Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO - - DOŚWIADCZENIA I KIERUNKI ROZWOJU Dr Marcin Feltynowski.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO - - DOŚWIADCZENIA I KIERUNKI ROZWOJU Dr Marcin Feltynowski."— Zapis prezentacji:

1 REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO - - DOŚWIADCZENIA I KIERUNKI ROZWOJU Dr Marcin Feltynowski

2 Dlaczego Repozytorium? Upowszechnienie wiedzy; Budowanie rozpoznawalności marki – Naukowca; Pomoc naukowa dla studentów; Łatwy dostęp do zasobów poprzez Internet np. http://hdl.handle.net/11089/2691 http://hdl.handle.net/11089/2691

3 Dostęp do Repozytorium UŁ http://repozytorium.uni.lodz.pl:8080/xmlui/ Repozytorium instytucjonalne

4 Kiedy możemy umieszczać artykuły w repozytorium Gdy nie podpisaliśmy, żadnej umowy wydawniczej; Kiedy umowa wydawnicza pozwala nam na publikację artykułu;Kiedy umowa wydawnicza pozwala nam na publikację artykułu; Kiedy renegocjowaliśmy umowę wydawniczą.

5 Renegocjacje umów Wydawnictwo UŁ § 3 Autorzy przenoszą na Wydawnictwo wyłączne prawa majątkowe autorskie do Utworu, w tym prawo do jego wprowadzenia do pamięci komputera, utrwalania i zwielokrotniania dowolną techniką egzemplarzy, w tym w szczególności techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową do jego wydawania i wprowadzania do obrotu i rozpowszechniania drukiem w formie książkowej i na innych nośnikach papierowych, a także magnetycznych, optycznych i elektronicznych, w tym w publicznie dostępnych sieciach komputerowych (za pośrednictwem Internetu), w sieciach z ograniczonym dostępem oraz na stronach internetowych Wydawnictwa. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego wyraża zgodę na umieszczenie przez Autora Utworu w zasobach Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego.

6 Renegocjacje umów Wydawnictwo UE Wrocław § 2 1. Autor przyznaje Wydawcy wyłączne prawo do: a)publikowania Utworu b)rozpowszechniania Utworu w sieciach informatycznych, w tym komputerowych (Internet, sieci lokalne) c)zwielokrotnienia Utworu techniką drukarską i cyfrową, d)rozpowszechniania Utworu bez żadnych ograniczeń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz na terytoriach wszystkich państw poza jej granicami, w szczególności poprzez wprowadzenie do obrotu egzemplarzy Utworu, ich użyczenie lub najem, e)ponadto Autor przenosi na Wydawcę wyłączne prawo do tłumaczenia Utworu na każdy język i do rozpowszechniania Utworu przetłumaczonego na okres 3 lat od chwili podpisania niniejszej umowy i upoważnia Wydawcę do podjęcia działań prawnych w razie naruszenia praw Wydawcy przez osoby trzecie. 2.Autorowi przysługuje prawo do publikacji Utworu w Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego.

7 Czasopisma zagraniczne Renegocjacje umów The copyright to this article is transferred to Management Research and Practice Journal (MRP) if and when the article is accepted for publication. The undersigned hereby transfers any and all rights in and to the paper including without limitation all copyrights to MRP. The undersigned hereby represents and warrants that the paper is original and that he/she is the author of the paper, except for material that is clearly identified as to its original source, with permission notices from the copyright owners where required. We declare that: This paper has not been published in the same form elsewhere. It will not be submitted anywhere else for publication prior to acceptance/rejection by MRP. A copyright permission is obtained for materials published elsewhere and which require this permission for reproduction. Furthermore, I/We hereby transfer the unlimited rights of publication of the above mentioned paper in whole to the MRP. The copyright transfer covers the exclusive rights (perpetual, worldwide, irrevocable and free of royalty) to reproduce and distribute the article, including reprints, translations, photographic reproductions, microform, electronic form (offline, online), publish, copy, display, store or any other reproductions of similar nature. Publisher allows the author to place the text of the article in the Repository of University of Łódź in the form published in the MRP.

8 Cytowanie to nie wszystko Artykuły Autora IArtykuły Autora II Repozytoria Indeks cytowań

9 Dziękuję za uwagę Dr Marcin Feltynowski Katedra Gospodarki Regionalnej i Środowiska Uniwersytet Łódzki


Pobierz ppt "REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO - - DOŚWIADCZENIA I KIERUNKI ROZWOJU Dr Marcin Feltynowski."

Podobne prezentacje


Reklamy Google