Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Specjalizacja "Dziennikarstwo On-line„ HTML – XHTML część 1 Prowadzący: Dariusz Jaruga djaruga@klub.chip.pl.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Specjalizacja "Dziennikarstwo On-line„ HTML – XHTML część 1 Prowadzący: Dariusz Jaruga djaruga@klub.chip.pl."— Zapis prezentacji:

1 Specjalizacja "Dziennikarstwo On-line„ HTML – XHTML część 1 Prowadzący: Dariusz Jaruga

2 Historia rozwoju języka HTML
HTML 1.0 – specyfikacja pierwotna języka używana w przeglądarce Mosaic (1993) HTML 2.0 – bardzo rozbudowany w stosunku do wersji 1.0 (tabele,formularze,kolory) HTML 3.2 – wprowadzenie CSS, apletów, otaczanie obrazków tekstem, dodanie atrybutów etc (1996). HTML 4.0 – wymuszenie do używania CSS, rezygnacja z atrybutów wersja 4.0 zawierała dużo błędów i wkrótce została zastąpiona kolejną. (1997) HTML 4.01 – kolejna wersja z naprawionymi błędami z poprzedniej wersji. XHTML 1.0 – połączenie XML i HTML XHTML rozwój został porzucony 2 lipca 2009 roku. HTML 5.0 – wersja wdrażana produkcyjnie – aktualnie - Candidate Recommendation 29 April Gotowość przeglądarek na nowy standard ? Test zgodności: XHTML 1.1 – połączenie XML i HTML – standard obecnie obowiązujący. Źródło -

3 Budowa strony HTML / XHTML
Nagłówek dokumentu HTML lub XHTML Deklaracja XML Typ dokumentu Kodowanie dokumentu XHTML <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> lub <?xml version="1.0" encoding="ISO "?> lub ... itd. Nagłówek Treść strony WWW Typ dokumentu HTML lub XHTML Przykład: <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" " Treść dokumentu HTML lub XHTML Ciało dokumentu HTML lub XHTML

4 Budowa strony HTML / XHTML – Deklaracja XML
Deklaracja kodowania dokumentu XHTML: Domyślnie jest to UNICOD <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> Dla polskiego kodowania w standardzie ISO <?xml version="1.0" encoding="ISO "?>

5 Budowa strony HTML / XHTML – Typ dokumentu
HTML wersja 5.0: <!DOCTYPE html> HTML wersja 4.01: <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN"> <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"> <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Frameset//EN"> Poprzednie wersje. HTML wersja 4.0: <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN"> <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W30//DTD W3 HTML 4.0//EN//"> <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//IETF//DTD HTML 4.0//EN"> HTML wersja 3.2: <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//IETF//DTD HTML//EN//3.2"> <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W30//DTD W3 HTML 3.2//EN//"> <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//IETF//DTD HTML Level 3.2//EN"> <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//IETF//DTD HTML 3.2 Level 3.2//EN"> <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//IETF//DTD HTML 3.2//EN"> <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//IETF//DTD HTML 3.2//EN//"> HTML wersja 2.0: <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//IETF//DTD HTML//EN"> <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//IETF//DTD HTML Level 2//EN"> <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//IETF//DTD HTML 2.0//EN"> <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//IETF//DTD HTML 2.0 Level 2//EN"> HTML wersja 1.0: <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//IETF//DTD HTML 1.0 Level 1//EN"> <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//IETF//DTD HTML Level 1//EN">

6 Budowa strony HTML / XHTML – Typ dokumentu
XHTML wersja 1.0: Ścisła <!DOCTYPE html      PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"      " Przejściowa <!DOCTYPE html      PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"      " Ramkowa <!DOCTYPE html      PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Frameset//EN"      "

7 Budowa strony HTML / XHTML – struktura dokumentu HTML 5
<!DOCTYPE HTML"> <html> </html> <head> <!– tu dane do nagłówka --> <meta charset=utf8" /> </head> <body> <!– tu właściwa treść strony WWW --> </body>

8 Budowa strony HTML / XHTML – struktura dokumentu XHTML
<?xml version="1.0" encoding="ISO "?> <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" " <html> </html> <head> <!– tu dane do nagłówka --> <meta http-equiv="Content-type" content="text/html; charset=ISO " /> </head> <body> <!– tu właściwa treść strony WWW --> </body>

9 Budowa strony HTML / XHTML – struktura dokumentu HTML 4.01
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"> <html> </html> <head> <!– tu dane do nagłówka --> <meta http-equiv="Content-type" content="text/html; charset=ISO " /> </head> <body> <!– tu właściwa treść strony WWW --> </body> Wychodzi z użycia

10 Budowa strony HTML / XHTML – Nagłówek <HEAD>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso "> <meta http-equiv="Creation-date" content=„ "> <meta http-equiv="Reply-to" <meta name="Keywords" content=„HTML,kurs,programowanie"> <meta name="Description" content=„Kurs języka HTML"> <meta name="Author" content="Dariusz Jaruga"> <meta name="GENERATOR" content=„CMS System xyz…"> <title>Tytuł strony WWW</title>


Pobierz ppt "Specjalizacja "Dziennikarstwo On-line„ HTML – XHTML część 1 Prowadzący: Dariusz Jaruga djaruga@klub.chip.pl."

Podobne prezentacje


Reklamy Google