Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZAGROŻENIA DUCHOWE.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZAGROŻENIA DUCHOWE."— Zapis prezentacji:

1 ZAGROŻENIA DUCHOWE

2 „Nie znajdzie się pośród ciebie nikt, kto by (
„Nie znajdzie się pośród ciebie nikt, kto by (...) uprawiał wróżby, gusła, przepowiednie i czary; nikt, kto by uprawiał zaklęcia, pytał duchów i widma, zwracał się do umarłych. Obrzydliwy jest bowiem dla Pana każdy, kto to czyni. (...) tobie nie pozwala na to Pan, Bóg twój” (Pwt 18, 10-14)

3 OKULTYZM To ogół doktryn głoszących, że w człowieku, w przyrodzie istnieją ukryte siły tajemne, które można pobudzić i zużytkować przez spełnienie określonych obrzędów - praktyk magicznych. Okultyzm wiąże się nieodłącznie z magią, czarami i spirytyzmem. Ma on na celu wywołanie konkretnych skutków w życiu nie tylko duchowym, psychicznym, lecz także fizycznym samej osoby stosującej tę praktykę, jak również w życiu innych osób.

4 OKULTYZM DZIŚ ◄ Czasopisma, gazety z programem telewizyjnym a w nich: ogłoszenia wróżek, jasnowidzów, horoskopy, propagowanie amuletów. ◄ Kanały ezoteryczne w telewizji, strony okultystyczne czy satanistyczne w Internecie ◄ Zespoły rockowe i metalowe odwołujące się do szatana ◄ Bogata literatura New Age, książki o okultyzmie, tajemnych mocach, kosmicznych energiach

5 ◄ Zafascynowanie satanizmem
◄ Bogata oferta gier o tematyce okultystycznej i satanistycznej, ◄ Rozwój tzw. medycyny niekonwencjonalnej: bioenergoterapia, homeopatia, Reiki, metody leczenia ze Wschodu (masaże, akupunktura, akupresura), ◄ Do szkół wchodzą propagatorzy: wschodnich sztuk walki, Tai Chi, Feng-shui, joga,medytacje, poszerzanie umysłu, wchodzenie w inne stany świadomości,

6 CO LUDZI CIĄGNIE DO OKULTYZMU
Ciekawość, Pragnienie posiadania władzy: odwieczna pokusa pychy i niezależności od Boga, Pragnienie posiadania tajemnej wiedzy, Pragnienie znalezienia uzdrowienia, Chęć poznania przyszłości, Głupota: brak rozeznania, że to zło,

7 „Bądźcie trzeźwi. Czuwajcie
„Bądźcie trzeźwi! Czuwajcie! Przeciwnik wasz, diabeł, jak lew ryczący krąży szukając kogo pożreć” (1 P 5, 8)

8 DZIAŁANIA ZŁYCH DUCHÓW
Pokusa -Szatan namawia, aby nie spełnić jakiegoś dobra, albo by uczynić coś złego. Nakłania zwłaszcza do grzechów śmiertelnych. Osaczenie – szatan działa na wzrok: zjawy, różne postacie, potwory; na słuch: wrzaski, krzyki, stukania: wpływa na dotyk zadając razy, rany, rzucając człowiekiem (np. w życiu O. Pio)

9 Zniewolenie, skrępowanie - najczęstszą przyczyną są popełnione grzechy, otwierające człowieka na wtargnięcie szatana (wejście w świat okultyzmu). Występują stany różnego stopnia depresji w postaci przygnębienia, długotrwałej rozpaczy, pokusy samobójcze, stany lękowe, stany agresji bez wyraźnej przyczyny, nieustanne skrupuły moralne. Szatan może powodować także różne niedomagania i choroby cielesne, także nowotworowe.

10 Nękania i szkody zewnętrzne – np
Nękania i szkody zewnętrzne – np. „nawiedzone” domy, w których wyczuwa się jakąś niewidzialną obecność wywołującą hałasy, dziwne kroki,  otwierające się i zamykające drzwi. Szatan potrafi psuć urządzenia techniczne: lodówki, telefony, telewizory, komputery. Powoduje niekiedy wielkie szkody i straty ekonomiczne, jak niespodziana utrata pracy i niemożność jej zdobycia, niczym nie wytłumaczalna utrata klientów, bankructwo doprowadzające do rozpaczy i niekiedy samobójstwa,

11 Opętanie - polega na stałym lub przerywanym zamieszkaniu demona w ciele człowieka i szkodliwym działaniu na niego od wewnątrz. Najczęściej szatan stara się ukrywać swoją obecność w człowieku. Symptomy: narastający wstręt i nienawiść do sacrum. Wśród przyczyn opętania wylicza się dwie zawinione, mianowicie ciężkie grzechy i pakt z szatanem oraz dwie niezawinione, jakimi są rzucane na kogoś uroki i złorzeczenia lub dopust Boży.

12 JAK MOŻNA WEJŚĆ W ZNIEWOLENIE?
Udział w grupach satanistycznych, przyzywanie szatana, podpisanie cyrografu, słuchanie muzyki satanistycznej, gry demoniczne, czytanie „Biblii szatana”, noszenie symboli satanistycznych, Noszenie amuletów, talizmanów (np. pierścień Atlantów), figurki bożków, Rzucenie przekleństwa, czary, rzucanie uroków, wzywanie diabła, by komuś zaszkodzić, Okultyzm w rodzinie: przodkowie zajmujący się satanizmem, magią, czarami, wróżeniem,

13 „Syn Boży objawił się po to, aby zniszczyć dzieła diabła” (1 J 3,8)

14 OCHRONA PRZED ZNIEWOLENIEM
Modlitwa osobista i rodzinna, Różaniec, koronka do Bożego miłosierdzia, modlitwa do Anioła Stróża, św. Michała Archanioła Sakramenty święte: spowiedź i częsta Komunia,

15 Czytanie słowa Bożego, Życie zgodne z nauką Ewangelii, Wskazane należenie do wspólnoty modlitewnej, Unikanie wszelkich form okultyzmu, satanizmu, sekt, uzdrowicieli, usunięcie wszelkich amuletów i książek okultystycznych, W trudnościach własnych lub cudzych należy porozmawiać z kapłanem lub z egzorcystą (kapłan mianowany przez biskupa),

16 Gdy się uczestniczyło w praktykach sprzecznych z wiarą: wyrzeczenie tego zła i szczera spowiedź, usunięcie okultystycznych przedmiotów i książek Gdy się uczestniczyło w w praktykach sprzecznych z wiarą: wyrzeczenie tego zła i szczera spowiedź, usunięcie okultystycznych przedmiotów i książek

17 NIEBEZPIECZNE ZNAKI I SYMBOLE

18 Przemawia swoim ukrytym znaczeniem
Symbol jest znakiem. Przemawia swoim ukrytym znaczeniem i w sposób niejednoznaczny reprezentuje treści z rozmaitych dziedzin. Symbole odgrywają istotną rolę w twórczości wielu epok, a umiejętność odczytywania znaczeń symboli oraz myślenie symboliczne są podstawowymi narzędziami poznania.

19 „ Wszystko badajcie, a co szlachetne
- zachowujcie. Unikajcie wszelkiego rodzaju zła ”. 1Tes 5, 21-22

20 YING — YANG Oznacza równowagę między siłami przeciwnymi: negatywnymi i pozytywnymi; pole białe/ pole czarne; dobro/zło. „NEW AGE” twierdzi, że Bóg i Lucyfer uzupełniają się, gdyż siły przeciwne są działaniem tej samej boskiej osobowości.

21 PIERŚCIEŃ ATLANTÓW To niezwykle rozpowszechniony współcześnie amulet, rekwizyt bardzo dobrze znany egzorcystom. Wedle popularyzujących go ulotek, moc znaku ma dawać bardzo silną ochronę i nietykalność przed agresją i złem z zewnątrz, przed wypadkami, kradzieżami, także przed klątwą i urokami. We wszystkich takich sytuacjach ujawniają się radiestezyjno - okultystyczne cechy martwych przedmiotów. Handlarze pierścieniami atlantów zapewniają, że talizman ten zapobiega wielu (jeśli nie wszystkim) chorobom, czy wręcz z nich uwalnia. Jednym słowem, pierścień ten przynosić ma szczęście. Jednak w efekcie przynosi całkiem odmienne skutki.

22 z najczęściej używanych symboli w magii ochronnej.
PENTAGRAM Słowo pentagram pochodzi z jęz. greckiego, gdzie "pente„ znaczy 5, a "gamma" literę. Symbol magii tzw. czarnoksięskiej, często z wpisaną głową kozła, co ma oznaczać szatana i zarazem być obraźliwą aluzją do Jezusa Chrystusa jako kozła ofiarnego. Znak ten może być opatrzony w dodatkowe symbole. Pentagram może być zamknięty, czyli otoczony pojedynczym albo podwójnym kołem, ewentualnie wężem zjadającym własny ogon. Jest jednym z najczęściej używanych symboli w magii ochronnej. Najbardziej znany symbol satanistyczny używany do wywoływania złych duchów.   

23 Bafomet (gwiazda głowy kozła)
Jest to najważniejszy symbol satanistów. Składa się on z głowy kozła, wpisanej w okrąg. Pięć stycznych punktów tworzy gwiazdę pięcioramienną, zwróconą ku dołowi. Czasem w tych punktach napotkać można pismo runowe. W satanizmie jest on znakiem szatana oraz szatańskiej rozkoszy. Obydwa górne ramiona gwiazdy symbolizują dualizm we wszechświecie: dobro i zło.

24 Ramię szczytowe, zwrócone w dół, wskazuje na piekło i oznacza naturę satanizmu jako zaprzeczenie, opozycję, odwrotności bowiem są dominującym elementem tego kultu w przeciwieństwie do chrześcijaństwa. Okrąg stanowi zaporę i ochronę przed innymi złymi mocami. Sam okrąg jest fundamentalnym znakiem dla satanizmu i czarnoksięstwa i oznacza wieczność i siłę. Żaden rytuał nie zostanie przeprowadzony, dopóki uczestnicy nie znajdą się wewnątrz namalowanego (farbą lub kredą) kręgu o średnicy 9 stóp (ok.2,70 m). Zarówno pentagram, jak i bafomet (odwrócona pięcioramienna gwiazda) są symbolami upadku Lucyfera, opisanego w Księdze Izajasza (14,12) i mogą symbolizować gwiazdę w Apokalipsie (9,1). Wiele zespołów wykorzystywało bafomet na okładkach swoich płyt.

25 Na takim krzyżu św. Piotr poniósł śmierć.
KRZYŻ ODWRÓCONY Na takim krzyżu św. Piotr poniósł śmierć. Tradycja mówi, że św. Piotr czuł się niegodny umierać tak, jak jego Mistrz i dlatego go ukrzyżowano głową w dół. Okultyści i sataniści odwracają krzyż Chrystusa w dół, aby go sprofanować i wyszydzić samego Zbawiciela, negując zasługi krzyżowej męki Syna Bożego dla naszego zbawienia. Okultyści i sataniści nie nawiązują w ten sposób do osoby św. Piotra, ale do znieważonego krzyża Jezusowego. Można więc powiedzieć, że następuje tutaj nałożenie się dwóch symboli, które powstały z innych racji.

26 Swastyka (złamany krzyż)
Symbol mający pochodzenie starożytne. Występował w Indiach i u Celtów - jako znak słońca i ognia. Później przedstawiał cztery wiatry, cztery pory roku i cztery kierunki świata. Obecnie ramiona tego "złamanego krzyża" zostały przesunięte w przeciwnym kierunku, by przedstawić elementy lub siły zwracające się przeciwko naturze i harmonii. Symbol ten jest używany przez grupy neonazistowskie i okultystyczne.

27 KRZYŻ Z KOKARDKĄ (Klucz Nilu, Ankh)
Znak ankh wywodzi się ze starożytnej kultury egipskiej, gdzie, jako hieroglif, oznaczał życie, płodność lub zapłodnienie przez boga - Słońce. Związany był z wyobrażeniami o przezwyciężeniu śmierci, z czego powstała nazwa „klucz życia". W ostatnich czasach stał się talizmanem niektórych grup zajmujących się okultyzmem i wiedzą tajemną, dla których symbolizuje rozwiązłość seksualną. Symbol pogardy dziewictwa i symbol możliwości wyboru partnera według osobistego uznania. Jest to zwrot do starożytnego pogaństwa, w którym praktykowano rytualne hulanki, orgie, itp. Ze względu na swój kształt przypominający krzyż, niejednokrotnie jest noszony przez nieświadomych chrześcijan.

28 666, FFF Znak szatana, bestii, antychrysta.
CYFRA ta jest symbolem używanym przez satanistów, występuje też w formie FFF (“f” jest szóstą literą alfabetu). 666 – to imię apokaliptycznej Bestii – Ap 13,11-18.

29 Symbol bezgranicznego połączenia
PRZEPLATANA WSTĄŻKA Symbol bezgranicznego połączenia z mocami wszechświata, związek doskonały, nieprzerwany, niezaprzeczalny. Ubóstwienie mocy materialnego świata.

30 GWIAZDA PIĘCIORAMIENNA
Dwa rogi w górę: oznacza królestwo Lucyfera, dwa rogi w dół: człowiek jest bogiem. Niektóre muzyczne zespoły przyjęły te symbole jako gwarancję sukcesu.

31 JEDNOROŻEC SYMBOL WOLNOŚCI SEKSUALNEJ: miłość lesbijska, homoseksualizm, seks grupowy, itd.

32 „Napisałem do was, młodzi, że jesteście mocni i że nauka Boża trwa w was i zwyciężyliście Złego” (1 J 2, 14)


Pobierz ppt "ZAGROŻENIA DUCHOWE."

Podobne prezentacje


Reklamy Google