Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Przygotowanie: mgr Monika Krajewska Logopeda Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Dęblinie ul. Podchorążych 8a www.ppp.deblin24.pl.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Przygotowanie: mgr Monika Krajewska Logopeda Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Dęblinie ul. Podchorążych 8a www.ppp.deblin24.pl."— Zapis prezentacji:

1 Przygotowanie: mgr Monika Krajewska Logopeda Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Dęblinie ul. Podchorążych 8a www.ppp.deblin24.pl

2 W 5-6 roku życia dziecko powinno potrafić:  Wymawiać prawidłowo wszystkie głoski języka polskiego (również /r, sz, ż, cz, dż/); wszystkie głoski dźwięczne brzmią dźwięcznie  Poprawnie wypowiadać słowa języka ojczystego – czyli nie upraszczać grup spółgłoskowych, nie przestawiać i nie zamieniać głosek w wyrazach  Wyrażać relacje czasowe, zauważać związek między zjawiskami i zdarzeniami oraz umieć te związki wyrazić językowo

3  Powiedzieć, co się działo w niedalekiej przeszłości, jak też co nastąpi w bliskiej przyszłości  Opowiedzieć o przebiegu jakiegoś wyrażenia, o filmie, opisać historyjkę obrazkową z uwzględnieniem kolejności zdarzeń i zależności przyczynowo – skutkowych  Komunikować się słownie z rówieśnikami, rodzicami, panią w przedszkolu czy w sklepie  Poprawnie posługiwać się wszystkimi częściami mowy i kategoriami gramatycznymi

4

5  W prawidłowej pisowni (substytucje, czyli zamiana jednej głoski na drugą, np. ‘szafa’  ‘safa’) – najczęściej są skutkiem zaburzeń słuchu fonematycznego. Jeśli w umyśle dziecka fonemy nie są dostatecznie rozgraniczone, będą pojawiać się błędy w zapisie wyrazów.  Wszystkie wady wymowy mogą ograniczać człowieka – utrudniają wybór zawodu (zaburzeń artykulacyjnych nie może mieć spiker, aktor, logopeda, wychowawca w żłobku/przedszkolu, nauczyciel w młodszych klasach. Człowiek źle mówiący nie będzie miał także sukcesów w zawodzie prawnika)

6  Utrudniają porozumiewanie się – wypowiedzi są nieczytelne, dziecko w skrajnych przypadkach może się izolować od rówieśników  Osoby z wadami wymowy (szczególnie dzieci) mogą być wyśmiewane przez rówieśników, przedrzeźniane, przezywane, a co za tym idzie, są narażone na stres i mogą mieć poczucie mniejszej wartości.  Odwracają uwagę od treści wypowiedzi

7

8  Jak najszybciej zgłosić się do logopedy  Po uzyskaniu wskazówek do ćwiczeń – REALIZOWAĆ JE KONSEKWENTNIE!!!  Nie wolno poprawiać dziecka, które mówi nieprawidłowo, a nie zdaje sobie z tego sprawy (zwłaszcza w przypadku niepłynności lub braku niektórych głosek)  NIE UŚWIADAMIAMY DZIECKU JEGO TRUDNOŚCI, NIE OŚMIESZAMY, NIE WYTYKAMY BŁĘDÓW!!!

9  Nie straszymy logopedą Terapia logopedyczna jest zabawą, a terapeuta – jej towarzyszem  Ćwiczenia zalecone przez logopedę przekształcamy w zabawę (rytuał), nigdy w obowiązek  Nie próbujmy na własną rękę wprowadzać do wymowy dziecka głosek – może to doprowadzić do trudnych do usunięcia deformacji.

10  Poradnie Psychologiczno – Pedagogiczne  Placówki służby zdrowia (przychodnia, szpital)  Prywatne gabinety logopedyczne  Przedszkola

11  Od początku roku szkolnego 2013/2014 diagnozę i poradę logopedyczną uzyskało 100 dzieci i ich rodziców  Współpracujemy z wszystkimi szkołami i przedszkolami w Dęblinie oraz sąsiednich miejscowościach  Co roku przeprowadzamy logopedyczne badania przesiewowe mowy i słuchu wśród dzieci (po zgłoszeniu zapotrzebowań ze szkół)

12  Na terapię logopedyczną uczęszcza obecnie 30 dzieci  Prowadzimy zajęcia z wczesnego wspomagania rozwoju dziecka  W tym roku szkolnym obowiązki logopedy w naszej Poradni wykonuje tylko jedna osoba

13


Pobierz ppt "Przygotowanie: mgr Monika Krajewska Logopeda Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Dęblinie ul. Podchorążych 8a www.ppp.deblin24.pl."

Podobne prezentacje


Reklamy Google