Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Bądź ekspertem w licencjonowaniu rozwiązań firmy Microsoft

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Bądź ekspertem w licencjonowaniu rozwiązań firmy Microsoft"— Zapis prezentacji:

1 Bądź ekspertem w licencjonowaniu rozwiązań firmy Microsoft
Sebastian Wilczewski Inżynier Systemowy | Betacom S.A.

2 Agenda Modele licencjonowania serwerów
Szczegóły o wybranych produktach Wirtualizacja Rozwiązania fault tolerant Speakers: This slide is ONLY for agenda. Use next slide to all presentations slides.

3 Modele licencjonowania serwerów

4 Modele licencjonowania serwerów
Licencjonowanie z CAL Serwer + CAL Tryb licencjonowania „per server” Tryb licencjonowania „user/device CAL” Licencjonowanie bez CAL Per processor External Connector Na serwer Speakers: Please use this slide as a master slide.

5 Licencjonowanie z CAL Sieci składają się z serwerów i komputerów klienckich, Każdy komputer musi mieć odpowiednie licencje: serwer — licencje Windows Server, klient — licencje Windows , Dostęp klienta do serwera wymaga odpowiedniej licencji CAL.

6 Co to jest licencja dostępowa? (Client Access License — CAL)
licencje CAL umożliwia dostęp do serwera, zazwyczaj nie jest z nią związane żadne oprogramowanie, nie ma potrzeby „instalowania” licencji na komputerach/serwerach (są wyjątki od tej zasady), Wymagane dla: wszystkich urządzeń, albo dla wszystkich użytkowników, albo dla kombinacji urządzeń i użytkowników.

7 Licencjonowanie w modelu na serwer
„Per server” to tryb licencjonowania a nie typ CAL, Liczba potrzebnych licencji CAL równa jest maksymalnej liczbie równoczesnych połączeń do danego serwera, Korzystny zazwyczaj w środowisku z bardzo mała ilością serwerów, Tylko Windows Server ma tryb licencjonowania „per server”

8 Licencjonowanie w modelu „per user/per device”
Jedna licencja CAL obejmuje wszystkie urządzenia wykorzystywane przez daną osobę do dostępu do serwera lub do korzystania z jego usług, per device Liczba potrzebnych licencji CAL równa jest liczbie urządzeń wykorzystywanych do dostępu do serwera lub do korzystania z jego usług

9 Per User czy Per Device?

10 Per user czy Per device? Jeżeli więcej użytkowników niż urządzeń – korzystniej per Device, np.: telefoniczne biura obsługi klienta, praca zmianowa Jeżeli więcej urządzeń niż użytkowników – korzystniej per User, np. pracownicy korzystają z wielu urządzeń można łączyć Per User i Per Device, można łączyć tryb per User/Per Device z per server osobne SKU dla Per User i Per Device od 2003

11 Zmiana typu licencji CAL
nie ma możliwości zmiany typu licencji CAL, wyjątki: licencja objęta jest SA, jednokrotna zmiana podczas odnawiania SA dla tej licencji, klienci, którzy w dniu premiery Windows 2003 Server posiadali CAL + SA na urządzenie, mieli możliwość jednokrotnej zmiany typu tych licencji na per User CAL, Zmiana trybu licencjonowania – ze per server na per user/per device – tylko jednokrotnie

12 Przypisywanie licencji CAL
Licencje Device/User można przenieść pod pewnymi warunkami zmiana przypisania jest stała zmiana jest tymczasowa wyłącznie w celu użycia Licencji Dostępu Klienta Windows razem z wypożyczonym urządzeniem, podczas gdy stałe urządzenie nie działa, bądź w celu użycia tej licencji przez tymczasowego pracownika, podczas gdy stały pracownik jest nieobecny.

13 Zwielokrotnianie dostępu
Multipleksing - sprzęt lub oprogramowanie używane do: grupowania połączeń, przekierowywania informacji, redukowania liczby urządzeń lub użytkowników, uzyskujących bezpośredni dostęp lub korzystających z oprogramowania, redukowania liczby urządzeń lub użytkowników bezpośrednio zarządzających oprogramowaniem Zgodnie z EULA - nie zmniejsza wymaganej liczby CAL

14 Zwielokrotnianie dostępu

15 Standard & Enterprise CAL
Licencja CAL zezwala komputerom klienckim na dostęp do usług serwera Licencja Standard CAL zezwala komputerom klienckim na dostęp do ograniczonego zestawu podstawowych usług serwera klient uzyskuje podstawową funkcjonalność Standard CAL Licencja Enterprise CAL zezwala na dostęp do bardziej zaawansowanych usług serwera Licencja ta jest licencją dodatkową w stosunku do Standard CAL Enterprise CAL do korzystania z pełnej funkcjonal-ności potrzebne są OBIE licencje CAL klient uzyskuje dodatkową funkcjonalność Standard CAL klient uzyskuje podstawową funkcjonalność 2007 Office System Server Licensing

16 Windows Server 2003 CAL – kiedy wymagany
Oprócz licencji na Oprogramowanie Serwera Licencjobiorca musi nabyć Licencję Dostępu Klienta Windows dla każdej indywidualnej osoby („Użytkownika”) lub Urządzenia, uzyskujących dostęp lub używających Oprogramowania Serwera bezpośrednio lub za pośrednictwem Usługi Zwielokrotniania Dostępu (zdefiniowanej poniżej). Licencja Dostępu Klienta Windows jest na przykład wymagana dla każdego Użytkownika lub Urządzenia, korzystających z dowolnej z następujących usług Oprogramowania Serwera: • usługi uwierzytelniania (…), • usługi plikowe (…), • usługi drukowania (…), oraz • usługa zdalnego dostępu (…).

17 Windows Server 2003 CAL – kiedy nie jest wymagany
Licencjobiorca nie musi jednak nabywać Licencji Dostępu Klienta Windows dla żadnego Użytkownika lub Urządzenia, (1) uzyskujących dostęp do Oprogramowania Serwera wyłącznie za pośrednictwem Internetu i (2) bez uwierzytelniania (3) lub innego indywidualnego rozróżniania przez programowanie Serwera lub Usługę Zwielokrotniania Dostępu (na przykład przeglądających anonimowo publiczną witrynę sieciową).

18 Licencjonowanie bez licencji CAL

19 Licencjonowanie na serwer
użytkownicy mogą uzyskać dostęp do serwera bez potrzeby posiadania licencji CAL, nieograniczona ilość użytkowników, dodanie nowego serwera wymaga dokupienie licencji na serwer.

20 Produkty licencjonowane na serwer
Computer Cluster Pack Connected Services Framework SBE Server Billing 3. 0 Connected Services Framework SBE Server Order Handling 3. 0 Dynamics CRM 4. 0 Workgroup Server Identity Lifecycle Manager Windows Live Edition Microsoft Services for Netware 5. 03 Office Forms Server 2007 for Internet sites Office Groove Server 2007 Office SharePoint Server 2007 for Internet sites Search Server 2008 Software Licensing and Protection Services 2008 Standard Edition i Enterprise Edition System Center Reporting Manager 2006 System Center Virtual Machine Manager 2007 Workgroup Edition Windows Compute Cluster Server 2003 Windows Server 2003 Compute Cluster Edition Virtual Server 2005 R2 Standard Edition i Enterprise Edition Windows Web Server 2008

21 Licencjonowanie na procesor
Wymagana jest dla wszystkich procesorów dostępnych dla systemu operacyjnego znajdujących się w serwerze, na którym uruchamiane jest dane oprogramowanie Umożliwia dostęp do serwera nieograniczonej liczbie użytkowników Nie trzeba kupować dodatkowych licencji serwerowych ani licencji dostępowych CAL Instalacja na dodatkowym serwerze wymaga dodatkowej licencji.

22 Serwery licencjonowane na procesor
BizTalk Adapter Pack 1.0 BizTalk Server 2006 R2 Branch Edition, Standard Edition i Enterprise Edition Commerce Server 2007 Standard Edition i Enterprise Edition Internet Security and Acceleration Server 2006 Standard Edition i Enterprise Edition SQL Server 2008 Enterprise Edition, Standard Edition i Workgroup Edition Visual Studio Team System 2008 Test Load Agent

23 Licencjonowanie na procesor - wskazówki
każdy procesor zainstalowany w serwerze liczony jest jako pojedynczy procesor, niezależnie od liczby rdzeni, jakie zawiera i liczby jednocześnie obsługiwanych wątków, SQL Server standard per procesor = ok. SQL Server standard + 25 SQL CAL

24 Licencja połączeń zewnętrznych (External Connector)
przeznaczona dla organizacji chcących zapewnić dostęp do swojej firmowej sieci partnerom biznesowym lub klientom, dostęp do systemu może uzyskać nieograniczona liczba użytkowników i urządzeń, użytkownik zewnętrzny to osoba, która nie jest pracownikiem (współpracownikiem) firmy ani firm z nią stowarzyszonych i nie jest klientem, któremu firma świadczy usługi hostingowe z wykorzystaniem oprogramowania serwerowego.

25 External Connector - wskazówki
Windows Svr ExtrnConn = ok. 75 Windows Srv CAL, Win Trmnl Svcs ExtConn 2008 = ok. 100 Win Trmnl Svcs CAL 2008 Sngl OLP Device CAL, „There is currently no support in Terminal Server Licensing or the Microsoft Clearinghouse for the External Connector. In order to use an External Connector license, you will need to configure your terminal server in Per User mode” Źródło: Dokument Microsoft Windows Server 2003 Terminal Server Licensing

26 Usługa rejestrowania licencji (LLS)
zaprojektowane w celu ułatwienia zarządzania licencjami, po raz pierwszy w Windows NT Server 3.51, domyślnie wyłączona w systemie Windows Server 2003, nie będzie dostępna w kolejnych wersjach, licencje CAL zgłaszane przez usługę LLS mogą być niezgodne z interpretacją EULA oraz PUR, okno historii zakupów może być puste lub wyświetlać niedokładne informacje. Jednak w przypadku uzyskania dostępu do historii zakupów z innego serwera wyświetlana historia zakupów może być zgodna ze stanem faktycznym, Użytkownik może dodać nową licencję nawet na komputerach wyświetlających niedokładne informacje o historii zakupów. Źródło:

27 Szczegóły o wybranych produktach

28 Windows 2008 CAL Do dostępu do Windows 2008 Server, do 31 maja 2009 r uprawniają: Licencji Dostępu Klienta Windows Small Business Server (SBS) 2003 albo Licencji Dostępu Klienta dla następnej wersji SBS wprowadzonej po wersji SBS 2003 R2

29 Windows 2008 Datacenter Inny tryb licencjonowania
Licencjonowany per procesor dodatkowo potrzebuje Windows CAL Źródło:

30 CAL SBS 2003 vs CAL SBS 2003 R2 SBS 2003 można instalować dodatkowe serwery Uprawnia do dostępu do Windows Server, zainstalowanych w sieci SBS 2003 nie uprawnia do dostępu do danych przechowywanych na dodatkowych serwerach Exchange i SQL, zainstalowanych w sieci SBS 2003 SBS 2003 R2 Pozwalają na dostęp do dodatkowych serwerów Exchange 2003 i SQL 2005 Workgroup Edition, zainstalowanych w sieci SBS 2003 R2 nadal trzeba zakupić licencje serwerowe Exchange 2003 i SQL 2005 Workgroup Edition dla dodatkowych serwerów Klienci nie muszą kupować nowych licencji SBS CAL

31 Exchange 2003 CAL vs Exchange 2007 CAL
Exchange 2007 Standard i Enterprise CAL, nie zawierają już praw do użytkowania programu Outlook, Dla klientów posiadających aktywne SA przewidziano wyjątek od tej reguły

32 SQL CAL SQL Server Workgroup CAL mogą być wykorzystywane wyłącznie z Workgroup Edition SQL Server CAL mogą być wykorzystywane z edycjami Workgroup, Standard lub Enterprise

33 Wirtualizacja

34 Kilka słów na wstępie Platforma wirtualizacji nie ma licencyjnie znaczenia Hyper-V = Virtual PC = VMWare

35 PUR Zasady użytkowania każdej licencji na oprogramowanie określają liczbę instancji oprogramowania, które mogą działać w jednej chwili na określonym serwerze, a nie liczbę kopii oprogramowania, które można zainstalować i użytkować na serwerze, Każda licencja na oprogramowanie pozwala na przygotowanie i zapisanie dowolnej liczby instancji oprogramowania na dowolnym z serwerów lub w pamięci masowej w celu ułatwienia uruchamiania tych instancji na dowolnym z licencjonowanych serwerów.

36 PUR Zasady użytkowania każdej licencji na oprogramowanie określają liczbę instancji oprogramowania, które mogą działać w jednej chwili na określonym serwerze, a nie liczbę kopii oprogramowania, które można zainstalować i użytkować na serwerze, Każda licencja na oprogramowanie pozwala na przygotowanie i zapisanie dowolnej liczby instancji oprogramowania na dowolnym z serwerów lub w pamięci masowej w celu ułatwienia uruchamiania tych instancji na dowolnym z licencjonowanych serwerów.

37 PUR Każda licencja EC uprawnia dowolną liczbę użytkowników zewnętrznych do dostępu do dowolnej liczby instancji oprogramowania serwerowego na określonym serwerze, nawet jeśli instancje te objęte są odrębnymi licencjami na oprogramowanie.

38 PUR w wirtualnym środowisku licencjonowanie w oparciu o liczbę wykorzystywanych procesorów wirtualnych wykorzystywanych przez to środowisko, niezależnie od liczby procesorów fizycznych,. W przypadku uruchamiania oprogramowania w wirtualnym środowisku systemu operacyjnego należy zakupić odrębną licencję na każdy procesor wirtualny wykorzystywany przez to środowisko na określonym serwerze — niezależnie od tego, czy całkowita liczba procesorów wirtualnych jest mniejsza, czy większa niż liczba procesorów fizycznych zainstalowanych w serwerze. W przypadku uruchamiania oprogramowania w fizycznym środowisku systemu operacyjnego, należy zakupić licencję na każdy procesor fizyczny wykorzystywany przez to środowisko,

39 PUR 1.12.2005 Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition
jednoczesnego uruchamiania w fizycznym środowisku systemu operacyjnego, maksymalnie czterech instancji wirtualne, SQL Server 2005 (licencjonowanie w trybie serwer/CAL) Workgroup, Standard, Enterprise Uruchamiania dowolnej liczby instancji w jednym fizycznym lub wirtualnym środowisku,

40 PUR 1.12.2005 Windows Server 2003 R2 Datacenter Edition
jedną instancję oprogramowania serwerowego w fizycznym środowisku, dowolna liczba instancji w wirtualnych środowiskach,

41 Rozwiązania fault tolerant

42 Cold Back prawo do tymczasowego uruchomienia zapasowe wystąpienie w fizycznym lub wirtualnym środowisku systemu operacyjnego, po spełnieniu warunków: Serwer musi być wyłączony z wyjątkiem ograniczonego auto-testu oprogramowania, zarządzania poprawkami , odzyskiwaniem oprogramowania po awarii. Serwer zapasowy i produkcyjny nie w tym samym klastrze, jednoczesne uruchomienie serwera zapasowe i produkcyjne tylko podczas odzyskiwania po awarii, tylko w trakcie trwania SA na serwer i CAL,

43 Licencjonowanie rozwiązań wysokiej dostępności - SQL
Odporność na awarie Gdy serwery pracują w klastrze, w przypadku awarii jednego z serwerów jego obowiązki może przejąć inny serwer Funkcjonalność dostępna w edycjach Standard i Enterprise Licencjonowanie Jeśli liczba procesorów serwera pasywnego (tj. serwera zapewniającego odporność na awarie) nie przekracza liczby procesorów serwera aktywnego, to dla serwera pasywnego nie jest wymagana odrębna licencja

44 Ankieta dostępna na stronie www.mts2008.pl
Oceń moją sesję Ankieta dostępna na stronie Speakers: Please do not remove nor edit this slide! This is information about evaluation form.

45


Pobierz ppt "Bądź ekspertem w licencjonowaniu rozwiązań firmy Microsoft"

Podobne prezentacje


Reklamy Google