Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Światowe Dni Młodzieży Kraków 2016 “Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią” (Mt 5,7)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Światowe Dni Młodzieży Kraków 2016 “Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią” (Mt 5,7)"— Zapis prezentacji:

1 Światowe Dni Młodzieży Kraków 2016 “Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią” (Mt 5,7)

2 Czym są ŚDM?  Światowe Dni Młodzieży to międzynarodowe spotkanie młodych całego świata, którzy razem ze swoimi katechetami, duszpasterzami, biskupami i papieżem gromadzą się w jednym miejscu, by wyznać wiarę w Jezusa Chrystusa.

3 Prezentacja ŚDM 2016  http://sdmrzeszow.pl/promo-wyd-krakow-2016/

4 “Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią” (Mt 5,7) 26-31 lipca 2016

5 Kto jest ich autorem?  Pomysłodawcą i pierwszym gospodarzem tych Dni był święty Jan Paweł II, który zgromadził młodych w Rzymie (1984, 1985)

6 Trochę historii - spotkania "na próbę"  Dwa pierwsze spotkania (1984, 1985) zorganizowane z okazji Nadzwyczajnego Jubileuszu Odkupienia (1983-1984) i Międzynarodowego Roku Młodzieży (1985) nie były jeszcze Światowymi Dniami Młodzieży. To jednak one dały papieżowi impuls do podjęcia tej błogosławionej inicjatywy, która trwa do dnia dzisiejszego.

7 Ustanowienie ŚDM  Jako datę ustanowienia Światowych Dni Młodzieży przyjmuje się dzień 20 grudnia 1985 r., kiedy to Jan Paweł II na spotkaniu opłatkowym, wobec Kardynałów i Pracowników Kurii Rzymskiej, wyraził pragnienie, by Światowe Dni Młodzieży odbywały się co roku w Niedzielę Palmową jako spotkanie diecezjalne(w kościele lokalnym), a co dwa lub trzy lata w wyznaczonym przez niego miejscu jako spotkanie międzynarodowe(w kościele powszechnym).

8 Wspólnota, formacja i radość wiary  Celem organizowanych Dni jest przeżycie wielkiej wspólnoty Kościoła Powszechnego, słuchanie słowa Bożego, sprawowanie sakramentów Pokuty i Eucharystii oraz radosne głoszenie Jezusa Chrystusa jako Pana i Zbawiciela

9 Znaki ŚDM: Krzyż i Ikona  Spotkaniom towarzyszą dwa szczególne znaki podarowane przez Jana Pawła II, którymi są Krzyż Światowych Dni Młodzieży(22 kwietnia 1984 r.) oraz Ikona Matki Bożej Salus Populi Romani( w 2000 r.). Znaki te nie tylko są z młodymi podczas ŚDM, ale non-stop krążą po świecie, gromadząc na modlitwie i adoracji setki, a nawet tysiące młodych każdego dnia.

10 Ile czasu trwają ŚDM?  ŚDM są spotkaniem wielodniowym. Obecnie mają one dwie zasadnicze części:  pierwsza to "Dni w Diecezjach", kiedy młodzież przebywa na terenie całego kraju, który jest gospodarzem spotkania – 20-25 lipca 2016  druga to tygodniowy pobyt młodzieży w tym roku w Krakowie - 26-31 lipca 2016

11 Jaki jest cel "Dni w Diecezjach"?  Struktura "Dni w Diecezjach" zależy od charakterystyki i stylu goszczącej diecezji; jest to czas na wzajemne poznanie, integrację, poznanie kultury i topografii danego regionu. Na tym etapie nie brakuje wycieczek turystycznych, wspólnych zabaw, a także zaangażowania społecznego w różne dzieła i projekty przygotowane przez organizatorów.

12 RÓŻNE NAZWY DNI W DIECEZJACH  w Niemczech: "Dni aktywności społecznej"  w Australii: "Dni Ekumeniczne"  w Madrycie: "Camino"  W Brazylii: "Tydzień Misyjny"

13 HARMONOGRAM DNI W DIECEZJI RZESZOWSKIEJ  19.07.2016 (wtorek) – przyjazd pielgrzymów do diecezji  20.07.2016 (środa) – przyjazd pielgrzymów i realizacja programu dni w diecezji  21.07.2016 (czwartek) – 23.07.2016 (sobota) realizacja programu dni w diecezji  24.07.2016 (niedziela) – proponowany dzień na "piknik z rodzinami„  25.07.2016 (poniedziałek) - ok. godz. 10:00 Uroczysta Msza Św. z posłaniem Pielgrzymów do Krakowa. Po niej przewidziany posiłek dla pielgrzymów.

14 ILE DNI?  Do Dni w Diecezjach zostało tylko ???dni  Do Centralnych wydarzeń w Krakowie zostało ???dni

15 Najbliższe ŚDM XXX Światowy Dzień Młodzieży, 2015, w wymiarze diecezjalnym “Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą” (Mt 5,8)

16 DNI W DIECEZJI  Każda polska diecezja w ramach przygotowań do ŚDM 2016 wskazała biblijną nazwę, z którą się utożsamia, i która będzie hasłem Tygodnia w Diecezji poprzedzającego główne uroczystości ŚDM w Krakowie. W ten sposób chciano pokazać, że Polska jest „przestrzenią miłosierdzia” (campus misericordie) tak, jak była nią Ziemia Święta.

17 RZESZÓW  TABOR

18 DNI W DIECEZJI RZESZOWSKIEJ TABOR  20-25 lipca 2016  Ok. 250 tys. w Polsce  Ok. 60 tys. z Italii (120 tys.)  Wschód ???  W diecezji rzeszowskiej – przewidujemy ok.10 tys. młodych

19 Przygotowanie Dni w Diecezji Rzeszowskiej

20 Rzeszów – Centrum ŚDM TABOR – na Taborze  BIURO ŚDM

21 Logo:

22 Prosta strona internetowa: sdmrzeszow.pl

23  HTTP://SDMRZESZOW.P L HTTP://SDMRZESZOW.P L

24 Profil na facebooku (fanpage): facebook.com/sdmrzeszow

25 Udział delegacji w przejęciu symboli ŚDM – krzyża i Ikony Matki Bożej

26  Błogosławieństwo Liderów Rejonowych Centrów ŚDM w Niedzielę Palmową i przekazanie miniaturek symboli ŚDM

27 Duchowe przygotowanie – Cz@t ze Słowem

28  1 niedziela adwentu – „Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą” Serce 2.0

29 Bilet dla brata

30 STRUKTURA  Diecezjalne Centrum Światowych Dni Młodzieży:  Koordynator – ks. Daniel Drozd  Vice koordynator – ks. Paweł Tomoń  Lider – Bogusław Biały  Lider – Honorata Kiwała  Sekretarz – Ewa Bielecka  Rzecznik prasowy – ks. Tomasz Nowak

31 PRZYGOTOWANIE: Kolbuszowsko-Sokołowski Rzeszowski Ropczycko – Sędziszowski Strzyżowski Jasielsko - Gorlicki

32 SEKCJE

33 Kulturowa  Organizacja zwiedzania muzeów, ciekawych miejsc w regionie.  Organizacja koncertu w niedzielę, dzień przed wyjazdem do Krakowa.  Kontakt z poszczególnymi wydziałami kultury w Urzędach.  Szukanie ciekawych miejsc w rejonach – już dzisiaj trzeba stworzyć listę tych miejsc  Rezerwacja terminów w obiektach, konkretnych zespołów.  Koordynuje pracy podsekcji rejonowych.

34 Komunikacji transportowa  Organizacja przewozów dla grup nie posiadających autokarów.  Przy większych zgromadzeniach zorganizowanie odpowiednich parkingów.  Kontakt z poszczególnymi wydziałami komunikacji językowa  Organizacja komunikacji radiowej (tłumaczenia).  Koordynowanie pracy tłumaczy do poszczególnych grup językowych.  Tłumaczenie artykułów na stronie.  Kontakt z poszczególnymi grupami. pomiędzy  Współpraca z sekretariatem w kwestii rejestracji grup i kontaktu z nimi.  Zorganizowanie telefonów alarmowych, informacyjnych, biuro rzeczy znalezionych

35 Gastronomiczna  Organizowanie posiłków dla kilkunastu tysięcy młodzieży.  Dogadywanie sie z firmami cateringowymi.  Organizacja Wody mineralnej.  Organizowanie sklepików ze słodyczami chipsami itp. podczas różnych dużych zgromadzeń.  W ostatni dzień ciepły posiłek w jednym miejscu dla około 15 000osób.

36 Porządkowa i techniczna  Współpraca z poszczególnymi wydziałami ochrony i bezpieczeństwa w Urzędach. Dodatkowo współpraca z Policją, Wojskiem, Strażą Pożarną, Strzelcami itp.  Organizacja wywozu śmieci.  Przygotowanie pod względem technicznym ołtarzy, scen, sektorów itp  Organizacja sanitariatu.  Organizajca sprzątania miejsc, gdzie były imprezy, miejsc pobytu  Koordynacja załatwiania pozwoleń na organizacje imprez masowych  Zabezpieczenia medyczne

37 Wolontariatu  Gromadzić bazę danych. Osoby pełnoletnie.  Obmyślać cele, zadania i przywileje dla wolontariuszy.  Troszczyć się o formacje  Opowiadanie w parafiach o ŚDM  Przeprowadzanie prezentacji w szkołach  Włączyć ich w prace sekcji  Przeprowadzanie szkolenia do kierowania ruchem i innych  Wolontariat krótkoterminowy dla osób, które obstawią miejsca i wydarzenia centralne. m. in. do prowadzenia ruchu, utrzymywania porządku, być przewodnikiem grupy

38 Kontaktu z władzami  pisanie projektów  Kontakt odnośnie placówek i obiektów

39 Formacyjna - Programowa  Odpowiada za przygotowanie materiałów formacyjnych, opracowuje materiały formacyjne dotyczące orędzia do młodych i głównego tematu ŚDM.  Koordynuje i opracowuje program przygotowań duchowych oraz dba o jego realizację, włącza się w program ogólnopolski i korzysta z dostarczonych materiałów.  Opracowuje materiały dotyczące znaków ŚDM (Krzyż i Ikona MB) oraz patronów ŚDM.  Wypracowuje materiały formacyjne dla parafii, szkół, duszpasterstw.  Koordynuje przygotowania zespołów do animacji katechez.  Rozprowadza w/w materiały w rejonach.

40 Modlitewna  Odpowiada za organizowanie spotkań modlitewnych w intencji młodzieży i ŚDM  Organizuje i stanowi zaplecze modlitewne dla całego dzieła  Wyszukuje i prosi o modlitwę ludzi, zakony, wspólnoty  Organizuje łańcuch modlitwy w intencji ŚDM  Organizuje wieczory (dni) modlitwy, adoracje, itp.  Wspiera sekcję formacyjną w przygotowywaniu spotkań

41 Multimedialna  Administruje stronę www i facebooka.  Bierze udział w audycjach radiowych (Radia Via, Rzeszów.)  Prowadzi kontakt z telewizją.  Przygotowuje artykuły do gazet (np. niedziela).  Prowadzi relacje ze spotkań i wydarzeń  Nagłaśnia obecne inicjatywy.  Przygotowuje ulotki, prezentacje informacyjne, filmiki, foldery dla rodzin.

42 Pracy z rodzinami  Zorganizować metodę ogłoszenia zapotrzebowania do dzielenia się swoja wiarą i gościnnością Rodzin.  Zebranie bazy danych Rodzin chętnych przyjąć Pielgrzymów.  Przeprowadza odpowiednię formację.  Współpracuje z sekcją logistyczną.  Poszukuje osób mogących dać świadectwo o ŚDM  W późniejszym czasie weryfikacja, rodzin i domów  Udziela informacji i organizuje spotkania dla rodzin

43 Organizacji grup i logistyczna  Współpracuje z sekcjami: kulturową, pracy z rodzinami, porządkową i komunikacji.  Opracowuje „mapę drogową” (kalendarz, itinerarium) dotyczącą okresu przygotowań.  Prowadzi pracę „sekretariatu” (w wymiarze krajowym, diecezjalnym, lokalnym).  Prowadzi bank informacji o istniejących i tworzących się grupach.  Koordynuje proces zgłoszeń i rejestracji grup  Utrzymuje i rozwija należne kontakty (Krajowe Biuro ŚDM, koordynator diecezjalny, opiekunowie grup, uczestnicy)  Organizuje spotkania informacyjne dla uczestników i opiekunów grup

44 Marketingowa  Przygotowuje bilbordy, koszulki, gadżety, plakaty  Zamawia gadżety z logo i prowadzi reklamę ŚDM.  Przygotowuje pakiet dla pielgrzymów  Nawiązuje współpracę z firmami od gadżetów.

45 Liturgiczna

46 PERYGRANACJA IKONY MB I KRZYŻA ŚDM W DIECEZJI „DOTKNIJ MIŁOSIERDZIA”

47 NASTĘPNE SPOTKANIE: 22 listopada Godz. 9:00 TABOR

48 Apel papieża Franciszka: DOBRZE PRZYGOTUJCIE


Pobierz ppt "Światowe Dni Młodzieży Kraków 2016 “Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią” (Mt 5,7)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google