Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sympozjum Naukowe Klimat Pola Uprawnego 1985-2014.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sympozjum Naukowe Klimat Pola Uprawnego 1985-2014."— Zapis prezentacji:

1 Sympozjum Naukowe Klimat Pola Uprawnego 1985-2014

2 I Sympozjum Naukowe Lublin 17-20 września 1985 r.

3 ORGANIZATORZY Komitet Agrofizyki PAN w Lublinie. Komitet Meteorologii i Fizyki Atmosfery PAN w Lublinie. Zakład Agrofizyki PAN w Lublinie. Zakład Agrometeorologii AR w Lublinie. Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach.

4 PROGRAM SYMPOZJUM wtorek - 17 września 1985 r. 11.00otwarcie Sympozjum 11.15 - 12.00 referat plenarny – prof. dr hab. inż. Stanisław Bac 12.00 - 12.30 przerwa A. SEMINARIUM AGROFIZYCZNE 12.30 - 13.15 referat wprowadzający - doc. dr hab. Ryszard Walczak 13.15 - 15.00 przerwa obiadowa 15.00 - 16.00 referaty: A. Perrier -,,Microclimates des cultures"; LP. Korsuńska, J.A. Paczepski, R.A. Szczerbakow -,,Kojarzenie obliczeniowych i doświadczalnych metod podczas badania transportu wilgoci w glebach ogrocenoz". 16.00 -18.00 prezentacja posterów (nr od A - 1 do A – 22)

5 PROGRAM SYMPOZJUM środa - 18 września 1985 r. 08.30 - 10.00 wprowadzenie do dyskusji - dr Jan Kossowski 10.00 - 10.30 przerwa B. XX ZJAZD AGROMETEOROLOGÓW 10.30 - 11.15 referat wprowadzający – prof. dr hab. Czesław Koźmiński 11.15 - 13.00 prezentacja posterów (nr od B -1 do B-25) 13.00 - 15.00 przerwa obiadowa 15.00 - 16.30 wprowadzenie do dyskusji - prof. dr hab. Józef Kołodziej, dyskusja 19.00 spotkanie towarzyskie

6 PROGRAM SYMPOZJUM czwartek - 19 września 1985 r. C. SEMINARIUM FITOAKTYNOMETRII 09.00 - 09.45 referat wprowadzający – prof. dr hab. Tadeusz Górski 09.45 - 11.30 prezentacja posterów (nr od C-1 do C-9) 11.30 - 13.00 wprowadzenie do dyskusji - doc. dr hab. Jan Słomka, referat - M. Dubicka:,.Rola cyrkulacji atmosfery w kształtowaniu dopływu promieniowania słonecznego", dyskusja 13.00 - 15.00 przerwa obiadowa 15.00 wyjazd do Zamościa piątek - 20 września 1985 r. Konferencja terenowa na trasie Zamość - Roztoczański Park Narodowy. Podsumowanie i zamknięcie Sympozjum. Przyjazd do Lublina ok. godz. 18.

7 II Sympozjum Naukowe Lublin 27-28 września 1990 r.

8 ORGANIZATORZY Komitet Agrofizyki PAN w Lublinie. Instytut Agrofizyki PAN w Lublinie. Katedra Agrometeorologii AR w Lublinie. Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach.

9 KOMITET ORGANIZACYJNY: Prof. dr hab. Jan GlinskiIA PAN w Lublinie Prof. dr hab. Tadeusz GorskiIUNG w Puławach Prof. dr hab. Józef KołodziejAR w Lublinie Doc. dr hab. Ryszard WalczakIA PAN w Lublinie Dr Jan KossowskiIA PAN w Lublinie SEKRETARZ SYMPOZJUM: Dr Ewa Sikora IA PAN w Lublinie

10 PROGRAM SYMPOZJUM czwartek - 27 września 1990 r. Cześć I - AGROFIZYKA I AGROMETEOROLOGIA 10.45 otwarcie Sympozjum 11.00-11.30 referat - S. Bac: Wpływ roślin uprawnych na bilans wody pola płodozmianu 11.30-12.00 referat - G. Müller, J. Müller, J. Döring, P. Jörn: Models for evaluating the evaporation, soil moisture and soil temperaturem of agriculturally used land considering also the specific site conditions 12.00-12.15 przerwa 12.15-12.45 referat - V. Nowak: Badania ewapotranspiracji pól uprawnych w Czechosłowacji 12.45-13.00 referat - B. Usowicz, J. Paszczyk, R. Walczak: Opis i analiza dynamiki temperatury gleby modelami typu ARIMA 13.00-15.00 przerwa obiadowa

11 PROGRAM SYMPOZJUM 15.00-16.30 referat - M. Malicki: Nowe techniki pomiaru temperatury i wilgotności gleby 16.30-17.15 prezentacja posterów (od nr A-l do A-16) 17.15-18.00 wprowadzenie do dyskusji – prof. dr hab. J. Kołodziej, dyskusja 19.00 spotkanie towarzyskie. piątek - 28 września 1990 r. Część II - FIT0AKTYN0METRIA 09.00 - 09.30 referat - T. Górski: Z badań nad fotomorfogenezą 09.30 - 10.00 referat - J. Ross: The use of remote sensing methods for crop assessment 10.00 - 10.15 przerwa 10.15 - 10.45 referat - J. Anton: Thermal IR - measurements as an indicator of crop status

12 PROGRAM SYMPOZJUM 10.45 - 11.15 referat - J. Paszyński, P. Rojan: Związek miedzy usłonecznieniem a struktura, całkowitego promieniowania słonecznego 11.15 - 12.15 prezentacja posterów (od nr F- l do F-14) 12.15 - 13.00 wprowadzenie do dyskusji - doc. dr hab. J. Słomka, dyskusja 13.00 podsumowanie i zamkniecie Sympozjum 15.30 wycieczka do pałacu Zamojskich w Kozłówce.

13 III Sympozjum Naukowe Puławy 15-16 października 1992 r.

14 ORGANIZATORZY Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa. Komitet Agrofizyki PAN. Lubelskie Towarzystwo Naukowe - Wydział Nauk o Ziemi i Nauk Górniczych. Instytut Agrofizyki PAN. Katedra Agrometeorologii AR w Lublinie.

15 PROGRAM SYMPOZJUM czwartek - 15. X 1992 Sala Rycerska 10.00 Otwarcie Sympozjum XXIV Zjazd Agrometeorologów 1. Sesja poświęcona Pamieci Profesora Włodzimierza Zinkiewicza 10.15W. Warakomski: Profesor dr Włodzimierz Zinkiewicz - klimatolog i agrometeorolog (w XX rocznice. śmierci) 11.30 - 12.00przerwa 2. Sesja referatowa 12.00M. Sadowski: Globalne zmiany klimatu i ich konsekwencje S. Bac: Perspektywiczne zmiany obiegu wody na obszarach rolniczych pod wpływem zmian klimatu i zanieczyszczeń środowiska

16 PROGRAM SYMPOZJUM T. Tomaszewska : Plan Komisji Meteorologii Rolniczej Światowej Organizacji Meteorologicznej na lata 1992-2000 A. Kędziora: Mikrometeorologiczne i teledetekcyjne badania środowiska przyrodniczego 14.00dyskusja 14.30 – 16.00 przerwa obiadowa 3. Sesja posterowa 16.00 prezentacja posterów w Sali Gotyckiej 16.45 – 18.00 dyskusja generalna w Sali Rycerskiej 19.30 Spotkanie koleżeńskie w Ośrodku Szkoleniowym Instytutu Weterynarii

17 PROGRAM SYMPOZJUM piątek - 16. X 1992 Sala Rycerska 09.00 Otwarcie Seminarium Agrofizyki 09.10 R. Walczak: Podstawy badań modelowych w agrofizyce 10.00 Wręczenie Medalu im. Michała Oczapowskiego Profesorowi Inge Hakansonowi z Uppsali I. Hakanson: Estimated crop losses caused by soil compaction l l.00 - l l.30 przerwa 11.30 prezentacja posterów (przed Salą Rycerską) 12.15 - 13.30 dyskusja Sala Seminaryjna 09.00 Otwarcie VIII Seminarium Fitoaktynometrii 09.10 J. Podogrocki: O programie badań górnych warstw atmosfery

18 PROGRAM SYMPOZJUM 09.45 - 11.00 sesja wspólna z Seminarium Agrofizyki w Sali Rycerskiej 11.00 - 11.30 przerwa 11.30 T. Górski: O fotomorfogenetycznej regulacji pokroju roslin w łanie 12.00 -12.30 prezentacja posterów w Sali Gotyckiej 12.30 -13.30 dyskusja 13.30 -14.30 obiad 14.45 wyjazd do Kazimierza Dolnego Zamknięcie Sympozjum

19 IV Sympozjum Naukowe Lublin 6 grudnia 1994 r.

20 ORGANIZATORZY Lubelskie Towarzystwo Naukowe - Wydział V Nauk o Ziemi i Nauk Górniczych. Instytut Agrofizyki PAN w Lublinie. Katedra Agrometeorologii AR w Lublinie. Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa.

21 KOMITET ORGAN1ZACYJNY: Prof. dr hab. Jan GlinskiIA PAN w Lublinie Prof. dr hab. Tadeusz GórskiIUNG w Puławach Prof. dr hab. Józef KołodziejAR w Lublinie Prof. dr hab. Ryszard WalczakIA PAN w Lublinie SEKRETARZ SYMPOZJUM: Dr Ewa Sikora IA PAN w Lublinie

22 PROGRAM SYMPOZJUM 09.00Otwarcie Sympozjum 09.30 T. Górski: Współczesne kierunki oceny agroklimatu J. Kołodziej: Czynniki modyfikujące klimat gleby 10.30 -11.30 Przerwa 11.30 Cz. Koźmiński: Charakterystyka uwilgotnienia gleby pod oziminami i ziemniakami w Polsce S. Bac: Metodyka szczegółowej oceny wpływu pogody na plonowanie 13.00 -14.30 Przerwa obiadowa 14.30 Prezentacja posterów 16.30 Dyskusja i podsumowanie Sympozjum

23 V Sympozjum Naukowe Lublin 11 grudnia 1998 r.

24 ORGANIZATORZY Lubelskie Towarzystwo Naukowe - Wydział V Nauk o Ziemi i Nauk Górniczych. Katedra Agrometeorologii AR w Lublinie. Zakład Meteorologii i Klimatologii UMCS w Lublinie. Zakład Agrometeorologii IUNG w Puławach. Instytut Agrofizyki PAN w Lublinie.

25 PROGRAM SYMPOZJUM 10.30 Otwarcie Sesji 11.00 - 12.00 Sesja referatowa Prof. dr hab. Tadeusz Gorski, dr Andrzej Doroszewski: Fotomorfogeneza w łanach roślin. Prof. dr hab. Czesław Koźminski, prof. dr hab. Bożena Michalska: Ryzyko uprawy roślin ozimych w Polsce powodowane ekstremalnym uwilgotnieniem gleby 12.00 - 12.30 Przerwa 12.30 - 14.00 Sesja posterowa 14.00 - 14.30 Podsumowanie Sesji

26 VI Sympozjum Naukowe Zamość 14-15 października 2004 r.

27 ORGANIZATORZY Lubelskie Towarzystwo Naukowe - Wydział V Nauk o Ziemi i Nauk Górniczych. Katedra Agrometeorologii AR w Lublinie. Instytut Agrofizyki PAN w Lublinie. Zakład Meteorologii i Klimatologii UMCS w Lublinie. Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach. Instytut Nauk Rolniczych w Zamościu.

28 KOMITET ORGANIZACYJNY prof. dr hab. Józef Kołodziej - przewodniczący prof. dr hab. Tadeusz Górski - zastępca przewodniczącego prof. dr hab. Ryszard Walczak - czł. PAN prof. dr hab. Michał Kaszewski prof. dr hab. Waldemar Martyn dr Krzysztof Liniewicz - sekretarz dr Andrzej Samborski mgr inż.. Hanna Bednarek - skarbnik mgr inż.. Ireneusz Banasiewicz


Pobierz ppt "Sympozjum Naukowe Klimat Pola Uprawnego 1985-2014."

Podobne prezentacje


Reklamy Google