Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ABAQUS v6.6- Przykład numeryczny- modelowanie

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ABAQUS v6.6- Przykład numeryczny- modelowanie"— Zapis prezentacji:

1 ABAQUS v6.6- Przykład numeryczny- modelowanie
Politechnika Śląska w Gliwicach Wydział Budownictwa Katedra Teorii Konstrukcji Budowlanych ABAQUS v6.6- Przykład numeryczny- modelowanie „BELKA 2D SWOBODNIE PODPARTA- Zagadnienie statyczne” Autorzy: Magdalena MROZEK Dawid MROZEK Gliwice 2007

2 Dane geometryczne i przyjęte obciążenie
q α 0.30 u α 0.25 0.25 0.25 1.50 0.25 0.25 0.25 0.25 MODELOWANIE gr. 0.25 3.00 α- α OBCIĄŻENIE: Ciężar własny Obc. ciśnieniem q=10MPa Przemieszczenie u=0.2m 0.10 0.05 0.05 UWAGA: Przyjęto następujące jednostki: m, Pa, N, kg, sek. Jako separator wpisujemy „ . ” Dla opisu współrzędnych „ , ” 0.05 0.05 0.05 0.10 0.05 0.25

3 Element nie odkształcalny
Dane materiałowe A B α α Element nie odkształcalny bet- spr α- α MODELOWANIE BETON- spr: ρ=2500kg E=30GPa ν=0.17 STAL- spr-plast: ρ=7850 E=210GPa ν=0.3 fy=200MPa fm=320MPa εp=22% bet- spr bet- spr stal- spr-plast

4 Kontrola wprowadzania danych
START POMOC Obsługa widoku MODELOWANIE Kontrola wprowadzania danych Linia poleceń/ Komunikaty

5 PART- belka MODELOWANIE Zatwierdzenie Wrysowanie otworu
Wycinanie otworu Tworzenie części wewnątrz BELKI- Półka oraz Płaskownik (STAL) Półka Płaskownik Odznaczenie- zakończenie procesu Tworzenie modelu Tworzenie części wewnątrz modelu Wycinanie wewnątrz modelu Tworzenie powierzchni roboczej Nazwa Zadanie płaskie Typ zadania Panel Pręt Punkt Wielkość siatki pomocniczej Współrzędne Druga współrzędna Cofnięcie/Anulowanie Rysowanie konturu MODELOWANIE Opcje siatki Wielkość siatki Wielkość oczka Def. środka

6 PART- podpora A MODELOWANIE
Przechodzenie pomiędzy częściami składowymi Element nieodkształcalny MODELOWANIE

7 Przejście do modułu- WŁASNOŚCI MATERIAŁU
PART- podpora B Przejście do modułu- WŁASNOŚCI MATERIAŁU MODELOWANIE

8 PROPERTY- definicja MODELOWANIE Definicja materiału
Definicja przekroju Przypisanie materiału do przekroju Definicja przekroju pręta MODELOWANIE Wzmocnienie kinematyczne

9 Z pozostałymi przekrojami postępujemy analogicznie:
PROPERTY- przekrój MODELOWANIE Z pozostałymi przekrojami postępujemy analogicznie: Srodnik (BETON) Stal (STAL) PodB (BETON)

10 PROPERTY- przypisanie
Wybór zdefiniowanego przekroju MODELOWANIE Wskazanie przekroju Z pozostałymi wskazaniami postępujemy analogicznie: Srodnik Stal PodB

11 ASSEMBLY- tworzenie modelu z części
Analogicznie postępujemy z podporą A Cofnięcie/Anulowanie/Zatwierdzenie operacji Wskazanie pierwszego pkt Wskazanie drugiego pkt MODELOWANIE

12 ASSEMBLY- punkt reprezentacyjny
Tworzenie punktu reprezentacyjnego MODELOWANIE

13 STEP- obciążenia MODELOWANIE Tworzenie przypadków obliczeniowych
Analogicznie definiujemy przypadki: Obc liniowe Przemieszczenie A Nazwa przypadku obciążenia Przypadek sprawdzający- domyślny Przypadek statyczny Dopuszczalna ilość kroków obliczeniowych Wielkość kroku obliczeniowego Dopuszczalna podział kroku obliczeniowego Tworzenie przypadków obliczeniowych Tworzenie danych wyników obliczeń Tworzenie historii wyników obliczeń MODELOWANIE

14 Wybieramy interesujące nas wielkości
STEP- wyniki Wybieramy interesujące nas wielkości MODELOWANIE

15 STEP- historia- definicja pkt
Wybieramy interesujące nas wielkości MODELOWANIE

16 INTERACTION- połączenie
Wskazanie łuku Wskazanie punktu Definiowanie połączenia MODELOWANIE

17 INTERACTION- charakterystyka kontaktu
Definicja własności kontaktu pomiędzy belką, a podporą A Dla PodB zastosowano „Rough” Dla PodA Zezwolenie na oderwanie MODELOWANIE

18 INTERACTION- definicja kontaktu
Pierwsza powierzchnia Wskazanie drugiej powierzchni (zespołu węzłów) Wybór własności kontaktu Nazwa kontaktu Kontakt dla przypadku Przypadek MODELOWANIE Dla PodB wybieramy „surface to surface” oraz „konB”

19 LOAD- obciążenie MODELOWANIE Rozpoczęcie dla tego przypadku
Ciśnienie Rozpoczęcie dla tego przypadku Wskazanie powierzchni Wartość ciśnienia [Pa] Grawitacja 1.5m Składowa pionowa Wskazanie elementów- domyślnie wszystkie- tutaj tylko BELKA Ponieważ obciążenie liniowe jest rozłożone tylko na części górnej powierzchni belki- podział MODELOWANIE

20 LOAD- podpory MODELOWANIE Przypadek stosowania podpory
Wskazanie punktu Określenie więzi podporowych Dla PodB zwolniony obrót Dla PodB definicja podparcia wzdłuż linii Wprowadzenie przemieszczenia podpory A Przypadek stosowania podpory Symetria Przemieszczenia i obroty MODELOWANIE Modyfikacja- wprowadzenie przemieszczenia [m]

21 Ograniczenie do 1000 węzłów
MESH- siatka MES Redukcja Płaski stan naprężenia Oznaczenie i opis Siatkowanie całości/części Ilość ES Przykładowa siatka- Ograniczenie do 1000 węzłów Kształt ES 0.05m 0.025m 0.5m 2xZbieżne 5ES 10ES Aby ustalić regularną siatkę MES wprowadzamy podział obszarów na regularne Wielkość globalna Wielkość użytkownika Wielkość zbieżna Kasowanie MODELOWANIE

22 JOB- obliczenia MODELOWANIE Potwierdzenie udanych obliczeń
Zatrzymanie obliczeń w trakcie ich trwania Błędy i ostrzeżenia Iteracja- zakres plast Przejście do WYNIKÓW OBLICZEŃ Tworzenie obliczeń modelu Generacja pliku (zaawansowane) Start obliczeń Podgląd obliczeń Przejście do wyników POSTPROCESOR Pełna analiza Wpisać ilość pamięci RAM komputera MODELOWANIE


Pobierz ppt "ABAQUS v6.6- Przykład numeryczny- modelowanie"

Podobne prezentacje


Reklamy Google