Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Boskość Jezusa Kim jest Jezus Chrystus. Dlaczego Osoba Jezusa wywołuje kontrowersje? Dlaczego ludzie nie obrażają się słysząc imiona Buddy, Mahometa czy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Boskość Jezusa Kim jest Jezus Chrystus. Dlaczego Osoba Jezusa wywołuje kontrowersje? Dlaczego ludzie nie obrażają się słysząc imiona Buddy, Mahometa czy."— Zapis prezentacji:

1 Boskość Jezusa Kim jest Jezus Chrystus

2 Dlaczego Osoba Jezusa wywołuje kontrowersje? Dlaczego ludzie nie obrażają się słysząc imiona Buddy, Mahometa czy Konfucjusza? Ci inni, w przeciwieństwie do Jezusa, nie uważali się za Boga. To właśnie odróżnia Go od innych założycieli wielkich religii.

3 Jezus Chrystus - imię i tytuł jednocześnie. Imię Jezus powstało z greckiej formy hebrajskiego imienia Jeszua lub Jehoszua, co oznacza "Jahwe jest zbawieniem" lub "Pan zbawia„ Tytuł Chrystus pochodzi od greckiego christos odpowiednika słowa Mesjasz (po hebrajsku masziah), które znaczy "pomazany, namaszczony". Z tytułem tym wiążą się dwa stanowiska: króla i kapłana.

4 Pismo Święte przypisuje Jezusowi cechy, które są właściwe tylko Bogu. Jakie cechy „antropologiczne” ma syn z ojca? (ale też we wszystkich rodzajach, gatunkach jakie znamy w stworzeniach) Tyt 2,13 - oczekując błogosławionej nadziei i objawienia się chwały wielkiego Boga i Zbawiciela naszego, Jezusa Chrystusa

5 Jezus przedstawiany jest jako: źródło życia, droga, prawda Jan 1,4 - …W Nim było życie, a życie było światłością ludzi, Jan 14,6 -…Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie

6 Jezus - wszechobecny Mt 28,20 - A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata Mt 18,20 - Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich

7 Jezus - wszystkowiedzący J 4,6-18 - Jezus rozmawia z samarytanką przy studni

8 Jezus - wszystkowiedzący J 6,64 - Jezus bowiem na początku wiedział, którzy to są, co nie wierzą, i kto miał Go wydać Mt 17,22 - Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi. (23) Oni zabiją Go, ale trzeciego dnia zmartwychwstanie

9 Jezus - wszechmocny Czyni wiele cudów

10 Jezus - wieczny 1 J 5,11-12 - …A świadectwo jest takie: że Bóg dał nam życie wieczne, a to życie jest w Jego Synu.. 1 J 5,20 - …wiemy także, że Syn Boży przyszedł i obdarzył nas zdolnością rozumu, abyśmy poznawali Prawdziwego. Jesteśmy w prawdziwym Bogu, w Synu Jego, Jezusie Chrystusie. On zaś jest prawdziwym Bogiem i Życiem wiecznym

11 Jezus odbiera honory i cześć przysługujące tylko Bogu Mt 4,10 - W konfrontacji z Szatanem Jezus powiedział: "Jest bowiem napisane: "Panu, Bogu swemu, będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz. Mt 14,33 -..upadli przed Nim, mówiąc: Prawdziwie jesteś Synem Bożym Mt 28,9 - A oto Jezus stanął przed nimi i rzekł: Witajcie. One podeszły do Niego, objęły Go za nogi i oddały Mu pokłon

12 Jezus odbiera honory i cześć przysługujące tylko Bogu a czasem żądał nawet, aby takową Mu oddawano J 5,22-23 - Ojciec bowiem nie sądzi nikogo, lecz cały sąd przekazał Synowi, aby wszyscy oddawali cześć Synowi, tak jak oddają cześć Ojcu

13 Jezus wskrzesza umarłych J 5,21 - Albowiem jak Ojciec wskrzesza umarłych i ożywia, tak również i Syn ożywia tych, których chce

14 Jezus ma moc odpuszczania grzechów Mk 2,5 - Jezus, widząc ich wiarę, rzekł do paralityka: "Synu, odpuszczają ci się twoje grzechy” Co staje się powodem uznania Go za bluźniercę Mk 2,7 - Czemu On tak mówi? On bluźni. Któż może odpuszczać grzechy, prócz jednego Boga?”

15 Potwierdzenie Ojca Łk 3,22 - Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie (Chrzest Jezusa)

16 Św. Paweł i Piotr uznają boskość Pana Jezusa Dz 20,28 - Uważajcie na samych siebie i na całe stado, nad którym Duch Święty ustanowił was biskupami, abyście kierowali Kościołem Boga, który On nabył własną krwią Mt 16,16 - Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego (na pytanie Jezusa za kogo Piotr Go uważa)

17 Marta, Natanael, Szczepan J 11,27 - Tak, Panie! Ja wciąż wierzę, żeś Ty jest Mesjasz, Syn Boży J 1,49 - Rabbi, Ty jesteś Synem Bożym, Ty jesteś Królem Izraela! Dz 7,59 - Panie Jezu, przyjmij ducha mego!

18 „Niewierny” Tomasz J 20,26 – Pan mój i Bóg mój

19 Bluźnierstwo – czy prawda? J 5,16-18 - Ojciec mój działa aż do tej chwili i Ja działam". Dlatego więc usiłowali Żydzi tym bardziej Go zabić, bo nie tylko nie zachowywał szabatu, ale nadto Boga nazywał swoim Ojcem, czyniąc się równym Bogu J 10,30 - Ja i Ojciec jedno jesteśmy J 10,33 - Nie chcemy Cię kamienować za dobry czyn, ale za bluźnierstwo, za to, że Ty będąc człowiekiem uważasz siebie za Boga

20 Bluźnierstwo – czy prawda? Żydzi nie używali określenia "mój Ojciec" w stosunku do Boga w języku greckim słowo "jedno" ma rodzaj nijaki, wskazuje jedność w "istocie lub naturze"

21 Bluźnierstwo – czy prawda? J 8,19 - Gdybyście Mnie poznali, poznalibyście i Ojca mego J 12,45 - A kto Mnie widzi, widzi Tego, który Mnie posłał J 15,23 - Kto Mnie nienawidzi, ten i Ojca mego nienawidzi J 5,23 - Aby wszyscy oddawali cześć Synowi, tak jak oddają cześć Ojcu. Kto nie oddaje czci Synowi, nie oddaje czci Ojcu, który Go posłał Jeśli nie czcisz Mnie tak jak Ojca, żadnego z Nas nie czcisz

22 Proces Jezusa Mk 14,53-65 Najwyższy kapłan zapytał Go ponownie: "Czy Ty jesteś Mesjasz, Syn Błogosławionego?". Jezus odpowiedział: "Ja jestem. Ujrzycie Syna Człowieczego, siedzącego po prawicy Wszechmocnego i nadchodzącego z obłokami niebieskimi". Wówczas najwyższy kapłan rozdarł swoje szaty i rzekł: "Na cóż nam jeszcze potrzeba świadków? Słyszeliście bluźnierstwo. Cóż wam się zdaje?". Oni zaś wszyscy wydali wyrok, że winien jest śmierci".

23 Proces Jezusa wykazuje, że uważał się On za: Syna Błogosławionego (Boga) Tego, który będzie siedzieć po prawicy Wszechmocnego Syna Człowieczego, który przyjdzie z obłokami niebieskimi

24 Proces Jezusa Wszystkie cztery Ewangelie jasno wskazują, że domniemaną zbrodnią, za którą sądzono i skazano Jezusa, było bluźnierstwo utożsamienia się z Bogiem W większości procesów ludzi sądzi się za ich uczynki, jednak w przypadku Jezusa sądzono Go za to, kim jest.

25 Duchowe konsekwencje uznania Jezusa Bogiem Ludzie nie chcą dźwigać odpowiedzialności i następstw, które wynikają z nazwania Go Bogiem Łatwiej uznać lub wyznawać jakiegoś nieokreślonego lub nieznanego Boga niż Boga – człowieka Jezus przez swoją boskość i zarazem człowieczeństwo konfrontuje każdego z grzechem ale i przebaczeniem.

26 Duchowe konsekwencje uznania Jezusa Bogiem 1 Jana 4,2 - Po tym poznajecie Ducha Bożego: każdy duch, który uznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, jest z Boga. (3) Każdy zaś duch, który nie uznaje Jezusa, nie jest z Boga; i to jest duch Antychrysta, który - jak słyszeliście - nadchodzi i już teraz przebywa na świecie.

27 Wrocław, 24-08-2014


Pobierz ppt "Boskość Jezusa Kim jest Jezus Chrystus. Dlaczego Osoba Jezusa wywołuje kontrowersje? Dlaczego ludzie nie obrażają się słysząc imiona Buddy, Mahometa czy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google