Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

TOLED SEPAM: Offer overview and particular points – June 05 1 Zabezpieczenie SN typu Sepam. 220 mm Wielofunkcyjne zabezpieczenie cyfrowe 2014r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "TOLED SEPAM: Offer overview and particular points – June 05 1 Zabezpieczenie SN typu Sepam. 220 mm Wielofunkcyjne zabezpieczenie cyfrowe 2014r."— Zapis prezentacji:

1 TOLED SEPAM: Offer overview and particular points – June 05 1 Zabezpieczenie SN typu Sepam. 220 mm Wielofunkcyjne zabezpieczenie cyfrowe 2014r

2 TOLED SEPAM: Offer overview and particular points – June 05 2 - Zabezpieczenie Sepam – miejsce montażu Przekaźniki zabezpieczeniowe Otwierany wyzwalaczem aparat Przekładniki

3 TOLED SEPAM: Offer overview and particular points – June 05 3 Merlin Gerin Sepam Łatwość oraz poziom wykonania Sposób na zrozumienie seria 20 –Proste rozwiązania –Standardowe zastosowania seria 40 –Wydajne rozwiązania –Wymagające zastosowania seria 80 –Inteligentne rozwiązania –Indywidualne zastosowania - Sepam: jedna rodzina w trzech seriach,

4 TOLED SEPAM: Offer overview and particular points – June 05 4 –Funkcje prądowe albo –10 wejść logicznych i 4 wyjścia –Port komunikacji Modbus –Port 8 wejść temperaturowych –Napięciowe –4 wyjścia logiczne na jednostce bazowej Opcje: - Seria 20: podstawowe dane

5 TOLED SEPAM: Offer overview and particular points – June 05 5 –Funkcje prądu oraz napięcia –Edycja równań logicznych –Zabezpieczenia kierunkowe : fazowe oraz ziemnozwarciowe - Seria 40: dane podstawowe –4 wyjścia na jednostce bazowej –10 wejść logicznych i 4 wyjścia –Port komunikacji Modbus –Port 8 wejść temperaturowych Opcje:

6 TOLED SEPAM: Offer overview and particular points – June 05 6 –Złożone funkcje prądowo napięciowe –42 wejścia i 18 wyjść logicznych –2 Porty komunikacji –Rozbudowana edycja równań logicznych –Zabezpieczenia kierunkowe –8 + 8 wejsc temperaturowych –Zabezpieczenia różnocowe –Back-up - kopia zapasowa –5 wyjść logicznych na jednostce bazowej Opcje : - Seria 80: dane podstawowe

7 TOLED SEPAM: Offer overview and particular points – June 05 7 42 I / 23 O 2 com port Logic equations Logipam Seria 80 10 I / 8 O 1 com port Seria 20 BaterieSzynyGeneratorTrans- formator Silnik Stacja 10 I / 8 O 1 com port Logic equations Seria 40 Przekładniki 3 V + Vo Wiodące funkcje 2x3I + 2xIo, 3 V + Vo 87 T 87 M 3I + 2xIo,2x3V + Vo 3I + Io, 3V 67N 3I + Io S 20 T 20M 20 B 21 B 22 S 40T 40G 40 S 41 M 41 67N67 S 42T 42 3I3V + Vo 67N 67 + 2xIo, S 80 S 81 S 82 S 84 T 81M 81 B 80 T 82 G 82 T 87 M 87 M 88 G 88 G 87 B 83 C 86 4I unbal.,3V + Vo3I + Io, - DOBÓR ZABEZPIECZEŃ

8 TOLED SEPAM: Offer overview and particular points – June 05 8 Trans- formator 10 I / 8 O 1 com port Seria 20 Przekładniki 3I + Io, 3 V + Vo Seria 80 42 I / 23 O 2 com port Logic equations Logipam Wiodące funkcje 3I3V + Vo 3x3I + 2xIo, 3 V + Vo 3I + 2xIo,2x3V + Vo 4I unbal.,3V + Vo 67N 67 87 T 87 M 10 I / 8 O 1 com port Logic equations Seria 40 3I + Io, 3V 67N67 67N 3I + Io + 2xIo, Zabezpieczenia naprądowe T 20 Monitoring napięcia i częstotliwości T 40 Monitoring napięcia i częstotliwości + zabezpieczenia nadprądowe T 42 + 2gi prąd doziemny T 81 T 82 T 87 + 2gi prąd doziemny + zabezpieczenie różnicowe - Dobór zabezpieczeń

9 TOLED SEPAM: Offer overview and particular points – June 05 9 1 Jedn. bazowa UMI lub UMI-LCD 6 7 Software 2 Moduł DSM 303 3 Moduł wejsc/wyjsc 4 Interfejs komunikacji 5 Moduł odczytu temperatury z 8 czujników 6 Wyjscie analogowe Moduły 4 5 6 montowane na szynie DIN łączone przewodami z wtyczkami i portami RJ45 Prostota 1 2 3 4 5 6 7 Moduły 3 montowane do jednostki bazowej - Modułowość

10 TOLED SEPAM: Offer overview and particular points – June 05 10 Zwarte bryły –głębokości < 100 mm (serie 20-40) –głębokość < 225 mm (serii 80) Wspólne otwory montażowe –seri 20 oraz 40 –seri 80 oraz Sepama 2000 Odłączanie bezpieczne przekładników prądowych od SEPAM-a - Moduły małogabarytowe szybkie w montażu

11 TOLED SEPAM: Offer overview and particular points – June 05 11 Sieć komunikacyjna złożona z interfejsów Dostępne przez sieć : - Stworzony do sieci – pomiary elektryczne – stany wejsc/wyjsc – nastawy i konfiguracja zabezpieczeń – zapis zdarzeń Znakowanie czasem : z SEPAMa lub z PC Zdalne polecenia

12 TOLED SEPAM: Offer overview and particular points – June 05 12 2 oddzielne sieci Seria 80 Ogólna sieć Stacja centralna Nastawy zabezpieczeń Całkowita redundancja układu - 2 porty komunikacji Sieć lokalna Stacja sterująca

13 TOLED SEPAM: Offer overview and particular points – June 05 13 Seria 20: S20 T20 M20 –3 prądy fazowe RMS oraz prąd ziemnozwarciowy –3 średnie i maksymalne prądy w zadanym czasie –Prądy wyłączeń –Współczynnik niesymetrii i składowej przeciwnej –suma kA² wszytkich wyłączeń Seria 20: B21 B22 –Napięcia fazowe, międzyfazowe, doziemne. –Częstotliwość Seria 40 –Wszystkie pomiary z serii 20 –Moce bierna, czynna, zespolona, wspólczynnik mocy –Moc maksymalna w zadanym czasie –Energii czynnej i biernej Seria 80: wszytkie funkcje I1= 178A RMS I2= 177A RMS I3= 178A RMS Wszystkie zmienne elektryczne - Dostarcza wszelkie możliwe pomiary

14 TOLED SEPAM: Offer overview and particular points – June 05 14 Planowanie konserwacji Liczba przestawień Czasy otwarcia i zamykania (…100ms) Czasy zazbrojenia napędu (…10s) suma kA² prądów wyłączających Ciągłość obwodów otwierających Wskazania ciśnienia gazu - Elementy diagnostyki aparatu Zna się na wyłączaniu !!!

15 TOLED SEPAM: Offer overview and particular points – June 05 15 Współczynnik niesymetrii faz Prądy wyłączane Historia alarmów Wielkości towarzyszące wyłączeniu Planowanie konserwacji Zapis zdarzen - Elementy diagnostyki sieci

16 TOLED SEPAM: Offer overview and particular points – June 05 16 - Dystrybucja w układzie pętli zamkniętej S42 Wyłącznik zasilający S42 Wyłączniki w pętli Specyficzne zabepieczenia : –Kierunkowe nadprądowe 67 –Kierunkowe doziemne 67N

17 TOLED SEPAM: Offer overview and particular points – June 05 17 - Budynki przemysłowe i usługowe S20 Zasilacz S20 Odpływ S20 Odpływy T20 M20 –Selektywność logiczna, czasowa,lub prądowa Zasilanie promieniowe Specyficzne zabezpieczenia Specyficzne wymagania –Brak Dostępna we wszystkich SEPAMach

18 TOLED SEPAM: Offer overview and particular points – June 05 18 - Przemysł ciężki z produkcją ciągłą Podwójne zasilanie S84 Zasilacz Szyny S42 S41 S20 M20 T20 S40 M41 T40 S82 Odpływ Szyny B83 T87 Odpływy M87 S80 –Zabezpieczenia różnicowe dla silników i transformatorów –Zabezpieczenia kierunkowe szyn z podwójnym zasilaniem –Dwie sieci komunikacji –Odpowiednia liczba wejść i wyjść –Selektywność logiczna i wieloparametryczna –Historia ostrzeżeń –Zapis zdarzeń –Nadzór nad obwodami pomocniczymi Specyficzne wymagania B83

19 TOLED SEPAM: Offer overview and particular points – June 05 19 - Lokalna / rozproszona produkcja energii G88 Generator S84 Zasilacz S20 Odpływy M20 T20 Specyficzne wymagania –Synchronizacja –Odciążanie częstotliwościowe 81R –Różnicowe zabezpieczenie zespołu (Generator+transformator) 87T

20 TOLED SEPAM: Offer overview and particular points – June 05 20 Korzystaj w pełni ze swojej energii Dziękuję. Andrzej Łodziński 606 78 88 19 andrzej.lodzinski@schneider-electric.com serwer z materiałami z seminarium www.alo.waw.pl www.alo.home.pl


Pobierz ppt "TOLED SEPAM: Offer overview and particular points – June 05 1 Zabezpieczenie SN typu Sepam. 220 mm Wielofunkcyjne zabezpieczenie cyfrowe 2014r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google