Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

© GfK 2014 | GfK Health | Leki homeopatzcyne widziane okiem lekarzy 1 LEKI HOMEOPATYCZNE WIDZIANE OKIEM LEKARZY Czerwiec 2014.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "© GfK 2014 | GfK Health | Leki homeopatzcyne widziane okiem lekarzy 1 LEKI HOMEOPATYCZNE WIDZIANE OKIEM LEKARZY Czerwiec 2014."— Zapis prezentacji:

1 © GfK 2014 | GfK Health | Leki homeopatzcyne widziane okiem lekarzy 1 LEKI HOMEOPATYCZNE WIDZIANE OKIEM LEKARZY Czerwiec 2014

2 © GfK 2014 | GfK Health | Leki homeopatzcyne widziane okiem lekarzy 2 Cele badania

3 © GfK 2014 | GfK Health | Leki homeopatzcyne widziane okiem lekarzy 3 Cele badania Jakie są motywacje lekarzy do szkolenia się w zakresie homeopatii? Jaki jest poziom stosowania leków homeopatycznych? Jakie korzyści czerpią lekarze w przypadku stosowania leków homeopatycznych? Jakie są powody, dla których je stosują? Odpowiedź na pytania badawcze

4 © GfK 2014 | GfK Health | Leki homeopatzcyne widziane okiem lekarzy 4 Metodologia

5 © GfK 2014 | GfK Health | Leki homeopatzcyne widziane okiem lekarzy 5 Metodologia CAWI (Computer Assisted Web Interview) – wywiady kwestionariuszowe za pośrednictwem Internetu Metoda Lekarze interniści i lekarze pediatrzy, zarówno stosujący jak i niestosujący leki homeopatyczne w swojej praktyce Badana populacja 203 lekarzy, w tym: 80 lekarzy internistów 123 lekarzy pediatrów Wielkość próby próba ogólnopolska reprezentatywna na poziomie kraju Lokalizacja 10 minut Średnia długość wywiadu

6 © GfK 2014 | GfK Health | Leki homeopatzcyne widziane okiem lekarzy 6 Podsumowanie wyników

7 © GfK 2014 | GfK Health | Leki homeopatzcyne widziane okiem lekarzy 7 Podsumowanie wyników  69% lekarzy stosuje leki homeopatyczne w swojej praktyce  32% z nich traktuje je przede wszystkim jako wzbogacenie własnych możliwości terapeutycznych, a 29% wybiera je przede wszystkim w sytuacjach klinicznych, dla których nie ma odpowiedniej, skutecznej terapii  53% lekarzy stosujących leki homeopatyczne zaleca je swoim pacjentom przynajmniej kilka razy w tygodniu  Jako główną korzyść ze stosowania leków homeopatycznych 66% lekarzy je stosujących wskazuje bezpieczeństwo stosowania  87% lekarzy stosujących leki homeopatyczne uważa, że aby je stosować niezbędne jest szkolenie  Wśród lekarzy dostrzegających konieczność szkolenia w zakresie homeopatii 31% uważa, że takie szkolenie powinno być zapewnione przez firmy farmaceutyczne, natomiast 29% uważa, że powinien to być uniwersytet (po zakończeniu studiów)  Spośród lekarzy, którzy w swojej praktyce nie stosują leków homeopatycznych, 76% jako przyczynę podaje ich nieskuteczność

8 © GfK 2014 | GfK Health | Leki homeopatzcyne widziane okiem lekarzy 8 Podsumowanie wyników – lekarze interniści  57% internistów stosuje leki homeopatyczne w swojej praktyce  30% wybiera je przede wszystkim w sytuacjach klinicznych, dla których nie ma odpowiedniej, skutecznej terapii, 26% z nich traktuje je przede wszystkim jako wzbogacenie własnych możliwości terapeutycznych  43% internistów stosujących leki homeopatyczne zaleca je swoim pacjentom przynajmniej kilka razy w tygodniu  Jako główną korzyść ze stosowania leków homeopatycznych 70% internistów je stosujących wskazuje bezpieczeństwo stosowania  92% internistów stosujących leki homeopatyczne uważa, że aby je stosować niezbędne jest szkolenie  Wśród internistów dostrzegających konieczność szkolenia w zakresie homeopatii 38% uważa, że takie szkolenie powinno być zapewnione przez firmy farmaceutyczne, natomiast 24% uważa, że powinien to być uniwersytet (po zakończeniu studiów)  Spośród lekarzy, którzy w swojej praktyce nie stosują leków homeopatycznych, 79% jako przyczynę podaje ich nieskuteczność

9 © GfK 2014 | GfK Health | Leki homeopatzcyne widziane okiem lekarzy 9 Podsumowanie wyników – lekarze pediatrzy  76% pediatrów stosuje leki homeopatyczne w swojej praktyce  35% z nich traktuje je przede wszystkim jako wzbogacenie własnych możliwości terapeutycznych, a 29% wybiera je przede wszystkim w sytuacjach klinicznych, dla których nie ma odpowiedniej, skutecznej terapii  59% pediatrów stosujących leki homeopatyczne zaleca je swoim pacjentom przynajmniej kilka razy w tygodniu  Jako główną korzyść ze stosowania leków homeopatycznych 64% pediatrów je stosujących wskazuje bezpieczeństwo stosowania  84% pediatrów stosujących leki homeopatyczne uważa, że aby je stosować niezbędne jest szkolenie  Wśród pediatrów dostrzegających konieczność szkolenia w zakresie homeopatii 32% uważa, że takie szkolenie powinno być zapewnione przez uniwersytet (po zakończeniu studiów), natomiast 27% uważa, że powinny to być firmy farmaceutyczne  Spośród pediatrów, którzy w swojej praktyce nie stosują leków homeopatycznych, 72% jako przyczynę podaje ich nieskuteczność

10 © GfK 2014 | GfK Health | Leki homeopatzcyne widziane okiem lekarzy 10 Wyniki - total

11 © GfK 2014 | GfK Health | Leki homeopatzcyne widziane okiem lekarzy 11 1. Czy przepisuje Pan/i leki homeopatyczne? 3. Za jakich powodów włączył Pan/i leki homeopatyczne do swojej praktyki? Stosowanie leków homeopatycznych Czy przepisuje Pan/i leki homeopatyczne? (możliwe wiele odpowiedzi) 69% Z jakich powodów włączył Pan/i leki homeopatyczne do swojej praktyki?

12 © GfK 2014 | GfK Health | Leki homeopatzcyne widziane okiem lekarzy 12 2. Jak często przepisuje Pan/i leki homeopatyczne? 5. Jakie są według Pana/i korzyści z przypisywania leków homeopatycznych? Stosowanie leków homeopatycznych Jak często przepisuje Pan/i leki homeopatyczne? Jakie są według Pana/i korzyści z przepisywania leków homeopatycznych?

13 © GfK 2014 | GfK Health | Leki homeopatzcyne widziane okiem lekarzy 13 9. Dlaczego nie stosuje Pan/i leków homeopatycznych? 10. Czy mógłby Pan/i zacząć je stosować pewnego dnia? 11. Jeśli nie, dlaczego? Powody niestosowania leków homeopatycznych Dlaczego nie stosuje Pan/i leków homeopatycznych? Czy mógłby Pan/i zacząć je stosować w przyszłości? Dlaczego nie?

14 © GfK 2014 | GfK Health | Leki homeopatzcyne widziane okiem lekarzy 14 4a. Czy sądzi Pan/i, że w Pana/i praktyce lekarskiej, stosowanie leków homeopatycznych w trakcie ostatnich 5 lat zwiększyło się/jest na tym samym poziomie/zmniejszyło się? Dlaczego? Stosowanie leków homeopatycznych w ostatnich 5 latach ZWIĘKSZYŁO SIĘ: 29%NIE ZMIENIŁO SIĘ: 56%ZMNIEJSZYŁO SIĘ: 15%

15 © GfK 2014 | GfK Health | Leki homeopatzcyne widziane okiem lekarzy 15 4b. Czy sądzi Pan/i, że w Pana/i praktyce lekarskiej, stosowanie leków homeopatycznych w ciągu najbliższych 5 lat zwiększy się/pozostanie na tym samym poziomie/zmniejszy się? Dlaczego? Stosowanie leków homeopatycznych w kolejnych 5 latach ZWIĘKSZY SIĘ: 29%NIE ZMIENI SIĘ: 61%ZMNIEJSZY SIĘ: 10%

16 © GfK 2014 | GfK Health | Leki homeopatzcyne widziane okiem lekarzy 16 6. Czy według Pana/i, niezbędne jest szkolenie, aby stosować leki homeopatyczne? Stosowanie leków homeopatycznych a szkolenie Czy według Pana/i niezbędne jest szkolenie, aby stosować leki homeopatyczne?

17 © GfK 2014 | GfK Health | Leki homeopatzcyne widziane okiem lekarzy 17 7. Według Pana/i, takie szkolenie powinno być zapewnione przez… 8. Dlaczego szkolenie dotyczące leków homeopatycznych powinno być zapewnione przez uniwersytet ? Stosowanie leków homeopatycznych a szkolenie Przez kogo powinno być zapewnione szkolenie dot. leków homeopatycznych? Dlaczego szkolenie dot. leków homeopatycznych powinno być zapewnione przez uniwersytet?

18 © GfK 2014 | GfK Health | Leki homeopatzcyne widziane okiem lekarzy 18 Wyniki – lekarze interniści

19 © GfK 2014 | GfK Health | Leki homeopatzcyne widziane okiem lekarzy 19 1. Czy przepisuje Pan/i leki homeopatyczne? 3. Za jakich powodów włączył Pan/i leki homeopatyczne do swojej praktyki? Stosowanie leków homeopatycznych Czy przepisuje Pan/i leki homeopatyczne? (możliwe wiele odpowiedzi) 57% Z jakich powodów włączył Pan/i leki homeopatyczne do swojej praktyki?

20 © GfK 2014 | GfK Health | Leki homeopatzcyne widziane okiem lekarzy 20 2. Jak często przepisuje Pan/i leki homeopatyczne? 5. Jakie są według Pana/i korzyści z przypisywania leków homeopatycznych? Stosowanie leków homeopatycznych Jak często przepisuje Pan/i leki homeopatyczne? Jakie są według Pana/i korzyści z przepisywania leków homeopatycznych?

21 © GfK 2014 | GfK Health | Leki homeopatzcyne widziane okiem lekarzy 21 9. Dlaczego nie stosuje Pan/i leków homeopatycznych? 10. Czy mógłby Pan/i zacząć je stosować pewnego dnia? 11. Jeśli nie, dlaczego? Powody niestosowania leków homeopatycznych Dlaczego nie stosuje Pan/i leków homeopatycznych? Czy mógłby Pan/i zacząć je stosować w przyszłości? Dlaczego nie?

22 © GfK 2014 | GfK Health | Leki homeopatzcyne widziane okiem lekarzy 22 4a. Czy sądzi Pan/i, że w Pana/i praktyce lekarskiej, stosowanie leków homeopatycznych w trakcie ostatnich 5 lat zwiększyło się/jest na tym samym poziomie/zmniejszyło się? Dlaczego? Stosowanie leków homeopatycznych w ostatnich 5 latach ZWIĘKSZYŁO SIĘ: 35%NIE ZMIENIŁO SIĘ: 48%ZMNIEJSZYŁO SIĘ: 17%

23 © GfK 2014 | GfK Health | Leki homeopatzcyne widziane okiem lekarzy 23 4b. Czy sądzi Pan/i, że w Pana/i praktyce lekarskiej, stosowanie leków homeopatycznych w ciągu najbliższych 5 lat zwiększy się/pozostanie na tym samym poziomie/zmniejszy się? Dlaczego? Stosowanie leków homeopatycznych w kolejnych 5 latach ZWIĘKSZY SIĘ: 35%NIE ZMIENI SIĘ: 59%ZMNIEJSZY SIĘ: 6%

24 © GfK 2014 | GfK Health | Leki homeopatzcyne widziane okiem lekarzy 24 6. Czy według Pana/i, niezbędne jest szkolenie, aby stosować leki homeopatyczne? Stosowanie leków homeopatycznych a szkolenie Czy według Pana/i niezbędne jest szkolenie, aby stosować leki homeopatyczne?

25 © GfK 2014 | GfK Health | Leki homeopatzcyne widziane okiem lekarzy 25 7. Według Pana/i, takie szkolenie powinno być zapewnione przez… 8. Dlaczego szkolenie dotyczące leków homeopatycznych powinno być zapewnione przez uniwersytet ? Stosowanie leków homeopatycznych a szkolenie Przez kogo powinno być zapewnione szkolenie dot. leków homeopatycznych? Dlaczego szkolenie dot. leków homeopatycznych powinno być zapewnione przez uniwersytet?

26 © GfK 2014 | GfK Health | Leki homeopatzcyne widziane okiem lekarzy 26 Wyniki – lekarze pediatrzy

27 © GfK 2014 | GfK Health | Leki homeopatzcyne widziane okiem lekarzy 27 1. Czy przepisuje Pan/i leki homeopatyczne? 3. Za jakich powodów włączył Pan/i leki homeopatyczne do swojej praktyki? Stosowanie leków homeopatycznych Czy przepisuje Pan/i leki homeopatyczne? (możliwe wiele odpowiedzi) 76% Z jakich powodów włączył Pan/i leki homeopatyczne do swojej praktyki?

28 © GfK 2014 | GfK Health | Leki homeopatzcyne widziane okiem lekarzy 28 2. Jak często przepisuje Pan/i leki homeopatyczne? 5. Jakie są według Pana/i korzyści z przypisywania leków homeopatycznych? Stosowanie leków homeopatycznych Jak często przepisuje Pan/i leki homeopatyczne? Jakie są według Pana/i korzyści z przepisywania leków homeopatycznych?

29 © GfK 2014 | GfK Health | Leki homeopatzcyne widziane okiem lekarzy 29 9. Dlaczego nie stosuje Pan/i leków homeopatycznych? 10. Czy mógłby Pan/i zacząć je stosować pewnego dnia? 11. Jeśli nie, dlaczego? Powody niestosowania leków homeopatycznych Dlaczego nie stosuje Pan/i leków homeopatycznych? Czy mógłby Pan/i zacząć je stosować w przyszłości? Dlaczego nie?

30 © GfK 2014 | GfK Health | Leki homeopatzcyne widziane okiem lekarzy 30 4a. Czy sądzi Pan/i, że w Pana/i praktyce lekarskiej, stosowanie leków homeopatycznych w trakcie ostatnich 5 lat zwiększyło się/jest na tym samym poziomie/zmniejszyło się? Dlaczego? Stosowanie leków homeopatycznych w ostatnich 5 latach ZWIĘKSZYŁO SIĘ: 27%NIE ZMIENIŁO SIĘ: 60%ZMNIEJSZYŁO SIĘ: 14%

31 © GfK 2014 | GfK Health | Leki homeopatzcyne widziane okiem lekarzy 31 4b. Czy sądzi Pan/i, że w Pana/i praktyce lekarskiej, stosowanie leków homeopatycznych w ciągu najbliższych 5 lat zwiększy się/pozostanie na tym samym poziomie/zmniejszy się? Dlaczego? Stosowanie leków homeopatycznych w kolejnych 5 latach ZWIĘKSZY SIĘ: 27%NIE ZMIENI SIĘ: 62%ZMNIEJSZY SIĘ: 11%

32 © GfK 2014 | GfK Health | Leki homeopatzcyne widziane okiem lekarzy 32 6. Czy według Pana/i, niezbędne jest szkolenie, aby stosować leki homeopatyczne? Stosowanie leków homeopatycznych a szkolenie Czy według Pana/i niezbędne jest szkolenie, aby stosować leki homeopatyczne?

33 © GfK 2014 | GfK Health | Leki homeopatzcyne widziane okiem lekarzy 33 7. Według Pana/i, takie szkolenie powinno być zapewnione przez… 8. Dlaczego szkolenie dotyczące leków homeopatycznych powinno być zapewnione przez uniwersytet ? Stosowanie leków homeopatycznych a szkolenie Przez kogo powinno być zapewnione szkolenie dot. leków homeopatycznych? Dlaczego szkolenie dot. leków homeopatycznych powinno być zapewnione przez uniwersytet?


Pobierz ppt "© GfK 2014 | GfK Health | Leki homeopatzcyne widziane okiem lekarzy 1 LEKI HOMEOPATYCZNE WIDZIANE OKIEM LEKARZY Czerwiec 2014."

Podobne prezentacje


Reklamy Google