Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Charakterystyki techniczne

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Charakterystyki techniczne"— Zapis prezentacji:

1 Charakterystyki techniczne
Sepam serii 10 Charakterystyki techniczne Prostota Niezawodność Cena

2 Sepam serii 10 N Sepam serii 10
Prostota Sepam serii 10 Sepam serii 10 N Efektywność Niezawodność Pomiaru prądu doziemnego poprzez przekładniki prądowe, przekładnik doziemny lub czuły przekładnik ziemnozwarciowy (Ferrantiego) 3 wyjścia przekaźnikowe

3 Sepam serii 10 B Sepam serii 10
Prostota Sepam serii 10 Sepam serii 10 B Efektywność Niezawodność Pomiar prądu fazowego poprzez przekładniki prądowe  w 2 lub 3 w fazach Wyrównawczy prąd doziemny mierzony jest poprzez przekładniki prądowe, przekładnik doziemny lub czuły przekładnik ziemnozwarciowy (Ferrantiego) 3 wyjścia przekaźnikowe

4 Sepam serii 10 A Sepam serii 10
Prostota Sepam serii 10 Sepam serii 10 A Efektywność Niezawodność ■ Pomiar prądu fazowego poprzez przekładniki prądowe ■ w 2 lub 3 w fazach Wyrównawczy prąd doziemny mierzony jest poprzez przekładniki prądowe, przekładnik doziemny lub czuły przekładnik ziemnozwarciowy (Ferrantiego) 7 wyjść przekaźnikowych 4 wejścia logiczne 1 port komunikacyjny

5 Zabezpieczenia Sepam serii 10
Prostota Sepam serii 10 Zabezpieczenia Efektywność Niezawodność Zabezpieczenie nadprądowe międzyfazowe – ANSI 50-51 Układ odczulania zabezpieczeń przy załączaniu (Cold load pick-up) - CLPU I Krzywa typu IDMT; nastawa I> i typu DT ; nastawa I>> Strefa blokowania Strefa działania

6 Zabezpieczenia Sepam serii 10 3 poziomy czułości:
Prostota Sepam serii 10 Zabezpieczenia Efektywność Niezawodność Zabezpieczenie doziemne – ANSI 50N-51N / 50G-51G Redukcja drugiej harmonicznej 3 poziomy czułości: Standard - przy wykorzystaniu przekładników fazowych lub doziemnego: (0,1...24) Ino Czuły – przy wykorzystaniu przekładników fazowych lub przekładnika doziemnego: (0,01...2,4) In Bardzo czuły – poprzez przekładniki ziemnozwarciowe typu CSH: (0, ) A prądu pierwotnego Układ odczulania zabezpieczeń przy załączaniu (Cold load pick-up) - CLPU Io Strefa blokowania Strefa działania Krzywa typu IDMT; nastawa Io> i typu DT; nastawa Io>>

7 Zabezpieczenia Sepam serii 10
Prostota Sepam serii 10 Zabezpieczenia Efektywność Niezawodność Zabezpieczenie przeciążeniowe cieplne ANSI 49RMS Zabezpieczenie przeciążeniowe cieplne wykorzystywane jest do ochrony przed przeciążeniami transformatorów SN/nn i kabli .

8 Pomiar i diagnostyki Sepam serii 10 Prąd wyrównawczy (doziemny)
Prostota Sepam serii 10 Pomiar i diagnostyki Efektywność Niezawodność Prąd wyrównawczy (doziemny) Prądy fazowe Prądy skuteczne 3 faz Maksymalne wartości prądów w 3 fazach Sygnalizacja wyłączenia Wyłączane prądy

9 Pomiar i diagnostyki Sepam series 10 Rejestracja ostatniego zakłócenia
Prostota Sepam series 10 Pomiar i diagnostyki Efektywność Niezawodność Rejestracja ostatniego zakłócenia Rejestracja 5 ostatnich zdarzeń (z oznacznikami czasu) Samokontrola (Watchdog)

10 Sterowanie i monitoring
Prostota Sepam serii 10 Sterowanie i monitoring Efektywność Niezawodność Selektywność logiczna dla szybkiego, selektywnego wyłączania – ANSI 68 ■ Wysyłanie sygnału selektywności logicznej ■ Odbiór sygnału selektywności logicznej Otwarcie zewnętrzne wyłącznika Zdalne sterowanie wyłącznika

11 Sterowanie i monitoring
Prostota Sepam serii 10 Sterowanie i monitoring Efektywność Niezawodność Sterowanie wyłącznika i blokada zamykania – ANSI 86 Ciągła kontrola sprawności obwodu otwierania Impuls otwierania Impuls zamykania Impuls otwierania Impuls zamykania Blokada zamykania (ANSI86) Blokada zamykania (ANSI86) Wyzwalacz otwierania Wyzwalacz zamykania Sterowanie wyłącznika poprzez Sepam serii 10B lub N Wyzwalacz otwierania Wyzwalacz zamykania Sterowanie wyłącznika poprzez Sepam serii 10A

12 Sterowanie i monitoring
Prostota Sepam serii 10 Sterowanie i monitoring Efektywność Niezawodność Wejścia/wyjścia i LED sygnalizujące zakłócenia: 2 tryby pracy: Standardowy - ■ Personalizowany Wejścia logiczne . Przeznaczenie standardowe Personalizacja poprzez nastawy Wyłącznik otwarty NIE Wyłącznik zamknięty NIE Zewnętrzne otwarcie TAK Zdalne / lokalne TAK Wyjścia przekaźnikowe Przeznaczenie standardowe Personalizacja poprzez nastawy Personalizacja poprzez nastawy Otwieranie wyłącznika TAK TAK Blokada wyłącznika TAK TAK Sygnalizacja otwarcia I Sygnalizacja otwarcia I TAK TAK Zamknięcie wyłącznika poprzez zdalne sterowanie TAK Sygnał blokady I TAK Sygnalizacja zakłócenia w obwodzie wyłączania TAK Samokontrola (Watchdog I NIE

13 Protokoły komunikacyjne
Prostota Sepam serii 10 Protokoły komunikacyjne Efektywność Niezawodność 1 port komunikacyjny Zainstalowane protokoły komunikacyjne: Modbus IEC Interfejs: RS przewody

14 Zasilanie Sepam serii 10 3 rodzaje zasilania (+/- 20%) :
Prostota Sepam serii 10 Zasilanie Efektywność Niezawodność 3 rodzaje zasilania (+/- 20%) : ( ) V = i ( ) V ( ) V = i ( ) V  ( ) V = i wysoki próg wejść logicznych

15 Zestawienie charakterystyk technicznych
Prostota Sepam serii 10 Zestawienie charakterystyk technicznych Efektywność Niezawodność Funkcje Funkcje Funkcje ANSI kod Sepam serii 10 I Funkcje Sepam serii 10 I Sepam serii 10 Liczba wejść / wyjść I Zabezpieczenie nadprądowe doziemne Standard Wejście dla prądu doziemnego Czułe Wejścia dla prądów fazowych 2 lub 3 Bardzo czułe Wyjścia przekaźnikowe logiczne Zabezpieczenie nadprądowe międzyfazowe Wejścia logiczne Zabezpieczenie przeciążeniowe – model cieplny Port komunikacyjny RS485 Odczulanie zabezpieczeń nadprądowych i doziemnych przy załączaniu (CLPU I i CLPU Io) Selektywność logicznaI wysyłanie sygnału selektywności logicznej Selektywność logiczna emisja sygnału zwłoki logicznej I odbiór sygnału selektywności logicznej Wyłączenie zewnętrzne Pomiary Pomiar prądu doziemnego Pomiar prądów fazowych Maksymomierz prądów fazowych Sterowanie i diagnostyka Otwieranie i blokada zamykania Sygnalizacja otwarcia Kontrola obwodu otwierania Zdalne sterowanie wyłącznika Rejestracja ostatniego zakłócenia Rejestracja ostatniego zakłócenia Rejestracja 5 ostatnich zdarzeń Rejestracja 5 ostatnich zdarzeń Komunikacja Modbus  Funkcje stałe  Funkcje do dyspozycji zależnie od modelu Sepam IEC

16 Sepam serii 10 Próby typu bazowane na normach międzynarodowych Normy
Prostota Sepam serii 10 Próby typu bazowane na normach międzynarodowych Efektywność Niezawodność Normy Normy Normy Normy Normy Wymagania ogólne Przekaźniki I Zasilanie I Tętnienie prądu stałego I i Dopuszczalna tolerancja napięcia I i i i Odwrócona biegunowości prądu stałego I Środowisko / pole elektromagnetyczne I Wymagania ogólne Wymagania ogólne Klasa i i Promieniowanie i emisja poprzez oprzewodowanie i i Klasa Fala oscylacyjna wolno tłumiona Fala oscylacyjna tłumiona i Klasa i Rozładowanie elektrostatyczne i Klasa i Pole o częstotliwości radiowej i Klasa i Zakłócenia elektryczne przejściowe szybkie, powtarzalne i Klasa i Fale udarowe i Klasa Zakłócenia poprzez oprzewodowanie i i Klasa Odporność wejść logicznych przy częstotliwości przemysłowej i i Klasa Pole magnetyczne o częstotliwości przemysłowej Klasa Dyrektywy Komisji Europejskiej i (poprawki) poprawka

17 Sepam serii 10 Próby typu bazowane na normach międzynarodowych Normy
Prostota Sepam serii 10 Próby typu bazowane na normach międzynarodowych Efektywność Niezawodność Normy Odporność klimatyczna Narażenie na zimno Narażenie ciepło suche Narażenie ciepło suche Temperatura zmienna Narażenie na ciepło wilgotne Mgła solna Szczelność płyty czołowej Narażenie korozyjne / próba z użyciem dwóch gazów I Odporność mechaniczna Wibracje I Klasa Udary i wstrząsy Klasa Narażenia na wstrząsy sejsmiczne Klasa Odporność mechaniczna płyty czołowej 2 dżule Bezpieczeństwo I Wytrzymałość dielektryczna przy częstotliwości przemysłowej i i Fala udarowa i Wytrzymałość izolacji Odporność na płomień

18 Kod identyfikacyjny Sepam serii 10 Gama Sepam serii 10 serii
Prostota Sepam serii 10 Kod identyfikacyjny Efektywność Niezawodność serii Gama Sepam serii 10 Nadprądowe zabezpieczenie ziemnozwarciowe Nadprądowe zabezpieczenie ziemnozwarciowe Nadprądowe zabezpieczenie fazowe i ziemnozwarciowe Nadprądowe zabezpieczenie fazowe i ziemnozwarciowe; wejścia cyfrowe i port komunikacyjny Liczba wejść prądowych 1 wejście dla prądu ziemnozwarciowego 2 wejścia prądu fazowego + 1 wejście prądu ziemnozwarciowego I 3 wejścia prądu fazowego + 1 wejście prądu ziemnozwarciowego I Czułość zabezpieczenia ziemnozwarciowego I Standardowa (0, ) Ino (1) Czułe (0, ,4) Ino (1) yższej czułości (0, ,4) Ino (1) (1) z zastosowaniem przekładnika 1A / 5A (2) z przekładnikiem CSH Bardzo czułe (0,2...24) A i ( ) A (2) Napięcie zasilania I ( ) V = i ( ) V  I ( ) V = i ( ) V  ( ) V = i wysoki próg wejść logicznych

19 Przekładniki ziemnozwarciowe CSH120 i CSH 200
Prostota Sepam serii 10 25 referencji Efektywność Niezawodność Typ Kat. nr Przekładniki ziemnozwarciowe Sepam serii Typ Typ Kat. nr Przekładnik dzielony śr. 110 mm Przekładnik dzielony śr. 110 mm Przekładnik średnica wewnętrzna 120 mm Przekładnik średnica wewnętrzna 200 mm Przekładniki ziemnozwarciowe CSH120 i CSH 200 Części zamienne Typ Typ Zestaw zapasowych złączy CCA690

20 Rozwiązania komunikacyjne: Sepam serii 10 i system SCADA
Prostota Niezawodność Efektywność

21 Sieć komunikacyjna: radio, telefon, GSM/GPRS, Ethernet
Prostota Sepam serii 10 Integracja z systemem zdalnego sterowania Efektywność Niezawodność Sieć komunikacyjna: radio, telefon, GSM/GPRS, Ethernet Protokoły: IEC, DNP3, Modbus Sieć lokalna

22 Dziękujemy Prostota Prostota Niezawodność Cena za uwagę


Pobierz ppt "Charakterystyki techniczne"

Podobne prezentacje


Reklamy Google