Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Historia Szkoły 1900 - 2014 Na przełomie XIX i XX wieku powstały w Królestwie Polskim trzy rządowe szkoły rzemieślnicze, utrzymywane wspólnie przez państwo.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Historia Szkoły 1900 - 2014 Na przełomie XIX i XX wieku powstały w Królestwie Polskim trzy rządowe szkoły rzemieślnicze, utrzymywane wspólnie przez państwo."— Zapis prezentacji:

1

2 Historia Szkoły 1900 - 2014

3 Na przełomie XIX i XX wieku powstały w Królestwie Polskim trzy rządowe szkoły rzemieślnicze, utrzymywane wspólnie przez państwo i zarządy miejskie. Były to pierwsze w ogóle szkoły, przewidziane w opracowanym jeszcze w 1890 roku, planie rozwoju szkolnictwa zawodowego. Zlokalizowano je w Olkuszu, Radomiu i Siedlcach

4 14, po czteroletnim kursie nauczania, ukończyło szkołę, zdobywając tytuł czeladnika. W wynajętym prywatnym budynku przy ulicy Górniczej, rozpoczęło naukę pierwszych 29 chłopców, z których 14, po czteroletnim kursie nauczania, ukończyło szkołę, zdobywając tytuł czeladnika. Rok 1900

5 Szkoła olkuska otrzymała nazwę: "Riemiesljennoje ucziliszcze". Aleksiej Jakowlew i Iwan Jegorow, Pierwszymi jej kierownikami zostali Rosjanie: Aleksiej Jakowlew i Iwan Jegorow, językiem wykładowym był rosyjski.

6 Obecny budynek oddano do użytku w 1901 roku Obecny budynek oddano do użytku w 1901 roku, w nim właśnie, dla zamieszkałych na terenie miasta Rosjan, utworzono później kaplicę prawosławną. Szkoła przechodziła różne koleje losu, a były one odzwierciedleniem wydarzeń historycznych, dobrze znanych wszystkim Polakom...

7 Rok 1902

8 W tym roku miał miejsce strajk młodzieży, w którym domagano się między innymi wprowadzenia nauczania w języku polskim W tym roku miał miejsce strajk młodzieży, w którym domagano się między innymi wprowadzenia nauczania w języku polskim. Rok 1905

9 przyniósł przerwanie działalności Szkoły, władze austriackie zamieniły budynek w sztab wojskowy, koszary i więzienie przyniósł przerwanie działalności Szkoły, władze austriackie zamieniły budynek w sztab wojskowy, koszary i więzienie. Rok 1914

10 Naukę wznowiono dopiero w roku 1916, w całkiem innej niż poprzednia oprawie. Rok 1916

11

12 Dyrektorem został Polak, inż. Stanisław Bac, młodzież uczyła się po polsku, a Szkoła otrzymała sztandar, zaprojektowany przez nauczyciela rysunku, olkuskiego artystę - Władysława Turbasa.

13 Pierwszy Dyrektor, Polak Pierwszy Dyrektor, Polak

14 Inż. Stanisław Bac objął kierownictwo nad najstarszą szkołą średnią w naszym mieście 13 września 1916 roku Szkoła otworzyła swoje podwoje.

15

16 Przed pierwszym Dyrektorem Polakiem stanął ogrom prac do wykonania. Szkoła rozwijała się prężnie. Już w 1917 roku wypuszczono pierwszych absolwentów - rzemieślników. Dyrektor Bac wykładał maszynoznawstwo. Dał się poznać jako wspaniały organizator nie tylko zajęć dydaktycznych, ale również wycieczek krajoznawczych.

17

18 Na początku roku szkolnego 1916/17 Szkoła gościła wodza Legionów Polskich późniejszego Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego. Świadectwem potwierdzającym tę wizytę jest wpis w Kronice Szkoły oraz pamiątkowe zdjęcie.

19

20 Dyrektor

21 19 stycznia 1922 roku dzięki staraniom Dyrektora Baca Szkoła została upaństwowiona. Nadano jej nazwę Państwowa Szkoła Rzemieślniczo - Przemysłowa. Nadano jej nazwę Państwowa Szkoła Rzemieślniczo - Przemysłowa.

22 II wojna światowa – okupacja hitlerowska

23 Po wybuchu II wojny światowej Szkoła funkcjonowała do czerwca 1940 roku, wtedy właśnie została zamknięta przez władze niemieckie.

24 Wielu nauczycieli i pracowników represjonowano, dokumentację i sporą część księgozbioru oddano do Fabryki Papieru w Kluczach, zaś Szkołę i warsztaty szkolne okupant wykorzystał do produkcji sprzętu wojennego. Z pożogi wojennej ocalał pierwszy sztandar Szkoły uratowany i przechowany przez woźnego - pana Władysława Kościńskiego i jego synów.

25 Polska Ludowa

26 W lutym 1945 roku w ławach szkolnych znów zasiedli uczniowie... Od tej pory, nieprzerwanie, rok po roku, kolejne pokolenia zdobywają tu wiedzę przekazywaną im przez ofiarnych nauczycieli, którzy niejednokrotnie tej właśnie placówce poświęcali całe swoje życie zawodowe. Rok 1945

27 1993 Oddanie Sali gimnastycznej

28

29 1996 Oddanie stacji diagnostycznej przy ulicy Legionów Polskich.

30 Na przestrzeni lat Szkoła przechodziła kolejne przemiany, poszerzała kierunki kształcenia. Zmieniały się też jej nazwy. Riemiesljennoje ucziliszcze, Od pierwszej, rosyjskiej - Riemiesljennoje ucziliszcze, - Państwowa Szkoła Rzemieślniczo- Przemysłowa, przez nazwę nadaną jej w 1922 roku w związku z upaństwowieniem - Państwowa Szkoła Rzemieślniczo- Przemysłowa, Państwowe Gimnazjum Mechaniczne I i II stopnia, a następnie: Państwowe Gimnazjum Mechaniczne I i II stopnia, Zasadnicza Szkoła Metalowo-Odlewnicza i Technikum Mechaniczne Zasadnicza Szkoła Metalowo-Odlewnicza i Technikum Mechaniczne,

31 Technikum Mechaniczne i Zasadnicza Szkoła Zawodowa, Zespół Szkół Mechaniczno- Samochodowych w Olkuszu Zespół Szkół Mechaniczno- Samochodowych w Olkuszu, Zespół Szkół Nr 1. aż po dzisiejszą - Zespół Szkół Nr 1.

32 Dyrektorzy Szkoły

33 inż. Aleksiej Jakowlew Iwan Jegorow 1899 – 1916 inż. Stanisław Bac 1916 - 1924 inż. Kazimierz Kamiński 1924 - 1928 Ignacy Kowalski 1928 - 1929 inż. Władysław Majewski 1929 - 1948 mgr inż. Andrzej Wójcikowski 1948 - 1949 Antoni Gniewczyński 1949 - 1951 Leon Kunik 1951 - 1952 Alojzy Zwoliński 1952 - 1953 Roman Gurbiel 1953 - 1954 mgr inż. Adolf Nowak 1954 - 1955

34 Dyrektor Technikum Mechanicznego mgr inż. Stefan Górnisiewicz 1954 Tadeusz Kaczor 1954 - 1955 Dyrektor Zasadniczej Szkoły Zawodowej mgr Longin Suss 1955 - 1973 mgr inż. Stanisław Kaliś 1973 - 1978 mgr Jan Żebrak 1978 - 1990 Krzysztof Orczyk 1990 - 1991 mgr Henryk Kamiński 1991 - 2006 mgr Ryszard Januszek 2006

35 pierwsza w jej historii kobieta od 1 września 2006 roku, funkcję Dyrektora Szkoły pełni pierwsza w jej historii kobieta, mgr inż. Aldona Nowicka.

36

37 Teraz jej historię "pisać" będziemy razem: dyrekcja, nauczyciele, pracownicy, starsi i młodsi uczniowie...

38


Pobierz ppt "Historia Szkoły 1900 - 2014 Na przełomie XIX i XX wieku powstały w Królestwie Polskim trzy rządowe szkoły rzemieślnicze, utrzymywane wspólnie przez państwo."

Podobne prezentacje


Reklamy Google