Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„Z wizytą u Pana Dezyderego”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„Z wizytą u Pana Dezyderego”"— Zapis prezentacji:

1 „Z wizytą u Pana Dezyderego”
Park Krajobrazowy im. gen. Dezyderego Chłapowskiego

2 Proponowana trasa: Racot Darnowo Wyskoć Rogaczewo Małe
Rogaczewo Wielkie Rąbiń Turew Donatowo Błociszewo. Razem ok. 32 km, Przewidywany czas trwania wycieczki - 6 godzin, Środek transportu – rower, Sugerowana pora roku: wiosna – lato – jesień.

3 Cel wycieczki: poznanie walorów Parku Krajobrazowego im. D. Chłapowskiego, jego przyrody i historii, bezpośredni kontakt z florą i fauną, rozpoznawanie gatunków roślin i zwierząt, rozpoznawanie głosów ptaków i zapachu roślin, poznanie zasad poruszania się w terenie, miłe spędzenie czasu w gronie rówieśników - amatorów rowerowych wycieczek.

4 Przebieg trasy:

5 Powstanie: 1992 rok, powierzchnia: 17 200 ha, lokalizacja:
powiat kościański/powiat śremski. Mieszkańcy: - ortolan, - potrzeszcz, błotniak stawowy, wrona siwa, kos i inne. Roślinność: goryczka wąskolistna, kruszczyk szerokolistny, listera jajowata, lilia złotogłów, widłak jałowcowaty i inne

6 Przystanek 1 – Racot

7 XVIII – wieczny pałac, dwie oficyny, stajnia koni cugowych, wozownia, - park: lipy drobnolistne i szerokolistne, wiązy szypułkowe, dęby szypułkowe, grab pospolity, topole białe i czarne, kasztanowce, jesion wyniosły, robinia akacjowa. Ponad 50 gatunków ptaków m.in.: dzięcioł duży, dzięciołek, pliszka siwa, słowik szary, kos, mysikrólik, szczygieł, wróbel, mazurek, szpak, wilga, sójka, kawka i wrona siwa, XVIII – wieczny kościół.

8

9 Chwila zadumy nad stawem...

10 Ścieżka edukacyjna „W cieniu robinii”
Racot - Stary Gołębin.

11 Przystanek 2 – Darnowo

12 Skrzydlaci mieszkańcy wsi

13 Przystanek 3 – Wyskoć

14 Wieś znana od połowy XV wieku

15 Przystanek 4 Rogaczewo Małe

16 Co zobaczymy? - dwór wzniesiony przypuszczalnie przez rodzinę Chłapowskich, - kapliczkę, - park a w nim platany, brzozy, kasztanowiec, słynne Rogaczewskie dęby, - staw – przy wjeździe do wsi.

17

18 W drodze do Rogaczewa Wielkiego…

19 Pomiędzy Rogaczewem Małym a Rogaczewem Wielkim, przy drodze, znajduje się charakterystyczny pas wiatrochronny, składający się z robinii akacjowych. Wśród nich jest szpaler dębów szypułkowych. O wprowadzonych przez Dezyderego Chłapowskiego zadrzewieniach, informują tablice.

20 Spotkać tu można licznych przedstawicieli chrząszczy oraz ślimaka winniczka.
Cała droga łącząca obie wsie, położona jest w starych alejach owocowych grusz i jabłoni.

21 Przystanek 5 Rogaczewo Wielkie

22 Stacja IV i XI kopaszewskiej drogi krzyżowej. Cała droga liczy
ok. 20 km, rozpoczyna się i kończy w Kopaszewie. Ufundował ją w roku 1846 Jan Koźmian, po samobójczej śmierci jego żony Zofii, ukochanej córki Dezyderego Chłapowskiego.

23

24 Przystanek 6 Rąbiń

25 Rąbiń - nekropolia Chłapowskich.
- Kościół z przełomu XV i XVI wieku, - Cmentarz o dużych wartościach historycznych wraz z nagrobkami rodziny Chłapowskich w tym płyta nagrobna gen. Dezyderego Chłapowskiego. Rąbiń leży na trasie Wielkopolskiej Drogi św. Jakuba - europejskiej sieci szlaków pielgrzymich prowadzących do grobu św. Jakuba w Santiago de Compostela w Hiszpanii. Drzewa: osiem dębów szypułkowych, wiąz, topole czarne, aleja lip drobnolistnych.

26

27 Las Rąbiński - w całości objęty ochroną przez Park Krajobrazowy im. gen. Dezyderego Chłapowskiego. Jest siedliskiem wielu gatunków z rodziny żabowatych, w tym żab brunatnych i zielonych. W drzewostanie dominuje modrzew oraz sosna.

28 Pożegnanie z Rąbiniem...

29 Przystanek 7 Turew

30 Turew - wieś znana od XIV wieku, od XVIII wieku własność Chłapowskich.
Park - powierzchnia ok. 22 ha, założony w XVIII w., bogaty w stare dziuplaste drzewa. Główny drzewostan: dąb szypułkowy, grab pospolity, jesion wyniosły, lipa drobno i szerokolistna, klon, olsza czarna. Starodrzew z pięknymi okazami dębu szypułkowego „dąb Dezydery”, buku pospolitego, wiązu szypułkowego, platanu klonolistnego i lipy drobnolistnej. Bogactwo gatunków zwierzęcych: prawie 50 gatunków ptaków: bogatka, śpiewak, kowalik, dzięcioł duży, wilga, puszczyk, szpak, zięba, ortolan i inne. Pałac – siedziba Stacji Badawczej Zakładu Badań Środowiska Rolniczego i Leśnego Polskiej Akademii Nauk. Kaplica Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej. Ciekawostki: W czasie II wojny światowej w pałacu mieścił się obóz niemieckiej organizacji młodzieżowej NSDAP „HitlerJugend”. W Turwi były kręcone sceny do filmów: „Helena Modrzejewska” i „Najdłuższa wojna nowoczesnej Europy”.

31 Popatrzmy i posłuchajmy…

32

33

34

35

36

37

38 Przystanek 8 Donatowo

39 Cmentarz ewangelicki. Memento mori...

40 Przystanek 9 – Błociszewo

41 Kościół Świętego Michała Archanioła,
Przykościelny cmentarz wraz z kaplicą grobową Kęszyckich, Pałac Kęszyckich, Przydrożne świątki: figura Matki Boskiej, św. Jana Nepomucena, św. Rocha, Aleja z ponad dwustoma kasztanowcami.

42 „Kiedy kto kocha swój kraj, to nie tylko o tem myśli, aby z niego ciągnąć zyski, ale i o tem, jak go podnieść, upiększyć, ozdobić. Kraj nasz płaski jest i pozbawiony pięknych widoków; starajmy się to nagrodzić, ozdabiając go roślinnością”. Dezydery Chłapowski „O rolnictwie” 1835 rok

43 Dziękuję za uwagę Konstanty Kinecki

44 Zdjęcie Dezyderego Chłapowskiego: www.google.pl
W prezentacji wykorzystano informacje własne oraz opublikowane na stronach internetowych: Zdjęcie Dezyderego Chłapowskiego: Autorzy pozostałych zdjęć: Agata Stachowska – Kinecka Konstanty Kinecki Głos ptaków nagrano w parku w Turwi, w dniu 27 kwietnia 2014 r.


Pobierz ppt "„Z wizytą u Pana Dezyderego”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google