Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SPOTKANIE DZIECI I NAUCZYCIELI W GIŻYCKU W POLSCE W DN V 2010

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SPOTKANIE DZIECI I NAUCZYCIELI W GIŻYCKU W POLSCE W DN V 2010"— Zapis prezentacji:

1 SPOTKANIE DZIECI I NAUCZYCIELI W GIŻYCKU W POLSCE W DN. 24-28 V 2010
Nazwa projektu: Fortyfikacje, zamki i budowle sakralne w naszym regionie Projekt finansowany przez FRSE w Warszawie w kwocie Euro Burmistrz Miasta Giżycka - Jolanta Piotrowska – zł Koordynatorem jest Szkoła Podstawowa nr 7 w Giżycku (POLSKA) , a partnerami wymiany są: 1) Ziyapaşa İlköğretim Okulu w Adana (TURCJA) 2) Ististituto Comprensivo “Don Lorenzo Milani” w Orbetello (WŁOCHY) 3) Scoala cu cls I – VIII “Elena Cuza” w Vaslui (RUMUNIA) 4) Trakų Vidurinė w Trokach (LITWA)

2 PROJECT MEETING OF CHILDREN AND TEACHERS
IN GIŻYCKO IN POLAND V 2010 The title of the project: Fortifications, castles and religious buildings in our region Project is financed by European Union in an amount Euro Town Council In Giżycko- mayoress Jolanta Piotrowska – zł Coordinator of Comenius Multilateral School Partnership Project – Szkoła Podstawowa nr 7 w Giżycku (POlAND) partner schools : 1) Ziyapaşa İlköğretim Okulu w Adana (TURKEY) 2) Ististituto Comprensivo “Don Lorenzo Milani” w Orbetello (ITALY) 3) Scoala cu cls I – VIII “Elena Cuza” w Vaslui (ROMANIA) 4) Trakų Vidurinė w Trokach (LITHUANIA)

3 Szkoła Podstawowa nr 7 im. Janusza Korczaka w Giżycku
The Janusz Korczak Primary School No 7 in Giżycko

4 Patron szkoły – Janusz Korczak
Dzieci, dumne miejcie zamiary, górne miejcie marzenia, i dążcie do sławy. Coś z tego zawsze się stanie. The patron of our school - Janusz Korczak

5 Welcoming of the guests
Powitanie gości Welcoming of the guests

6 Wręczanie kwiatów Flowers for the guests

7

8

9

10 Tańce ludowe w wykonaniu uczniów najmłodszych
Folk dances showed by the youngest students

11

12

13

14 Taniec irlandzki w wykonaniu uczennic klas VI
Irish dance showed by the 6th grade’s students

15 Ukraińskie piosenki ludowe
Ukrainian folk songs

16 Taniec nowoczesny Modern dances

17 Piosenka w wykonaniu chóru szkolnego
The school choir

18

19

20 Visiting of the Trinity’s Uniate Church
Oglądanie Cerkwi Bizantyjsko - Ukraińskiej Visiting of the Trinity’s Uniate Church

21 View of Giżycko from the top of the Water Tower
Wjazd na Wieżę Ciśnień. View of Giżycko from the top of the Water Tower

22 Oglądanie panoramy Giżycka The panorama of Giżycko

23

24

25 Zwiedzanie Kościoła Ewangelickiego Visiting of the Evangelical Church

26 Rejs statkiem Szlakiem łabędzim
The cruise - Swan Route

27 Zespół Comeniusa z Turcji Comenius Team from Turkey
Zespół Comeniusa z Litwy Comenius Team from Lithuania

28 Most obrotowy z II połowy XIX w. The turning bridge (the 19th century)

29 Zespół Comeniusa z Włoch Comenius Team from Italy
Zespół Comeniusa z Polski Comenius Team from Poland

30 Visiting of the Teutonic castle
Oglądanie Zamku krzyżackiego Visiting of the Teutonic castle

31 Wspólny obiad w AQUARIUM
Joint dinner at the restaurant Aquarium

32 Uczniowie z Włoch Italian students
Zespół Comeniusa z Rumunii podczas obiadu Romanian team at the dinner

33

34 Oglądanie kamieniczek przy ulicy Pionierskiej
Visiting of the tenements in Pionierska Street

35 Podsumowanie działań projektowych przez dyrektora szkoły - pana Edwarda Waszaka
Conclusion of the project activities presented by the school head teacher Mr Edward Waszak

36 Polonez - rozpoczęcie uroczystości przez uczniów klas VI
Polonaise – beginning of the Graduate’s baal

37

38 Festiwal Comeniusa Comenius Festival

39 „Oda do radości” w wykonaniu chóru szkolnego
European Union anthem sung by school choir

40 Występy gościnne (stroje, pieśni i tańce narodowe) przedstawicieli szkół partnerskich podczas VI edycji Międzynarodowego Festiwalu “Z piosenką po Europie”

41 Guest appearance of students from partner countries in the 6th edition of International Festival “Travelling with a song around Europe”

42 Prezentacja strojów, pieśni i tańca narodowego przez uczniów z Polski
Polish folk clothes,songs and dances

43

44 Piosenka w wykonaniu uczniów z Włoch
Italian song

45 Prezentacja strojów, pieśni i tańca narodowego przez uczniów z Litwy
Lithuanian folk clothes,songs and dances

46

47 Piosenka i taniec w wykonaniu uczennicy z Turcji
Turkish folk clothes, dance and song

48

49 Wręczenie Nagrody Głównej - 50 zł przez Dyrektora Szkoły

50 Oglądanie seansu „Od Kopernika do sputnika” w planetarium w Olsztynie
Seance ” From Copernicus to satellite „ in the Planetarium in Olsztyn

51

52 Zwiedzanie Zamku w Olsztynie
Visiting of the Castle in Olsztyn

53

54

55

56

57

58

59

60 View from the Castle Tower
Widok z Wieży zamkowej View from the Castle Tower

61

62 Oglądanie Starówki w Olsztynie
Old Town in Olsztyn

63 Zwiedzanie Bazyliki konkatedralnej św. Jakuba w Olsztynie
Visiting of Saint Jacob’s cathedral

64

65

66

67 Wspólny obiad w restauracji STAROMIEJSKA
Joint lunch at the Staromiejska restaurant

68

69

70

71 Pobyt na basenie TROPIKANA w Mikołajkach Tropicana in Mikołajki

72

73

74 Oglądanie panoramy na Wzgórzu Brunona
The Saint Bruno’s Hill

75

76 Zwiedzanie fortyfikacji z drugiej połowy XIX w.
Vistiing of Boyen Fortress

77

78

79

80

81 Oglądanie kościoła św.Brunona Saint Bruno’s catholic church

82 Z wizytą u Burmistrza Miasta Giżycka
At the Town Hall – meeting with the Mayoress of Giżycko

83

84

85 Przejazd do Gierłoży. Hitler’s Headquater in Gierłoż.

86 Miejsce zamachu na wodza III Rzeszy. The place of an attempt on Hitler

87 The baroque Marian Sanctuary in Święta Lipka
Zwiedzanie perły baroku północnej Polski – Sanktuarium Maryjnego w Świętej Lipce. The baroque Marian Sanctuary in Święta Lipka

88 Inside the baroque basilica
W barokowej bazylice. Inside the baroque basilica

89

90

91

92

93 Zwiedzanie zamku krzyżackiego w Kętrzynie
The Teutonic castle in Kętrzyn

94

95

96 Zwiedzanie zamku krzyżackiego w Rynie The Teutonic castle in Ryn

97

98 Biesiada rycerska w Woźnicach
Knight Feast in Woźnice

99

100 Pokaz walk rycerskich Knights fights

101

102

103 Zabawy i tańce rycerskie
Knights’ customes

104

105

106

107 Zespół z Rumunii Romanian team

108 Zespół z Włoch Italian team

109

110 Zespół z Polski Polish team

111

112

113 Turniej wiedzy o „Fortyfikacjach, zamkach i budowlach sakralnych w miastach i regionach szkół partnerskich” Project knowledge quiz „Fortifications, castles and religious buildings in partner schools’ regions”

114

115

116

117 Prezentacje multimedialne “Fortyfikacje, zamki i obiekty sakralne w krajach partnerskich” przygotowane przez wszystkie szkoły partnerskie

118 Power Point presentations “Fortifications, castles and religious buildings in our region” prepared by every partner school

119 Common photo of all partner schools
Wspólne zdjęcie wszystkich szkół partnerskich uczestniczących Comeniusie Common photo of all partner schools

120 Pragnij tego, by wędrowanie było długie.
Żebyś miał wiele takich poranków lata, Kiedy, z jaką uciechą, z jakim rozradowaniem, Będziesz podpływał do portów nigdy przedtem nie widzianych. K. Kawafis przekład – Zygmunt Kubiak Hope your road is a long one. May there be many summer mornings when, with what pleasure, what joy, you enter harbours you’re seeing for the first time” K. Kawafis translated by Zygmunt Kubiak

121 W wymianie uczestniczyli:
1. mgr inż. Edward Waszak - dyrektor 2. mgr Elżbieta Borzejewicz – wicedyrektor, koordynator projektu 3. mgr Beata Harasim – nauczyciel języka angielskiego 4. mgr Grażyna Katarzyńska – nauczyciel języka angielskiego 5. mgr Katarzyna Wójtowicz – nauczyciel języka angielskiego 6. Monika Wiszniewska - nauczyciel języka angielskiego 7. mgr Marzanna Szyćko – nauczyciel języka polskiego 8. mgr Urszula Lipnicka - nauczyciel języka polskiego 9. mgr Joanna Danielczyk – nauczyciel informatyki 10. mgr Wojciech Żukowski – nauczyciel informatyki 11. mgr Bożena Gago – nauczyciel kształcenia zintegrowanego 12. mgr Violetta Jabłońska – nauczyciel kształcenia zintegrowanego 13.mgr Elżbieta Dębek – nauczyciel kształcenia zintegrowanego 14. mgr Małgorzata Szabłowska – nauczyciel kształcenia zintegrowanego 15. mgr Danuta Chrostowska – nauczyciel matematyki 16. mgr Janina Markowska-Wróbel – nauczyciel matematyki 17. mgr Małgorzata Gawrycka – nauczyciel plastyki 18. mgr Mariola Chełkowska – nauczyciel religii 19. mgr Elżbieta Krajewska- nauczyciel wychowania fizycznego 20. mgr Jarosław Józwik – nauczyciel wychowania fizycznego 21. mgr Marek Łopiałło – nauczyciel historii

122 W wymianie uczestniczyli uczniowie:
1.Zych Martyna Natalia VI d 2.Jankowska Natalia VI d 3.Bobieni Wiktoria VI d 4.Baniel Agata VI d 5.Wojciulewicz Monika VI d 6.Brzózka Kamila VI c 7.Paśnik Katarzyna V e 8.Pacewicz Monika V f 9.Bańkowska Urszula V f 10.Strupiński Mateusz VI b 11.Kowalczyk Szymon Piotr VI d 12.Pawluczuk Damian VI d 13.Niedźwiecki Jakub VI c 14.Zagórski Karol VI c 15.Boharewicz Marcin VI c 16.Zienkiewicz Marlena VI a 17.Daniluk Katarzyna VI a 18.Łach Aleksandra VI a 19.Pilecka Paulina VI c 20.Wołejszo Sebastian VI c 21.Winkiewicz Karol Patryk VI c 22.Zacharewicz Damian Marian VI c 23.Dróżdż Przemysław VI e 24.Kłok Anita VI a 25.Skrzekut Julia VI b 26.Bogdał Adrianna Ewa VI f 27.Namiotko Dominika VI f 28.Kołodziej Paulina Maria VI f 29.Olejniczak Patryk VI b Chełkowski Marek Piotr VI c 31.Domysławski Wojciech VI f Sadowska Weronika VI a Małek Zuzanna VI a 34.Pietnoczka Marta VI e 35.Puziewska Gabriela VI e 36.Jarmołowicz Dominika VI f 37.Ilchyshyn Iryna VI f 38.Gackowska Marlena VI f Zielonka Jakub VI e Sawko Klaudia V b 41.Kopiczko Magdalena V b 42.Kulikowska Eliza V a 43.Wiszniewska Izabela V a 44.Borowiec Magdalena V c 45.Błat Martyna V c Litawa Oliwia V e 47.Banaś Klaudia V e 48.Andrukiewicz Oliwer I a 49.Andrzejewski Bartłomiej I a 50.Borowy Beata I a 51.Jankowska Olivia I a 52.Kacprowska Kaja I a 53.Kazukiewicz Jakub I a 54.Kondracka Anna I a 55.Kurzynowski Hubert I a Litawa Bartosz Grzegorz I a 57.Słowikowska Natalia I a Szafnik Jakub I a 59.Wińcza Julia I a 60.Wiszowata Martyna I a 61.Zubowicz Przemysław I a 62. Żelasko Barbara I a 63.Asztemborska Karolina I d 64.Augustyniak Wiktoria I d 65.Białasz Konstanty I d  66.Biwejnis Oskar Maciej I d  67.Bukowski Olaf I d  68.Dowgiałło Szymon Id 69.Kamińska Zuzanna I d  70.Kimbor Wiktor I d 71.Kołosza Mateusz I d  72.Kotylak Klaudia I d  73.Krysztofik Patryk I d 74. Kuchta Patryk Robert I d  75.Lewicki Mateusz Bartłomiej I d  76.Małanowski Bartosz I d  77.Ostatek Adrian I d 78.Popowska Wiktoria I d  79.Rakowski Damian I d  80.Sadok Mateusz I d  81.Siadkowski Maciej Bartłomiej I d  82.Siwik Oliwia I d  83.Skindzier Zofia I d

123 84. Urban Paulina Id 85. Pierszchała Paulina I a 86
 84.Urban Paulina Id  85.Pierszchała Paulina I a  86.Chełkowska Gabriela II b   87.Kulik Patrycja III a  88.Pieszchała Agata III c  89.Pilichiewicz Klaudia III c  90.Chełkowska Marta IVa  91.Gasiul Justyna IV c  92.Gasiul Natalia IV c  93.Sawko Klaudia V b  94Kopiczko Magdalena V b  95.Żywica Bernadetta VI b  96.Ładna Weronika VI d  97.Apanasewicz Krzysztof Nataniel III a  98.Bękalska Patrycja III a  99.Biernacka Joanna Monika III a  100.Brygała Wojciech III a  101.Chmielewski Jakub III a  102.Czetyrbok Patryk III a 103. Domysławski Jakub III a  104.Drumlak Agata III a  105.Gałczyńska Martyna III a  106.Jaksina Adrian Franciszek III a  107.Kalinowski Rafał IIIa  108.Karczmarczyk Mateusz III a  109.Kłodnicka Aleksandra III a  110.Kulik Patrycja III a  111.Leczycki Maksymilian Juliusz III a  112.Malczewska Aleksandra III a  113.Mastyka Tomasz III a  114.Milkamanowicz Aleksandra III a  115.Milkamanowicz Patryk III a  116.Pawluczuk Daniel III a  117.Połujan Damian III a  118.Schroder Natalia III a  119.Skindzier Krystyna III a  120.Sokół Diana Klaudia III a  121.Szczęsny Maciej III a  122.Wołoszyn Alicja III a  123.Zaniewska Anna Barbara III a  124.Zduńczyk Arkadiusz III a  125.Anikiewicz Lidia II d  126.Bukowska Aleksandra Berenika II d  127.Dobuszewska Natalia II d  128.Dowgiałło Dawid II d  129.Dowgiałło Dominik II d  130.Dyczko Julia II d  131.Ferenc Adam II d  132.Fil Piotr Andrzej II d  133.Giedziński Miłosz II d  134.Harasimowicz Maciej II d  135.Jobczyk Michał Daniel II d  136.Kozłowski Przemysław II d  137.Madej Patrycja II d  138.Makarewicz Michalina Zofia II d  139.Mikucka Nikola Angelika II d  140.Piestrzyński Wojciech II d  141.Rudyk Krzysztof II d  142.Rzeczycki Michał II d  143.Sinkiewicz Debora II d  144.Tomaszewski Bartosz II d  145.Ulążka Aleksandra II d  146.Urban Maria Monika II d  147.Waldak Wiktoria II d  148.Wierzbicka Aleksandra II d  149.Wileńska Gabriela II d  150.Woroniecki Albert II d  151.Zubrycki Jan II d  Żukowska Oliwia Aleksandra II d 


Pobierz ppt "SPOTKANIE DZIECI I NAUCZYCIELI W GIŻYCKU W POLSCE W DN V 2010"

Podobne prezentacje


Reklamy Google