Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Elektrostatyka c.d.. 2 Pojemność kondensatora Kondensator - układ przewodników, który może gromadzić ładunek elektryczny. Definicja pojemności Jednostka.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Elektrostatyka c.d.. 2 Pojemność kondensatora Kondensator - układ przewodników, który może gromadzić ładunek elektryczny. Definicja pojemności Jednostka."— Zapis prezentacji:

1 Elektrostatyka c.d.

2 2 Pojemność kondensatora Kondensator - układ przewodników, który może gromadzić ładunek elektryczny. Definicja pojemności Jednostka farad. 1F = 1C/1V. Powszechnie stosuje się  F, nF, pF.

3 3 kV Zmiana napięcia na kondensatorze Wniosek: Napięcie rośnie przy zwiększaniu d Natężenie pola elektrycznego nie zależy od odległości płytek

4 4 Przy okazji: Wyjaśnienie dużych napięć otrzymywanych przy elektryzowaniu odzieży

5 5 Kondensator płaski

6 6 Kondensator płaski z dielektrykiem Wprowadzenie pomiędzy płyty kondensatora warstwy dielektryka spowoduje wyindukowanie w dielektryku ładunku q’, co spowoduje zmniejszenie natężenia pola istniejącego pomiędzy okładkami kondensatora i wzrost jego pojemności.

7 7 Pojemność układu kondensatorów Połączenie równoległe To samo napięcie Suma ładunków

8 8 Połączenie szeregowe Ten sam ładunek Suma napięć

9 9 Energia kondensatora Początkowo nie naładowany kondensator ładuje się od 0 do napięcia U. Wtedy ładunek wzrasta od 0 do Q, gdzie Q = CU. Praca zużyta na przeniesienie ładunku dq z okładki "–" na "+" wynosi Całkowita praca wynosi więc Dla kondensatora płaskiego

10 10 Podstawiając wyrażenie na C dostajemy więc gęstość energii definiowana objętość kondensatora Jeżeli w jakimś punkcie przestrzeni jest pole E to możemy uważać, że jest tam zmagazynowana energia w ilości na jednostkę objętości.

11 11 Siła między okładkami kondensatora kV

12 12 kV

13 13 Pomiar siły przyciągania okładek Od jednej okładki

14 14 Ruch ładunków w polu elektrycznym. 1. Ładunek porusza się równolegle do linii pola. Ładunek będzie się poruszał ruchem prostoliniowym, jednostajnie przyspieszonym. Przyspieszenie: Jednocześnie ulegnie zmianie energia kinetyczna ładunku:

15 15 Ładunek wpada pod kątem prostym do linii pola. Torem ładunku jest parabola.

16 16 K –katoda, G – grzejnik katody, W – siatka (cylinder Wehnelta) A 1 A 2 A 3 – anody, X – płytki odchylania poziomego, Y – płytki odchylania pionowego, A 4 – elektroda ekranująca, E – ekran, P – powłoka grafitowa, O – osłona szklana Budowa lampy oscyloskopowej

17 17 Prąd elektryczny

18 18 Natężenie prądu elektrycznego stałego. Jest to stosunek ładunku przepływającego przez poprzeczny przekrój przewodnika do czasu jego przepływu : Natężenie prądu elektrycznego 1 Amper to natężenie takiego prądu, który płynąc w dwóch nieskończenie cienkich, długich, umieszczonych w próżni, równoległych przewodnikach wywołuje oddziaływanie tych przewodników na siebie siłą F= 2*10 -7 N na każdy metr długości. Amper jest jednostką podstawową.

19 19 Gęstość prądu elektrycznego jest stosunkiem natężenia prądu do powierzchni przekroju poprzecznego przewodnika przez który prąd płynie. Linie prądu odzwierciedlają gęstość prądu przy jego przepływie przez zwężający się przewodnik. Gęstość prądu elektrycznego można też wyrazić jako Gęstość ładunku Prędkość unoszenia

20 20 W nieobecności zewnętrznego pola elektrycznego elektrony poruszają się chaotycznie we wszystkich kierunkach. W zewnętrznym polu E uzyskują wypadkową (stałą z założenia) prędkość unoszenia v u.

21 21 Na schematach elektrycznych określamy umowny kierunek przepływu prądu od + do -, czyli tak jakby nośniki miały ładunek dodatni. Kierunek przepływu prądu.

22 22 Prawo Ohma Jeżeli do przewodnika przyłożymy różnicę potencjałów U, to przez przewodnik płynie prąd I. Na początku XIX wieku Ohm zdefiniował opór przewodnika jako napięcie podzielone przez natężenie prądu Opór elektryczny ma wartość 1  gdy natężenie przy napięciu 1 V ma wartość 1 A.

23 23 Prawo Ohma jest spełnione tylko wtedy, gdy rezystancja nie zależy od napięcia ani od natężenia prądu. Dla opornika Dla diody

24 24 Opór elektryczny Opór elektryczny (rezystancja) to wynik oddziaływania elektronów przewodnictwa z jonami sieci krystalicznej. Stałą  nazywamy oporem właściwym. Metale  x 10 -6  m Izolatory  x  m Aluminium Cyna Cynk Miedź Platyna Srebro Wolfram Żelazo (czyste) 0,0282 0,114 0,0522 0,0168 0,111 0,0162 0,055 0,0978 Bakelit Bursztyn Ebonit Szkło 10 12 - 10 14 10 20 – 10 22 10 18 – 10 20 10 16 – 10 17

25 25 Wartość rezystancji zależy od temperatury Dla metali można zapisać miedź rtęć

26 26 A 240 V Czy szkło przewodzi prąd? W półprzewodnikach i izolatorach opór maleje z temperaturą

27 27 Straty cieplne Gdy elektron zderza się z atomem traci nadwyżkę energii, którą uzyskał w polu elektrycznym. Ponieważ energia kinetyczna nie wzrasta, cała energia stracona przez elektrony daje jest ładunkiem przepływającym (elektronów przewodnictwa). straty mocy elektrycznej

28 28 Siła elektromotoryczna (SEM) Aby utrzymać prąd potrzeba źródła energii elektrycznej. Np. baterie, generatory. Nazywamy je źródłami siły elektromotorycznej SEM. W takich źródłach jeden rodzaj energii jest zamieniany na drugi. SEM oznaczamy  i definiujemy gdzie W jest energią elektryczną przekazywaną ładunkowi q, gdy przechodzi on przez źródło SEM.

29 29 I prawo Kirchhoffa. Twierdzenie o punkcie rozgałęzienia Algebraiczna suma natężeń prądów przepływających przez punkt rozgałęzienia jest równa zeru.

30 30 II prawo Kirchhoffa. Twierdzenie o obwodzie zamkniętym Algebraiczna suma przyrostów napięć w dowolnym obwodzie zamkniętym jest równa zeru. (Spadek napięcia jest przyrostem ujemnym napięcia).

31 31 Obwody prądu stałego Łączenie szeregowe rezystorów Ten sam prąd przez oporniki

32 32 Łączenie równoległe rezystorów To samo napięcie na opornikach


Pobierz ppt "Elektrostatyka c.d.. 2 Pojemność kondensatora Kondensator - układ przewodników, który może gromadzić ładunek elektryczny. Definicja pojemności Jednostka."

Podobne prezentacje


Reklamy Google