Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 BIOMECHANICZNE ZASADY ORGANIZACJI PRACY ERGONOMIA.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 BIOMECHANICZNE ZASADY ORGANIZACJI PRACY ERGONOMIA."— Zapis prezentacji:

1 1 BIOMECHANICZNE ZASADY ORGANIZACJI PRACY ERGONOMIA

2 2 TREŚĆ Rytm biologiczny a praca zmianowa Obciążenia i metody ich oceny Metoda OWAS i program UNITOR Reguły biomechaniczne Tichauera Manipulacje masami ciężarów Metody badania zmęczenia Sposoby zapobiegania zmęczeniu

3 3 RYTM BIOLOGICZNY A PRACA ZMIANOWA

4 4 WYDAJNOŚĆ PRACY NOCNEJ

5 5 RODZAJE OBCIĄŻEŃ

6 6 WIELKOŚCI WPŁYWAJĄCE NA OBCIĄŻENIA

7 7 Wydatek energetycznyWydatek energetyczny - metoda tabelaryczna - metoda gazometryczna - metoda telemetryczna Wysiłek statycznyWysiłek statyczny - postawa przy pracy - wymuszenie pozycji przy pracy - pochylenie ciała - możliwość wykonania zmiany pozycji Monotypia ruchowaMonotypia ruchowa - liczba monotypowych powtórzeń. OCENY OBCIĄŻENIA

8 8 OCENA OBCIĄŻENIA UKŁADU MIĘŚNIOWEGO METODĄ OWAS OWASOWAS - (Ovako Working Posture Analysis System) jest najpopularniejszym sposobem oceny obciążenia układu ruchu przez obserwację wizualną pozycji ciała przy pracy i pomiar czasu przebywania w danej pozycji. Klasyfikacje pozycji standardowych: pozycja pleców, nogi, obciążenie zewnętrzne, klasyfikacja pozycji ramion

9 9 POZYCJE SEGMENTÓW RUCHU I KODY

10 10 KATEGORIE OCENY OBCIĄŻENIA

11 11 KATEGORIE OCENY OBCIĄŻENIA

12 12 Łokcie trzymać prosto REGUŁY BIOMECHANICZNE A.POZYCJA CIAŁA PRZY PRACY Redukować do minimum moment zginający kręgosłup Unikać skrytych aktów podnoszenia Eliminować silne naciski palcami i dłonią Tworzyć skuteczny biomechanicznie układ elementów

13 13 Nie utrudniać krążenia krwi Całkowicie eliminować oddziaływanie drgań na ciało wykonawcy Części poruszające się w toku pracy nie mogą ocierać i uderzać o wyposażenie stanowiska pracy Cały obszar pracy musi być dobrze widoczny bez poruszania głową Projektując narzędzia ręczne należy posługiwać się listą ergonomiczną. REGUŁY BIOMECHANICZNE B. OBSZAR ODDZIAŁYWANIA

14 14 Unikać ruchów, którym towarzyszy ruch odwodzenia w nadgarstku Ograniczyć sięganie do ponad 400 mm w przód Nie wykonywać ruchów odsuwania i ciągnięcia na wysokości klatki piersiowej Chwyt i manipulacja wzajemnie się wykluczają Zapewniać właściwe warunki kontroli dotykiem. REGUŁY BIOMECHANICZNE C. SKUTECZNOŚĆ RUCHÓW

15 15 MAKSYMALNA MASA PRZY DŹWIGANIU CIĘŻARÓW RWL = LC x K H x K V x K F x K D x K A x K C, RLW - masa dopuszczalnego ciężaru w kg, 23 kgMaksymalna wartość masy ciężaru wynosi LC=23 kg Wartość ta ulega zmniejszeniu z uwagi na utrudnienia: –KH - współczynnik odległości w poziomie, –KV - współczynnik odległości w pionie, –KF - współczynnik częstości przenoszenia, –KD - współczynnik przemieszczenia w pionie, –KA - współczynnik asymetrii, –KC - współczynnik łatwości uchwytu. ( Roman D.: 1995)

16 16 ZASADY MANIPULACJI MASĄ PODNOSZONYCH CIĘŻARÓW Przed rozpoczęciem przenoszenia i podnoszenia należy usunąć zbędne przedmioty z obszaru manipulacji. Optymalna fizjologicznie wysokość dla podnoszenia masy ciężaru z podłogi powinna wynosić 400 mm. Gdy masa ma być podnoszona z podłogi, to powinno się wykorzystywać środki wspomagające np. haki itp. Podczas podnoszenia należy utrzymywać kręgosłup w pozycji pionowej ( plecy powinny być proste).

17 17 OGRANICZENIA FIZJOLOGICZNE Z każdego litra tlenu dostarczone- go do organizmu, człowiek może wy- tworzyć około 5 kcal na minutę ( 20,85 KJ ma minutę) energii Oznacza to, że przy pułapie tlenowym 4,0 litra na minutę człowiek może wy- konać pracę o ob- ciążeniu szczyto- wym 10 Kcal na minutę ( 41,7 KJ na minutę) - 50% pułapu tlenowego.

18 18 ZMĘCZENIE ORGANIZMU fizjologicznyRestytucja to proces fizjologiczny charakteryzujący się powrotem parametrów fizjologicznych ustroju na przykład częstości tętna) człowieka do stanu normalnego. ZmęczenieZmęczenie organizmu można charakteryzować jako obniżenie sprawności organizmu w wyniku wykonywanej pracy OdpoczynekOdpoczynek jest to przerwanie czynności w celu zmniejszenia zmęczenia występującego wskutek tej czynności.

19 19 RODZAJE UCIĄŻLIWOŚCI UciążliwośćUciążliwość to suma różnorodnych reakcji organizmu człowieka na występujące obciążenia.. Rodzaje uciążliwości:Rodzaje uciążliwości: –układ krążenia, –układ oddychania, –układ mięśniowy, –układ nerwy, –układ szkieletowy.

20 20 POSTACIE ZMĘCZENIA Zmęczenie ostreZmęczenie ostre, powstaje w wyniku bardzo intensywnego wysiłku mięśniowego czy neuro- psychicznego, co prowadzi do stanu zupełnego. Zmęczenie umiarkowane, PrzemęczenieZmęczenie umiarkowane, występuje przy pracy o średnim natężeniu przez dłuższy czas. Przemęczenie powstaje przy nakładaniu się stanów zmęczenia w warunkach niedostatecznego wypoczynku. ZnużenieZnużenie - jest to wyczerpanie potencjału roboczego. Zmęczenie psychiczne.Zmęczenie psychiczne. (Milian L.: 1982)

21 21 METODY BADANIA ZMĘCZENIA

22 22 ORGANIZACJA PRZERW PRZY PRACY Charakterystyka prac, dla których sporządza się rozkład przerw Charakterystyka przerw na odpoczynek Czas trwania i rozplanowanie przerw Czynności podczas przerwy Prace charakteryzujące się stosunkowo małym wysiłkiem *fizycznym lub umiarkowanym napięciem nerwowym Rzadkie, krótkie przerwy Dwie przerwy pięciominutowe w ciągu zmiany roboczej: 2 godziny po rozpoczęciu pracy i 1,5 godziny przed zakończeniem pracy Gimnastyka produkcyjne 2 razy dziennie Prace charakteryzujące się średnim wysiłkiem fizycznym lub o średnim napięciu nerwowym Rzadkie przerwy o średnim czasie trwania Dwie przerwy po 10 minutach w ciągu zmiany: 2 godziny po rozpoczęciu pracy i 1,5 godziny przed zakończeniem pracy Gimnastyka produkcyjne 2 razy dziennie po pięć minut Prace niewymagające znacznego wysiłku fizycznego, monotonne, z niewygodną pozycją przy pracy i wymagające zmiany tempa pracy Częste, krótkie przerwy 4 przerwy po 5 minutach w ciągu zmiany roboczej, po każdym 1,5 godzinnym okresie pracy Gimnastyka produkcyjne 2 razy dziennie Prace wymagające dużego wysiłku fizycznego lub wzmożonego napięcia nerwowego Częste, krótkie przerwy 3 przerwy 10 minutowe w ciągu zmianyOdpoczynek w stanie spokoju Prace o dużym napięciu nerwowym przy wysokim tempie i przy złych warunkach pracy ( zapylenie, wibracje itp.) Częste, krótkie przerwy Przerwy 3 - 5 minutowe w ciągu każdej godziny ( 2 przerwy w ciągu zmiany po 10 minutach) Gimnastyka produkcyjne 2 razy dziennie

23 23 ZAGADNIENIA Przedstawić strukturę wydajności pracy Istota biomechaniki Metoda OWAS Reguły dotyczące pozycji ciała przy pracy Reguły dotyczące obszaru oddziaływania Reguły dotyczą skuteczności pracy Zasady manipulacji masą podnoszonych ciężarów Zasady organizacji czasu przerw podczas pracy

24 24 BIBLIOGRAFIA Grabosz J.: Lean management – nowe formy ergonomicznej organizacji pracy, mat. konf. Quo Vadis Polska Ergonomio, PTE, PW, Poznań 1993, s. 131-133. Horst M.: Ryzyko zawodowe na stanowisku pracy Wyd. PP, Poznań 2004. Pałka M., Madziar M.: Metody badania i oceny ciężkości pracy fizycznej, CRZZ, Warszawa 1973 Roman-Liu D.: Obciążenie układu mięśniowo- szkieletowego na stanowiskach pracy, Bezpieczeństwo Pracy nr 11, 1996. Rosner J.: Ergonomia, PWE, Warszawa 1985. Praca zbiorowa - Medycyna pracy ( tłumaczenie z niemieckiego), PZWL, Warszawa 1985.


Pobierz ppt "1 BIOMECHANICZNE ZASADY ORGANIZACJI PRACY ERGONOMIA."

Podobne prezentacje


Reklamy Google