Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

25 ROCZNICA ODZYSKANIA WOLNOŚCI PRZEZ POLSKĘ LASKOWSKI TOMASZ.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "25 ROCZNICA ODZYSKANIA WOLNOŚCI PRZEZ POLSKĘ LASKOWSKI TOMASZ."— Zapis prezentacji:

1 25 ROCZNICA ODZYSKANIA WOLNOŚCI PRZEZ POLSKĘ LASKOWSKI TOMASZ

2 WARUNKI ŻYCIA W POLSCE W LATACH 70-TYCH SYTUACJA POLITYCZNA  WŁADZA W RĘKACH KOMUNISTYCZNEJ POLSKIEJ ZJEDNOCZONEJ PARTII ROBOTNICZEJ (PZPR)  ROSNĄCE NAPIĘCIE POLITYCZNE  KONTROLA POGLĄDÓW I PRZEKONAŃ OBYWATELI SYTUACJA GOSPODARCZA  WIELKIE ZAGRANICZNE ZADŁUŻENIE  KRYZYS GOSPODARCZY  BRAK TOWARU W SKLEPACH

3 KONSEKWENCJE KRYZYSU W POLSCE  ROZWINĘŁA SIĘ OPOZYCJA DEMOKRATYCZNA  WYBUCHAŁY STRAJKI OKUPACYJNE OGROMNE ZNACZENIE DLA BUDZENIA DUCHA OPORU MIAŁ WYBÓR POLSKIEGO KARDYNAŁA, KAROLA WOJTYŁY, NA PAPIEŻA I JEGO PIERWSZA PIELGRZYMKA DO POLSKI W 1979 ROKU.

4 STRAJK OKUPACYJNY W STOCZNI GDAŃSKIEJ  W SIERPNIU 1980 ROKU WYBUCHŁ STRAJK OKUPACYJNY ZAŁOGI W STOCZNI GDAŃSKIEJ IM. LENINA  PRZYWÓDCĄ STRAJKU ZOSTAŁ - LECH WAŁĘSA  BEZPOŚREDNIĄ PRZYCZYNĄ WYBUCHU STRAJKU BYŁO ZWOLNIENIE Z PRACY ANNY WALENTYNOWICZ  STRAJKUJĄCY DOMAGALI SIĘ: DEMOKRACJI PRAWA DO UTWORZENIA NIEZALEŻNEGO OD PAŃSTWA ZWIĄZKU ZAWODOWEGO POSZANOWANIA PRAW OBYWATELA (WOLNOŚCI SŁOWA, DRUKU, WYZNANIA) PRAW PRACOWNICZYCH I SOCJALNYCH ZWOLNIENIA WIĘŹNIÓW POLITYCZNYCH

5 PIERWSZYCH 7 Z 21 POSTULATÓW MIĘDZYZAKŁADOWEGO KOMITETU STRAJKOWEGO

6 STRAJK OKUPACYJNY W STOCZNI GDAŃSKIEJ  31 SIERPIEŃ 1980 ROK – PODPISANIE POROZUMIENIA MIĘDZY WŁADZĄ RZĄDZĄCĄ A KOMITETEM STRAJKOWYM  POWSTAŁ NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWIĄZEK ZAWODOWY „SOLIDARNOŚĆ” (NSZZ), Z LECHEM WAŁĘSĄ NA CZELE  NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” DOMAGAŁ SIĘ: POSZERZENIA GRANIC WOLNOŚCI OBYWATELSKICH OGRANICZENIA WŁADZY POLSKIEJ ZJEDNOCZONEJ PARTII ROBOTNICZEJ (PZPR)

7 PODPISANIE POROZUMIENIA SIERPNIOWEGO NA ZDJĘCIU: LECH WAŁĘSA

8 NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWIĄZEK ZAWODOWY „SOLIDARNOŚĆ” (NSZZ)  NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” BYŁ LEGALNYM ZWIĄZKIEM PRZEZ SZESNAŚCIE MIESIĘCY, DO MOMENTU OGŁOSZENIA STANU WOJENNEGO (DO GRUDNIA 1981 ROKU)  NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” BYŁ WIELOMILIONOWYM RUCHEM DAJĄCYM NADZIEJĘ NA ODZYSKANIE PEŁNEJ DEMOKRACJI I NIEPODLEGŁOŚCI

9 STAN WOJENNY  13 GRUDNIA 1981 ROKU - GENERAŁ WOJCIECH JARUZELSKI WPROWADZIŁ STAN WOJENNY  ZAWIESZONO DZIAŁALNOŚĆ NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”  INTERNOWANO (OSADZONO W WIĘZIENIACH) TYSIĄCE CZŁONKÓW „SOLIDARNOŚCI”  WPROWADZONO GODZINĘ MILICYJNĄ (ZAKAZ PORUSZANIA SIĘ PO ULICACH W GODZINACH WIECZORNYCH I NOCNYCH)  WPROWADZONO CENZURĘ (KONTROLA SŁOWA I DRUKU)  ZAMKNIĘTO WIĘKSZOŚĆ GAZET I CZASOPISM  WŁADZA RZĄDZĄCA BRUTALNIE TŁUMIŁA PROTESTY, STRAJKI I MANIFESTACJE (16 GRUDNIA ATAK ZOMO NA STRAJKUJĄCYCH W KOPALNI „WUJEK”, GDZIE W STARCIACH Z MILICJĄ ZGINĘŁO 9 GÓRNIKÓW, A WIELU ZOSTAŁO CIĘŻKO RANNYCH)

10 STRAJK W KOPALNI „WUJEK” SZTURM ZOMO (ZMOTORYZOWANE ODWODY MILICJI OBYWATELSKIEJ) NA STRAJKUJĄCYCH

11 STAN WOJENNY POWSTAŁA NIELEGALNA SOLIDARNOŚCIOWA OPOZYCJA („PODZIEMIE”), KTÓRA:  WYDAWAŁA KONSPIRACYJNE ULOTKI  WYDAWAŁA KONSPIRACYJNE CZASOPISMA  WYDAWAŁA ZAKAZANE PRZEZ CENZURE KSIĄŻKI  ORGANIZOWAŁA DEMONSTRACJE  OŚMIESZAŁA WŁADZĘ RZĄDZĄCĄ np. GRUPA O NAZWIE „POMARAŃCZOWA ALTERNATYWA” WYSTAWIAŁA ULICZNE WYSTĄPIENIA, KPIĄC I OŚMIESZAJĄC W TEN SPOSÓB WŁADZĘ

12 STAN WOJENNY SWÓJ SPRZECIW WOBEC DZIAŁAŃ WŁADZ MANIFESTOWANO M.IN. UKŁADAJĄC W NOCY KRZYŻE Z KWIATÓW

13 „OKRĄGŁY STÓŁ”  1988 ROK – NOWA FALA STRAJKÓW ZMUSIŁA WŁADZĘ RZĄDZĄCĄ DO PODJĘCIA ROZMÓW Z SOLIDARNOŚCIOWĄ OPOZYCJĄ  LUTY 1989 ROK – ROZPOCZĘŁY SIĘ W WARSZAWIE ROZMOWY „OKRĄGŁEGO STOŁU”, CZYLI NEGOCJACJE Z UDZIAŁEM PRZEDSTAWICIELI WŁADZY POLSKIEJ RZECZPOSPOLITEJ LUDOWEJ (PRL) Z OPOZYCJĄ SOLIDARNOŚCIOWĄ  KWIECIEŃ 1989 ROK – OSIĄGNIĘTO POROZUMIENIE POWTÓRNE ZALEGALIZOWANIE NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” ZGODA WŁADZY RZĄDZĄCEJ NA PRZEPROWADZENIE W CZERWCU 1989 ROKU CZĘŚCIOWO WOLNYCH WYBORÓW DO SEJMU (PZPR ZAGWARANTOWAŁA SOBIE 65% MIEJSC) ZGODA WŁADZY RZĄDZĄCEJ NA PRZEPROWADZENIE W CZERWCU 1989 ROKU W PEŁNI DEMOKRATYCZNYCH WYBORÓW DO SENATU

14 „OKRĄGŁY STÓŁ” SYMBOL SPOTKANIA, NA KTÓRYM WSZYSCY SĄ RÓWNI I STARAJĄ SIĘ W ZGODZIE ROZWIĄZYWAĆ SPORY

15 „OKRĄGŁY STÓŁ” – UCZESTNICY OBRAD PRZEDSTAWICIELE STRONY RZĄDOWEJ  CZESŁAW KISZCZAK  ALEKSANDER KWAŚNIEWSKI  LESZEK MILLER PRZEDSTAWICIELE STRONY SOLIDARNOŚCIOWO- OPOZYCYJNEJ  LECH WAŁĘSA  TADEUSZ MAZOWIECKI  JACEK KUROŃ  BRONISŁAW GEREMEK  ZBIGNIEW BUJAK  ADAM MICHNIK

16 PRZEDSTAWICIELE STRONY RZĄDOWEJ NA ZDJĘCIU : LESZEK MILLER, ALEKSANDER KWAŚNIEWSKI

17 PRZEDSTAWICIELE STRONY SOLIDARNOŚCIOWO-OPOZYCYJNEJ NA ZDJĘCIU : TADEUSZ MAZOWIECKI, LECH WAŁĘSA, ZBIGNIEW BUJAK

18 WYBORY CZERWIEC 1989 ROK PLAKAT WYBORCZY

19 WYBORY PARLAMENTARNE 1989 ROK WYBORY PRZEPROWADZONO - 04 CZERWCA1989 ROKU  ZWYCIĘSTWO „SOLIDARNOŚCI” ZDOBYTO 99 MIEJSC (NA 100) W SENACIE I 161 MANDATÓW W SEJMIE (MAKSYMALNĄ ILOŚĆ)  KOMUNISTYCZNA WŁADZA RZĄDOWA PONIOSŁA CAŁKOWITĄ KLĘSKĘ  NASTĄPIŁO ODSUNIĘCIE PARTII KOMUNISTYCZNEJ OD WŁADZY  POWSTAŁA III RZECZPOSPOLITA Z NOWYM RZĄDEM  DOSZŁO DO ZMIANY USTROJU POLITYCZNEGO  DOSZŁO DO ZMIANY USTROJU GOSPODARCZEGO  ZWYCIĘSTWO „SOLIDARNOŚCI” ZAPOCZĄTKOWAŁO UPADEK KOMUNIZMU W CAŁEJ EUROPIE ŚRODKOWOWSCHODNIEJ (WĘGRY, NRD, CZECHOSŁOWACJA, BUŁGARIA, RUMUNIA) – OKRES ZWANY „JESIENIĄ NARODÓW”

20 III RZECZPOSPOLITA  W CZERWCU 1989 ROKU UTWORZONO NOWY RZĄD  NA CZELE NOWEGO RZĄDU STANĄŁ PIERWSZY NIEKOMUNISTYCZNY PREMIER – TADEUSZ MAZOWIECKI  ZADANIEM NOWEGO RZĄDU BYŁO UTWORZENIE ODRODZONEGO, NIEPODLEGŁEGO I DEMOKRATYCZNEGO PAŃSTWA POLSKIEGO - III RZECZYPOSPOLITEJ  NOWY RZĄD PRZEPROWADZIŁ WIELE REFORM: WPROWADZENIE ZASAD WOLNEGO RYNKU OGRANICZENIE INFLACJI (WZROSU CEN) REFORMA USTROJU POLITYCZNEGO

21 RZĄD TADEUSZA MAZOWIECKIEGO OTWARTY ZOSTAŁ NOWY ETAP W DZIEJACH POLSKI

22 LUDZIE PRL WOJCIECH JARUZELSKI POLITYK DOWÓDCA WOJSKOWY GENERAŁ ARMII WOJSKA POLSKIEGO PREZYDENT PRL (1989 ROK) PREZYDENT RP (1989-1990 ROK) 13.12.1981 ROKU WPROWADZIŁ STAN WOJENNY CZESŁAW KISZCZAK GENERAŁ BRONI LUDOWEGO WOJSKA POLSKIEGO MINISTER SPRAW WEWNĘTRZNYCH (1981-1990 ROK) PREZES RADY MINISTRÓW PRL (1989 ROK) OSKARŻONY O ZGODĘ NA UŻYCIE BRONI PRZEZ MO WOBEC STRAJKUJĄCYCH GÓRNIKÓW KOPALNI „WUJEK” UCZESTNIK OBRAD „OKRĄGŁEGO STOŁU”

23 LUDZIE „SOLIDARNOŚCI” LECH WAŁĘSA PRACOWAŁ JAKO ELEKTRYK W STOCZNI GDAŃSKIEJ PRZYWÓDCA STRAJKU SIERPNIOWEGO W STOCZNI GDAŃSKIEJ (1980 ROK) STAŁ NA CZELE NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” INICJATOR ROZMÓW „OKRĄGŁEGO STOŁU” (1989 ROK) POPROWADZIŁ „SOLIDARNOŚĆ” DO ZWYCIĘSTWA W WYBORACH PARLAMENTARNYCH (04.06.1989 ROK) W 1990 ROKU ZOSTAŁ WYBRANY PREZYDENTEM POLSKI LECH WAŁĘSA BYŁ SYMBOLEM OPORU PRZECIWKO KOMUNIZMOWI (W POLSCE I NA ŚWIECIE), ZA CO OTRZYMAŁ POKOJOWĄ NAGRODĘ NOBLA W 1983 ROKU

24 LUDZIE „SOLIDARNOŚCI” TADEUSZ MAZOWIECKI KATOLICKI PUBLICYSTA I POLITYK W PRL PRZEWODNICZĄCY DORADCÓW MIĘDZYZAKŁADOWEGO KOMITETU STRAJKOWEGO W STOCZNI GDAŃSKIEJ (1980) DORADCA LECHA WAŁĘSY W STANIE WOJENNYM UCZESTNIK ROZMÓW „OKRĄGŁEGO STOŁU” (1989 ROK) STAŁ NA CZELE NOWEGO RZĄDU (1989 ROK) UDZIAŁ W OPRACOWYWANIU ORAZ UCHWALENIU NOWEJ KONSTYTUCJI WYSŁANNIK KOMISJI PRAW CZŁOWIEKA ORGANIZACJI NARODÓW ZJEDNOCZONYCH DO BYŁEJ JUGOSŁAWI (1992- 1995 ROK)

25 LUDZIE „SOLIDARNOŚCI” LECH KACZYŃSKI POLITYK PRAWNIK DZIAŁACZ OPOZYCJI W OKRESIE PRL MINISTER SPRAWIEDLIWOŚCI I PROKURATURY (2000–2001 ROK) WSPÓŁZAŁOŻYCIEL PARTII PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ I JEJ PIERWSZY PREZES PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ (2005–2010 ROK) ZGINĄŁ W KATASTROFIE RZĄDOWEGO SAMOLOTU (2010 ROK)

26 LUDZIE „SOLIDARNOŚCI” JACEK KUROŃ POLITYK HISTORYK JEDEN Z PRZYWÓDCÓW OPOZYCJI PRL UCZESTNIK ROZMÓW „OKRĄGŁEGO STOŁU” MINISTER PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ KAWALER ORDERU ORŁA BIAŁEGO

27 LUDZIE „SOLIDARNOŚCI” JERZY POPIEŁUSZKO KAPELAN WARSZAWSKIEJ „SOLIDARNOŚCI” WSPIERAŁ „SOLIDARNOŚĆ” DZIAŁANOŚĆ KSIĘDZA ÓWCZESNE WŁADZE PRL UZNAŁY ZA KRYTYKĘ I SPRZECIW WOBEC SYSTEMU KOMUNISTYCZNEGO ZAMORDOWANY PRZEZ SŁUŻBY BEZPIECZEŃSTWA (1984 ROK) PAPIEŻ JAN PAWEŁ II

28

29 DZI Ę KUJ Ę ZA UWAG Ę


Pobierz ppt "25 ROCZNICA ODZYSKANIA WOLNOŚCI PRZEZ POLSKĘ LASKOWSKI TOMASZ."

Podobne prezentacje


Reklamy Google