Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Opracowanie zbiorów i normalizacja. Cz. 2

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Opracowanie zbiorów i normalizacja. Cz. 2"— Zapis prezentacji:

1 Opracowanie zbiorów i normalizacja. Cz. 2

2 Rodzaje haseł Osobowe Korporatywne (instytucji i imprez) Tytułowe

3 Podział haseł ze względu na funkcję
Hasła główne Hasła dodatkowe

4 Hasło osobowe - wybór Zasada ogólna – hasło główne osobowe stosuje się, jeżeli w opisie jest wymienionych nie więcej niż 3 osoby

5 Przykłady - wybór Kurkowska-Budzan, Maria.
Historia zwykłych ludzi : współczesna angielska historiografia dziejów społecznych / Marta Kurkowska-Budzan. - Kraków : "Historia Iagellonica", 2003

6 Przykłady c. d. Witkowska, Zofia.
Zbiór zadań z mechaniki budowli / Zofia Witkowska, Marek Witkowski. – Wyd. 3 zm. – Warszawa, 1972. Witkowski, Marek.

7 Przykłady c. d. Obliczanie przestrzennych ustrojów prętowych / oprac. Jerzy Niewiadomski [et al.]. - Wyd Gliwice : Wydaw. PŚ, s. : il. ; 25 cm. – (Zbiór zadań z mechaniki budowli : ustroje statycznie wyznaczalne : praca zbiorowa / pod red. Zbigniewa Budzianowskiego ; cz. 3) Niewiadomski, Jerzy.

8 Struktura hasła osobowego
Nazwa osoby (nazwa rzeczywista, nazwa związana z godnością piastowaną, pseudonim) + dopowiedzenie (daty życia, określenia identyfikujące osobę – zawód, określenie godności, tytuły)

9 Przykłady Kowalski, Kazimierz (1896-1972). [nazwa rzeczywista]
Orwell, George ( ). [pseudonim] Stanisław August Poniatowski (król Polski ; )

10 Wybór nazwy Forma nazwy najczęściej stosowana przez daną osobę przy podpisywaniu własnych dzieł. Forma stosowana w wydawnictwach informacyjnych opublikowanych w kraju pochodzenia danej osoby Forma najczęściej stosowana współcześnie

11 Przykłady Orwell, George (1903-1950). [pseudonim], nie: Blair, Eric
Oppman, Artur ( )[nazwa rzeczywista], nie: Or-Ot [kryptonim]

12 Części nazwy (ograniczenie do nazw osób z krajów europejskich)
Nazwisko (proste lub złożone), imię (imiona)a także: patronimik, nazwisko matki Dla części nazwy osób z krajów spoza Europy – Names of persons adres:

13 Dobór i kolejność części nazwy
Stosowane przez autora przy podpisywaniu własnych dzieł Stosowane we współczesnych źródłach informacyjnych Stosowane współcześnie

14 Przykłady Baranowski, Antoni. nie: Baranowski, Antoni Kazimierz. [osoba tworząca współcześnie] Pauli, Żegota. nie: Pauli, Żegota Ignacy [osoba działająca w przeszłości, forma nazwy przejęta ze źródeł] Parnowska, Wanda ( -2007), nie: Woźniak, Wanda, Woźniak-Parnowska, Wanda

15 Forma językowa Liszt, Ferenc (1811-1886). nie Liszt, Franciszek
Stosuje się formę językową i pisownię kraju, z którego pochodzi dana osoba: Liszt, Ferenc ( ). nie Liszt, Franciszek

16 Forma językowa c. d. Nazwy w alfabetach niełacińskich są podawane w transliteracji. Âkovlev, Aleksandr Ivanovič (nie Jakowlew, Aleksander)

17 Dopowiedzenia Daty życia
Określenia występujące przy nazwie osoby w utworach przez nich napisanych lub w wydawnictwach informacyjnych

18 Przykłady Kowalski, Kazimierz (1896-1972). Parnowska, Wanda ( -2007).

19 Przykłady Nowak, Andrzej (prawnik). Nowak, Andrzej (matematyk).
Smith, John (1924- ; edukacja). Smith, John (1924- ; poeta)

20 przykłady Jan Paweł II (papież ; 1920-2005).
Elżbieta II (królowa Wielkiej Brytanii ; ).

21 Hasło korporatywne Hasło, którego podstawowym elementem jest nazwa ciała zbiorowego Organizacja Impreza (ekspedycja)

22 Hasło korporatywne jako hasło główne
Dokumenty o charakterze oficjalnym lub informacyjnym, które zostały wydane przez dane ciało, będące wydawnictwami zwartymi.

23 Przykład 1 Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich
Statut Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich / Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich - Zarząd Główny. – Warszawa, 1997.

24 Przykład 2 Wojewódzka Biblioteka Publiczna (Opole).
Katalog zbiorów kartograficznych / Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Emanuela Smołki w Opolu ; oprac. Marta Miś ; [przygot. do dr. Mirosława Koćwin]. – Opole : Wojewódzka Biblioteka Publiczna, 1990

25 Hasło korporatywne jako hasło dodatkowe
Instytucja będąca jedynym autorem dzieła Instytucja sprawcza przy opisywaniu wydawnictw ciągłych

26 Przykład 1 Wytyczne do pracy szkół i innych placówek oświatowo-wychowawczych na rok szkolny 1966/67 w zakresie wychowania fizycznego, turystyki, higieny, bezpieczeństwa / Prezydium Rady Narodowej m. Łodzi. Kuratorium Okręgu Szkolnego. - Łódź, 1966 Łódź.Rada Narodowa.Prezydium.Kuratorium Okręgu Szkolnego.

27 Przykład 2 Przegląd Techniczny – Innowacje , nr , nr 49. – Warszawa, Naczelna Organizacja Techniczna. Polskie Towarzystwo Ekonomiczne.

28 Hasło korporatywne (nazwa imprezy) jako hasło
Impreza musi mieć identyfikującą nazwę, określenie imprezy nie może być ogólne (nazwy typu konferencja, konferencja naukowa czy konferencja naukowo-techniczna określenie charakteru imprezy (konferencja, kongres, kolokwium) musi być językowo związane z tematem imprezy

29 Językowy związek między ogólnym określeniem charakteru imprezy a tematem
Między określeniem a tematem występują określenia typu: na temat, z zakresu, z okazji, „on”, „of”, „sur”

30 Przykłady imprez o identyfikującej nazwie
Konferencja na temat Małych kotłów dla przemysłu, gospodarstw domowych i rolnictwa konferencja muzykologiczna "Grażyna Bacewicz - człowiek i dzieło

31 Imprezy o nazwie nieidentyfikującej
Konferencja "Zaspokajanie potrzeb wojennych resortu spraw wewnętrznych i administracji" Konferencja zorganizowana w Iławie

32 Nazwa imprezy jako hasło główne
Jeżeli występuje w tytule właściwym lub w dodatku do tytułu

33 Przykłady Ogólnopolska Konferencja Naukowa Zakładu Filozofii Chrześcijańskiej UAM w Poznaniu Katolicyzm polski na przełomie wieków : mity, rzeczywistość, obawy, nadzieje : materiały z I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Zakładu Filozofii Chrześcijańskiej UAM w Poznaniu, listopada 2000 roku / pod red. Józefa Baniaka.

34 Przykłady International Conference on Cyclic AMP
Second International Conference on Cyclic AMP Vancouver, British Columbia, Canada, July 8-11, 1974

35 Struktura hasła korporatywnego
Nazwa + dopowiedzenia

36 Forma hasła korporatywnego
Nazwa organizacji – nazwa oficjalna, nie zawsze występująca na dokumentach Dla nazw organizacji poza Polską – nazwa w języku kraju, na którego terenie organizacja ma swoją siedzibę.

37 Przykład 1 Library of Congress (nie Biblioteka Kongresu)
Polish American Congress (nie Kongres Polonii Amerykańskiej)

38 Nazwy w alfabetach niełacińskich
Transliteracja wg obowiązujących norm: Rossijskaâ nacional’naâ biblioteka

39 Nazwy organizacji międzynarodowych
Forma najczęściej używana, w przypadkach wątpliwych: nazwę w językach kolejno:angielskim, francuskim, niemieckim, hiszpańskim, rosyjskim.

40 Przykłady organizacji międzynarodowych (1)
International Federation of Library Associations and Institutions International Cartographic Association.

41 Organizacje o przyjętej nazwie w języku polskim
Rozwiązanie w BN: Unia Europejska i Organizacja Narodów Zjednoczonych

42 Nazwy ciał zbiorowych urzędów, jednostek wojskowych
Są poprzedzone nazwą geograficzną określającą obszar jurysdykcji

43 Przykłady Polska. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej (1989- ).
Województwo Mazowieckie. Sejmik Województwa. Polska. Wojsko Polskie.3 Pułk Lotnictwa Myśliwskiego ”Poznań“ .

44 Dopowiedzenia Nazwa miasta siedziby
gdy stanowią część oficjalnej nazwy gdy zachodzi potrzeba odróżnienia od innej instytucji o tej samej nazwie Daty istnienia

45 Przykład 1 Instytut Metalurgii Żelaza im. Stanisława Staszica (Gliwice). (oficjalna nazwa Instytut Metalurgii Żelaza im. Stanisława Staszica w Gliwicach).

46 Przykład 2 Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc (Warszawa).
Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc (Rabka).

47 Przykład 3 Polska. Senat Rzeczypospolitej Polskiej (1922-1939).

48 Dopowiedzenia przy nazwach imprez
Są podawane na podstawie informacji występujących w powiązaniu z nazwą imprezy w dokumencie Numer imprezy Data imprezy Miejsce imprezy

49 Przykłady Konferencja Naukowo-Techniczna nt. Informatyka w Procesie Kierowania i Zarządzania Przewozami Kolejowymi (1972 ; Świnoujście). Konferencja naukowo-techniczna nt. Informatyka w procesie kierowania i zarządzania przewozami kolejowymi, Świnoujście czerwiec 1972

50 Przykład 2 International Conference on Advances in Processing Testing and Appllication of Dielectric Materials (2 ; 2004 ; Wrocław). II international conference on advances in processing testing and appllication of dielectric materials, September, 15-17, 2004, Wrocław, Poland.

51 Tytuł ujednolicony Stosowany jako hasło główne przy opisywaniu wydań Biblii, anonimów klasycznych i ksiąg liturgicznych Kościoła Katolickiego.

52 Struktura hasła – tytuł „Biblii”
Biblia Biblia (pol.) Biblia.NT, ST Biblia.NT.Apokalipsa św. Jana Biblia (wybór) Biblia. NT (wybór) Biblia.NT.Apokryfy(pol. ; wybór)

53 Struktura hasła – anonim klasyczny
Tytuł wg listy „Anonymous classics”, adres:http://www.ifla.org/VII/s13/pubs/AnonymousClassics2004.pdf + dopowiedzenia

54 Przykłady tytułu ujednoliconego anonimu klasycznego (1)
Chanson de Roland (pol.) Chanson de Roland (fr. ; wybór)

55 Przykłady anonimu klasycznego (II)
Fortunatus (niem. ; wersja niem.) Fortunatus (czes. ; wersja niem.)

56 Lektura Hasło osobowe – PN-N-01229 Hasło korporatywne – PN-N-01230
Hasło tytułowe – PN-N-01231

57 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Opracowanie zbiorów i normalizacja. Cz. 2"

Podobne prezentacje


Reklamy Google