Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Boża Łaska Niezasłużony dar.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Boża Łaska Niezasłużony dar."— Zapis prezentacji:

1 Boża Łaska Niezasłużony dar

2 List do Tytusa 2,11-15 Albowiem objawiła się łaska Boża, zbawienna dla wszystkich ludzi, nauczając nas, abyśmy wyrzekli się bezbożności i światowych pożądliwości i na tym doczesnym świecie wstrzemięźliwie, sprawiedliwie i pobożnie żyli,

3  oczekując błogosławionej nadziei i objawienia chwały wielkiego Boga i Zbawiciela naszego, Chrystusa Jezusa, który dał samego siebie za nas, aby nas wykupić od wszelkiej nieprawości i oczyścić sobie lud na własność, gorliwy w dobrych uczynkach.

4 Objawiona łaska Ew. Jana 1.14
  A Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas, i ujrzeliśmy chwałę jego, chwałę, jaką ma jedyny Syn od Ojca, pełne łaski i prawdy

5 Miłosierna łaska Ew. Jana 1.16 i 17
  A z jego pełni myśmy wszyscy wzięli, i to łaskę za łaską. Zakon bowiem został nadany przez Mojżesza, łaska zaś i prawda stała się przez Jezusa Chrystusa.

6 Zbawienna łaska 1 List do Tymoteusza 2.4-6
  (Bóg, Zbawiciel nasz) chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy.

7 Odkupienie Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus, który siebie samego złożył jako okup za wszystkich, aby o tym świadczono we właściwym czasie.

8 Łaska, która uczy ... abyście doszli do pełnego poznania woli jego we wszelkiej mądrości i duchowym zrozumieniu, abyście postępowali w sposób godny Pana ku zupełnemu jego upodobaniu, wydając owoc w każdym dobrym uczynku i wzrastając w poznawaniu Boga

9 Łaska, która uczy Wyrzekania się Wstrzemięźliwości Sprawiedliwości
Pobożności Wytrwałości Aktywności i użyteczności

10 Łaska przynosi nagrodę


Pobierz ppt "Boża Łaska Niezasłużony dar."

Podobne prezentacje


Reklamy Google