Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Miejsce biblioteki akademickiej we współczesnej uczelni mgr Edyta Kołodziejczyk Biblioteka Politechniki Łódzkiej Biblioteka w czasie – czas w bibliotece.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Miejsce biblioteki akademickiej we współczesnej uczelni mgr Edyta Kołodziejczyk Biblioteka Politechniki Łódzkiej Biblioteka w czasie – czas w bibliotece."— Zapis prezentacji:

1 Miejsce biblioteki akademickiej we współczesnej uczelni mgr Edyta Kołodziejczyk Biblioteka Politechniki Łódzkiej Biblioteka w czasie – czas w bibliotece. Konferencja naukowa z okazji 70 rocznicy powstania Biblioteki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Lublin, 25-26 września 2014 r.

2 Miejsce biblioteki akademickiej we współczesnej uczelni Centralne pozycjonowanie biblioteki w uczelni. Centralne pozycjonowanie biblioteki w uczelni. Formy dostępu do zasobów bibliotecznych. Formy dostępu do zasobów bibliotecznych. Nowoczesne technologie a rola i miejsce biblioteki we współczesnej uczelni. Nowoczesne technologie a rola i miejsce biblioteki we współczesnej uczelni. Bibliotekarz dawniej i dziś. Bibliotekarz dawniej i dziś. Żródła grafiki: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Book_Collage.png http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Acer_aspire_4930G.jpg

3 Centralne pozycjonowanie biblioteki w uczelni Biblioteka musi stać się "trzecim miejscem", obok domu - "pierwsze miejsce" - i pracy - "drugie miejsce" – gdzie ludzie mogą czuć się swobodnie i przebywać tak długo, jak chcą. Dlatego powinna dostarczać swoim użytkownikom więcej przestrzeni, w której można się zrelaksować się i komunikować Biblioteka musi stać się "trzecim miejscem", obok domu - "pierwsze miejsce" - i pracy - "drugie miejsce" – gdzie ludzie mogą czuć się swobodnie i przebywać tak długo, jak chcą. Dlatego powinna dostarczać swoim użytkownikom więcej przestrzeni, w której można się zrelaksować się i komunikować Ray Oldenburg Ray Oldenburg Centralne pozycjonowanie daje bibliotece poczucie wspólnoty intelektualnej, ustanowionej w celu wspierania postępu oraz utrwalania i propagowania nauki. Jednak postęp technologiczny całkowicie odmienił oblicze współczesnej biblioteki. Technologia ICT (ang. Information and Communication Technologies) zrewolucjonizowała nie tylko system przechowywania, przetwarzania i rozpowszechniania informacji, wpłynęła również na sposób korzystania z usług bibliotecznych, zasobów i przestrzeni fizycznej. Centralne pozycjonowanie daje bibliotece poczucie wspólnoty intelektualnej, ustanowionej w celu wspierania postępu oraz utrwalania i propagowania nauki. Jednak postęp technologiczny całkowicie odmienił oblicze współczesnej biblioteki. Technologia ICT (ang. Information and Communication Technologies) zrewolucjonizowała nie tylko system przechowywania, przetwarzania i rozpowszechniania informacji, wpłynęła również na sposób korzystania z usług bibliotecznych, zasobów i przestrzeni fizycznej.

4 Dostęp do usług bibliotecznych Forma tradycyjna – wizyta w bibliotece. Forma tradycyjna – wizyta w bibliotece. Formy niezależne od czasu i miejsca: Formy niezależne od czasu i miejsca: usługi spersonalizowane, usługi spersonalizowane, usługi udostępniane online poprzez wybrane serwisy (platformę „Ask a Librarian”, system Helpdesk, panel FAQ, forum biblioteczne) i kanały komunikacyjne (Gadu-Gadu, Skype), usługi udostępniane online poprzez wybrane serwisy (platformę „Ask a Librarian”, system Helpdesk, panel FAQ, forum biblioteczne) i kanały komunikacyjne (Gadu-Gadu, Skype), usługi dydaktyczne realizowane za pośrednictwem platformy cyfrowej, w wirtualnej przestrzeni dydaktycznej (e-learning). usługi dydaktyczne realizowane za pośrednictwem platformy cyfrowej, w wirtualnej przestrzeni dydaktycznej (e-learning). Przystosowanie usług już istniejących do potrzeb użytkowników, korzystających z urządzeń mobilnych. Przystosowanie usług już istniejących do potrzeb użytkowników, korzystających z urządzeń mobilnych.

5 Formy aktywności biblioteki realizowane poprzez strony WWW: wysyłanie bezpłatnego newslettera, wysyłanie bezpłatnego newslettera, prowadzenie bloga, prowadzenie bloga, udział w forach i listach dyskusyjnych, udział w forach i listach dyskusyjnych, tworzenie prezentacji na potrzeby zajęć z przysposobienia bibliotecznego, tworzenie prezentacji na potrzeby zajęć z przysposobienia bibliotecznego, organizowanie szkoleń i kursów, organizowanie szkoleń i kursów, opracowywanie materiałów na temat zasobów edukacyjnych Internetu. opracowywanie materiałów na temat zasobów edukacyjnych Internetu.

6 Marketing e-mailowy i internetowy: promowanie nowych produktów i usług, promowanie nowych produktów i usług, umacnianie więzi z użytkownikami, umacnianie więzi z użytkownikami, pozycjonowanie stron, pozycjonowanie stron, wykorzystanie mediów społecznościowych. wykorzystanie mediów społecznościowych.

7 Zastosowanie nowoczesnych technologii w automatyzacji procesów bibliotecznych Działania związane z automatyzacją mają na celu likwidację zbędnych czynności, zwłaszcza technicznych i udoskonalenie obsługi użytkowników. Działania związane z automatyzacją mają na celu likwidację zbędnych czynności, zwłaszcza technicznych i udoskonalenie obsługi użytkowników. Efektem ich jest powstanie: Efektem ich jest powstanie: specjalistycznych programów komputerowych, specjalistycznych programów komputerowych, systemów informacyjno-wyszukiwawczych oraz systemów informacyjno-wyszukiwawczych oraz sieci teleinformatycznych, dających możliwość bezpośredniego dostępu do dużych zasobów informacyjnych. sieci teleinformatycznych, dających możliwość bezpośredniego dostępu do dużych zasobów informacyjnych.

8 Zastosowanie nowoczesnych technologii w kształceniu na odległość Nowe produkty medialne i technologie, pozwalają zorganizować, bądź usprawnić multimedialną infrastrukturę. Nowe produkty medialne i technologie, pozwalają zorganizować, bądź usprawnić multimedialną infrastrukturę. Multimedialne-Service-Centra. Multimedialne-Service-Centra. Zintegrowane Centra Kształcenia i Technologii Informacyjnych. Zintegrowane Centra Kształcenia i Technologii Informacyjnych. Rozwiązania powstałe z połączenia Biblioteki i Centrum Informacyjno-Komunikacyjnego Szkoły Wyższej (biblioteki hybrydowe). Wyposażenie infrastruktury dydaktycznej (nagłośnienie z mikrofonami bezprzewodowymi, systemy sterowania z ekranem dotykowym, kamery video, aparaty cyfrowe, rzutniki, tablety PC). Wyposażenie infrastruktury dydaktycznej (nagłośnienie z mikrofonami bezprzewodowymi, systemy sterowania z ekranem dotykowym, kamery video, aparaty cyfrowe, rzutniki, tablety PC).

9 Łączenie nowych technologii dydaktycznych z tradycyjnym zasobem wiedzy Cyfrowe zapisy stanowią uzupełnienie zbiorów tradycyjnych. Cyfrowe zapisy stanowią uzupełnienie zbiorów tradycyjnych. Biblioteka pełni rolę Ośrodka Informacji Naukowej, wyposażonego w dziedzinowe serwisy informacyjne, z nieograniczonym dostępem do baz danych i pełnych tekstów. Biblioteka pełni rolę Ośrodka Informacji Naukowej, wyposażonego w dziedzinowe serwisy informacyjne, z nieograniczonym dostępem do baz danych i pełnych tekstów. Biblioteka staje się rzecznikiem praw intelektualnych, skupiającym różnorodne dyscypliny w szybko zmieniającym się środowisku. Biblioteka staje się rzecznikiem praw intelektualnych, skupiającym różnorodne dyscypliny w szybko zmieniającym się środowisku.

10 Cele działań „technologicznych” i towarzyszących im innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych: dostosowanie do zmieniających się potrzeb otoczenia, dostosowanie do zmieniających się potrzeb otoczenia, korzystanie z nowych form współpracy, korzystanie z nowych form współpracy, kształtowanie proinnowacyjnego otoczenia, kształtowanie proinnowacyjnego otoczenia, podniesienie jakości proponowanych usług, podniesienie jakości proponowanych usług, poszerzenie przestrzeni komunikacyjnej, poszerzenie przestrzeni komunikacyjnej, prezentacja tradycyjnych usług w formie cyfrowej, prezentacja tradycyjnych usług w formie cyfrowej, tworzenie nowych standardów jakości, tworzenie nowych standardów jakości, usprawnienie działalności organizacyjnej, usprawnienie działalności organizacyjnej, zapewnienie bibliotece jej dalszego rozwoju. zapewnienie bibliotece jej dalszego rozwoju.

11 Konieczność proinnowacyjności biblioteki akademickiej Biblioteka akademicka, jeśli chce się rozwijać musi być proinnowacyjna, czyli wykazywać się zdolnościami do wyszukiwania i wdrażania innowacji. Tylko w ten sposób może zadbać o wzrost poziomu unowocześnienia i umocnić swoją pozycję w otoczeniu. Biblioteka akademicka, jeśli chce się rozwijać musi być proinnowacyjna, czyli wykazywać się zdolnościami do wyszukiwania i wdrażania innowacji. Tylko w ten sposób może zadbać o wzrost poziomu unowocześnienia i umocnić swoją pozycję w otoczeniu. Innowacjom towarzyszą działania kreatywne. Widoczne one są w wewnętrznych procesach organizacyjnych (kreatywność zespołowa) oraz w bezpośrednich kontaktach z użytkownikiem, zarówno tych osobistych, jak i wirtualnych (kreatywność indywidualna). Innowacjom towarzyszą działania kreatywne. Widoczne one są w wewnętrznych procesach organizacyjnych (kreatywność zespołowa) oraz w bezpośrednich kontaktach z użytkownikiem, zarówno tych osobistych, jak i wirtualnych (kreatywność indywidualna).

12 Rola technologii we wzbogacaniu przestrzeni czytelnika Powszechne stały się wspólne obszary funkcyjne z wyodrębnieniem stref do nauki, kultury i relaksu - tworzenie instytucji otwartej i wielofunkcyjnej. Powszechne stały się wspólne obszary funkcyjne z wyodrębnieniem stref do nauki, kultury i relaksu - tworzenie instytucji otwartej i wielofunkcyjnej. Biblioteka jest Centralnym Ośrodkiem Kulturalnym, Oświatowym i Rekreacyjnym, w którym znajdują się m. in. sale wystawowe oraz miejsca spotkań intelektualnych. Biblioteka jest Centralnym Ośrodkiem Kulturalnym, Oświatowym i Rekreacyjnym, w którym znajdują się m. in. sale wystawowe oraz miejsca spotkań intelektualnych. Biblioteka uznawana jest obecnie za centrum działalności kulturalnej szkoły wyższej, w którym organizowane są egalitarne przestrzenie nauki z kulturą. Biblioteka uznawana jest obecnie za centrum działalności kulturalnej szkoły wyższej, w którym organizowane są egalitarne przestrzenie nauki z kulturą. Elastyczne rozplanowanie przestrzeni funkcyjnych, w których jedna strefa funkcyjna przechodzi w następną i może być nieustanie modyfikowana, pozwala jej z łatwością dostosować się do nowych technologii. Elastyczne rozplanowanie przestrzeni funkcyjnych, w których jedna strefa funkcyjna przechodzi w następną i może być nieustanie modyfikowana, pozwala jej z łatwością dostosować się do nowych technologii.

13 Biblioteka akademicka we współczesnej uczelni jest centralnym miejscem: aranżowania elastycznych przestrzeni funkcyjnych, aranżowania elastycznych przestrzeni funkcyjnych, dostępu do informacji, dostępu do informacji, działań kreatywnych, działań kreatywnych, implementowania programów, mających na celu ograniczenie wydatków finansowych, implementowania programów, mających na celu ograniczenie wydatków finansowych, konstruowania innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych, konstruowania innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych, korzystania z nowoczesnych form technologicznych i informacyjno-komunikacyjnych, korzystania z nowoczesnych form technologicznych i informacyjno-komunikacyjnych, kształcenia na odległość, kształcenia na odległość, kształtowania nowych form organizacyjnych, kształtowania nowych form organizacyjnych, organizowania przestrzeni cyfrowej, organizowania przestrzeni cyfrowej,

14 Biblioteka akademicka we współczesnej uczelni jest centralnym miejscem: (2) planowania obszarów światopoglądowych, planowania obszarów światopoglądowych, praw intelektualnych, praw intelektualnych, promocji nowych usług i zasobów informacyjnych, promocji nowych usług i zasobów informacyjnych, propagowania kultury, propagowania kultury, realizacji doświadczeń edukacyjnych, w którym nowe i rozwijające się technologie informacyjne łączone są z tradycyjnym zasobem wiedzy, realizacji doświadczeń edukacyjnych, w którym nowe i rozwijające się technologie informacyjne łączone są z tradycyjnym zasobem wiedzy, scalającym dynamicznie rozwijający się zasób edukacyjny ze wspólnotą intelektualną, scalającym dynamicznie rozwijający się zasób edukacyjny ze wspólnotą intelektualną, spotkań środowisk opiniotwórczych, spotkań środowisk opiniotwórczych, strategii innowacyjnych, strategii innowacyjnych, tworzenia własnych produktów informacyjnych, tworzenia własnych produktów informacyjnych,

15 urzeczywistniania wspólnych projektów, urzeczywistniania wspólnych projektów, wdrażania zintegrowanych technologii informacyjnych, wdrażania zintegrowanych technologii informacyjnych, wprowadzania kultury innowacyjnej, wprowadzania kultury innowacyjnej, wspierania rozwoju społeczności akademickiej, wspierania rozwoju społeczności akademickiej, wykorzystywania nowych technologii do automatyzacji procesów bibliotecznych, wykorzystywania nowych technologii do automatyzacji procesów bibliotecznych, zapewnienia akademickiej przestrzeni społecznej, poprzez tworzenie scentralizowanego, interdyscyplinarnego i w pełni skonfigurowanego środowiska własnych zasobów w połączeniu z otoczeniem nauki, zapewnienia akademickiej przestrzeni społecznej, poprzez tworzenie scentralizowanego, interdyscyplinarnego i w pełni skonfigurowanego środowiska własnych zasobów w połączeniu z otoczeniem nauki, zdalnego dostępu do zasobów drukowanych i elektronicznych, zdalnego dostępu do zasobów drukowanych i elektronicznych, zmian w sektorze usług. zmian w sektorze usług. Biblioteka akademicka we współczesnej uczelni jest centralnym miejscem: (3)

16 Misja biblioteki na tle zmian w technologii, badaniach naukowych, nauczaniu i uczeniu się. Współczesna biblioteka to instytucja nowoczesna i wielofunkcyjna, która stawia sobie za cel „być potrzebna” i być właściwie postrzegana. Współczesna biblioteka to instytucja nowoczesna i wielofunkcyjna, która stawia sobie za cel „być potrzebna” i być właściwie postrzegana. Biblioteka akademicka, powinna starać się „przyciągnąć” użytkowników poprzez odpowiednio dobraną strategię marketingową. Biblioteka akademicka, powinna starać się „przyciągnąć” użytkowników poprzez odpowiednio dobraną strategię marketingową.

17 Przykładowe cele działań marketingowych: kreowanie i utrwalanie wizerunku marki w mediach wirtualnych - na forach, portalach, blogach, w mediach społecznościowych, wyszukiwarkach, kreowanie i utrwalanie wizerunku marki w mediach wirtualnych - na forach, portalach, blogach, w mediach społecznościowych, wyszukiwarkach, budowanie pozytywnych opinii w serwisach społecznościowych i ich konfrontacja z negatywnymi, budowanie pozytywnych opinii w serwisach społecznościowych i ich konfrontacja z negatywnymi, tworzenie wartości marki poprzez współpracę z liderami opinii, zarówno w świecie wirtualnym, jak i rzeczywistym. tworzenie wartości marki poprzez współpracę z liderami opinii, zarówno w świecie wirtualnym, jak i rzeczywistym.

18 Techniki i rodzaje marketingu wykorzystywane w bibliotece szkoły wyższej: branding; branding; event marketing; event marketing; marketing: marketing: empiryczny, empiryczny, internetowy, internetowy, mobilny, mobilny, szeptany, szeptany, wirusowy. wirusowy.

19 Techniki i rodzaje marketingu wykorzystywane w bibliotece szkoły wyższej: B r a n d i n g (budowanie świadomości marki) jest to technika marketingowa, polegająca na kreowaniu i utrwalaniu w świadomości odbiorców faktu istnienia danej instytucji oraz utrwalaniu jej pozytywnego wizerunku. Branding rekomenduje bibliotekę akademicką jako markę. Marka jest koncepcją, którą klienci kojarzą z oferowanymi przez nią produktami czy usługami. Przy budowaniu marki biblioteki wykorzystywane są logo, slogan i strona WWW. B r a n d i n g (budowanie świadomości marki) jest to technika marketingowa, polegająca na kreowaniu i utrwalaniu w świadomości odbiorców faktu istnienia danej instytucji oraz utrwalaniu jej pozytywnego wizerunku. Branding rekomenduje bibliotekę akademicką jako markę. Marka jest koncepcją, którą klienci kojarzą z oferowanymi przez nią produktami czy usługami. Przy budowaniu marki biblioteki wykorzystywane są logo, slogan i strona WWW.

20 Techniki i rodzaje marketingu wykorzystywane w bibliotece szkoły wyższej: E v e n t m ar k e t i n g nie posiada jeszcze jednoznacznej definicji. Przeważne rozumiany jest jako narzędzie promocyjne, polegające na organizowaniu różnego rodzaju wydarzeń (imprez) masowych, służących realizacji celów naszej instytucji zarówno wobec otoczenia wewnętrznego (mikrootoczenia), jak i zewnętrznego (makrootoczenia). E v e n t m ar k e t i n g nie posiada jeszcze jednoznacznej definicji. Przeważne rozumiany jest jako narzędzie promocyjne, polegające na organizowaniu różnego rodzaju wydarzeń (imprez) masowych, służących realizacji celów naszej instytucji zarówno wobec otoczenia wewnętrznego (mikrootoczenia), jak i zewnętrznego (makrootoczenia). Otoczenie bliższe biblioteki to użytkownicy, dalsze - firmy bądź osoby indywidualne, dostarczające bibliotece niezbędne zasoby (m.in. firmy komputerowe, samorząd terytorialny).

21 Techniki i rodzaje marketingu wykorzystywane w bibliotece szkoły wyższej: M a r k e t i n g e m p i r y c z n y odwołując się do wszystkich zmysłów (doświadczeń) stara się przyciągnąć użytkownika, aby zaspokoić jego potrzeby i pragnienia. Oznacza to, że biblioteka musi w pełni zaistnieć w mentalności odbiorców docelowych (zrozumieć co myślą i czują) i na tej podstawie budować swoją ofertę. Marketing empiryczny usiłuje przykuć uwagę potencjalnych użytkowników i utrzymać ją poprzez elementy wizualnie atrakcyjne (np. strony internetowe, reklamy prasowe, billboardy, plakaty). M a r k e t i n g e m p i r y c z n y odwołując się do wszystkich zmysłów (doświadczeń) stara się przyciągnąć użytkownika, aby zaspokoić jego potrzeby i pragnienia. Oznacza to, że biblioteka musi w pełni zaistnieć w mentalności odbiorców docelowych (zrozumieć co myślą i czują) i na tej podstawie budować swoją ofertę. Marketing empiryczny usiłuje przykuć uwagę potencjalnych użytkowników i utrzymać ją poprzez elementy wizualnie atrakcyjne (np. strony internetowe, reklamy prasowe, billboardy, plakaty).

22 Techniki i rodzaje marketingu wykorzystywane w bibliotece szkoły wyższej: M a r k e t i n g i n t e r n e t o w y jest formą marketingu, polegającą na wykorzystaniu Internetu. Biblioteki promują własną witrynę internetową. Do promocji strony WWW wykorzystuje się pozycjonowanie, a więc działania, które mają na celu podniesienie pozycji naszej witryny w wynikach wyszukiwania pod określonymi hasłami. Popularny jest także zakup linków sponsorowanych w wyszukiwarkach. Można też promować się na innych stronach internetowych poprzez przekierowanie ruchu na naszą witrynę. Istnieje wiele sposobów przekierowania ruchu. Portale proponują na ogół różnego rodzaju bannery, mailing do użytkowników, czy też najbardziej cenione - artykuły sponsorowane. M a r k e t i n g i n t e r n e t o w y jest formą marketingu, polegającą na wykorzystaniu Internetu. Biblioteki promują własną witrynę internetową. Do promocji strony WWW wykorzystuje się pozycjonowanie, a więc działania, które mają na celu podniesienie pozycji naszej witryny w wynikach wyszukiwania pod określonymi hasłami. Popularny jest także zakup linków sponsorowanych w wyszukiwarkach. Można też promować się na innych stronach internetowych poprzez przekierowanie ruchu na naszą witrynę. Istnieje wiele sposobów przekierowania ruchu. Portale proponują na ogół różnego rodzaju bannery, mailing do użytkowników, czy też najbardziej cenione - artykuły sponsorowane.

23 Techniki i rodzaje marketingu wykorzystywane w bibliotece szkoły wyższej: M a r k e t i n g m o b i l n y pojawił się na rynku wraz z upowszechnieniem się SMS-ów na samym początku pierwszej dekady XXI wieku. Cechy marketingu mobilnego to: spersonalizowany przekaz; precyzyjne i natychmiastowe dotarcie do grupy docelowej; łatwa, dynamiczna i elastyczna interakcja z odbiorcą; wysoki poziom skuteczności. M a r k e t i n g m o b i l n y pojawił się na rynku wraz z upowszechnieniem się SMS-ów na samym początku pierwszej dekady XXI wieku. Cechy marketingu mobilnego to: spersonalizowany przekaz; precyzyjne i natychmiastowe dotarcie do grupy docelowej; łatwa, dynamiczna i elastyczna interakcja z odbiorcą; wysoki poziom skuteczności. Narzędziami marketingu mobilnego w działalności biblioteki są m.in. SMS, MMS, kody 2D.

24 Techniki i rodzaje marketingu wykorzystywane w bibliotece szkoły wyższej: M a r k e t i n g s z e p t a n y dotarł do nas z Zachodu, jako koncepcja zwana buzz marketing bazująca na przekazie ustnym, czyli plotce. Założeniem buzz marketingu jest wywołanie pozytywnych reakcji na dany produkt, usługę lub markę. Użytkownikom celowo podsuwa się powody, bodźce do rozmów o nowej usłudze czy marce. Świadomie kieruje się ich do biblioteki, gdzie znajdą oni pozytywne rekomendacje i są prowokowani do dialogu. M a r k e t i n g s z e p t a n y dotarł do nas z Zachodu, jako koncepcja zwana buzz marketing bazująca na przekazie ustnym, czyli plotce. Założeniem buzz marketingu jest wywołanie pozytywnych reakcji na dany produkt, usługę lub markę. Użytkownikom celowo podsuwa się powody, bodźce do rozmów o nowej usłudze czy marce. Świadomie kieruje się ich do biblioteki, gdzie znajdą oni pozytywne rekomendacje i są prowokowani do dialogu.

25 Techniki i rodzaje marketingu wykorzystywane w bibliotece szkoły wyższej: M a r k e t i n g w i r u s o w y (zw. reklamą wirusową; ang. viral marketing) nie powinien być kojarzony z przekazem reklamowym. Jego głównym celem jest zaciekawienie internauty. Jest to specyficzny rodzaj działań marketingowych, polegających na zainicjowaniu sytuacji, w której potencjalni użytkownicy będą sami między sobą rozpowszechniać informacje dotyczące biblioteki, bądź oferowanych przez nią usług. Przykładem marketingu wirusowego mogą być zabawne filmiki (często stylizowane na amatorskie, które użytkownicy Internetu rozsyłają miedzy sobą) M a r k e t i n g w i r u s o w y (zw. reklamą wirusową; ang. viral marketing) nie powinien być kojarzony z przekazem reklamowym. Jego głównym celem jest zaciekawienie internauty. Jest to specyficzny rodzaj działań marketingowych, polegających na zainicjowaniu sytuacji, w której potencjalni użytkownicy będą sami między sobą rozpowszechniać informacje dotyczące biblioteki, bądź oferowanych przez nią usług. Przykładem marketingu wirusowego mogą być zabawne filmiki (często stylizowane na amatorskie, które użytkownicy Internetu rozsyłają miedzy sobą) Przykład: Librarians Do Gaga. You Tube : http://www.youtube.com/watch?v=a_uzUh1VT98. Przykład: Librarians Do Gaga. You Tube : http://www.youtube.com/watch?v=a_uzUh1VT98. http://www.youtube.com/watch?v=a_uzUh1VT98

26 Bibliotekarz dawniej i dziś Tradycyjna rola bibliotekarza - „nawigator wiedzy”. Tradycyjna rola bibliotekarza - „nawigator wiedzy”. Współcześnie - bibliotekarz to osoba promująca nowe rozwiązania, uczestnicząca w dyskusjach środowiskowych na temat konieczności zmian, zaangażowana w tworzenie, organizację, upowszechnianie i ochronę wiedzy. Współcześnie - bibliotekarz to osoba promująca nowe rozwiązania, uczestnicząca w dyskusjach środowiskowych na temat konieczności zmian, zaangażowana w tworzenie, organizację, upowszechnianie i ochronę wiedzy.

27 Zadania bibliotekarzy łącznikowych: budowanie partnerskich relacji ze środowiskiem akademickim oraz słuchanie potrzeb pracowników naukowych i studentów, budowanie partnerskich relacji ze środowiskiem akademickim oraz słuchanie potrzeb pracowników naukowych i studentów, doradzanie w zakresie wyboru najlepszego sposobu dotarcia i wykorzystania informacji, doradzanie w zakresie wyboru najlepszego sposobu dotarcia i wykorzystania informacji, informowanie pracowników dydaktycznych o potrzebach informacyjnych uczniów i pomaganie im w dostosowaniu prawa nauczania do tych potrzeb, informowanie pracowników dydaktycznych o potrzebach informacyjnych uczniów i pomaganie im w dostosowaniu prawa nauczania do tych potrzeb, ukierunkowywanie studentów i ułatwianie im korzystania z zasobów (e-źródeł) i usług poprzez tworzenie interaktywnych samouczków. ukierunkowywanie studentów i ułatwianie im korzystania z zasobów (e-źródeł) i usług poprzez tworzenie interaktywnych samouczków.

28 Perspektywy dla bibliotek i bibliotekarzy Świat zmierza nieuchronnie w kierunku budowy systemów bibliotecznych wspólnie posiadanych zbiorów, które będą wykorzystywać zintegrowane infrastruktury IT oraz zapewnią szeroki dostęp do informacji rozproszonych. Jednak biblioteka akademicka nadal pozostanie centralnym miejscem, w którym będą zbiegać się dopływy wiedzy oraz rozwijać nowe nurty myśli i działalności twórczej.

29 Dziękuję za uwagę mgr Edyta Kołodziejczyk Biblioteka Politechniki Łódzkiej edyta.kolodziejczyk@p.lodz.pl


Pobierz ppt "Miejsce biblioteki akademickiej we współczesnej uczelni mgr Edyta Kołodziejczyk Biblioteka Politechniki Łódzkiej Biblioteka w czasie – czas w bibliotece."

Podobne prezentacje


Reklamy Google