Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zbiorowiska roślinne.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zbiorowiska roślinne."— Zapis prezentacji:

1 Zbiorowiska roślinne

2 Zbiorowiska lasów iglastych
Bory sosnowe Bory mieszane Bory świerkowe Dolnoreglowe Bory jodłowe

3 Naturalne siedliska borów to:
uboższe od siedlisk lasów liściastych zbiorowiska tych lasów występują w strefie klimatycznej- chłodnej i umiarkowanej ich gleby powstają z różnych skał macierzystych: mineralnych -piasek, piasek gliniasty, pył oraz organicznych – torf w tworzeniu gleb duży udział ma ściółka z igliwia, która trudno się rozkłada i tworzy kilkucentymetrową warstwę organiczną o wojłokowej strukturze. Przerastają ją kłącza roślin, strzępki grzybów (tzw. próchnica surowa) powstające kwasy humusowe powodują wyjałowienie górnych warstw gleby, proces ten nazywamy bielicowaniem zbiorowiska borów wykazują dużą tolerancję na wilgotność siedlisk tzw.bory suche, świeże, wilgotne, bagienne

4 Zbiorowisko borów sosnowych Drzewostan
Sosna zwyczajna ( Pinus sylvestris)

5 Podrost borów sosnowych
Podrost borów sosnowych .Na siedliskach suchych Jałowiec zwyczajny( Juniperus communis) Na siedliskach świeżych (oprócz jałowca) Jarząb pospolity( Sorbus aucuparia) Buk zwyczajny( Fagus silvatica) Dęby sp. ( Quercus sp) Kruszyna pospolita( Frangula alnus) .Także na siedliskach wilgotnych Kruszyna pospolita

6 Runo Borów sosnowych W borach suchych głównie porosty i mchy, a udział gatunków zielnych jest niewielki Spotyka się tam rośliny charakterystyczne dla suchych muraw napiaskowych Kostrzewa owcza( Festuca ovina) Szczotlicha siwa( Corynephorus canescens) Sporek wiosenny( Spergula morisonii) Traganek piaskowy( Astragalus arenaris)

7 W borach świeżych zarówno warstwa zielna jak i mszysta runa jest dobrze rozwinięta
Borówka czernica( Vaccinium myrtillis) Borówka brusznica( Vaccinium vitis- idaea) Siódmaczek leśny( Trientalis europaea) Pomocnik baldaszkowaty( Chimaphila umbelata) Pszeniec zwyczajny( Melampyrum pratense) Śmiałek pogięty( Deschampsia flexuosa) Widłaki: jałowcowaty( Lycopodium annotinum),goździsty( L. clavatum), spłaszczony( L. complanatum) W warstwie mszaków: rokiet pospolity( Pleurozium schreberi), Gajnik lśniący( Hylokomium splendens), widłozęby ( Dicranum sp.div.)

8 W runie borów wilgotnych panują:
Trzęślica modra ( Molinia coerulea) mech Płonnik zwyczajny( Polytrichum commune) W runie borów bagiennych Wełnianka pochwowa( Eriophorum vaginatum) Mech torfowiec( Sphagnum sp.div)

9 Bory mieszane Drzewostan: udział gatunków iglastych i liściastych może być równorzędny Bogatszy jest też podszyt i runo leśne Bory mieszane wykazują charakter przejściowy między typowymi borami sosnowymi a lasami liściastymi

10 Bory świerkowe występują na niżu w Europie Północnej i w północnej części Europy wschodniej we właściwej strefie borealnej tworzą zonalną ( strefową) roślinność naturalną typu tajgi a w górach zbiorowiska o charakterze azonalnym ( pozastrefowym) w Polsce na Podlasiu i Mazurach a w górach wyłącznie w obrębie siedlisk wilgotnych

11 Drzewostan borów Świerkowych
Świerk pospolity (Picea abies) ma stała domieszkę Dępu szypułkowego( Quercus robur), Sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris), Topoli szara(osikaPopulus xcanescens), Brzozy brodawkowatej( Betula pendula), Z lasów liściastych przechodzą gatunki Grab zwyczajny( Carpinus betulus), Leszczyna pospolita( Corylus avellana), Perłówka pospolita( Melica mutans) Na terenach bagiennych występuje zwarta warstwa mszysta głównie mchu torfowca( Sphagnum sp.div.)

12 Dolnoreglowe Bory Jodłowe
Jodła pospolita( Abies alba) zajmuje żyźniejsze i na ogół mniej kwaśne podłoża w porównaniu z borami świerkowymi

13 Literatura Rośliny ozdobne w architekturze krajobrazu – wydawnictwo Hortpress sp. z o.o opracował zespół


Pobierz ppt "Zbiorowiska roślinne."

Podobne prezentacje


Reklamy Google