamiki przykłady z życia codziennego dotyczące tematu zadania z zakresu II zasady dynamiki Prezentacja przygotowana dla uczniów Gimnazjum nr 4 w Siemianowicach Śląskich autorka Joanna Micał

2 Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych (fragment).
1. Ruch prostoliniowy i siły. Uczeń: podaje przykłady sił i rozpoznaje je w różnych sytuacjach praktycznych; 9) posługuje się pojęciem siły ciężkości; opisuje zachowanie się ciał na podstawie pierwszej zasady dynamiki Newtona; 7) opisuje zachowanie się ciał na podstawie drugiej zasady dynamiki Newtona; stosuje do obliczeń związek między masą ciała, przyspieszeniem i siłą; 10) opisuje wzajemne oddziaływanie ciał, posługując się trzecią zasadą dynamiki Newtona; 12) opisuje wpływ oporów ruchu na poruszające się ciała.

3 I zasada dynamiki opisywała przypadek:
- jeżeli na ciało nie działają żadne siły lub działające siły równoważą się, tj. F1 = F2 F1 F2 W II zasadzie siła nadaje ciału przyspieszenie, czyli zmienia prędkość ciała. F1 F2 II zasada dynamiki opisuje przypadek: - jeżeli na ciało działa stała niezrównoważona siła, tj. Fwypadkowa

4 Im większa jest działająca siła, tym większe przyspieszenie
Co się stanie, jeżeli zmienię wielkość działającej siły? przyspieszenie przyspieszenie siła siła Wniosek: Im większa jest działająca siła, tym większe przyspieszenie (większa zmiana prędkości wywołana w zadanym czasie). Kierunek i zwrot przyspieszenia jest taki sam jak działającej siły. siła F przyspieszenie a O takich wielkościach mówimy, że są wprost proporcjonalne.

5 Jeżeli siła nie zmienia się, to im większa masa ciała,
Co się stanie, jeżeli zmienię masę ciała? przyspieszenie przyspieszenie siła siła Wniosek: Jeżeli siła nie zmienia się, to im większa masa ciała, tym mniejsze przyspieszenie. Ta sama siła cięższemu ciału nadaje mniejsze przyspieszenie. masa m przyspieszenie a O takich wielkościach mówimy, że są odwrotnie proporcjonalne.

6 Pod wpływem stałej niezrównoważonej siły
PODSUMOWANIE Pod wpływem stałej niezrównoważonej siły ciało porusza się ruchem jednostajnie przyspieszonym. Przyspieszenie nabyte przez ciało jest wprost proporcjonalne do wartości siły i odwrotnie proporcjonalne do masy ciała.

7 Rozwiązując zadania zrozumiesz definicję drugiej zasady dynamiki, nauczysz się stosować zależność między masą ciała, przyspieszeniem i siłą. Każde zadanie w prezentacji jest rozwiązane. Możesz się sprawdzić, wystarczy kliknąć. Pamiętaj, że rozwiązanie zadania powinno składać się z: - wypisania danych, sprawdzenia jednostek. Jeżeli wielkość nie jest wyrażona jednostką z układu SI, należy jednostkę zamienić. - wypisania odpowiednich zależności między wielkościami z zadania (tzw. wzorów) - przekształcenia wzoru umożliwiające obliczenie szukanej wielkości - podstawienia do wzoru odpowiednich wartości liczbowych - obliczenia wielkości szukanej - napisania odpowiedzi. Nie zapomnij o jednostce!

8 Odp: Masa ciała wynosi 6 kg. Rozwiązanie: 1. Wypisuję dane i szukane:
Rozwiązanie: 1. Wypisuję dane i szukane: Jednostki w zadaniu: metr, sekunda i niuton należą do układu SI, zatem żadnej nie zmieniam. Już teraz wiem, że masa będzie wyrażona w kilogramach. 2. Zależność między danymi wielkościami w zadaniu to: 3. Do obliczenia mam masę, zatem przekształcam wzór: 4. Podstawiam do wzoru wartości liczbowe i liczę: Odp: Masa ciała wynosi 6 kg.

9 musi również wzrosnąć tyle samo razy F2 = 1,6 · 5 N = 8 N
Rozwiązanie: Z treści II zasady dynamiki wiem, że działająca siła i przyspieszenie, jakie ta siła powoduje to wielkości wprost proporcjonalne, zatem powoduje spowoduje musi również wzrosnąć tyle samo razy rośnie 1,6 razy czyli F2 = 1,6 · 5 N = 8 N Inny sposób liczenia, to ułożenie proporcji lub inaczej Odp: Zadane przyspieszenie spowoduje siła 8 N.

10 Rozwiązanie: F1 = 240N F2 = 60N Wykonam rysunek, który pomoże obliczyć wartość działającej siły wypadkowej. Narysuję dwie siły działające na ciało o przeciwnych zwrotach. FW = 180N Obliczam wartość siły wypadkowej FW = 240 N – 60 N = 180 N Teraz mogę obliczyć masę ciała i wybrać właściwą odpowiedź.

11 Zadanie 4 Rysunek przedstawia wykres zależności przyspieszenia a od działającej siły F dla ciał o masach m1 i m2. Która masa jest większa i ile razy? Analiza zadania: Rozwiązanie: 1. Z drugiej zasady dynamiki wynika zależność: 3. Obliczam: 2. Przekształcam wzór: Odp: Masa m2 jest cztery razy większa od masy m1.

12 z pozostałymi prezentacjami o sile.
Zapraszam do pracy z pozostałymi prezentacjami o sile. W części I: - podstawowe pojęcia o sile W części III: - I zasada dynamiki W części II: - o sile ciężkości W części V: - III zasada dynamiki Zadania wykorzystane w prezentacji pochodzą ze „Zbioru zadań z fizyki dla gimnazjum” Romualda Subieta wydanego przez WSiP.


Pobierz ppt "siła cz.IV W części IV prezentacji: treść II zasady dynamiki"

Podobne prezentacje


Reklamy Google