Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PRZEZ KUJAWSKO – POMORSKI ZARZĄD MELIORACJI

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PRZEZ KUJAWSKO – POMORSKI ZARZĄD MELIORACJI"— Zapis prezentacji:

1 INWESTYCJE Z ZAKRESU BEZPIECZEŃSTWA PRZECIWPOWODZIOWEGO REALIZOWANE W LATACH 2011 – 2014
PRZEZ KUJAWSKO – POMORSKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH WE WŁOCŁAWKU Komisja Pracy, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego Kwiecień 2014

2 BUDŻET JEDNOSTKI ROK

3 BUDŻET JEDNOSTKI ROK

4 BUDŻET JEDNOSTKI ROK

5 BUDŻET JEDNOSTKI ROK

6 WYDATKI INWESTYCYJNE

7 WYDATKI INWESTYCYJNE

8 Modernizacja wałów przeciwpowodziowych w latach 2011 - 2014
Wały wymagające modernizacji wg. stanu na 2011 r. – 82,1 km Ogółem na lata 2011 – 2014 planowana jest modernizacja 46,47 km wałów przeciwpowodziowych, w tym:

9 Modernizacja wałów przeciwpowodziowych w latach 2011 - 2014
Wartość ogółem inwestycji planowanych na lata 2011 – 2014 wynosi ,7 tys. zł, w tym: * Wartość kosztorysowa

10 Modernizacja wałów przeciwpowodziowych w latach 2011 - 2014
Planowane do realizacji w ramach PROW na lata :

11 Modernizacja wałów przeciwpowodziowych w latach 2011 - 2014
Planowane do realizacji w ramach środków WFOŚIGW oraz budżetu państwa:

12 Modernizacja wałów przeciwpowodziowych w latach 2011 - 2014
Planowane do realizacji w ramach środków rezerwy celowej na usuwanie skutków powodzi:

13 Modernizacja wałów przeciwpowodziowych w latach 2011 - 2014
zakończone w trakcie realizacji planowane

14 Przeciwpowodziowe stacje pomp w latach 2011 - 2014
Ogółem na lata 2011 – 2014 planowana jest modernizacja 5 przeciwpowodziowych stacji pomp, w tym:

15 Przeciwpowodziowe stacje pomp w latach 2011 - 2014
Wartość ogółem inwestycji planowanych na lata 2011 – 2014 wynosi ,9 tys. zł, w tym:

16 Przeciwpowodziowe stacje pomp w latach 2011 - 2014
Usuwanie skutków powodzi na przepompowni Przechowo gm. Świecie Usuwanie skutków powodzi na przepuście wałowym przy stacji pomp Chełmno gm. Chełmno. Usuwanie szkód powodziowych powstałych na przeciwpowodziowej stacji pomp Baba, gm. Gniewkowo. Usuwanie szkód powodziowych powstałych na przeciwpowodziowej stacji pomp Mokre, gm. Dąbrowa. Zrealizowane w ramach środków rezerwy celowej na usuwanie skutków powodzi:

17 Przeciwpowodziowe stacje pomp w latach 2011 - 2014
Modernizacja stacji pomp poprzez budowę systemu monitorowania i zapisu przebiegu ich pracy w celu zwiększenia poziomu ochrony przed powodzią w województwie kujawsko-pomorskim. Zrealizowane w ramach środków WFOŚIGW oraz budżetu państwa:

18 Przeciwpowodziowe stacje pomp w latach 2011 - 2014
Przebudowa stacji pomp Czarnowo, gm. Zławieś Wielka. Planowane do realizacji w ramach RPO na lata :

19 Przeciwpowodziowe stacje pomp w latach 2011 - 2014
zakończone planowane

20 Regulacja rzek w latach 2011 - 2014
Ogółem na lata 2011 – 2014 planowane jest kształtowanie przekroju poprzecznego i podłużnego 127,0 km rzek, w tym:

21 Regulacja rzek w latach 2011 - 2014
Wartość ogółem inwestycji planowanych na lata 2011 – 2014 wynosi ,3 tys. zł, w tym:

22 Regulacja rzek w latach 2011 - 2014
Planowane do realizacji w ramach PROW na lata :

23 Regulacja rzek w latach 2011 - 2014
Planowane do realizacji w ramach Programu dla Odry – 2006:

24 Regulacja rzek w latach 2011 - 2014
Planowane do realizacji w ramach środków WFOŚIGW oraz budżetu państwa:

25 Regulacja rzek w latach 2011 - 2014
zakończone w trakcie realizacji

26 Pozostałe inwestycje realizowane w latach 2011 - 2014

27 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

28 Modernizacja wałów przeciwpowodziowych w latach 2011 - 2014
INWESTYCJE ZREALIZOWANE: Przebudowa wału przeciwpowodziowego Sartowice – Nowe, odcinek od km do km , gm. Dragacz Modernizacja wału przeciwpowodziowego – 5,400 km

29 Modernizacja wałów przeciwpowodziowych w latach 2011 - 2014
Przebudowa wału przeciwpowodziowego Miejskiej Niziny Chełmińskiej w km – , gm. Chełmno, Grudziądz Modernizacja wału przeciwpowodziowego – 8,055 km

30 Modernizacja wałów przeciwpowodziowych w latach 2011 - 2014
Przebudowa wału przeciwpowodziowego Grabowo - Świecie, odcinek wału wstecznego rzeki Wdy km , Etap I od km , gm. Świecie Modernizacja wału przeciwpowodziowego – 1,357 km

31 Modernizacja wałów przeciwpowodziowych w latach 2011 - 2014
Przebudowa wału przeciwpowodziowego Dolnej Niziny Toruńskiej w km , Etap I, gm. Zławieś Wielka Modernizacja wału przeciwpowodziowego – 2,600 km

32 Modernizacja wałów przeciwpowodziowych w latach 2011 - 2014
Usuwanie skutków powodzi na wałach przeciwpowodziowych: Modernizacja wału przeciwpowodziowego Niziny Ciechocińskiej w km , gm. Aleksandrów Kujawski. Modernizacja wału przeciwpowodziowego – 2,000 km Zabezpieczenie wału przeciwpowodziowego Sartowice - Nowe w km , gm. Dragacz. Modernizacja wału przeciwpowodziowego – 0,340 km

33 Modernizacja wałów przeciwpowodziowych w latach 2011 - 2014
Usuwanie skutków powodzi na wałach przeciwpowodziowych: Wielki Wełcz w km gm. Grudziądz wał przeciwpowodziowy 0,300 km Parski - Zakurzewo w km gm. Grudziądz wał przeciwpowodziowy 1,250 km Niziny Toruńskiej w km gm. Zławieś Wielka wał przeciwpowodziowy 1,250 km Miejskiej Niziny Chełmińskiej, miasto Chełmno wał przeciwpowodziowy 0,433 km

34 Modernizacja wałów przeciwpowodziowych w latach 2011 - 2014
INWESTYCJE W TRAKCIE REALIZACJI: Przebudowa wału przeciwpowodziowego Sartowice – Nowe, odcinek od ok do km realizacja od km do km 5+500, gm. Dragacz, Świecie Modernizacja wału przeciwpowodziowego – 5,500 km Przebudowa wału przeciwpowodziowego Podmiejskiej Niziny Chełmińskiej w km , gm. Chełmno, miasto Chełmno Modernizacja wału przeciwpowodziowego – 4,970 km

35 Modernizacja wałów przeciwpowodziowych w latach 2011 - 2014
INWESTYCJE PLANOWANE DO ROZPOCZĘCIA W 2014 ROKU: Przebudowa wału przeciwpowodziowego Niziny Nieszawskiej w km , gm. Wielka Nieszawka. Modernizacja wału przeciwpowodziowego – 4,715 km Przebudowa wału przeciwpowodziowego Sartowice Nowe, odcinek od km do km , gm. Dragacz Modernizacja wału przeciwpowodziowego – 5,100 km Modernizacja wału przeciwpowodziowego Niziny Ciechocińskiej w km , gm. Aleksandrów Kujawski. Modernizacja wału przeciwpowodziowego – 3,200 km

36 Regulacja rzek w latach 2011 - 2014
INWESTYCJE ZREALIZOWANE: Kształtowanie przekroju poprzecznego i podłużnego oraz przebudowa i naprawa budowli na rzece Okalewka w km – , gm. Skrwilno, Świedziebnia Regulacja rzeki – 15,8 km Kształtowanie przekroju poprzecznego i podłużnego Wielkiego Kanału Brdy wraz z budowlami na odcinku od km , gm. Tuchola Regulacja rzeki – 9,7 km Budowle hydrotechniczne – 7 szt.

37 Regulacja rzek w latach 2011 - 2014
Regulacja rzeki Fryby w km , gm. Chełmża Regulacja rzeki – 13,5 km Regulacja rzeki Lutryny w km dla poprawy warunków korzystania z wód i ochrony przeciwpowodziowej, gm. Świecie n/Osą, Jabłonowo Pom. Regulacja rzeki – 10,5 km

38 Regulacja rzek w latach 2011 - 2014
Regulacja rzeki Młynówki w km do (realizacja w km ), gm. Grudziądz. Regulacja rzeki – 5,9 km Regulacja Strugi Toruńskiej w km na terenie gminy Lubicz, Łysomice, Chełmża, miasta Toruń. Regulacja rzeki – 18,5 km

39 Regulacja rzek w latach 2011 - 2014
Regulacja rzeki Wełny na odcinku od km do km wraz z budowlami piętrzącymi, gm. Janowiec Wielkopolski Regulacja rzeki – 1,2 km Budowle hydrotechniczne – 3 szt. Regulacja rzeki Orli od km do km i Rowu Kawelskiego od km do km wraz z budowlami, gm. Sępólno Krajeńskie Regulacja rzeki – 11,3 km Budowle hydrotechniczne – 2 szt. Budowle komunikacyjne – 11 szt.

40 Regulacja rzek w latach 2011 - 2014
Kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego rzeki Kcynki - etap I od km do km , gm. Kcynia Regulacja rzeki – 11,2 km Regulacja rzeki Niwki w km (przebudowa), gm. Topólka, Lubraniec, Izbica Kujawska Regulacja rzeki – 11,4 km Budowle hydrotechniczne – 7 szt. Budowle komunikacyjne – 22 szt.

41 Regulacja rzek w latach 2011 - 2014
Przebudowa Kanału Parchańskiego od km do km , gm. Dąbrowa Biskupia, Gniewkowo, Inowrocław Regulacja rzeki – 5,2 km

42 Regulacja rzek w latach 2011 - 2014
INWESTYCJE W TRAKCIE REALIZACJI: Kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego Kanału Jeleń od km , gm. Więcbork, Sępólno Krajeńskie Regulacja kanału – 12,8 km Budowle komunikacyjne – 18 szt. Budowle hydrotechniczne – 10 szt.


Pobierz ppt "PRZEZ KUJAWSKO – POMORSKI ZARZĄD MELIORACJI"

Podobne prezentacje


Reklamy Google