Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dzień adaptacyjny dla studentów I roku studiów dziennych I stopnia ENGLISH IN PUBLIC COMMUNICATION 30.09.2014 Dr Katarzyna Molek-Kozakowska.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dzień adaptacyjny dla studentów I roku studiów dziennych I stopnia ENGLISH IN PUBLIC COMMUNICATION 30.09.2014 Dr Katarzyna Molek-Kozakowska."— Zapis prezentacji:

1 Dzień adaptacyjny dla studentów I roku studiów dziennych I stopnia ENGLISH IN PUBLIC COMMUNICATION 30.09.2014 Dr Katarzyna Molek-Kozakowska

2 Struktura UO i siedziba (EPC) Wydział Filologiczny (jednostka formalnie prowadząca EPC) – Dziekanat Wydz. Fil. budynek CM Kopernika 11, parter. Instytut Filologii Angielskiej (jednostka, której zasoby wykorzystuje się do prowadzenia EPC) – Sekretariat IFA budynek CM pl. Kopernika 11, parter, pok. 23; Zajęcia: małe sale – parter, gabinety - I piętro, duże sale - II piętro, biblioteka – przyziemie.

3 Podział na grupy Grupa 1. nazwiska B-I Grupa 2. nazwiska J-R Grupa 3. nazwiska S-Ż

4 Informacje na temat studiów (dotyczy I i II roku) www.epc.uni.opole.pl ORAZ na stronie www.anglistyka.uni.opole.pl www.ifa.uni.opole.pl

5 Informacje o pracownikach odpowiedzialnych za EPC Tutor – dr Katarzyna Molek- Kozakowska (molekk@uni.opole.pl)molekk@uni.opole.pl Prodziekan – dr Elżbieta Szymańska- Czaplak (ela@uni.opole.pl)ela@uni.opole.pl Pracownik Dziekanatu – Halina Piestrak-Krzesaj (halina.krzesaj@uni.opole.pl)

6 ECTS European Credit Transfer System Europejski System Transferu Punktów w każdym semestrze uzyskuje się 30 punktów, niektóre kursy są wybieralne (elective) poza Instytutem Filologii Angielskiej (variable courses), ale muszą być prowadzone w języku angielskim (rejestracja internetowa) w określonych dniach poprzedniego semestru. na drugim semestrze wybieramy WF (informacje na stronach Studium Wych. Fiz.). od drugiego semestru można wybrać język obcy (Studium Jęz. Obcych); realizuje się go w 2-4 semestrze (rejestracja internetowa), ale punkty wpisuje się na zaliczenie w 4 semestrze. na wyższych latach można przez 1-2 semestry studiować w zagranicznych uczelniach (informacje w zakładce Erasmus).

7 Przedmioty w tym semestrze Module 1b Practical Englishgodz.pkt ECTS Individual in society: reading and listening skills 1303 Individual in society: oral communication skills 1303 Individual in society: writing 1303 Individual in society: grammar and style 1303 Module 2Language in Society and Culture305 Module 3Communication Theories and Semiotics 305 Module 4Social Communication304 Module 5Philosophy302 Module 6Information technology302 Obowiązkowe szkolenia – terminy podane w gablocie obok Sekretariatu/stronie IFA lub EPC (będzie z tego wpis do indeksu) SZKOLENIE BIBLIOTECZNE BHP

8 Plan zajęć Zakładka timetable na stronie epc.uni.opole.pl

9 Tutorzy i prowadzący Tutorzy to pracownicy przypisani do danego roku, którzy udzielają informacji np. na temat kursów wybieralnych (stałych lub zmiennych). Każdy pracownik ma wyznaczone godziny konsultacji i można kontaktować się z nim e- mailowo. Aktualny terminarz dyżurów i lista adresów opublikowana będzie na stronie internetowej.

10 Sylabusy Dokumenty zamieszczone na stronie EPC (i w USOS) dotyczące szczegółów kursów – ilość godzin, typ zajęć, cele kursu, treści kursu, sposób zaliczenia kursu, literatura przedmiotu, efekty końcowe. Sylabusy mogą być modyfikowane przez prowadzących i prezentowane na pierwszych zajęciach. Są podstawą pracy i oceniania studentów.

11 Regulamin studiów UO http://www.uni.opole.pl/biblioteka/docs/regu lamin_studiow_uo.pdf http://www.uni.opole.pl/biblioteka/docs/regu lamin_studiow_uo.pdf Wersja z 2013 określa m.in. tryby studiowania, organizację roku akademickiego, prawa i obowiązki studenta, rygory i nagrody.

12 USOS – UNIWERSYTECKI SYSTEM OBSŁUGI STUDIÓW Każdy kandydat po przyjęciu na studia otrzymuje adres mailowy w postaci nr_indeksu@student.uni.opole.pl (nr indeksu = nr albumu). Jest on generowany automatycznie w momencie nadania nr albumu nowo przyjętemu studentowi. Hasło do tego adresu pozostaje takie samo, jak to, które używane było przez kandydata w systemie IRK (Internetowej Rejestracji Kandydatów na Studia). Powyższy adres mailowy jest jednocześnie loginem do systemu USOSweb na stronie: https://usosweb.uni.opole.pl, hasło pozostaje bez zmian.

13 Starosta i przedstawiciele grup Sławomir Tatarczyk (starosta i gr. 3) tatarczyks@gmail.com Marta Bąk (gr. 1) Patryk Mazur (gr. 2) Starosta reprezentuje rok w Dziekanacie (np. odbiera dokumenty dla całego roku). Prosimy nie zgłaszać się indywidualnie do Dziekanatu w sprawach, które dotyczą całego roku. Skrzynka mailowa roku to epc.2014.opole@gmail.com epc.2014.opole@gmail.com (w sprawie hasła kontaktować się ze starostą)

14 OPŁATA ZA INDEKS I LEGITYMACJĘ Opłata za indeks = 4 zł Opłata za legitymację = 5 zł

15 WPŁATY GRUPOWE: Starosta 1. Zbiera gotówkę 2. Wpłaca na konto w kasie banku PeKaO S.A. 1 O/Opole, ul. Osmańczyka 15 Nr konta: 68 1240 3103 1111 0000 3485 6745 Tytuł wpłaty: EPC indeksy i legitymacja 3. Podaje listę osób i potwierdzenie wpłaty do Dziekanatu

16 WPŁATY INDYWIDUALNE – dla osób spóźnionych Przelew na konto 63 1090 2138 0000 0001 1255 9497 Bank Zachodni WBK I O/Opole, ul. Ozimska 6 Tytuł wpłaty: EPC indeks i legitymacja - nazwisko Dane odbiorcy: Uniwersytet Opolski – Wydział Filologiczny pl. Kopernika 11 45-040 Opole

17 KORZYSTANIE Z BIBLIOTEKI Zapisy do biblioteki odbywają się na podstawie legitymacji studenckiej lub indeksu. Nie jest konieczne zaliczenie przysposobienia bibliotecznego (ZAPISY: Wypożyczalnia Biblioteki Wydziału Filologicznego, Collegium Maius, przyziemie). Materiały do skopiowania na zajęcia zostawiane są przez pracowników w segregatorach.

18 Dział Spraw Studentów www.studenci.uni.opole.pl Informacje, przepisy i wnioski dotyczące: ubezpieczenia zdrowotnego i NNW, stypendiów i zapomóg, miejsc w domach studenckich

19 W czwartek, 2 października 2014 roku zapraszamy na uroczystą, 65 inaugurację roku akademickiego na Uniwersytecie Opolskim. Uroczystość rozpocznie się o godzinie 11:00 w auli Wydziału Teologicznego UO przy ulicy Drzymały 1a. Wykład inauguracyjny wygłosi profesor Marian Zembala, wybitny europejski kardiochirurg. Dzień wcześniej, o godzinie 18:00, w kościele seminaryjno-akademickim (ul. Drzymały), biskup Andrzej Czaja będzie przewodniczyć mszy świętej w intencji studentów i pracowników środowisk akademickich Opola.

20 Aktualności ogólnouczelniane 1)Studenckie Centrum Kultury zaprasza do zapoznania się z ofertą 2)Samorząd Studencki zaprasza na otrzęsiny

21 W tym tygodniu: 1. 10. zajęcia z prof. Zalewskim – organizacyjne wszystkie grupy przychodzą na 10: 30 do Sali 208 2. 10 zajęcia z dr Wilkiem – organizacyjne wszystkie grupy przychodzą na 14: 00 do Sali 103 w budynku UO na ul Oleskiej 48


Pobierz ppt "Dzień adaptacyjny dla studentów I roku studiów dziennych I stopnia ENGLISH IN PUBLIC COMMUNICATION 30.09.2014 Dr Katarzyna Molek-Kozakowska."

Podobne prezentacje


Reklamy Google