Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Power / PMC – Bruno WATTIEZ – Sepam series 10 – December 5th 2007 1 Sepam serii 10 Charakterystyki techniczne Prostota Niezawodność Cena.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Power / PMC – Bruno WATTIEZ – Sepam series 10 – December 5th 2007 1 Sepam serii 10 Charakterystyki techniczne Prostota Niezawodność Cena."— Zapis prezentacji:

1 Power / PMC – Bruno WATTIEZ – Sepam series 10 – December 5th 2007 1 Sepam serii 10 Charakterystyki techniczne Prostota Niezawodność Cena

2 Power / PMC – Bruno WATTIEZ – Sepam series 10 – December 5th 2007 2 Sepam serii 10 N Sepam serii 10 Pomiaru prądu doziemnego poprzez przekładniki prądowe, przekładnik doziemny lub czuły przekładnik ziemnozwarciowy (Ferrantiego) 3 wyjścia przekaźnikowe Prostota Efektywność Niezawodność

3 Power / PMC – Bruno WATTIEZ – Sepam series 10 – December 5th 2007 3 Sepam serii 10 B Sepam serii 10 Pomiar prądu fazowego poprzez przekładniki prądowe w 2 lub 3 w fazach Wyrównawczy prąd doziemny mierzony jest poprzez przekładniki prądowe, przekładnik doziemny lub czuły przekładnik ziemnozwarciowy (Ferrantiego) 3 wyjścia przekaźnikowe Prostota Efektywność Niezawodność

4 Power / PMC – Bruno WATTIEZ – Sepam series 10 – December 5th 2007 4 Sepam serii 10 A Sepam serii 10 Pomiar prądu fazowego poprzez przekładniki prądowe w 2 lub 3 w fazach Wyrównawczy prąd doziemny mierzony jest poprzez przekładniki prądowe, przekładnik doziemny lub czuły przekładnik ziemnozwarciowy (Ferrantiego) 7 wyjść przekaźnikowych 4 wejścia logiczne 1 port komunikacyjny Prostota Efektywność Niezawodność

5 Power / PMC – Bruno WATTIEZ – Sepam series 10 – December 5th 2007 5 Zabezpieczenia Sepam serii 10 Zabezpieczenie nadprądowe międzyfazowe – ANSI 50-51 Układ odczulania zabezpieczeń przy załączaniu (Cold load pick-up) - CLPU I Krzywa typu IDMT; nastawa I> i typu DT ; nastawa I>> Prostota Efektywność Niezawodność Strefa blokowania Strefa działania

6 Power / PMC – Bruno WATTIEZ – Sepam series 10 – December 5th 2007 6 Zabezpieczenia Sepam serii 10 Zabezpieczenie doziemne – ANSI 50N-51N / 50G-51G Redukcja drugiej harmonicznej 3 poziomy czułości: Standard - przy wykorzystaniu przekładników fazowych lub doziemnego: (0,1...24) Ino Czuły – przy wykorzystaniu przekładników fazowych lub przekładnika doziemnego: (0,01...2,4) In Bardzo czuły – poprzez przekładniki ziemnozwarciowe typu CSH: (0,2...240) A prądu pierwotnego Układ odczulania zabezpieczeń przy załączaniu (Cold load pick-up) - CLPU Io Krzywa typu IDMT; nastawa Io> i typu DT; nastawa Io>> Prostota Efektywność Niezawodność Strefa blokowania Strefa działania

7 Power / PMC – Bruno WATTIEZ – Sepam series 10 – December 5th 2007 7 Zabezpieczenia Sepam serii 10 Zabezpieczenie przeciążeniowe cieplne - ANSI 49RMS Zabezpieczenie przeciążeniowe cieplne wykorzystywane jest do ochrony przed przeciążeniami transformatorów SN/nn i kabli. Prostota Efektywność Niezawodność

8 Power / PMC – Bruno WATTIEZ – Sepam series 10 – December 5th 2007 8 Pomiar i diagnostyki Sepam serii 10 Prąd wyrównawczy (doziemny) Prądy fazowe Prądy skuteczne 3 faz Maksymalne wartości prądów w 3 fazach Sygnalizacja wyłączenia Wyłączane prądy Prostota Efektywność Niezawodność

9 Power / PMC – Bruno WATTIEZ – Sepam series 10 – December 5th 2007 9 Pomiar i diagnostyki Sepam series 10 Rejestracja ostatniego zakłócenia Rejestracja 5 ostatnich zdarzeń (z oznacznikami czasu) Samokontrola (Watchdog) Prostota Efektywność Niezawodność

10 Power / PMC – Bruno WATTIEZ – Sepam series 10 – December 5th 2007 10 Sterowanie i monitoring Sepam serii 10 Selektywność logiczna dla szybkiego, selektywnego wyłączania – ANSI 68 Wysyłanie sygnału selektywności logicznej Odbiór sygnału selektywności logicznej Otwarcie zewnętrzne wyłącznika Zdalne sterowanie wyłącznika Prostota Efektywność Niezawodność

11 Power / PMC – Bruno WATTIEZ – Sepam series 10 – December 5th 2007 11 Sterowanie i monitoring Sepam serii 10 Sterowanie wyłącznika i blokada zamykania – ANSI 86 Ciągła kontrola sprawności obwodu otwierania Prostota Efektywność Niezawodność Impuls otwierania Impuls zamykania Blokada zamykania (ANSI86) Wyzwalacz otwieraniaWyzwalacz zamykania Sterowanie wyłącznika poprzez Sepam serii 10B lub N Impuls otwierania Impuls zamykania Blokada zamykania (ANSI86) Wyzwalacz zamykania Wyzwalacz otwierania Sterowanie wyłącznika poprzez Sepam serii 10A

12 Power / PMC – Bruno WATTIEZ – Sepam series 10 – December 5th 2007 12 Sterowanie i monitoring Sepam serii 10 Wejścia/wyjścia i LED sygnalizujące zakłócenia: 2 tryby pracy: Standardowy - Personalizowany Prostota Efektywność Niezawodność Wejścia logiczne. Przeznaczenie standardowe. Personalizacja.poprzez nastawy Wyjścia przekaźnikowe Przeznaczenie standardowe. Personalizacja.poprzez nastawy Wyłącznik otwarty Wyłącznik zamknięty Zewnętrzne otwarcie Zdalne / lokalne Otwieranie wyłącznika Blokada wyłącznika Sygnalizacja otwarcia I Zamknięcie wyłącznika poprzez zdalne sterowanie Sygnalizacja otwarcia I Sygnał blokady I Sygnalizacja zakłócenia w obwodzie wyłączania Samokontrola (Watchdog I NIE TAK NIE TAK

13 Power / PMC – Bruno WATTIEZ – Sepam series 10 – December 5th 2007 13 Protokoły komunikacyjne Sepam serii 10 1 port komunikacyjny Zainstalowane protokoły komunikacyjne : Modbus IEC 60870-5-103 Interfejs: RS485 - 2 przewody Prostota Efektywność Niezawodność

14 Power / PMC – Bruno WATTIEZ – Sepam series 10 – December 5th 2007 14 Zasilanie Sepam serii 10 3 rodzaje zasilania (+/- 20%) : (24...125) V = i (100...120) V (110...250) V = i (100...240) V (220...250) V = i wysoki próg wejść logicznych Prostota Efektywność Niezawodność

15 Power / PMC – Bruno WATTIEZ – Sepam series 10 – December 5th 2007 15 Sepam serii 10 Zestawienie charakterystyk technicznych Prostota Efektywność Niezawodność Funkcje Funkcje. ANSI. kod Sepam serii 10 I Funkcje. Sepam serii 10 I Sepam serii 10 Zabezpieczenie nadprądowe doziemne Standard Czułe Bardzo czułe Zabezpieczenie nadprądowe międzyfazowe Zabezpieczenie przeciążeniowe – model cieplny Odczulanie zabezpieczeń nadprądowych i doziemnych przy załączaniu (CLPU I i CLPU Io) Selektywność logiczna emisja sygnału zwłoki logicznej I odbiór sygnału selektywności logicznej Wyłączenie zewnętrzne Pomiary Selektywność logiczna I wysyłanie sygnału selektywności logicznej Pomiar prądu doziemnego Pomiar prądów fazowych Maksymomierz prądów fazowych Sterowanie i diagnostyka Otwieranie i blokada zamykania Sygnalizacja otwarcia Kontrola obwodu otwierania Zdalne sterowanie wyłącznika Rejestracja ostatniego zakłócenia Rejestracja 5 ostatnich zdarzeń Liczba wejść / wyjść I Rejestracja 5 ostatnich zdarzeń Modbus IEC 60870-5-103 Komunikacja Wejście dla prądu doziemnego Wejścia dla prądów fazowych Wyjścia przekaźnikowe logiczne Wejścia logiczne Port komunikacyjny RS485 2 lub 3 Funkcje stałe Funkcje do dyspozycji zależnie od modelu Sepam

16 Power / PMC – Bruno WATTIEZ – Sepam series 10 – December 5th 2007 16 Sepam serii 10 Próby typu bazowane na normach międzynarodowych Prostota Efektywność Niezawodność Normy Wymagania ogólne Zasilanie I Środowisko / pole elektromagnetyczne I Dyrektywy Komisji Europejskiej Przekaźniki I Wymagania ogólne Fala oscylacyjna tłumiona Fala oscylacyjna wolno tłumiona Rozładowanie elektrostatyczne Pole o częstotliwości radiowej Zakłócenia elektryczne przejściowe szybkie, powtarzalne Fale udarowe Odporność wejść logicznych przy częstotliwości przemysłowej Pole magnetyczne o częstotliwości przemysłowej Normy i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i Klasa (poprawki) poprawka Normy Tętnienie prądu stałego I Dopuszczalna tolerancja napięcia I Odwrócona biegunowości prądu stałego I i Klasa Promieniowanie i emisja poprzez oprzewodowanie Zakłócenia poprzez oprzewodowanie

17 Power / PMC – Bruno WATTIEZ – Sepam series 10 – December 5th 2007 17 Sepam serii 10 Próby typu bazowane na normach międzynarodowych Prostota Efektywność Niezawodność Normy Odporność klimatyczna Odporność mechaniczna Bezpieczeństwo I Narażenie na zimno Narażenie ciepło suche Temperatura zmienna Narażenie na ciepło wilgotne Mgła solna Szczelność płyty czołowej Narażenie korozyjne / próba z użyciem dwóch gazów I Wibracje I Udary i wstrząsy Narażenia na wstrząsy sejsmiczne Odporność mechaniczna płyty czołowej Wytrzymałość dielektryczna przy częstotliwości przemysłowej Fala udarowa Wytrzymałość izolacji Odporność na płomień Klasa i i i 2 dżule

18 Power / PMC – Bruno WATTIEZ – Sepam series 10 – December 5th 2007 18 Kod identyfikacyjny Sepam serii 10 Prostota Efektywność Niezawodność serii Gama Sepam serii 10 Nadprądowe zabezpieczenie ziemnozwarciowe Nadprądowe zabezpieczenie fazowe i ziemnozwarciowe Nadprądowe zabezpieczenie fazowe i ziemnozwarciowe;.wejścia cyfrowe i port komunikacyjny Nadprądowe zabezpieczenie ziemnozwarciowe Liczba wejść prądowych 1 wejście dla prądu ziemnozwarciowego 2 wejścia prądu fazowego + 1 wejście prądu ziemnozwarciowego I 3 wejścia prądu fazowego + 1 wejście prądu ziemnozwarciowego I Czułość zabezpieczenia ziemnozwarciowego I Standardowa (0,1....24) Ino (1) yższej czułości (0,01....2,4) Ino (1) Czułe (0,01....2,4) Ino (1) Bardzo czułe (0,2...24) A i (2...240) A (2) Napięcie zasilania I (24...125) V = i (100...120) V I (110...250) V = i (100...240) V (220...250) V = i wysoki próg wejść logicznych (1) z zastosowaniem przekładnika 1A / 5A (2) z przekładnikiem CSH

19 Power / PMC – Bruno WATTIEZ – Sepam series 10 – December 5th 2007 19 25 referencji Sepam serii 10 Prostota Efektywność Niezawodność TypKat. nr Sepam serii Przekładniki ziemnozwarciowe TypTyp Kat. nr Przekładnik dzielony śr. 110 mm Przekładnik średnica wewnętrzna 120 mm Przekładnik średnica wewnętrzna 200 mm Przekładniki ziemnozwarciowe CSH120 i CSH 200 Części zamienne Przekładnik dzielony śr. 110 mm Typ Zestaw zapasowych złączy CCA690

20 Power / PMC – Bruno WATTIEZ – Sepam series 10 – December 5th 2007 20 Sepam serii 10 Rozwiązania komunikacyjne: Sepam serii 10 i system SCADA Prostota Niezawodność Efektywność

21 Power / PMC – Bruno WATTIEZ – Sepam series 10 – December 5th 2007 21 Integracja z systemem zdalnego sterowania Sepam serii 10 Prostota Efektywność Niezawodność Sieć komunikacyjna: radio, telefon, GSM/GPRS, Ethernet Protokoły: IEC, DNP3, Modbus Sieć lokalna

22 Power / PMC – Bruno WATTIEZ – Sepam series 10 – December 5th 2007 22 za uwagę Dziękujemy Prostota Niezawodność Cena


Pobierz ppt "Power / PMC – Bruno WATTIEZ – Sepam series 10 – December 5th 2007 1 Sepam serii 10 Charakterystyki techniczne Prostota Niezawodność Cena."

Podobne prezentacje


Reklamy Google